Byla 2A-709-577/2017

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės B. P. ir trečiojo asmens K. P. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 12 d. sprendimo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 31 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei B. P. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: uždaroji akcinė bendrovė „Corpus A“, K. P., uždaroji akcinė bendrovė „Žirmūnų vizija“, uždaroji akcinė bendrovė „Romantalis“, L. B., R. D., E. D..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės B. P. 3 455,12 Lt skolos, vėliau reikalavimus sumažino iki 2 848,54 Lt (824,99 Eur), 229,26 Lt delspinigių, vėliau reikalavimus sumažino iki 211,08 Lt (61,13 Eur), procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, jog teikia šilumos energiją pastatui, esančiam ( - ); atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė. Pasak ieškovės, pastato valdytojo UAB „Corpus A“ 2012 m. sausio 11 d. rašto Nr. S-07/32 bei 2012 m. birželio 15 rašto Nr. S-07/396 pagrindu, 2012 m. liepos mėnesį buvo atliktas šilumos kiekio perskirstymas ir mokesčių perskaičiavimas (laikotarpis nuo 2007 m. lapkričio iki 2012 m. balandžio mėn. imtinai). Perskaičiavimas įformintas 2012 m. liepos mėn. sąskaitoje G207/105011. Už laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. pateiktą šilumos energiją buto šildymui, cirkuliacijai bei karštą vandenį susidarė įsiskolinimas, kurio atsakovė nesumokėjo.

62.

7Atsakovė B. P. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko; prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog priimant pastatą surašytas aktas, kuriuo nustatyta, jog skaitikliai pastatyti tinkamai, todėl ieškovo teiginiai dėl netinkamo skaitiklių pastatymo atmestini. Ieškovės atliktas perskaičiavimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. 7-ojo ir 8-ojo butų šilumos tiekimo skaitikliai buvo sukeisti ne nuo pastato statybos. Skaitiklių padėties atstatymą į pradinę padėtį patvirtina 2012 m. sausio 6 d. Atliktų darbų aktas. UAB „Corpus A“ atliko skaitiklių sukeitimus neinformuodami skaitiklių savininkų ir klaidos skaičiavimuose atsirado dėl UAB „Corpus A“ kaltės, todėl atsakovė nelaikytina atsakinga. Nėra aiškus laikotarpis, nuo kada ieškovas skaičiuoja įsiskolinimą. Kadangi yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl skolos ieškovui priteisimo iš atsakovės už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 01 d. iki 2011 m. rugpjūčio 22 d., todėl ieškinys yra tapatus.

83. Trečiasis asmuo UAB „Corpus A“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, jog ieškovas pagrįstai reiškia reikalavimus, nes atsakovė faktiškai naudojo šiluminę energiją.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

94.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškinį patenkino; priteisė ieškovei UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovės B. P. 824,99 Eur skolos už suvartotą šiluminę energiją, 61,13 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 886,12 Eur nuo civilinės bylos iškėlimo 2014 m. vasario 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 29,15 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taip pat priteisė iš atsakovės 44,47 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei; grąžino ieškovei 4,71 Eur permokėto žyminio mokesčio.

114.1. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė iki 2012 m. sausio 6 d., kol buvo pakeisti skaitikliai ant stovų, mokėjo pagal skaitiklį Nr. 7433514, ir šiuo metu, sukeitus skaitiklius ant stovų moka pagal skaitiklį Nr. 7433514, teismas padarė išvadą, jog statybos metu buvo klaidingai priskirti stovai ir atsakovei nepagrįstai buvo priskirtas skaitiklis Nr. 7433514, o 8 butui nepagrįstai buvo priskirtas skaitiklis Nr. 7433440. Teismo nuomone, aplinkybę, jog buvo neteisingai nustatyti stovai, patvirtina pastato administratoriaus aktas, savivaldybės administratoriaus aktas ir raštas, o kituose dokumentuose esantys netikslumai nepaneigia objektyvių faktų, jog skaitiklis buvo permontuotas nuo vieno stovo ant kito ir šiuo metu šiluminė energija skaičiuojama nuo kito stovo, nei iki 2012 m. sausio 6 d. Sprendė, kad aplinkybė, jog atsakovė atsiskaitinėjo ne už savo suvartotą šiluminę energiją, yra įrodyta.

124.2. Įvertinęs pirminius skaitiklių rodmenis, jų skirtumą keičiant skaitiklius 2012 m. sausio 6 d., teismas padarė išvadą, jog atsakovė, laikotarpiu iki 2012 m. sausio 6 d., mokėdama pagal skaitiklio Nr. 7433514 parodymus, kuris buvo ant 8 buto stovo, suvartojo šiluminės energijos daugiau, nei už ją sumokėjo. Kadangi asmuo privalo mokėti už faktiškai gautą šiluminę energiją, sprendė, jog ieškovas turėjo teisę perskaičiuoti atsakovės suvartotą energiją (CK 6.383 str.).

134.3. Teismas atmetė atsakovės teiginius dėl ieškinių tapatumo, kadangi ankstesnėje byloje buvo sprendžiama dėl skolos pagal netinkamą skaitiklį, o šioje byloje pagal faktinius duomenis viršijančius netinkamo skaitiklio parodymus (bylose skirtingi ieškinio pagrindai ir dalykai).

144.4. Atsakovei nenurodžius, kurie ieškovės patikslintame skolos paskaičiavime pateikti duomenys yra neteisingi, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo abejoti ieškovo pateiktų skaičiavimų teisingumu, todėl ieškinio reikalavimą dėl 824,99 Eur skolos priteisimo (už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio mėnesio iki 2013 m. gruodžio 31 d. laikė pagrįstu ir tenkino (CK 6.383 str.), taip pat priteisė 61,13 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2013 m. liepos iki 2014 m. sausio.

155.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 31 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovės B. P. ieškovei UAB „Vilniaus energija“ 30,39 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, jog ieškovės pateikti įrodymai (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, trys Gyventojų registro tarnybos pažymos apie prašymo į bylos nagrinėjimą įtraukti trečiuosius asmenis bei mokėjimo nurodymas) įrodo, kad ieškovė, pateikdama apeliacinį skundą bei procesinius dokumentus teismui (prašymą įtraukti trečiuosius asmenis), papildomai patyrė 30,39 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, kurios teismo sprendimu nebuvo priteistos ieškovei ir atsakovės.

17III.

18Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

196.

20Atsakovė B. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2016 m. gegužės 12 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir 2016 m. gegužės 31 d. papildomą sprendimą bei priimti naują sprendimą - ieškovės UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atmesti, kaip neteisėtą ir nepagrįstą; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1. 2007 m. kovo 26 d. šildymo paleidimo akte esantys duomenys, atsakovės paaiškinimai, jog nuo statybų pradžios 7-am butui priskirtas skaitiklis Nr. 7433514 buvo kraštinis, pagal kurio parodymus mokėjo mokesčius už šilumą ir karštą vandenį; UAB ,,Corpus A“ 2011 m. gruodžio 1 d. akte esantys duomenys, kad 2011 m. gruodžio 1 dienos 8 buto skaitiklio Nr. 7433440 rodmenys - 37801,8 kW; 2011 m. gruodžio 1 dienos 7 buto skaitiklio Nr. 7433514 rodmenys - 22343,7 kW; taip pat tai, kad prie šilumos skaitiklių gali patekti bet koks pašalinis asmuo, pasak apeliantės, patvirtina, jog ginčo skaitikliai buvo supainioti nuo 2011 m. gruodžio mėnesio, o ne nuo namo statybos pradžios. Pažymi, kad 2011 m. gruodžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės komisijos išvadose nurodyti 7-ojo buto rodmenys - 37801,8 kW; 8-ojo buto rodmenys - 22343,7 kW. UAB ,,Corpus A“ 2012-01-02 rašte S-07/1 nurodyta, kad atsiskaitomieji/paskirstomieji buitiniai šilumos skaitikliai yra: Buto Nr. 7 - sk. Nr. 7433440, rodmuo - 37802,3 kWh, buto Nr. 8 - sk. Nr. 7433514, rodmuo - 224114,1 kWh, o 2012 m. sausio 6 d. atliktų darbų priėmimo akte nurodyta, kad ,,Prieš montavimo darbus: 1) ŠAP Nr. 7433514 rodmenys 22587,4 kWh ant ( - ) stovo; 2) ŠAP Nr. 7433440 rodmenys 37802,3 kWh ant ( - ) stovo; Atlikus permontavimo darbus: 1) 1) ŠAP Nr. 7433514 rodmenys 22587,4 kWh sumontuotas ant ( - ) buto šildymo stovo; 2) ŠAP Nr. 7433440 rodmenys 37802,3 kWh sumontuotas ant ( - ) buto šildymo stovo.

226.2. Atsakovė nesutinka, kad skaitikliai buvo sukeisti nuo statybų pradžios. Bylą nagrinėjant iš naujo pirmos instancijos teisme, ieškovės atstovė pakeitė poziciją, nurodydama, kad buvo atliktas tik netinkamas žymėjimas, nors 2012-07-24 ieškovės tarnybiniame pranešime nurodyta, kad neva skaitikliai buvo sukeisti vietomis nuo namo pastatymo. Iki 2009 metų rugsėjo 30 d. buvo šildymo sistemos telemetrinis nuskaičiavimas, todėl net ir darant prielaidą, kad ginčo skaitikliai buvo supainioti nuo statybų pradžios, bei atsižvelgus į ieškovės atstovės paaiškinimus, kad ieškovės sistemoje atsakovei buvo priskirtas skaitiklis Nr. 7433440, akivaizdu, kad tokiu atveju distancinis duomenų perdavimas vyktų pagal ieškovės sistemoje įvesto skaitiklio duomenis, todėl šiai dienai nereikėtų nuo 2007 m. iki 2009 metų rugsėjo 30 d. atlikti perskaičiavimų. Be to, jei atsakovei priskirtas skaitiklis būtų supainiotas nuo statybų pradžios, nebūtų poreikio grąžinti ginčo skaitiklio į pradinę padėtį, ar jo atstatyti.

236.3. Ieškovės pateikti sąskaitos detalizacijoje skaitiklio rodmenys 2012 metais buvo ženkliai didesni, nei fotonuotraukoje užfiksuoti atsakovės beveik po dviejų metų. Ieškovė pateikusi naujas mokesčių paskaičiavimo pažymas, negalėjo paaiškinti duomenų įrašymo pagrindo, minėtų dokumentų turinio.

246.4. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi, 28 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 2007 m. spalio 12 d. tarp šalių sudarytos Šilumos pirkimo -pardavimo sutarties 7.9 punktu, būdama atsakinga už skaitiklių techninės būklės užtikrinimą, matavimų tikslumą ir patikros organizavimą, ieškovė tokių savo pareigų nevykdė.

256.5. Teismas išsprendė tapatų ieškinį dėl šilumos energijos, karšto vandens ir delspinigių priteisimo iš atsakovės ieškovei už laikotarpį 2010-05-01 iki 2011-06-30.

267.

27Trečiasis asmuo K. P. taip pat pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2016 m. gegužės 12 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir 2016 m. gegužės 31 d. papildomą sprendimą bei priimti naują sprendimą - ieškovės UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atmesti, kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

287.1. Teismas nepasisakė, kodėl atmetė 2007-03-26 7-ojo buto šildymo paleidimo akte užfiksuotas faktines aplinkybes; nepagrįstai konstatavo, kad 7-ojo ir 8-ojo butų skaitikliai neva buvo supainioti nuo statybų pradžios. Teigia, kad 7-ame bute sunaudotą šilumos kiekį fiksavo nuo namo statybų pradžios priskirtas skaitiklis Nr. 7433514.

297.2. Ieškovė šioje byloje siekia prisiteisti už šilumą ir karštą vandenį už tą patį laikotarpį, dėl kurio yra įsiteisėjęs sprendimas. Nesutinka, kad ieškinys yra netapatus.

307.3. Teismo išvados grindžiamos tik ieškovo vienašališkai surašytais duomenimis, kurių nėra galimybės patikrinti. Ieškovo pateiktuose perskaičiavimuose yra neatitikimų; ieškovės parodymai ir pateikti dokumentai tarpusavyje prieštarauja ir šie prieštaravimai nėra pašalinti. Atsakovė negali atsakyti už ieškovo, kaip profesionalo po daugelio metų pastebėtas ir jo konstatuotas klaidas.

317.4. Kiti apelianto argumentai iš esmės sutampa su atsakovės apeliaciniame skunde išdėstytais teiginiais.

328.

33Ieškovė UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į atsakovės B. P. ir trečiojo asmens K. P. apeliacinius skundus, prašo atmesti apeliacinius skundus, o pirmos instancijos teismo 2016 m. gegužės 12 d. sprendimą ir 2016 m. gegužės 31 d. Papildomą sprendimą palikti nepakeistus. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

348.1. 2007 m. balandį ieškovei pateiktame Pastato šilumos skaitiklių sąraše buvo sukeisti Apeliantų Buto Nr. 7 ir buto Nr. 8 šilumos skaitiklių numeriai ir rodmenys. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtinta, kad Pastato statybos metu buvo neteisingai sužymėti Buto Nr. 7 ir buto Nr. 8 šildymo sistemų įvadai/įvadinės sklendės - Buto Nr. 7 įvadinė sklendė pažymėta kaip buto Nr. 8 sklendė, o buto Nr. 8 - kaip Buto Nr. 7 sklendė, bet šilumos skaitikliai buvo įrengti tinkamai, skaitiklis Nr. 7433514 buvo įrengtas Buto Nr. 7 įvade ir skaičiavo Bute Nr. 7 suvartotą šilumos kiekį, o skaitiklis Nr. 7433440 buvo įrengtas buto Nr. 8 įvade ir skaičiavo bute Nr. 8 suvartotą šilumos kiekį.

358.2. Dėl neteisingų (sukeistų) duomenų apie Buto Nr. 7 ir buto Nr. 8 šilumos skaitiklius ir jų rodmenis Ieškovės ir Administratoriaus informacinėse sistemose nuo 2007-11 iki 2012-07 atsakovei buvo skaičiuojami mokesčiai ir ji atsiskaitydavo už Buto Nr. 7 šildymą už šilumos kiekį, apskaičiuotą šilumos skaitikliu Nr. 7433440 (t. y. už bute Nr. 8 suvartotą šilumos kiekį šildymui), o buto Nr.8 savininkams buvo skaičiuojami mokesčiai ir jie atsiskaitydavo pagal šilumos skaitiklį Nr. 7433514 (t.y. už šilumos energiją, suvartotą Buto Nr. 7 šildymui).

368.3.

37Ieškovė perskaičiavo atsakovei šilumos kiekį ir mokesčiai už Buto Nr. 7 šildymą nuo 2007 m. lapkričio mėn. už visą laikotarpį, kuriuo šilumos kiekis ir mokesčiai atsakovei buvo neteisingai apskaičiuoti ne pagal atsakovei priklausantį šilumos skaitiklį, o pagal šilumos skaitiklį Nr. Nr. 7433440. Ieškovės prašoma 824,99 Eur skola už šilumos energiją yra mokesčių suma, apskaičiuota už ginčo laikotarpį (2007-11-01 iki 2013-12-31) būtent pagal šilumos skaitiklio Nr. 7433514 rodmenis, įvertinus atsakovės įmokas. Perskaičiavimo detalizavimo dokumentuose nuodyti kiekvieno mėnesio perskaičiuotas šilumos kiekis, šilumos tarifai ir perskaičiuotos mokesčių sumos. Dėl šių perskaičiavimo ieškovė pateikė išsamus rašytinius paaiškinimus.

388.4.

39Apeliantų teiginiai, kad nuo 2007 m. kovo mėn. visu ginčo laikotarpiu jie atsiskaitydavo būtent pagal šilumos skaitiklio Nr. 7433514 rodmenis visiškai nepagrįsti ir neįrodyti.

408.5. Apeliantų teiginiai dėl ieškovės neįvykdytų Sutarties 7.9 punkte numatytų šilumos tiekėjo pareigų nepagrįsti. Sutarties 7.9 punktas nustato šilumos tiekėjo pareigą, susijusią su įvadinio skaitiklio, įrengto Pastato įvade, priežiūra, tačiau ginčas kilo ne dėl įvadinio skaitiklio, o dėl neteisingo vartotojui priklausančio šilumos skaitiklio rodmenų deklaravimo. Sutarties (pateikta su pradiniu ieškiniu) 10.4 ir 10.5 punkte yra numatytos būtent Atsakovės pareigos užtikrinti bendro naudojimo patalpose sumontuotų šilumos skaitiklių priežiūrą bei kas mėnesį Sutartyje nustatyta tvarka pateikti (deklaruoti) šilumos skaitiklių rodmenis. Apeliantų pretenzijų dėl neteisingo mokesčių skaičiavimo ir sąskaitose nurodyto neteisingo šilumos kiekio už Buto Nr. 7 šildymą ieškovė nebuvo gavusi, todėl mano, kad būtent apeliantai nevykdydavo Sutarties ir teisės aktuose numatytų pareigų.

418.6.

42Teismas pagrįstai atmetė apeliantų argumentus dėl ieškinių tapatumo.

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

449.

45Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

46Dėl rašytinių paaiškinimų bei naujo įrodymo priėmimo

4710. Atsakovė B. P. apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus dėl ieškovės atsiliepimo į apeliacinius skundus, taip pat prašo priimti paaiškinimus pagrindžiantį įrodymą – 2011 m. gruodžio 5 d. ieškovei pateiktą pranešimą. Pasak atsakovės, apeliantės šilumos skaitiklis buvo pakeistas į buto Nr. 8 skaitiklį, kurio Nr. 7433440, o UAB „Corpus A“ nepagrįstai neigia, kad minėti darbai nebuvo vykdomi. Atsakovės teigimu, dokumento pateikimo poreikis iškilo tik ieškovei atsiliepime nurodžius, jog nuo pastato priėmimo į eksploataciją iki 2012 m. sausio 6 d. jokie buto Nr. 7 ir Nr. 8 šilumos skaitiklių permontavimo darbai nebuvo atliekami.

4811. Ieškovė UAB „Vilniaus energija“ prašo nepriimti apeliantės rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų. Teigia, kad atsakovė siekia papildyti (pakeisti) apeliacinio skundo pagrindą, tačiau yra pasibaigęs CPK 323 straipsnyje nustatytas terminas. Be to, pasak ieškovės, aplinkybė, kuria grindžiamas naujo įrodymo pateikimo poreikis, proceso dalyviams buvo žinoma jau iš bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme. Trečiasis asmuo atsiliepime pritarė ieškovės pozicijai, prašo atsakovės paaiškinimus atmesti kaip nepagrįstus.

4912. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje nurodytam reikalavimui. Vadovaujantis CPK 323 straipsnyje įtvirtinta teisės norma, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Šiuo atveju, iš paaiškinimų turinio nėra pagrindo daryti išvadą, kad apeliantė pakeitė ar papildė apeliacinį skundą kokiais nors naujais argumentais.

5013.

51Atsižvelgdama į tai, jog atsakovė įrodinėja, jog skaitikliai buvo sukeisti ne nuo statybų pradžios, siekiant visapusiško bei išsamaus bylos aplinkybių ištyrimo ir įvertinimo, teisingo ginčo išsprendimo, yra pagrindas priimti atsakovės pateiktą rašytinį įrodymą (CPK 314 straipsnis). Pažymėtina, kad šalims naujai pateiktas įrodymas buvo išsiųstas susipažinimui, todėl jo priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo.

52Dėl ginčo esmės

5314.

54Byloje nustatyta, kad atsakovė B. P. yra buto ( - ), kuriam ieškovas teikia karštą vandenį ir šiluminę energiją, savininkė, kuri su ieškove UAB „Vilniaus energija“ 2017 m. spalio 12 d. pasirašė Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2461173 su buitiniu vartotoju. Namo, esančio ( - ), administratorės UAB „Corpus A“ 2012 m. sausio 11 d. bei 2012 m. birželio 15 d. pranešimų (kuriuose nurodyta, jog 7 ir 8 butų savininkai už šilumos suvartojimus mokėjo vienas už kitą, kadangi buitiniai šilumos skaitikliai buvo sumaišyti pastato statybos metu), pagrindu ieškovė atliko šilumos suvartojimo perskaičiavimą bei 2012 m. liepos 31 d. išrašė atsakovei sąskaitą Nr. G207/105011 (perskaičiavimų suma su PVM – 2737,26 Lt (792,26 Eur)). Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės skolą už šilumos energiją, karštą vandenį laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. bei delspinigius. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškovės UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartimi minėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ieškinio dalis dėl reikalaujamų atsakovės skolinių įsipareigojimų, susidariusių už 2010 m. gegužės 1 d. - 2011 m. birželio 30 d. (įskaitytinai) laikotarpį, nėra tapatus Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-16482-101/2011, išnagrinėtai bylai, todėl ieškovės pareikštas reikalavimas dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. (įskaitytinai), turėto būti nagrinėjamas ir išnagrinėtas. Taip pat teismas nurodė, jog esant įsiteisėjusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimui (civ. bylos Nr. 2-16482-101/2011) dėl apmokėtų mokesčių už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. (įskaitytinai), ieškovė turėjo pateikti duomenis apie apskaičiuotus (perskaičiuotus) mokesčius 3 skirtingiems laikotarpiams: nuo 2007 m. lapkričio mėn. iki 2010 m. gegužės 1 d.; nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. ir nuo 2011 m. birželio 30 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. Išnagrinėjęs civilinę bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį tenkino visiškai. Atsakovė bei trečiasis asmuo K. P. pateikė apeliacinius skundus.

5515.

56Apeliantai teigia, jog skaitikliai buvo sukeisti ne nuo statybų pradžios, o nuo 2011 metų gruodžio mėnesio, o pirmosios instancijos teismo sprendimas nepagrįstas faktinėmis bylos aplinkybėmis bei neatitinka materialinės bei proceso teisės normų reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais apeliantų argumentais.

5716.

58Pirmosios instancijos teismas skundžiamame teismo sprendime, įvertinęs pastato administratoriaus aktą, savivaldybės administracijos aktą bei raštą padarė pagrįstą išvadą, jog statybos metu buvo klaidingai priskirti stovai ir atsakovei nepagrįstai priskirtas skaitiklis Nr. 7433514, o butui Nr. 8 – skaitiklis Nr. 7433440.

5917.

602011 m. gruodžio 1 d. UAB „Corpus A“ Atliktų darbų priėmimo akte nurodyta, kad atliekant šilumos sistemos patikrą 8-ame ( - ) namo bute nustatyta, kad sumaišyti 7-to ir 8-to buto šilumos įvadiniai skaitikliai. Šiame akte trečiasis asmuo K. P. padarė žymą, jog būtina atlikti ( - ) namo penkto aukšto butų šilumos skaitiklių sisteminę patikrą (1 t., b.l. 150). Vilniaus miesto savivaldybės 2011 m. gruodžio 30 d. patikrinimo akte (1 t., p. 151) nustatyta, kad atidarius 7 buto sklendę, šildymo sistema pradėjo funkcionuoti 8 bute. Pažymėtina, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento 2011 m. gruodžio mėnesio rašte Nr. A51-(3.310.1-EM4) yra informacija, kad UAB „Corpus A“ patikrinimą atliko gavusi buto, esančio ( - ) gyventojos pretenziją dėl buto šildymo sistemos sutrikimų, taip pat informacija, kad atidarius buto Nr. 8 šildymo įvadinę sklendę ir nepradėjus funkcionuoti šildymo prietaisams, buvo atlikta apskaitos prietaiso profilaktika, tačiau šildymo sistema nepradėjo funkcionuoti. Tik tuomet buvo atidaryta buto Nr. 7 sklendė. Šiuo raštu UAB „Corpus A“ įpareigota spręsti butų ( - ) šilumos apskaitos prietaisų atitikimą pagal butus bei informuoti UAB „Vilniaus energija“ apie butų skaitiklių rodmenų neatitikimą ir mokesčių už suvartotą šilumos energiją perskaičiavimo. Iš esmės analogiško turinio atsakymas atsakovei surašytas ir 2012 m. kovo mėnesį (1 t., b.l. 68-69). Tokia informacija apie patikrinimo atlikimo tikslą bei eigą atsispindi ir UAB „Corpus A“ pastatų priežiūros vadybininko E. M. elektroniniu būdu ieškovo atstovei pateiktame atsakyme (4 t., b.l. 9). UAB „Corpus A“ 2012 m. sausio 6 d. akte (1 t., b.l. 153) užfiksuota, kad atlikti permontavimo darbai, po kurių skaitiklis Nr. 7433440, kurio rodmenys 37802,3 kWh, sumontuotas ant 8 buto šildymo stovo, o skaitiklis Nr. 7433514, kurio rodmenys 22587,4 kWh, sumontuotas ant 7 buto šildymo stovo.

