Byla A-62-1585-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus, sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant apeliantui Papy B. B., jo atstovui advokatui L. B., atsakovo atstovui V. O. (V. O.), vertėjai Veronikai Kubiliūtei, išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo P.B. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. B. B. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas P. B. B. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. (15/6-13)12PR-71 ir įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6II.

7Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. sprendimu, P. B. B. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir jo skundą patenkinti.

8Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme gautas apelianto P. B. B. prašymas, kuriuo jis atsisako apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. sprendimo.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, ir tai yra pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą (ABTĮ 132 str. 2 d.).

13Iš pateikto teismui apelianto prašymo matyti P. B. B. valia atsisakyti savo apeliacinio skundo, t. y. asmuo naudojasi anksčiau minėta įstatymo suteikta galimybe. Pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje nutraukiamas.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija:

Nutarė

15apeliacinį procesą pagal pareiškėjo P. B. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. sprendimo panaikinimo nutraukti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai