Byla 2-11360-769/2014
Dėl avansinės įmokos, baudos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų D. G. ir J. G., atstovaujamų advokatės D. K., ieškinį atsakovei UAB „Memel City Projects“, atstovaujamai advokatės I. U., dėl avansinės įmokos, baudos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami priteisti iš atsakovės 101400,00 Lt sumokėtos avansinės įmokos, 708,40 Lt palūkanų, 34528,00 Lt (10000,00 EUR) baudos, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-12-19 šalys sudarė preliminariąją daugiabučio namo buto pirkimo - pardavimo sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo už 428860,00 Lt parduoti ieškovams butą su pilna apdaila pagal projektą rekonstruojamame name, adresu ( - ), bei priklausančia vieno automobilio parkavimo vieta už kasmetinį nuomos mokestį, o ieškovai įsipareigojo šį butą nupirkti. Preliminariąją sutartimi atsakovė įsipareigojo iki 2013-04-30 atlikti statybos darbus, iki 2013-06-30 pilną buto apdailą ir perduoti pirkėjams butą, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Ieškovai sumokėjo atsakovei 101450,00 Lt avansą. Preliminariąja sutartimi šalys įsipareigojo pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį sudaryti iki 2013-07-31, o tuo atveju, jeigu atsakovė (pardavėjas) neparduotų ir/ar neperduotų buto iki sutartyje nurodyto termino, ji įsipareigojo grąžinti ieškovams (pirkėjams) iki sutarties nutraukimo sumokėtą sumą ir sumokėti 10000,00 EUR netesybas. Atsakovė nevykdė sutartinio įsipareigojimo iki 2013-07-31 pagrindinė pirkimo - pardavimo sutartis dėl atsakovės kaltės nebuvo sudaryta. Atsakovė sumokėto 101400,00 Lt avanso ieškovams negrąžino ir netesybų nesumokėjo. Ieškovai prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovės atstovei advokatei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (2014-08-29), tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovų prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 118 str., 1751 str. 9 d.,10 d., 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintini visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2012-12-19 šalys sudarė preliminariąją daugiabučio namo buto pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 36A-302/303 (toliau – Sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo už 428860,00 Lt parduoti ieškovams butą su pilna apdaila pagal projektą rekonstruojamame name, adresu ( - ), bei priklausančia vieno automobilio parkavimo vieta už kasmetinį nuomos mokestį, o ieškovai įsipareigojo šį butą nupirkti. Sutarties 7.1 p., 7.2 p., 7.3. p. atsakovė įsipareigojo statybos darbus pabaigti iki 2013-04-30, atlikti buto vidinę pilną apdailą ir perduoti ieškovams butą iki 2013-06-30. Šalys susitarė, kad pagrindinė buto pirkimo – pardavimo sutartis bus pasirašyta iki 2013-07-31. Ieškovai 2013-03-03 ir 2013-04-02 kasos pajamų orderiais sumokėjo atsakovei 101400,00 Lt avansą. Atsakovė tinkamai nevykdė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, t.y. sutartyje numatytais terminais neatliko statybos ir buto apdailos darbų bei buto ieškovams neperdavė, todėl pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis iki 2013-07-31 nebuvo sudaryta (b. l. 5). 2014-02-19 susitarimu dėl preliminariosios daugiabučio namo buto pirkimo - pardavimo sutarties pasekmių atsakovė įsipareigojo laikotarpyje nuo 2014-03-15 iki 2014-06-15 lygiomis dalimis, mokėdama po 25350,00 Lt, grąžinti ieškovams sumokėtą 101400,00 Lt avansą, tačiau susitarimo neįvykdė ir avanso ieškovams negrąžino (b. l. 5-6).

6Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str., 6.205 str.). Duomenų apie tai, kad atsakovė įvykdė sutartį ir buvo sudaryta pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis nėra, šalims per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą nesudarius pagrindinės sutarties, prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė (CK 6.165 str. 5 d.). Kai preliminarioji sutartis neįgyvendinama ir pagrindinė sutartis nesudaroma, laikytina, kad pinigai perduoti (gauti) be teisėto pagrindo (CK 6.237 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovų reikalavimas priteisti iš atsakovės sumokėtą avansą, kaip pagrįstas, tenkintinas, ieškovams iš atsakovės priteistina 101400,00 Lt sumokėto ir negrąžinto avanso.

7Ieškovai prašo iš atsakovės priteisti 34528,00 Lt (10000,00 EUR) baudos pagal sutartį dėl to, kad atsakovė nustatytais terminais neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ir dėl atsakovės kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (2007 m. spalio 12 d. LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ir dėl to nebuvo sudaryta buto pirkimo-pardavimo sutartis, ieškovams iš atsakovės priteistina Sutarties 16 punkte numatyta 34528,00 Lt (10000,00 EUR) bauda (CK 6.71 str. 1 d.).

8Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikytinos minimaliais nuostoliais, patirtais dėl laiku negrąžintos skolos ir kurių kreditoriui nereikia įrodinėti (CK 6.261 str.). Kompensuojamųjų palūkanų tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolis. Dėl to nuo termino piniginei prievolei įvykdyti praleidimo dienos iki kreipimosi į teismą ir bylos iškėlimo teisme dienos skolininkui skaičiuotinos CK 6.210 straipsnyje nurodytos palūkanos, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenustatyta kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją ir yra skolos dalis. 2014-02-19 susitarimo dėl preliminariosios daugiabučio namo buto pirkimo - pardavimo sutarties pasekmių 6 punktu atsakovė įsipareigojo, uždelsusi grąžinti ieškovams avansą susitarimo 3 punkte numatytais terminais ilgiau kaip 5 kalendorines dienas, mokėti ieškovams 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą uždelstą laiką nuo nesumokėtos avanso dalies (b. l. 5-6). Ieškovai prašo iš atsakovės priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už uždelstą atsiskaityti laiką nuo nesumokėtos avanso dalies, sudarančias 708,40 Lt. Ieškovų reikalavimas priteisti iš atsakovės 708,40 Lt palūkanų, kaip pagrįstas, tenkintinas.

9CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovų prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2014-07-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

10Ieškinį patenkinus, ieškovams iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 3733,00 Lt žyminis mokestis (b. l. 3, 34) ir 1000,00 Lt už advokato teisines paslaugas (b. l. 9, 10) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovės valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

11Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 270, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovams D. G., a. k. ( - ) ir J. G., a. k. ( - ) gyvenantiems ( - ), iš atsakovės UAB „Memel City Projects“, į. k. 302642177, buveinė Vingio g. 13-14, Klaipėda, 101400,00 Lt (vieną šimtą vieną tūkstantį keturis šimtus Lt ir 00 ct) skolos, 34528,00 Lt (trisdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt aštuonis Lt 00 ct) baudos, 708,40 Lt (septynis šimtus aštuonis Lt 40 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 136636,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-07-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4733,00 Lt (keturis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt tris Lt) bylinėjimosi išlaidų.

15Priteisti iš atsakovės UAB „Memel City Projects“, į. k. 302642177, buveinė Vingio g. 13-14, Klaipėda, valstybei 19,97 Lt (devyniolika litų ir 97 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

162014 m. liepos 10 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai