Byla 2-4924-362/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui A. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovo 2146,04 Lt skolą, kurią sudaro: 420,00 Lt pagrindinė skola, 1531,32 Lt delspinigiai, 194,72 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo skelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt). Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas, tačiau tenkintinas iš dalies (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2001-05-05 UAB „Tele2“ ir atsakovas A. R. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A84-71861-1,3-1105, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Ieškovas už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo.

62009-03-31 UAB ,,Gelvora“ ir UAB ,,Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB ,,Tele2“ atlygintinai perleido UAB ,,Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal atsakovui išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimų neįvykdė.

7Atsakovas neįvykdė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutarties 6.5. punkte, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius, ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1531,32 Lt delspinigių už 3646 dienų (nuo 2002-06-01 iki 2012-05-25). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma žymiai didesnė negu pagrindinė skola, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ieškovas delspinigius apskaičiuoja net už 3646 dienas. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovas galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog ieškovas ir jo teisių perėmėjas nesikreipdami į teismą nemanė, jog jo teisės yra pažeidžiamas, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 3646 dienų nėra pagrįstas, atitinkantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 75,60 Lt, t. y. paskaičiuotini už 180 dienų laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 75,60 Lt.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti 194,72 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimai Lietuvoje, darbo priemonės, administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, darbuotojo užmokestis ir kt. Tačiau ieškovas nenurodo minėtų išlaidų apskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 194,72 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

9Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 420,00 Lt skola, 75,60 Lt delspinigių, viso: 495,60 Lt.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos priteistos 495,60 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-07-02 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas patyrė 71,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (CPK 79 str., 93 str.). Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 2146,04 Lt sumą, teismas ieškovo reikalavimus tenkina iš dalies ir priteisia iš atsakovo ieškovui 495,60 Lt. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui priteistina 16,40 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 144 str., 150 str. 3 d., 279 str. 2 d., 285- 287 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo A. R. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į.k. 125164834, buveinė: Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. ( - ), AB „SEB bankas“):

  • 420,00 Lt (keturių šimtų dvidešimties litų) skolą,
  • 75,60 Lt (septyniasdešimt penkių litų 60 centų) delspinigius,
  • 5 procentų metines palūkanas už priteistą 495,60 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-02 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo,
  • 16,40 Lt (šešiolika litų 40 centų) bylinėjimosi išlaidas.

15Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai