Byla 2A-235-577/2017
Dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovei akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“ dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir draudimo išmokos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė 2014 m. birželio 30 d. įvykusį buto, esančio ( - ), užpylimą vandeniu pripažinti draudiminiu įvykiu pagal gyventojų turto draudimo liudijimą PZULT Nr. 1729370 bei priteisti iš atsakovo ADB ,,Gjensidige“ (buvusi UAB DK ,,PZU Lietuva“) 4 875,17 Eur dydžio draudimo išmoką. Nurodė, kad 2014 m. birželio 11 d. sudarė ieškovo turto draudimo sutartį pagal Gyventojų turto taisyklių Nr. 060 sąlygas, variantu ,,Tvarkingas butas“ nuo pasirinktų ir draudimo sutartyje nurodytų rizikų. 2014 m. birželio 30 d. ieškovo butas buvo užlietas iš kaimyninio buto, dėl ko buvo apgadintos buto lubos, sienos ir baldai. Detali žala nurodyta 2014 m. liepos 3 d. turto apžiūros akte Nr. 205812 ir UAB ,,Finance property“ atliktoje nuostolių įvertinimo ataskaitoje. Atsakovė atsisakė ieškovo buto užpylimą vandeniu pripažinti draudiminiu įvykiu. Ieškovas vadovaujasi draudimo taisyklių Nr. 060 31.2 p., 27 punktu.

62.

7Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas gyventojų turto draudimo polise patvirtino, kad buvo supažindintas ir sutinka su Draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis bei taisyklėmis, taip pat kad taisyklių kopiją gavo. Taisyklių kuri yra sudėtinė Draudimo sutarties dalis, nustatyta, kad draudikas neatlygina žalų dėl drėgmės poveikio kaip puvimas, pelėsis, grybas ar kvapas (47.1.5 p.); vandens (sniego, purvo ir pan.) patekimo į pastatų ar patalpų vidų per angas ar nesandarumus, kurių neturėtų būti išoriniuose atitvariniuose pastato ar patalpos elementuose (...) (47.1.8 p. ). Atlikus ieškovo buto apžiūrą nustatyta, kad patalpų lubų, sienų sugadinimai atsiradę dėl nuolatinio vandens skverbimosi ir pratekėjimo iš atviros kaimyninio buto terasos per perdangos konstrukcijas. Atkreipė dėmesį, kad draudimo variantas ,,Tvarkingas butas“ nenumato rizikos ,,vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas“; draudžiamuoju įvykiu pripažįstamas tik staigus ir netikėtas atsitikimas. Užpylimas dėl nuolatinio vandens skverbimosi ir pratekėjimo iš atviros kaimyninio buto terasos per perdangos konstrukcijas yra laikomas nedraudžiamuoju įvykiu; kitokių vandens prasiskverbimo priežasčių nenustatyta. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė taip pat teigė, kad ieškovo prašomas priteisti žalos dydis neatitinka atsakovo pirminės bei pakartotinės turto apžiūros aktuose ir UAB ,,Finance property“, sudarytoje lokalinėje sąmatoje nurodytos apgadintų patalpų apimties/plotų. Pagal atsakovo apžiūros aktus, su kuriais ieškovas sutiko, žalos dydis (buto remonto sąmata) turėtų sudaryti 3933,05 Eur (13580,02 Lt).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino 2014 m. birželio 30 d. buto, ( - ), užpylimą vandeniu draudiminiu įvykiu pagal gyventojų draudimo liudijimą PZULT Nr. 17289370, priteisė iš atsakovės ADB ,,Gjensidige“ 4 875,17 Eur draudimo išmokos, 181 Eur žyminio mokesčio ieškovui R. J., bei 5,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

113.1.

12Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus (draudimo sutartį, Draudimo taisykles, lokalinę sąmatą bei apžiūros aktus) konstatavo, kad žalos ieškovo butui atsiradimo priežastis susijusi su virš buto esančios terasos dangos nesandarumu, t.y. su vandens skverbimusi pro perdangos konstrukciją, kuri yra bendra ieškovo ir kaimyninio buto nuosavybė ir yra šios perdangos konstrukcijos hidroizoliacijos defektai dėl netinkamo jos įrengimo ar atlikto remonto.

133.2. Teismas sprendė, kad atsakovė tinkamai nesupažindino ieškovo su Draudimo taisyklėmis. Teismo nuomone, taisyklių skelbimas viešoje erdvėje (internete), jų nepateikimas asmeniškai ieškovui elektroniniu paštu ar kitu būdu, leidžia daryti išvadą, kad ieškovui, pasirašant draudimo sutartį, nebuvo žinoma, kad jo butas nebus draudžiamas nuo tokios rizikos, kuri yra ginčo objektu byloje. Atsakovui atsisakius mokėti draudimo išmoką, ieškovo, kaip silpnesnės sutarties šalies turtiniai interesai nukenčia nepagrįstai. Taip pat teismas nurodė, jog žalos atsiradimo priežastis atitinka draudimo riziką, numatytą Draudimo taisyklių 31.2 p., numatantį, kad bus atlyginta žala dėl skysčių prasisunkimo ar prasiskverbimo iš gretimų patalpų, todėl atmesdamas atsakovo argumentus kaip nepagrįstus ir sutikdamas su ieškovo argumentais jo prašomą draudimo įvykį pripažino draudiminiu.

143.3. Kadangi ieškovo pateikti į bylą įrodymai yra tinkami, leistini ir nenuginčyti, teismas atmetė atsakovo argumentus dėl nepagrįsto žalos dydžio ir priteisė iš atsakovo ieškovo naudai jo prašomą 4 875,17 Eur sumą.

15III.

16Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

174.

18Atsakovė ADB „Gjensidige“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

194.1. Teismas nepagrįstai, nevertindamas byloje nustatytų aplinkybių, pateiktų įrodymų, atsakovo paaiškinimų, nukrypdamas nuo teismų praktikos nurodė, jog apeliantė tinkamai nesupažindino ieškovo su draudimo taisyklėmis. Pažymi, kad draudimo liudijime nurodyta, jog ieškovas sudarydamas Draudimo sutartį bei sumokėdamas draudimo įmoką pagal minėtą draudimo sutartį supranta ir patvirtina, kad buvo supažindintas su Gyventoju turto draudimo taisyklėmis Nr. 060, jokiu pastabų neturi ir jam yra įteikta taisyklių kopija. Ieškovas konkliudentiniais veiksmais patvirtino, jog buvo supažindintas su draudimo Taisyklėmis bei jų sąlygomis. Be to, draudimo liudijime pažymėta, jog draudimo sutartį sudaro draudimo liudijimas bei Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr. 060. Ieškovas niekada nesikreipė su prašymu dėl draudimo taisyklių gavimo/jų išaiškinimo. Atkreipė dėmesį, kad taisyklės viešai skelbiamos draudiko internetiniame puslapyje; ieškovas su ieškiniu pateikė ir aktualią draudimo sutarčiai taisyklių redakciją. Ieškovas bei teismas sprendime remiasi tų pačių Taisyklių nuostatomis dėl draudžiamojo įvykio, tačiau kitas esmines draudimo sutarties/taisyklių nuostatas (nedraudžiamuosius įvykius) ignoravo, nenurodydami priežasčių.

204.2. Praktiką, jog draudimo įmokos sumokėjimas patvirtina tiek draudimo sutarties sudarymą, tiek tinkamą draudėjo supažindinimą su draudimo taisyklėmis, taip pat kad draudėjo parašo nebuvimas siejamas su draudimo sutarties sudarymu/nesudarymu, tačiau neginčijant pačios draudimo sutarties sudarymo, galioja ir visos draudimo sutarties sąlygos patvirtina teismų praktika (2013-07-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, c.b. Nr. 3K-3- 407/2013, Panevėžio apygardos teismas 2016-02-25 nutartyje, c.b. Nr. e2A-195-198/2016 ir kt.).

214.3. Dėl įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju, nurodė, kad ieškovo buto patalpų sugadinimai atsirado dėl nuolatinio vandens skverbimosi ir pratekėjimo iš atviros kaimyninio buto terasos per perdangos konstrukcijas; ieškovo patalpose, kurios nėra tiesiogiai po kaimyninio buto terasa, jokių defektų dėl vandens prasiskverbimo nenustatyta. Kitokios įvykio aplinkybės/priežastys, kurios atitiktų draudimo sutarties, sudarytos su ieškovu, sąlygas nebuvo įrodytos. Įvykis laikytinas nedraudžiamuoju įvykiu, remiantis Taisyklių 47.1.8. p. (nesandari kaimyno terasa ieškovo butui tarnauja kaip stogas/stogo danga; ieškovui atsiradusi žala yra sąlygota vandens patekimo į ieškovo patalpas per nesandarumus, kurių neturėtų būti išoriniuose atitvariniuose pastato ar patalpos elementuose); 47.1.9 p. (konstrukcijų defektai), 47.1.17 p. (už perdangos konstrukcijos hidroizoliacijos defektus dėl netinkamo jos įrengimo ar atlikto remonto atsako ją montavę/įrengę rangovai), 47.1.5. p. (dalis žalos atsiradusi dėl pelėsio/puvimo).

224.4. Nesutinka, kad žalos atsiradimo priežastis atitinka draudimo riziką, numatytą Draudimo Taisyklių 31.2 p., nes byloje nustatyta, jog prasiskverbimas yra ne iš gretimų patalpų. Be to, draudžiamuoju įvykiu pripažįstamas tik staigus ir netikėtas atsitikimas (31.1 p.; draudimo teisės doktrina).

234.5. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 270 str. 3, 4 dalių nuostatas, esminių atsakovo argumentų neanalizavo bei nenurodė, dėl kokių priežasčių juos atmeta; t.y. teismo sprendimo dalis yra be motyvų, priimtas pažeidžiant materialines teises nuostatas, reglamentuojančias draudimo teisinius santykius.

244.6. Ieškovas reikalauja ir nepagrįsto dydžio nuostolio. Remiantis UAB DK „PZU Lietuva“ sudarytais apžiūros aktais, nepagrįstos UAB „Finance property“ sudarytos lokalinės sąmatos 8 ir 9 punktai. Laiko, jog sąmata turėtų sudaryti 3 933,05 Eur. Atsakovė buvo pateikusi ADB „Gjensidige“ eksperto išvadą dėl aukščiau nurodytų neatitikimų, tačiau teismas neargumentavo, dėl kokių priežasčių šis atsakovo įrodymas bei argumentai buvo atmesti/jais nebuvo vadovaujamasi. Teigia, kad teismo sprendimas ir dėl nuostolio dydžio nepagrįstumo yra be motyvų, priimtas pažeidžiant teisės nuostatas, reglamentuojančias žalą/jų jos įrodinėjimo pareigą.

255.

26Ieškovas R. J. atsiliepime prašo ADB „Gjensidige“ apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, jog įvertinus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-424-701/2016 suformuotą praktiką, apeliantės argumentai, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino draudiko pareigą supažindinti su draudimo taisyklėmis ir tinkamai atskleisti draudimo sąlygas, yra atmestini. Draudimo liudijime Nr. PZLLT 1729370 yra aiškiai nurodyta, kad viena iš draudžiamųjų sąlygų yra vanduo, todėl pirmos instancijos teismas įvykį pripažinęs draudžiamuoju yra visiškai teisus, nes atsakovas kaip stipresnioji šalis tinkamai neatskleidė draudimo sąlygų ir jo apimties, todėl ieškovas sumokėjęs draudimo įmokas sąžiningai tikėjosi jo turto apsaugos ir draudimo išmokos buto užliejimo vandeniu atveju. Ieškovas taip pat nesutinka su apeliantės argumentais, kad ieškovo pateiktoje lokalinėje sąmatoje yra nurodyti per dideli dydžiai, nes UAB „Finance property“, sudarydama sąmatą vadovavosi kadastriniuose matavimuose nurodytais patalpų dydžiais, o kokiu pagrindu atsakovė nusprendė mažinti patalpų dydžius nėra aišku.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

276.

28Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

297.

30Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu sudarė turto draudimo sutartį (draudimo liudijimas PZULT Nr. 1729370), kuria apdraustas ieškovo butas, esantis ( - ), bei jame esantis turtas laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 11 d. iki 2015 m. birželio 10 d. Pasirinktas ,,Tvarkingas butas“ draudimo variantas; liudijime išvardinti draudžiamieji įvykiai: ugnis, gamtinės jėgos, vagystė, vanduo, stiklo dūžis, piktavališka trečiųjų asmenų veika, elektros prietaisų gedimai dėl elektros įtampos svyravimų ir kt. Ieškovas draudimo įmoką sumokėjo 2014 m. birželio 11 d., o 2014 m. birželio 30 d. pranešė apie įvykį, nurodydamas, kad lyjant lietui, iš antro aukšto kaimynų vanduo skverbiasi į buto patalpas. Draudimo bendrovė 2014 m. liepos 3 d. apžiūrėjusi ieškovo butą, surašė Turto apžiūros aktą Nr. 205812, kuriame nurodė dėl užliejimo esančius buto sugadinimus. 2014 m. liepos 15 d. pranešimu atsakovė informavo ieškovą apie atsisakymą atlyginti žalą, nurodydama, jog vadovaujantis Gyventojų turto draudimo taisyklių Nr. 060 43.1.8, 47.1.5., 27 punktais, draudimo sutarties sąlygomis nenumatyta rizika „vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas, t.y. patirta žala neatitinka draudiko prisiimtų rizikų apibrėžimo; be to, turtas draudžiamas nuo sugadinimų dėl draudiminių įvykių, įvykusių staigiai ir netikėtai. Pakartotinai atlikusi žalos bylos nagrinėjimą, atsakovė 2014 m. spalio 28 d. raštu pranešė ieškovui, kad priimto sprendimo nepakeitė. Ieškovas kreipėsi į UAB „Finance Property“ , kuri įvertino ieškovo butui padarytus nuostolius ir nustatė, kad nuostolių suma – 16 833 Lt (4 875,17 Eur). Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti įvykį draudžiamuoju ir priteisti iš atsakovės 4 875,17 Eur draudimo išmoką. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino visiškai. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia tuo, kad 1) teismas nepagrįstai nurodė, jog apeliantė tinkamai nesupažindino ieškovo su draudimo taisyklėmis; 2) teismas įvykį pripažindamas draudžiamuoju neanalizavo atsakovo esminių argumentų, teismo sprendimo nemotyvavo, nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos; 3) ieškovas neįrodė nuostolių dydžio pagrįstumo, o teismas sprendime neargumentavo, kodėl nebuvo vadovaujamasi atsakovės eksperto paskaičiavimais dėl neatitikimų.

31Dėl supažindinimo su draudimo taisyklėmis

328.

33Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CK 6.992 straipsnį atsakovei tenka pareiga supažindinti draudėją su draudimo taisyklėmis, o pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką draudikas privalo įrodyti aplinkybę, jog kita šalis buvo tinkamai supažindinta su standartinėmis sutarties sąlygomis. Šios draudiko pareigos vykdymas skiriasi priklausomai nuo to, ar draudimo sutartį sudaro fizinis asmuo (vartotojas) ar juridinis asmuo (verslininkas). Sutarties standartinės sąlygos yra privalomos kitai šaliai tik tada, jeigu draudikas tinkamai įvykdė supažindinimo su standartinėmis sąlygomis pareigą.

349.

35Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovė (draudikas) tinkamai nesupažindino ieškovo su Draudimo taisyklėmis. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ieškovas nei ieškinyje, nei dublike klausimo dėl netinkamo supažindinimo su Taisyklėmis, nekėlė; draudimo liudijimą, kuriame, kaip minėta, yra patvirtinimas apie supažindinimą su Taisyklėmis, bei sutarties sudarymo metu aktualią Taisyklių redakciją ieškovas pridėjo prie ieškinio, reikalavimą įvykį pripažinti draudiminiu grindė šių taisyklių 31.2 punkto nuostatomis. Pažymėtina, kad atsisakydama išmokėti draudimo išmoką, atsakovė nurodė konkrečius taisyklių punktus, pagal kuriuos laikė, jog įvykis yra nedraudžiamasis, tačiau apie šių nuostatų neatskleidimą ieškovas ieškinyje neužsiminė. Be to, šiuo atveju įvertintina tai, kad draudimo liudijime, kurio gavimo fakto ieškovas neneigia, yra aiškiai nurodyta, jog Draudimo sutartį sudaro šis draudimo liudijimas bei Gyventojų turto draudimo taisyklės Nr. 060. Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, šiuo konkrečiu atveju, nebuvo pagrindo spręsti, kad atsakovė nesupažindino ieškovo su draudimo taisyklėmis.

36Dėl įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju

3710.

38Kaip minėta, ieškovas reikalavimą dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju, grindė PZU taisyklių Nr. 060 31.2 punktu, numatančiu draudimo pareigą atlyginti žalą dėl skysčių ar garų prasisunkimo ar prasiskverbimo iš gretimų patalpų. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad žalos atsiradimo priežastis atitinka draudimo riziką, numatytą Draudimo taisyklių 31.2 punkte, todėl ieškovo nurodytą draudimo įvykį pripažino draudiminiu. Tokia išvada padaryta visiškai nevertinant Draudimo taisyklės nustatytų nedraudžiamųjų įvykių, jų aiškumo ir pan.

3911.

40Pažymėtina, kad draudimo sutartimi draudimo objektui suteikiama apsauga paprastai nėra absoliuti, todėl šios sutarties sąlygų svarba pirmiausiai pasireiškia tuo, kad jos atskleidžia ir apibrėžia draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-691-313/2015). Draudžiamosios apsaugos apimtį lemia sutartyje nustatytas draudimo objektas, draudžiamųjų ir nedraudžiamųjų įvykių sąrašas bei kitos sutarties sąlygos, nustatančios draudimo sutarties šalių įsipareigojimų turinį, kuris leidžia spręsti apie draudiko prisiimtos draudimo rizikos laipsnį.

4112.

42Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad žala ieškovo butui atsirado dėl virš buto esančios terasos dangos nesandarumo, t.y. vandens skverbimosi pro perdangos konstrukciją, kurioje yra hidroizoliacijos defektai dėl netinkamo jos įrengimo ir atlikto remonto; bei kad ginčo tarp šalių dėl užliejimo priežasties nėra. Taigi, teismas nenustatė, jog vanduo prasiskverbė iš gretimos patalpos, kuomet būtų galima taikyti minėtą Draudimo taisyklių 31.2 punktą.

4313.

44Pažymėtina, kad ieškovo bei pirmosios instancijos teismo nurodytas Draudimo taisyklių 31. 2 punktas yra Draudimo taisyklių dalyje „Draudžiamųjų ir nedraudžiamųjų įvykių išsamus aprašymas“. 27 punkte numatyta, kad butai ir juose esantis namų turtas apdraudžiami nuo sugadinimo, sunaikinimo arba praradimo dėl draudžiamųjų įvykių, įvykusių staiga ir netikėtai draudimo sutarties galiojimo metu. Draudimo apsauga galioja tik įvykių, kurie nurodyti draudimo liudijime ir šiose taisyklėse pagal pasirinktą variantą, atžvilgiu. Šiuo draudimo taisyklių punktu vadovaujasi ieškovas ieškinyje.

4514.

46Taigi, draudžiamuoju įvykiu pripažįstamas tik staigus ir netikėtas atsitikimas, tačiau šiuo atveju, įvertinus paties ieškovo paaiškinimus bei byloje esančius rašytinius įrodymus, nėra pagrindo nepritarti apelianto nurodytai pozicijai, jog ieškovo buto patalpų lubų, sienų, grindų, sieninės spintos sugadinimai yra atsiradę dėl nuolatinio vandens skverbimosi ir pratekėjimo iš atviros kaimyninio buto terasos dėl perdangos konstrukcijos hidroizoliacijos defektų. Pažymėtina, kad ieškovo pateiktame bei jo pasirašytame 2014 m. rugsėjo 22 d. UAB „Finance Property“ sunaikinto, sugadinto turo apžiūrėjimo akte, aprašant įvykį, pažymėta, jog kliento teigimu, 2014 metų gegužės mėnesį pradėjo drėkti sienos ir lubos kambariuose, virš kurių yra kaimynų lauko terasa; šiame akte taip pat yra informacija, kad kambaryje Nr. 1-5 lubose atsiradęs pelėsis (1 t., b.l. 17). Pranešime draudikui apie įvykį (1 t., b.l. 28) formuluotė „kai tik lyja lietus, iš antro aukšto kaimynų vanduo skverbiasi į NUK kliento buto patalpas“, taip pat nesudaro pagrindo spręsti apie 2014 m. birželio 30 d. įvykusį netikėtą patalpų užliejimą. Be to, ieškovas neneigia, kad užliejimas įvyko nebe pirmą kartą. Šie duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog vandens prasiskverbimas buvo iki sutarties su atsakove sudarymo, t.y. nebuvo staigus ir netikėtas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-397-248/2016 nurodė, jog apeliacinės instancijos teismas sąvoką „staigiai ir netikėtai“ Sutartyje pagrįstai aiškino kaip kiekvienam draudžiamajam įvykiui būtiną netikėtumo požymį, pažymėdamas, kad įvykis, kuris neturi netikėtumo požymio, draudėjui žinant, kad jis sutarties įsigaliojimo momentu jau yra įvykęs ar sudarius sutartį neišvengiamai įvyks, negali būti pripažįstamas draudžiamuoju, nes, nesant draudimo rizikos, tai prieštarautų draudimo sutarties esmei.

4715.

48Apeliantė, atsisakydama mokėti draudimo išmoką taip pat vadovavosi minėtoje taisyklių dalyje esančiu 47.1.8 punktu, numatančiu, kad žala neatlyginama dėl vandens (sniego, purvo ir pan.) patekimo į pastatų ar patalpų vidų per angas ar nesandarumus, kurių neturėtų būti išoriniuose atitvariniuose pastato ar patalpos elementuose, tokius kaip kiauras stogas, nehermetiškos išorinės sienos, atidaryti langai ar durys (...), išskyrus atvejus, kai angos atitvarinėse konstrukcijose ar nesandarumai atsiranda dėl draudžiamojo įvykio (audros, krušos ir pan.); ši taisyklė taip pat netaikoma šių taisyklių 32 punkte numatytais atvejais. 32 punkte aprašytas draudžiamasis įvykis – vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas (žala, sukelta lietaus ar tirpstančio sniego vandens, prasisunkusio pro stogo dangą ar išorines pastato sienas, įskaitant išorinių konstrukcijų jungtis). Tačiau, kaip minėta, ieškovas pasirinko draudimo variantą „Tvarkingas butas“, kuris nenumato rizikos „vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas“; tokia rizika nenurodyta ir ieškovui išduotame draudimo liudijime. Kita vertus, net ir 32 punkte numatyta, kad draudikas žalą atlygina tik už vieną (pirmąjį) draudžiamąjį įvykusį staiga ir netikėtai. Taigi, šiuo atveju nustačius, kad įvykis nebuvo staigus ir netikėtas, tampa nereikšmingas draudimo varianto pasirinkimas bei argumentai, susiję su atsakovei tenkančios informavimo pareigos (šiuo aspektu) pažeidimu.

