Byla 2-182-212/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė, sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, dalyvaujant ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro atstovui Remigijui Senkui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams B. K., J. Ž., Atsakovams: Panevėžio apskrities viršininko administracijos atstovei M. M., J. K. ir jo atstovui adv. Algimantui Kolpertui, atsakovų N. K., M. K., R. T. atstovui adv. Algimantui Kolpertui, UAB „Palink“ atstovui adv. Vidui Vilkui, Tretiesiems asmenims: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui, D. M., E. M., K. B., V. B., D. E. B., V. B., R. G., VĮ Registrų centrui, Panevėžio rajono 1 notarų biuro notarei A. Š., Panevėžio rajono 2 notarų biuro notarei L. K., J. S. – nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl Panevėžio apskrities viršininko įsakymų pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo, pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, registracijos panaikinimo, žemės sklypų grąžinimo valstybei pagal Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovams Panevėžio apskrities viršininko administracijai, J. K., N. K., M. K., R. T., UAB „PALINK“, tretiesiems asmenims ieškovo pusėje Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui, D. M., E. M., K. B., V. B., D. E. B., V. B., R. G., tretiesiems asmenims VĮ Registrų centrui, Panevėžio rajono 1 notarų biuro notarei A. Š., Panevėžio rajono 2 notarų biuro notarei L. K., J. S. ir

Nustatė

2Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiais ir panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos įsakymus: 2006-06-22 įsakymo Nr. Ž-2210, 4 punktą; 2006-10-04 įsakymo Nr. Ž-3600; 2006-11-16 įsakymo Nr. Ž-4114, 6 eilės eiliškumo įrašą; 2007-04-19 įsakymo Nr. Ž-1456, ketvirtos eilutės įrašą; 2007-07-27 įsakymą Nr. Ž-3194; 2007-10-16 įsakymą Nr. Ž-4174. Civilinės bylos nagrinėjimą prašo sustabdyti kol baudžiamojoje byloje Nr. 50-9-026-08 bus priimtas procesinis sprendimas dėl pastarojo ir šių reikalavimų:

3- pripažinti negaliojančiomis sutartis dėl žemės sklypo, esančio ( - ) k., Panevėžio r., kadastro Nr. ( - ), Paliūniškio k. v. pardavimo: 2007-08-29 ir 2008-08-31 pirkimo–pardavimo sutartis sudarytas tarp J. K. ir N. K. su R. T. ir pastarosios su M. K., panaikinti šio žemės sklypo teisinę registraciją M. K. vardu bei grąžinti jį valstybei;

4- pripažinti negaliojančia žemės sklypo, esančio ( - ) k., Panevėžio r., kadastro Nr. ( - ) Paliūniškio k. v. pirkimo–pardavimo sutartį sudarytą tarp J. K., N. K. ir UAB „Palink“, panaikinti 0,4791 ha žemės sklypo, esančio ( - ) k., Panevėžio r., kadastro Nr. ( - ) teisinę registraciją J. K., N. K. ir UAB „Palink“ vardu ir grąžinti jį valstybei.

5Šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti.

6Prašymas tenkintinas.

7Šalių pateikta taikos sutartis neprieštarauja nei imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nei viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Taikos sutarties sudarymas yra šalių teisė (CPK 42 str.). Šalys pripažįsta, kad taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, nurodytos Lietuvos Respublikos CPK 294 str., joms yra žinomos. Šalims žinoma, kad nutraukus civilinę bylą dėl taikos sutarties sudarymo, iš naujo kreiptis į teismą dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu, negalima. Prašo, priimant nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo, panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 293–295 straipsniais teismas

Nutarė

9Prašymą patenkinti.

10Patvirtinti šią taikos sutartį:

„TAIKOS SUTARTIS

122009-10-12

13Panevėžys

14Ieškovai – Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įm. k. 188704927,

Ir

16atsakovai – J. K., a. k. ( - ), N. K., a. k. ( - ), M. K., a. k. ( - ), R. T., a. k. ( - ), UAB „Palink“, įm. k. 110193723, Panevėžio apskrities viršininko administracija, įm. k. 188607727

17atsižvelgdami į tai, kad J. K. yra neteisėtai įrašytas į šeštą eiliškumo grupę;

18atsižvelgdami į tai, kad J. K. suteiktas žemės sklypas 0,2600 ha, esantis ( - ) kaime, Panevėžio rajone yra išlikęs, o 0,4791 ha žemė sklypas, esantis ( - ) kaime, Panevėžio rajone nėra išlikęs ir negali būti natūra grąžintas valstybei, nes yra sujungtas su kitais sklypais ir užstatytas, todėl taikant restituciją turi būti atlyginta žemės sklypo vertė,

19sudarome šią taikos sutartį ir s u s i t a r i a m e :