6118.

62Apeliantė B. P. rašytiniuose paaiškinimuose teigdama, kad 2011 m. gruodžio 1 d. UAB „Corpus“ darbuotojai savavališkai atliko skaitiklių nuėmimo-uždėjimo darbus, atsakovės šilumos skaitiklį pakeitė į buto Nr. 8 skaitiklį Nr. 7433440, yra nepagrįsti jokiais faktiniais duomenimis. Papildomas įrodymas, t.y. atsakovės 2011 m. gruodžio 5 d. ieškovei pateiktas pranešimas, negali būti laikomas patvirtinančiu skaitiklių pakeitimo darbus; tokie duomenys 2011 m. gruodžio 1 d. akte neįrašyti. Namo administratoriaus darbuotojas E. M. patvirtino, kad permontavimo darbai vyko tik vieną kartą (4 t., b.l. 8). Pažymėtina, kad 2011 m. gruodžio 1 d. akte atsakovė rašė pastabas, prašė išaiškinti (nustatyti) tikruosius rodmenis, tačiau jokių faktų apie jos manymu atliktą skaitiklių pakeitimą taip pat nenurodė.

6319. Iš minėto UAB „Corpus A“ darbuotojo E. M. atsakymo į ieškovės el. laišką, matyti, kad būtent 7 buto savininkė pareikalavo atsiskaitinėti pagal buitinį šilumos skaitiklį Nr. 7433714; tuomet jis buvo demontuotas nuo 8 buto atšakos ir permontuotas ant 7 buto atšakos. Tai patvirtina ir 2012 sausio 6 d. akte esantis V. P. prierašas, kad darbai atlikti pagal jo reikalavimą grąžinti butui Nr. 7 priklausantį skaitiklį Nr. 7433514 ant 7-jam butui tiekiamos šilumos energijos vamzdžio. Taigi, apeliantas pats reikalavo permontuoti skaitiklį, todėl apeliaciniame skunde nepagrįstai tokio permontavimo poreikis siejamas su neva 2011 m. gruodžio 1 d. atliktais darbais; be to, apie skaitiklio grąžinimą nurodo tik pats apeliantas.

6420. Apeliaciniuose skunduose bei rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė bei trečiasis asmuo K. P. savaip interpretuoja aukščiau paminėtuose bei kituose dokumentuose esančią informaciją (duomenis). Pvz. K. P. teigia, kad 2011 m. gruodžio 1 d. aktas patvirtina, jog skaitiklis Nr. 7433514 yra ant 7-o buto stovo (rodmenys yra 22343,7), nors apie buto stovą informacija akte nenurodyta. Apeliantas taip pat pažymi, jog 2011 m. gruodžio 30 d. akte nurodyta, jog 7-o buto skaitiklio rodmenys – 37802,3. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šiame akte pateikti faktiškai atitinkantys skaitiklių rodmenys, kurie vėliau išvardinti ir kitu būdu (7 (8) – 22414,1 kw; 8(7) – 37802,3 kw). Apeliantas K. P. nepagrįstai tvirtina, kad 2012 m. sausio 6 d. aktas įrodo, jog 7-ojo buto skaitiklis Nr. 7433514 grąžintas į pradinę padėtį. Kaip minėta, šiame akte užfiksuoti prieš skaitiklių permontavimą (ant kito stovo) buvę ir po montavimo darbų esantys rodmenys. Atsakovė B. P. savo apeliaciniame skunde bei paaiškinimuose taip pat nurodė aktuose bei kituose dokumentuose užfiksuotus skaitiklių numerius bei rodmenis, išdėstė savo nuomonę apie jų įrodomąją vertę, tačiau apeliacinės instancijos teismo nuomone, minėti argumentai nesudaro pagrindo spręsti apie netinkamai nustatytas faktines bylos aplinkybes.

6521.

66Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2013).

6722. Teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje pirmosios instancijos teismas įvertino visų byloje surinktų įrodymų visumą ir padarė pagrįstą išvadą, jog aplinkybė, kad atsakovė atsiskaitinėjo ne už savo suvartotą šiluminę energiją, yra įrodyta.