4916.

50Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

5117.

52Apibendrindama išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal Draudimo sutarties, sudarytos su ieškovu bei Gyventojų turto draudimo taisyklių nuostatas, ieškovo ieškinyje nurodytas įvykis (buto užliejimas) laikytinas nedraudžiamuoju. Taigi, yra pagrindas tenkinti atsakovės ADB „Gjensidige“ apeliacinį skundą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo ieškinys atmestinas.

5318.

54CPK 93 straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Atmetus ieškovo ieškinį, iš turėtų būti priteisiamos atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos, tačiau atsakovė tokio prašymo nepareiškė ir įrodymų apie patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį nepateikė. Tačiau iš ieškovo atsakovei priteistinas už apeliacinį skundą sumokėtas 136 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

55Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

56Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo R. J. ieškinį atsakovei akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“ dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir draudiminės išmokos priteisimo atmesti.

57Priteisi iš ieškovo R. J. (a.k. ( - ) atsakovei ADB „Gjensidige“ (j.a.k. 110057869) 136 Eur (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus) už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 1.... 5. Ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 6. 2.... 7. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 19 d. sprendimu ieškinį... 11. 3.1.... 12. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus (draudimo sutartį, Draudimo... 13. 3.2. Teismas sprendė, kad atsakovė tinkamai nesupažindino ieškovo su... 14. 3.3. Kadangi ieškovo pateikti į bylą įrodymai yra tinkami, leistini ir... 15. III.... 16. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. 4.... 18. Atsakovė ADB „Gjensidige“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 19. 4.1. Teismas nepagrįstai, nevertindamas byloje nustatytų aplinkybių,... 20. 4.2. Praktiką, jog draudimo įmokos sumokėjimas patvirtina tiek draudimo... 21. 4.3. Dėl įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju, nurodė, kad ieškovo buto... 22. 4.4. Nesutinka, kad žalos atsiradimo priežastis atitinka draudimo riziką,... 23. 4.5. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 270 str. 3, 4 dalių... 24. 4.6. Ieškovas reikalauja ir nepagrįsto dydžio nuostolio. Remiantis UAB DK... 25. 5.... 26. Ieškovas R. J. atsiliepime prašo ADB „Gjensidige“... 27. 6.... 28. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Civilinio proceso kodekso (toliau... 29. 7.... 30. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu sudarė turto draudimo sutartį... 31. Dėl supažindinimo su draudimo taisyklėmis... 32. 8.... 33. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CK 6.992 straipsnį... 34. 9.... 35. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovė... 36. Dėl įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju... 37. 10.... 38. Kaip minėta, ieškovas reikalavimą dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju,... 39. 11.... 40. Pažymėtina, kad draudimo sutartimi draudimo objektui suteikiama apsauga... 41. 12.... 42. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad žala ieškovo butui atsirado dėl... 43. 13.... 44. Pažymėtina, kad ieškovo bei pirmosios instancijos teismo nurodytas Draudimo... 45. 14.... 46. Taigi, draudžiamuoju įvykiu pripažįstamas tik staigus ir netikėtas... 47. 15.... 48. Apeliantė, atsisakydama mokėti draudimo išmoką taip pat vadovavosi... 49. 16.... 50. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 51. 17.... 52. Apibendrindama išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal Draudimo... 53. 18.... 54. CPK 93 straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar... 55. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 56. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. sprendimą ir... 57. Priteisi iš ieškovo R. J. (a.k. ( - )...