Byla 2YT-3378-892/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys N. T., I. T., VĮ „Turto bankas“

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė,

2sekretoriaujant Liucynai Vasiliauskienei

3dalyvaujant pareiškėjai D. T.

4pareiškėjos atstovei advokatei Agatai Aganauskienei

5suinteresuotiems asmenims N. T., I. T.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos D. T. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys N. T., I. T., VĮ „Turto bankas“,

Nustatė

71. Pareiškėja D. T. pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po motinos J. T. mirties, 2016-12-06, pareiškėja D. T. priėmė palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti: žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1207-8467, adresu ( - ) k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., ir žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1207-8590, adresu ( - ) k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.

8Nurodė, kad 2016-12-06 mirė pareiškėjos motina J. T., kuri testamento nepaliko. Testamentų registre nėra įregistruotų palikėjo palikimo priėmimo faktų, nėra pareiškimų dėl palikimo priėmimo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui faktų ir nėra įregistruotų palikėjo palikimo atsisakymo faktų. Tačiau J. T. vardu yra įregistruotas nekilnojamasis turtas, t.y. žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1207-8467, adresu ( - ) k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., ir žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1207-8590, adresu ( - ) k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. Abu žemės sklypai yra ūkio paskirties. Dar esant gyvai pareiškėjos motinai, D. T. valdė minėtus sklypus, rūpinosi kaip savo turtu. Pareiškėjos sesuo N. T. ir brolis I. T. niekada neprieštaravo ir pareiškimo padavimo momentui taip pat neprieštarauja, kad būtent pareiškėjai po motinos mirties pereitų nuosavybės teisė į šiuos žemės sklypus, kadangi jie žemės sklypais nesirūpino. Pareiškėja tinkamai prižiūri ir rūpinasi žemės sklypais nuo 2008 m., augina daržoves, šienauja. Po motinos mirties taip pat tinkamai prižiūri žemę.

92. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ pateiktame atsiliepime prašė nagrinėti pareiškimą teisės aktų nustatyta tvarka, jo atstovams nedalyvaujant, pažymėjo, jog teismui nusprendus, kad pareiškėjos reikalavimas yra tenkintinas, VĮ „Turto bankas“ neprieštaraus.

103. Suinteresuotas asmuo I. T. atsiliepime nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašė pareiškimą tenkinti.

114. Suinteresuotas asmuo N. T. atsiliepime į pareiškimą sutiko su pareiškėjos reikalavimais, prašė teismo pareiškimą tenkinti.

125. Teismo posėdžio metu pareiškėja D. T. prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad laiku nenuvyko pas notarą dėl sveikatos problemų. Pažymėjo, kad ji yra agronomė, iki ir po motinos mirties prižiūrėjo žemės sklypus.

13Suinteresuotas asmuo I. T. nurodė, kad pradėjus nagrinėti civilinę bylą jis sužinojo apie motinos J. T. testamentą, kuriuo savo turtą mama paliko jam. Jokių veiksmų dėl palikimo priėmimo jis neatliko ir neketina atlikti. Pažymėjo, kad jis neprižiūrėjo žemės, neturėjo laiko rūpintis nei mama, nei turtu, todėl neprieštarauja, kad būtų tenkinami pareiškėjos reikalavimai ir minėti žemės sklypai nuosavybės teise priklausytų D. T..

14Suinteresuotas asmuo N. T. nurodė, kad jos sesuo D. T. ilgą laiką rūpinosi žemės sklypais, pareiškimui neprieštaravo.

15Pareiškimas tenkintinas.

166. Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimas, kurio objektas yra palikimas, t. y. mirusio fizinio asmens turto, turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių, priklausiusių palikėjui nuosavybės teise jo mirties momentu, visuma. Mirusio asmens turto paveldėjimas yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų. Mirusio fizinio asmens turtas nuosavybės teise pereina jo įstatyminiams arba testamentiniams įpėdiniams, o jų nesant – valstybei. Tam, kad įvyktų turto savininko pasikeitimas, t. y. kad nuosavybės teisę įgytų palikėjo įpėdiniai, palikimas turi būti priimtas. Palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, kurį sudaryti asmuo gali tiek asmeniškai, tiek per įgaliotą atstovą. Priimdamas palikimą, įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Asmens valia priimti palikimą, t. y. tapti palikėjo turto savininku, gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais. Priimdamas palikimą faktiniu valdymu, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad įpėdinis palikimą priėmė bei išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti, t. y. jeigu pradėjo turtą valdyti ir juo rūpintis, kaip savo turtu, t. y. turtą valdyti, naudotis, prižiūrėti, saugoti, mokėti mokesčius ir panašiai.

177. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų – santuokos, mirties liudijimo, Gyventojų registro tarnybos pažymos, 2016-12-06 mirė J. T., kuri buvo pareiškėjos motina, palikėja mirė našle, turėjo dar du vaikus I. T., gim. 1996 m., ir N. T., gim. 1961 m. (b.l. 12-18). Iš 2017-05-05 Testamentų registro išrašo matyti, kad po D. T. mirties notarų biure paveldėjimo byla nebuvo pradėta ir dėl palikėjo palikimo priėmimo niekas nesikreipė, palikėja 2008-05-16 buvo sudariusi oficialų testamentą, kuris buvo saugomas Vilniaus r. 1-ajame notarų biure (b.l. 23). Remiantis 2016-07-25 Nekilnojamojo turto registrų centro išrašu, palikėjos vardu buvo registruotas nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1207-8467, adresu ( - ) k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., ir žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1207-8590, adresu ( - ) k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. (b.l. 19-22). Teismo išsireikalautame 2008-05-16 testamente nurodyta, kad testatorė J. T. savo sūnui I. T. paliko du žemės sklypus (b.l. 44). I. T. posėdžio metu nurodė žinąs apie testamentu jam paliktą turtą, tačiau po motinos mirties nesiėmė jokių veiksmų ir dabar neketina priimti palikimo, sutiko, kad žemės sklypai atitektų seseriai D. T.. Remiantis pareiškime nurodytomis aplinkybėmis, pareiškėjos bei suinteresuotų asmenų parodymais posėdžio metu, byloje esančiais rašytiniais įrodymais, suinteresuotų asmenų atsiliepimuose išdėstytomis aplinkybėmis, nustatyta, kad po J. T. mirties D. T. motinos palikimą priėmė faktiškai jį valdydama, kadangi ir iki motinos mirties, ir po jos mirties valdė visą minėtą nekilnojamąjį turtą (ūkio paskirties žemės sklypus), jį prižiūrėjo, šienavo, augino daržoves (b.l. 27-31). Iš byloje pateikto Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rašto matyti, kad minėti žemės sklypai yra prižiūrimi bei jų agrarinė būklė atitinka reikalavimus (b.l. 26). Teismas neturi pagrindo abejoti pareiškėjos nurodytomis aplinkybėmis, juo labiau, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad kokie nors kiti asmenys po J. T. mirties būtų faktiškai perėmę palikimą sudarantį turtą, pradėję jį valdyti, juo rūpintis, kaip savo turtu ar aplinkybių, kad su kitais asmenimis būtų kilę ginčai dėl palikimą sudarančio turto.

188. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, nesant pagrindo netikėti pareiškėjos nurodytomis aplinkybėmis bei nesant suinteresuotų asmenų prieštaravimų, teismas turi pakankamą pagrindą konstatuoti, kad po savo motinos J. T. mirties D. T. priėmė palikimą, pradėjusi faktiškai valdyti palikėjos turtą, tai yra savo konkliudentiniais veiksmais ir faktiniu turto valdymu, kaip savo, išreiškė valią priimti palikėjos turtą bei su tuo susijusias teises ir pareigas, todėl teismas pareiškimą tenkina (CK 5.50 str. 2 d.).

199. Juridinis faktas šioje byloje nustatytinas pareiškėjos D. T. paveldėjimo teisės pagal įsatatymą įgyvendinimui po J. T. mirties.

20Vadovaudamasis LR ( - ) 183, 186, 189, 191, 259, 263-270, 444 straipsniais teismas,

Nutarė

21Pareiškimą tenkinti.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. T. (a.k. ( - ) po motinos J. T. (a.k. ( - ) mirties 2016-12-06 priėmė palikimą pradėjusi jį faktiškai valdyti.

23Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas pareiškėjos D. T. paveldėjimo teisės pagal įstatymą įgyvendinimo tikslu.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė,... 2. sekretoriaujant Liucynai Vasiliauskienei... 3. dalyvaujant pareiškėjai D. T.... 4. pareiškėjos atstovei advokatei Agatai Aganauskienei... 5. suinteresuotiems asmenims N. T., I. T.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 7. 1. Pareiškėja D. T. pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę... 8. Nurodė, kad 2016-12-06 mirė pareiškėjos motina J. T., kuri testamento... 9. 2. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ pateiktame atsiliepime prašė... 10. 3. Suinteresuotas asmuo I. T. atsiliepime nurodė, kad su pareiškimu sutinka,... 11. 4. Suinteresuotas asmuo N. T. atsiliepime į pareiškimą sutiko su... 12. 5. Teismo posėdžio metu pareiškėja D. T. prašė pareiškimą tenkinti.... 13. Suinteresuotas asmuo I. T. nurodė, kad pradėjus nagrinėti civilinę bylą... 14. Suinteresuotas asmuo N. T. nurodė, kad jos sesuo D. T. ilgą laiką rūpinosi... 15. Pareiškimas tenkintinas.... 16. 6. Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimas, kurio objektas yra... 17. 7. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų – santuokos,... 18. 8. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, nesant pagrindo netikėti... 19. 9. Juridinis faktas šioje byloje nustatytinas pareiškėjos D. T. paveldėjimo... 20. Vadovaudamasis LR ( - ) 183, 186, 189, 191, 259, 263-270, 444 straipsniais... 21. Pareiškimą tenkinti.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. T. (a.k. ( - ) po motinos... 23. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas pareiškėjos D. T. paveldėjimo... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...