6823. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.388 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Apeliaciniuose skunduose taip pat pasisakyta dėl skolos sumos paskaičiavimo. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, atsižvelgęs į tai, kad atsakovė nenurodė, kurie konkrečiai duomenys, pateikti patikslintame skolos paskaičiavime, yra neteisingi, sprendė, jog atsakovės teiginiai dėl skaičių netikslumų kituose dokumentuose nepaneigia paskutinio ieškovo pateikto patikslinto paskaičiavimo. Apeliaciniuose skunduose atsakovė bei trečiasis asmuo teigia, jog iš ieškovės pateiktų paskaičiavimo lentelių (pažymų) nėra galimybės identifikuoti skaitiklio numerio, kuriam priskirti skaičiavimai, patikrinti įrašų teisingumo, jų įrašymo pagrindo ir pan., tačiau taip pat nenurodė jokių konkrečių duomenų, kurie paneigtų tų paskaičiavimų teisingumą. Bendro pobūdžio samprotavimai, jog iš paskaičiavimų nėra galimybės išsiaiškinti tam tikrų duomenų, nesudaro pagrindo paskaičiavimus laikyti nepagrįstais. Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo metu ieškovė teikė rašytinius paaiškinimus, detalizavo laikotarpius, rodmenis, tarifus ir kitus duomenis, pagal kuriuos paskaičiuotas įsiskolinimas. Apelianto K. P. nurodytas 2014 m. liepos 11 d. lentelėje rodmenų neatitikimas (skaitiklio Nr. 7433514 rodmuo 2012 m. lapkričio mėn.) nekeičia paskaičiavimo sumos, kadangi pirmoje lentelėje (b.l. 30) nurodytas rodmuo gruodžio mėnesį nepakito ir sutapo su kitoje lentelėje (b.l. 33) gruodžio mėnesio rodmenimis.

6924. Apeliantė B. P., vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi, 28 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 2007 m. spalio 12 d. tarp šalių sudarytos Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2461173 su buitiniu vartotoju, 7.9 punktu, teigia, kad ieškovė yra atsakinga už skaitiklių techninės būklės užtikrinimą, matavimų tikslumą ir patikros organizavimą, tačiau šių pareigų nevykdė. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria ieškovės atsiliepime į apeliantų skundus išdėstytai pozicijai, jog ginčas kilo ne dėl pastato atsiskaitomojo (įvadinio) skaitiklio, dėl kurio ieškovės įsipareigojimai įtvirtinti apeliantės minėtame Sutarties 7.9 punkte bei minimi jos cituojamuose teisės aktuose. Atsakovei tapačius klausimus iškėlus pirmosios instancijos teisme, ieškovė pateikė išsamius paaiškinimus dėl ginčo skaitiklio pobūdžio, pridėjo papildomus įrodymus. Duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, jog ieškovė buitinius šilumos skaitiklius laikė atsiskaitomaisiais, apeliantai nenurodė ir nepateikė.

7025. Taip pat atmestini apeliantų argumentai dėl anksčiau išnagrinėtos civilinės bylos ir šioje byloje pareikštų reikalavimų tapatumo. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, jog įstatyme ieškinių tapatumas siejamas su trimis kriterijais (požymiais): tomis pačiomis šalimis, tuo pačiu ieškinio dalyku ir tuo pačiu ieškinio pagrindu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Taigi sprendžiant klausimą dėl ieškinių tapatumo pirmiausia reikia nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie yra anksčiau pradėtos nagrinėti bylos šalys. Antrasis tapataus ieškinio požymis yra ieškinio dalyko sutapimas. Vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas. Trečiasis tapataus ieškinio požymis siejamas su ieškinio pagrindu. Kadangi ieškinio pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, todėl naujas ieškinys galimas tik kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nėra teisminio nagrinėjimo dalykas jau nagrinėjamoje byloje. Ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-551/2013; 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396-313/2016, kt.).

7126.

72Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija pritaria skundžiamo teismo sprendimo išvadai, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nagrinėtoje byloje Nr. 2-16482-101/2011 ir nagrinėjamoje byloje yra skirtingi ieškinio pagrindai ir skirtingi dalykai, todėl ieškiniai negali būti laikomi tapačiais. Teismas pagrįstai įvertino tai, kad ankstesnėje byloje buvo sprendžiama dėl skolos pagal netinkamą skaitiklį, o šioje byloje - pagal duomenis viršijančius netinkamo skaitiklio parodymus. Be to, kaip minėta, Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs šioje byloje pareikštą ieškovės apeliacinį skundą dėl 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimo, dar 2015 m. birželio 15 d. nutartyje konstatavo, jog ieškinio dalis dėl reikalaujamų atsakovės skolinių įsipareigojimų, susidariusių už 2010 m. gegužės 1 d. - 2011 m. birželio 30 d. (įskaitytinai) laikotarpį, nėra tapati Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-16482-101/2011, išnagrinėtai bylai.

7327.

74Apeliantai taip pat prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 31 d. papildomą sprendimą, tačiau jokių savarankiškų pagrindų apeliaciniuose skunduose nenurodė. Taigi, atmetus atsakovės B. P. ir trečiojo asmens K. P. apeliacinius skundus dėl 2016 m. gegužės 12 d. sprendimo, reikalavimai panaikinti papildomą sprendimą taip pat netenkinami.