  1. Taikos sutartimi šalys susitaria, kad yra laikomi negaliojančiais ir panaikinami šie administraciniai aktai (jų dalis):
1.1. Panevėžio apskrities viršininko 2006-06-22 įsakymo Nr. Ž-2210 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Panevėžio rajone padalijimo projekto patvirtinimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir servitutų nustatymo“ 4 punktas; 1.2. Panevėžio apskrities viršininko 2006-10-04 įsakymas Nr. Ž-3600 „Dėl Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. Ž-2210 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Panevėžio rajone padalijimo projekto patvirtinimo, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir servitutų nustatymo“ papildymo“; 1.3. Asmenų, papildomai pateikusių prašymus įsigyti nuosavybėn žemės, miško sklypus Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos Paliūniškio kadastro vietovėje, sąrašo, patvirtinto Panevėžio apskrities viršininko 2006-11-16 įsakymu Nr. Ž-4114 „Dėl sąrašo patvirtinimo (Panevėžio rajone)“ šeštos eiliškumo grupės įrašas; 1.4. Panevėžio apskrities viršininko 2007-04-19 įsakymo Nr. Ž-1456 „Dėl Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos Paliūniškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ patvirtinto asmenų, kuriems suprojektuoti žemės, miško, sklypai, jų plotai ir ribos, sąrašo Nr. 1, ketvirtos eilutės įrašas; 1.5. Panevėžio apskrities 2007-07-27 įsakymas Nr. Ž-3194 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Panevėžio rajone patvirtinimo ir servitutų nustatymo“;
  1. Taikos sutartimi šalys susitaria, kad yra negaliojantys ir panaikinami šie sandoriai:
2.1. 2007-08-29 pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 5582, sudaryta tarp J. K. ir N. K. su R. T. dėl žemės sklypo, esančio Panevėžio r. ( - ) k., kadastro Nr. ( - ), Paliūniškio k. v., pardavimo, bei teisinė registracija VĮ Registrų centras, atlikta šio sandorio pagrindu; 2.2. 2007-08-31 pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 5687, sudaryta tarp R. T. su M. K. dėl žemės sklypo, esančio Panevėžio r. ( - ) k., kadastro Nr. ( - ) ,Paliūniškio k. v., pardavimo, bei teisinė registracija VĮ Registrų centras, atlikta šio sandorio pagrindu; 3. Šia sutartimi grąžinamas žemės sklypas, esantis Panevėžio r. ( - ) k., kadastro Nr. ( - ), Paliūniškio k. v., valstybės nuosavybėn. Taikos sutartis kartu yra ir žemės sklypo priėmimo–perdavimo aktas; 4. Ši taikos sutartis yra pagrindas panaikinti M. K., a. k. ( - ), nuosavybės teisių į žemės sklypą, esantį Panevėžio r. ( - ) k., kadastro Nr. ( - ), teisinę registraciją; 5. Atsakovas J. K. sumoka valstybei kompensaciją už 0,4791 ha žemės sklypą, esantį Panevėžio r. ( - ) k., kadastro Nr. ( - ), iš viso 22 000 (dvidešimt du tūkstančius) litų. Pinigų sumą J. K. sumoka į Panevėžio apskrities viršininko administracijos nurodytą sąskaitą per 10 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos; 6. Ieškovai, Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kitų ieškinyje nurodytų reikalavimų atsisako; 7. Teismo proceso metu turėtos bylinėjimosi išlaidos lieka šalims. Teismo turėtas pašto išlaidas bei sumas, išmokėtas ekspertams, sumoka atsakovas J. K.; 8. Taikos sutartis sudaryta devyniais egzemplioriais, iš kurių vienas pateikiamas Panevėžio apygardos teismui, o kiti po vieną atiduodami ieškovams ir atsakovams. Pasirašo: Ieškovai:

20Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justinas Pupka,

21Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas J. Ž., Atsakovai:

22Panevėžio apskrities viršininko administracijos atstovė M. M.,

23UAB „Palink“ atstovas adv. Vidas Vilkas,

24J. K., M. K., N. K., R. T.“

25Priteisti iš J. K., a. k. ( - ), 285 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt penkis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

26Civilinę bylą dėl Panevėžio apskrities viršininko įsakymų pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo, pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, registracijos panaikinimo, žemės sklypų grąžinimo valstybei pagal Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovams Panevėžio apskrities viršininko administracijai, J. K., N. K., M. K., R. T., UAB „PALINK“, tretiesiems asmenims ieškovo pusėje Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui, D. M., E. M., K. B., V. B., D. E. B., V. B., R. G., tretiesiems asmenims VĮ Registrų centrui, Panevėžio rajono 1 notarų biuro notarei A. Š., Panevėžio rajono 2 notarų biuro notarei L. K., J. S., nutraukti.

27Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2008-12-15 nutartimi.

28Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduoti Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiais ir panaikinti Panevėžio... 3. - pripažinti negaliojančiomis sutartis dėl žemės sklypo, esančio ( - )... 4. - pripažinti negaliojančia žemės sklypo, esančio ( - ) k., Panevėžio r.,... 5. Šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, o civilinę... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Šalių pateikta taikos sutartis neprieštarauja nei imperatyvioms įstatymų... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 293–295... 9. Prašymą patenkinti.... 10. Patvirtinti šią taikos sutartį:... 12. 2009-10-12... 13. Panevėžys... 14. Ieškovai – Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras ir... 16. atsakovai – J. K., a. k. ( - ), N. K., a. k. ( - ), M. K., a. k. ( - ), R.... 17. atsižvelgdami į tai, kad J. K. yra neteisėtai įrašytas į šeštą... 18. atsižvelgdami į tai, kad J. K. suteiktas žemės sklypas 0,2600 ha, esantis (... 19. sudarome šią taikos sutartį ir s u s i t a r i a m e :
    20. Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justinas Pupka,... 21. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas J.... 22. Panevėžio apskrities viršininko administracijos atstovė M. M.,... 23. UAB „Palink“ atstovas adv. Vidas Vilkas,... 24. J. K., M. K., N. K., R. T.“... 25. Priteisti iš J. K., a. k. ( - ), 285 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt penkis... 26. Civilinę bylą dėl Panevėžio apskrities viršininko įsakymų pripažinimo... 27. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos... 28. Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam...