Byla 2S-1670-431/2011
Dėl sumokėto avanso grąžinimo, netesybų ir nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo K. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5577-433/2011 pagal ieškovo K. Č. ieškinį atsakovams S. S. ir L. S. dėl sumokėto avanso grąžinimo, netesybų ir nuostolių priteisimo.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas K. Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams S. S. ir L. S. prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 13 000,00 Lt dydžio piniginę sumą (negrąžintą avansą), priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 2000,00 Lt dydžio netesybas (baudą), priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 650,00 Lt dydžio nuostolių, priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei lygiomis dalimis priteisti iš atsakovų ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

4Pareikšto ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovams S. S. ir L. S. priklausančio kilnojamojo/nekilnojamojo turto ir/arba piniginių lėšų, esančių tiek pas atsakovus, tiek pas trečiuosius asmenis turto, areštą pareikšto reikalavimo 15 650,00 Lt sumai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 2 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nepateikė teismui jokių faktų ar įrodymų, patvirtinančių prielaidą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps negalimas. O vien ta aplinkybė, kad atsakovai vengia grąžinti avansą, nenurodant jokių kitų motyvų ir jų nepagrindžiant įrodymais, nėra pakankamas teisinis pagrindas konstatuoti, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Be to, reikalavimas yra pareikštas solidariai dviem atsakovams, todėl skolos suma nelaikytina labai didele.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas K. Č. prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, patenkinant ieškovo K. Č. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovų S. S. ir L. S. atžvilgiu pritaikymo. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą. Teisminėje praktikoje preziumuojama, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones visuomet egzistuoja tais atvejais, kai yra kilęs ginčas dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai savaime padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismų praktikoje taip pat yra pripažįstama, kad suma yra didelė, jei ji viršija 1000,00 Lt. Šiuo atveju, ieškovas reikalauja iš atsakovų solidariai priteisti 15 650,00 Lt dydžio skolos sumą, ir vien jau tai laikytina svariu pagrindu laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, juolab, kad atsakovai yra fiziniai asmenys ir tokia prašoma priteisti pinigų suma jiems pripažintina didele.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas S. S. prašo ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarties atmesti. Nurodo, kad atsakovai kaip pardavėjai bei pirkėjas K. Č. 2010-11-03 Vilniaus rajono 1 notarų biure sudarė preliminarią nekilnojamojo turto (duomenys neskelbtini), pirkimo pardavimo sutartį, kurią patvirtino notarė L.Šilerienė. Pagrindinė pirkimo pardavimo sutartis nesudaryta dėl pirkėjo kaltės, kadangi iki 2010-12-02 pardavėjai (šioje civilinėje byloje atsakovai) Vilniaus rajono 1 notarų biurui pateikė visus būtinus dokumentus pagrindinei sutarčiai sudaryti, bet K. Č. šios sutarties sudaryti negalėjo ir vengė pagrindinės pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo. Ginčas byloje kilo ne dėl galimybės grąžinti avansą buvimo, o dėl sumokėto avanso priteisimo ar nepriteisimo. Avansas iki šiol ieškovui negrąžintas ne dėl to, kad atsakovai nepajėgia to įvykdyti, bet dėl to, jog atsakovai mano, kad dėl ieškovo veiksmų patyrė nuostolių, kurių dydis šiuo metu tikslinamas. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą pažymėjo, kad atsakovai disponuoja nekilnojamuoju turtu, kurį siekia realizuoti, be to yra darbingi ir gauna pajamų.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

12Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

13Teismas, įvertinęs bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu, netinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas, todėl yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti.

14Pagal LR CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati atsakovo turtinė padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

15Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškinys atsakovams yra pareikštas dėl 15650,00 Lt sumos priteisimo. Tokia reikalavimo suma fiziniams asmenims įprastai pagal teismų praktiką pripažįstama pakankamai didele ir tai sudaro pagrindą preziumuoti, jog ši aplinkybė gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

16Teismas pažymi, kad civiliniame procese galioja rungimosi principas, vadovaujantis kuriuo šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių įrodinėti nereikia (CPK 12 str., 178 str., 182 str.). Atsakovai kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų apie tai, atsakovų turtinė bei finansinė padėtis yra gera, ir kad esant ieškovui palankiam teismo sprendimui visada bus galimybė įvykdyti teismo sprendimą. Taip pat pažymėtina, kad net turimų piniginių lėšų ir nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto vertė savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ši aplinkybė eliminuoja būtinybę užtikrinti ieškovo pareikštą reikalavimą teisme, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovai turėtų galimybę perleisti jiems priklausantį turtą tretiesiems asmenims. Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad būtent šį siekį atsakovai ir turi, ir tai galėtų apsunkinti būsimo išieškojimo galimybę, jį nukreipiant į turtą ar pinigines lėšas. Todėl darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju grėsmė, jog teismo sprendimas, kuris gali būti palankus ieškovui, bus neįvykdytas arba jo įvykdymas pasunkės, egzistuoja.

17Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, jog laikinosios apsaugos priemonės netaikytinos ir dėl to, kad ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio nusprendžia, jog ieškinys yra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo. Nesant akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą atsakovų argumentai dėl ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių atmetami kaip argumentai, nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 str., 144 str. 1 d. ir 178 str.).

18Atsižvelgdamas į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto paskirtį – užtikrinti materialiųjų teisių gynybą ir užtikrinti realų teismo sprendimo įvykdymą, teismas vertina, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog nėra būtinybės užtikrinti būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo, ir netenkino prašymo dėl arešto atsakovams nuosavybės teise priklausančiam turtui taikymo.

19Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą išsprendė neteisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d., 338 str.) ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo K. Č. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti ir areštuoti atsakovams S. S. ir L. S. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą pareikšto reikalavimo (15 650,00 Lt) ribose (CPK 337 str. 2 p.).

20Atsakovams taip pat išaiškinama, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Teismas taip pat gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (CPK 146 str. 2 d.). Be to, atsakovai gali nurodyti, kokį konkretų turtą areštuoti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apskritai nesukeltų arba sukeltų kuo mažesnius nuostolius. O taip pat atsakovai, manydami, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jie gali patirti žalą, turi teisę prašyti teismo taikyti atsakovų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.). Taigi atsakovai turi keletą procesinių galimybių išvengti arba maksimaliai sumažinti nuostolius, galinčius kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 144 str., 145 str. 1 d. 1 ir 2 p., 334-339 str.,

Nutarė

22Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo K. Č. (a/k ( - ) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti ir areštuoti atsakovams S. S. (a/k ( - ) ir L. S. (a/k ( - ) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą pareikšto reikalavimo (15 650,00 Lt) ribose, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis.

23Pavesti antstoliui surasti ir aprašyti areštuojamą turtą teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė, rašytinio proceso... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas K. Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams S. S. ir L. S.... 4. Pareikšto ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė teismo taikyti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 2 d. nutartimi ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas K. Č. prašo panaikinti Vilniaus miesto 2... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas S. S. prašo ieškovo atskirąjį... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 12. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 13. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį... 14. Pagal LR CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 15. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškinys atsakovams yra pareikštas... 16. Teismas pažymi, kad civiliniame procese galioja rungimosi principas,... 17. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą... 18. Atsižvelgdamas į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto paskirtį... 19. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios... 20. Atsakovams taip pat išaiškinama, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 144 str., 145 str. 1 d. 1 ir 2 p., 334-339 str.,... 22. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti... 23. Pavesti antstoliui surasti ir aprašyti areštuojamą turtą teismo sprendimams...