7528.

76Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

7729.

78Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir papildomą sprendimą, juos naikinti ar keisti atsakovės B. P. ir trečiojo asmens K. P. apeliacinių skundų argumentais nėra pagrindo, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas ir papildomas sprendimas paliktini nepakeisti, o atsakovės bei trečiojo asmens apeliaciniai skundai atmestini (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

79Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

80Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 12 d. sprendimą bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 31 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą, prašydama... 6. 2.... 7. Atsakovė B. P. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu... 8. 3. Trečiasis asmuo UAB „Corpus A“ atsiliepime į ieškinį prašė... 9. 4.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškinį... 11. 4.1. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė iki 2012 m. sausio 6 d., kol buvo... 12. 4.2. Įvertinęs pirminius skaitiklių rodmenis, jų skirtumą keičiant... 13. 4.3. Teismas atmetė atsakovės teiginius dėl ieškinių tapatumo, kadangi... 14. 4.4. Atsakovei nenurodžius, kurie ieškovės patikslintame skolos... 15. 5.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 31 d. papildomu sprendimu... 17. III.... 18. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 19. 6.... 20. Atsakovė B. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2016... 21. 6.1. 2007 m. kovo 26 d. šildymo paleidimo akte esantys duomenys, atsakovės... 22. 6.2. Atsakovė nesutinka, kad skaitikliai buvo sukeisti nuo statybų pradžios.... 23. 6.3. Ieškovės pateikti sąskaitos detalizacijoje skaitiklio rodmenys 2012... 24. 6.4. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi,... 25. 6.5. Teismas išsprendė tapatų ieškinį dėl šilumos energijos, karšto... 26. 7.... 27. Trečiasis asmuo K. P. taip pat pateikė apeliacinį... 28. 7.1. Teismas nepasisakė, kodėl atmetė 2007-03-26 7-ojo buto šildymo... 29. 7.2. Ieškovė šioje byloje siekia prisiteisti už šilumą ir karštą... 30. 7.3. Teismo išvados grindžiamos tik ieškovo vienašališkai surašytais... 31. 7.4. Kiti apelianto argumentai iš esmės sutampa su atsakovės apeliaciniame... 32. 8.... 33. Ieškovė UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į atsakovės 34. 8.1. 2007 m. balandį ieškovei pateiktame Pastato šilumos skaitiklių... 35. 8.2. Dėl neteisingų (sukeistų) duomenų apie Buto Nr. 7 ir buto Nr. 8... 36. 8.3.... 37. Ieškovė perskaičiavo atsakovei šilumos kiekį ir mokesčiai už Buto Nr. 7... 38. 8.4.... 39. Apeliantų teiginiai, kad nuo 2007 m. kovo mėn. visu ginčo laikotarpiu jie... 40. 8.5. Apeliantų teiginiai dėl ieškovės neįvykdytų Sutarties 7.9 punkte... 41. 8.6.... 42. Teismas pagrįstai atmetė apeliantų argumentus dėl ieškinių tapatumo.... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 9.... 45. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Civilinio proceso kodekso (toliau... 46. Dėl rašytinių paaiškinimų bei naujo įrodymo priėmimo... 47. 10. Atsakovė B. P. apeliacinės instancijos teismui... 48. 11. Ieškovė UAB „Vilniaus energija“ prašo nepriimti apeliantės... 49. 12. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti... 50. 13.... 51. Atsižvelgdama į tai, jog atsakovė įrodinėja, jog skaitikliai buvo sukeisti... 52. Dėl ginčo esmės ... 53. 14.... 54. Byloje nustatyta, kad atsakovė B. P. yra buto ( - ),... 55. 15.... 56. Apeliantai teigia, jog skaitikliai buvo sukeisti ne nuo statybų pradžios, o... 57. 16.... 58. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame teismo sprendime, įvertinęs... 59. 17.... 60. 2011 m. gruodžio 1 d. UAB „Corpus A“ Atliktų darbų priėmimo akte... 61. 18.... 62. Apeliantė B. P. rašytiniuose paaiškinimuose teigdama,... 63. 19. Iš minėto UAB „Corpus A“ darbuotojo E. M.... 64. 20. Apeliaciniuose skunduose bei rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė bei... 65. 21.... 66. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai,... 67. 22. Teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje pirmosios instancijos teismas... 68. 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.388 straipsnio 1... 69. 24. Apeliantė B. P., vadovaudamasi Šilumos ūkio... 70. 25. Taip pat atmestini apeliantų argumentai dėl anksčiau išnagrinėtos... 71. 26.... 72. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija pritaria skundžiamo teismo sprendimo... 73. 27.... 74. Apeliantai taip pat prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m.... 75. 28.... 76. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 77. 29.... 78. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 79. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 80. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 12 d. sprendimą bei...