Byla A-261-1867-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo ir Stasio Gagio (pranešėjas),

2sekretoriaujant Rasai Kubickienei,

3dalyvaujant pareiškėjui K. V., jo atstovei Ž. V., atsakovo atstovui Mariui Žymantui, vertėjai Galinai Lavrinovič,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo

5K. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. V. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros, dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais ir neturtinės žalos atlyginimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Pareiškėjas K. V. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – ir Agentūra) pareigūnų veiksmus neteisėtais bei priteisti 85 000 Lt neturtinę žalą (b. l. 3-5).

9Pareiškėjas skunde nurodė, kad siekdamas pagerinti šeimos materialinę padėtį, rinko metalo laužą. Metalo laužą laikė sandėlyje. Šeimos nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype metalo laužą sukrovė prieš pat jo išvežimą. Aplinkos neteršė. Pareiškėjo teigimu, Agentūros pareigūnas visapusiškai neištyręs administracinio teisės pažeidimo bylos aplinkybių, pasitikėdamas Vilniaus m. VPK VP VTT ETPPS pateikta medžiaga, be jokio pagrindo paskyrė sankcijoje numatytą maksimalią baudą.

10Pareiškėjo tvirtinimu, su nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla supažindintas nebuvo. Šiais veiksmais, pareiškėjo manymu Agentūros pareigūnai pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 252, 256, 257, 272, 283 ir 284 straipsnių reikalavimus.

11Paaiškino, kad 2007 m. sausio 29 d. nutarimo, priimto administracinio teisės pažeidimo byloje, nepasirašė, nutarimo negavo. Agentūros viršininkui 2007 m. sausio 29 d. įteikė prašymą, prašydamas įvertinti pareigūno veiksmus ir perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Pareigūnui atsisakius išduoti patvirtintas dokumentų kopijas,

122007 m. sausio 29 d. įteikė Agentūros viršininkui prašymą išduoti patvirtintas dokumentų kopijas. Pareiškėjo tvirtinimu, atsakymo ir patvirtintų dokumentų kopijų iš Agentūros negavo. Atsakymo į prašymą dėl bylos perdavimo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui taip pat negavo. Todėl mano, kad jo prašymai Agentūros viršininkui nebuvo perduoti. Pareiškėjo manymu, Agentūros pareigūnai atsisakydami perduoti administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniame teisme, pažeidė ATPK 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies reikalavimus.

13K. V. pažymėjo, kad UAB „Tanagra“, kurioje jis dirba, 2007 m. balandžio 17 d. gavo Agentūros 2007 m. balandžio 11 d. raštą dėl 400 Lt baudos išieškojimo iš jo darbo užmokesčio ne ginčo tvarka, nors 2007 m. sausio 29 d. nutarimu paskirtos baudos dydis sudarė 450 Lt. Pareiškėjo teigimu, šiais veiksmais Agentūros pareigūnai pažeidė jo teises, įtvirtintas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje.

14Teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnas negalėjo vadovautis vien Vilniaus m. VPK VP VTT Ekologinės teisės pažeidimų prevencijos skyriaus pateikta medžiaga, o privalėjo atlikti savarankišką tyrimą. Mano, kad administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta neobjektyviai ir nevisapusiškai.

15Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė, kad 2007 m. sausio 29 d. nutarimą, priimtą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-16 (toliau – ir Nutarimas) K. V. išsiuntė 2007 m. sausio 29 d. registruotu laišku. K. V. įstatymo nustatytu laiku 2007 m. sausio 29 d. nutarimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui neapskundė. Įsiteisėjus nutarimui, nutarimo nuorašą vykdymui išsiuntė pareiškėjo darbovietei dėl 450 Lt dydžio baudos išieškojimo iš K. V. darbo užmokesčio ne ginčo tvarka.

16Nurodė, kad pareiškėjui 2007 m. sausio 29 d. suteikė galimybę susipažinti su administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga ir tai patvirtina pareiškėjo parašas 2007 m. sausio 29 d. prašyme. K. V. 2007 m. sausio 29 d. išsiuntė raštą Nr. VR-14.6-64 „Dėl dokumentų kopijų“.

17Agentūra paaiškino, kad administracinio teisės pažeidimo byloje esantys duomenys neginčytinai patvirtino, kad K. V. pažeidė aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus. Agentūros pareigūnai nagrinėdami K. V. administracinio teisė pažeidimo bylą veikė kompetencijos ribose, nepažeisdami įstatymų.

18Agentūros atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjui už aplinkos teršimą Agentūros paskirta piniginė bauda įsiteisėjusia Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi pakeista į įspėjimą.

19II.

20Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimu pareiškėjo K. V. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

21Teismas nustatė, kad Vilniaus m. VPK VP VTT ETPPS specialistas 2007 m. sausio 11 d. surašė K. V. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. P 163978 pagal ATPK 513 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2007 m. sausio 11 d. ant žemės po atviru dangumi adresu Gurių sodų 1-oji g. 16, Vilniuje, laikė akumuliatorius ir kitas pavojingas atliekas (variklis, tepalo filtrai) ir taip teršė aplinką pavojingomis atliekomis (b. l. 27-28, ATP byla Nr. II-1627-02/2007).

22Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius 2007 m. sausio 29 d. nutarimu K. V. pagal ATPK 513 straipsnio 3 dalį paskyrė administracinę nuobaudą - 450 Lt baudą. Nutarime nurodė, kad K. V. pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio ir Atliekų tvarkymo taisyklių 55, 56 punktų reikalavimus (b. l. 25, ATP byla Nr. II-1627-02/2007).

23Agentūros 2007 m. sausio 29 d. nutarimas pareiškėjui išsiųstas 2007 m. sausio 29 d. registruotu laišku (b. l. 34, ATP byla Nr. II-1627-02/2007).

24Agentūra 2007 m. balandžio 11 d. raštu Nr. VR-14.6-167 kreipėsi į pareiškėjo darbovietę UAB „Tanagra“ su prašymu neginčo tvarka iki 2007 m. balandžio 26 d. išieškoti baudą, paskirtą 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. VR-14.1-16 iš bendrovės darbuotojo K. V. darbo užmokesčio (b. l.16).

25Pareiškėjas 2007 m. balandžio 23 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu dėl Agentūros 2007 m. sausio 29 d. nutarimo panaikinimo (b. l. 3-5, ATP byla N. II-1627-02/2007).

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 13 d. nutartimi pareiškėjo skundą patenkino iš dalies – pakeitė Agentūros 2007 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. VR-14.1-16, 450 litų baudą pakeitė įspėjimu (b. l. 47-49, ATP byla Nr. II-1627-02/2007).

27Teismas padarė išvadą, kad administracinio teisės pažeidimo bylos duomenys rodo, kad pareigūnas, priėmęs K. V. atžvilgiu 2007 m. sausio 29 d. nutarimą, vadovavosi administracinio teisės pažeidimo protokolu, A. J. pranešimu, paaiškinimu, tarnybiniu pranešimu, nuotraukomis. Nurodyti dokumentai ir yra priemonės, numatytos ATPK 256 straipsnio 2 dalyje, kurių pagalba nustatytos K. V. administracinio teisės pažeidimo bylai reikšmingos aplinkybės. Todėl padarė išvadą, kad pareigūnas nagrinėjęs K. V. administracinio teisės pažeidimo bylą įrodymų leistinumo principo nepažeidė. Ši aplinkybė patvirtinta ir įsiteisėjusia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 13 d. nutartimi.

28Pagal ATPK 257 straipsnį bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus ir jų pakankamumą vertina pagal savo vidinį įsitikinimą.

29Administracinėje byloje duomenų, jog pareigūnas, vertindamas K. V. administracinio teisės pažeidimo byloje esančius įrodymus, pažeidė įstatymo reikalavimus, nėra. Iš pareiškėjo 2007 m. sausio 29 d. prašymo, adresuoto Agentūros viršininkui matyti, kad K. V. 2007 m. sausio 29 d. susipažino su administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga: A. J. 2007 m. sausio 10 d. skundu, Vilniaus m. VPK VP VTT ETPPS pareigūno 2007 m. sausio 11 d. tarnybiniu pranešimu, fotonuotraukomis (b. l. 11). Būtent šie dokumentai ir sudaro pareiškėjui inkriminuoto teisės pažeidimo bylos medžiagą (b. l. 29, 31, 32). Todėl pareiškėjo skundo argumentą dėl tariamai jo pažeistos teisės susipažinti su administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga, teismas atmetė kaip nepagrįstą.

30Teismas nurodė, kad pareiškėjo kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 513 straipsnio 3 dalyje patvirtinta ir įsiteisėjusia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 13 d. nutartimi. Minėtoje teismo nutartyje nurodyta, kad skiriant K. V. administracinę nuobaudą ATPK 30 ir 302 straipsniuose nustatytos administracinių nuobaudų skyrimo bendrosios taisyklės nepažeistos, K. V. paskirtas ATPK 513 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatytos baudos (nuo 300 iki 600 Lt) vidurkis - t. y. 450 litų bauda (b. l. 47-49, ATP byla Nr. II-1627-02/2007). Teismas pažymėjo, kad tai, jog pareiškėjui teismas sušvelnino paskirtą administracinę nuobaudą, nepaneigia pareiškėjo kaltės dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo.

31Kadangi pareiškėjas Agentūros 2007 m. sausio 29 d. nutarimo, kuriuo jam paskirta 450 Lt bauda, per ATPK 293 straipsnyje nustatytą terminą neapskundė ir paskirtos baudos nesumokėjo, teismas pažymėjo, kad vadovaudamasi ATPK 314 straipsnio 1 dalies nuostatomis Agentūra pagrįstai 2007 m. balandžio 11 d. išsiuntė pareiškėjo darbovietei UAB „Tanagra“ 2007 m. sausio 29 d. nutarimą vykdymui. Pagrindas išieškoti iš pažeidėjo darbo užmokesčio paskirtą baudą yra įsiteisėjęs nutarimas. Aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. Dl-559 patvirtintų Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių priedo Nr.3 formą, atitinkantis Agentūros 2007 m. balandžio 11 d. raštas nagrinėjamu atveju jokios įtakos administracinės nuobaudos - baudos išieškojimo procesui neturi. O nurodytame rašte neteisingai nurodytą išieškotiną sumą teismas vertino kaip rašymo apsirikimą. Remiantis išdėstytu teismas konstatavo, kad Agentūros pareigūnai, nagrinėdami administracinio teisės pažeidimo bylą, iškeltą pareiškėjo atžvilgiu, ir vykdydami nutarimą šioje byloje, jokių neteisėtų veiksmų neatliko ir pareiškėjo teisių nepažeidė.

32Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje nenustačius Agentūros pareigūnų neteisėtų veiksmų, nėra jokio teisinio pagrindo pareiškėjo naudai priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad jis patyrė didžiulį emocinį stresą, nenurodė kitų įrodymų, patvirtinančių, jog neturtinė žala atsirado dėl Agentūros pareigūnų neteisėtų, kaltų ar piktavališkų veiksmų.

33III.

34Pareiškėjas K. V. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimą ir priimti naują – pripažinti, kad jis nukentėjo nuo neteisėtų pareigūnų veiksmų ir priteisti atlyginti 85 000 Lt neturtinę žalą.

35Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

361. Pareiškėjui neaišku, kodėl teismas sprendime nurodytą išieškotiną 400 Lt sumą vertina kaip rašymo apsirikimą.

372. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas per nustatytą terminą Agentūros 2007 m. sausio 29 d. nutarimo neskundė.

383. Teismas formaliai išnagrinėjo administracinę bylą.

394. Teismas buvo šališkas ir sprendimą priėmė kitos šalies naudai.

405. Teismas pažeidė ABTĮ 81 straipsnį, 82 straipsnio 2 dalį ir žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį. 2007 m. spalio 29 d. teismo posėdyje bylos nagrinėjimo iš esmės nebuvo, pareiškėjui nebuvo sudaryta galimybė paaiškinti bylos aplinkybes ir pasisakyti dėl, pareiškėjo nuomone, melagingo Agentūros 2007 m. birželio 8 d. atsiliepimo į pareiškėjo skundą.

41Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė iš esmės tas pačias bylos faktines aplinkybes ir argumentus kaip ir nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

42Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovė paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė skundą patenkinti.

43Atsakovo atstovas prašė apeliacinio skundo netenkinti ir paaiškino nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus.

44Teisėjų kolegija

konstatuoja:

45IV.

46Apeliacinis skundas atmestinas.

47Apeliacinis skundas paduotas tik dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimo, todėl kiti apeliacinio skundo reikalavimai, nesusiję su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimu, nenagrinėtini.

48Pareiškėjas prašomos priteisti žalos atlyginimą sieja su administracinio teisės pažeidimo byla. Bylos įrodymai patvirtina, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius 2007 m. sausio 29 d. nutarimu K. V. pagal ATPK 513 straipsnio 3 dalį paskyrė administracinę nuobaudą - 450 Lt baudą. Nutarime nurodė, kad K. V. pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio ir Atliekų tvarkymo taisyklių 55, 56 punktų reikalavimus.

49Pareiškėjas 2007 m. balandžio 23 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu dėl Agentūros 2007 m. sausio 29 d. nutarimo panaikinimo (b. l. 3-5, ATP byla N. II-1627-02/2007).

50Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 13 d. nutartimi pareiškėjo skundą patenkino iš dalies – pakeitė Agentūros 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. VR-14.1-16, paskirta 450 Lt baudą įspėjimu (b. l. 47-49, ATP byla Nr. II-1627-02/2007).

51Pareiškėjos skundas dėl žalos atlyginimo ir apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad buvo pažeistos pareiškėjo teisės administracinio teisės pažeidimo byloje. Šios aplinkybės nevertintinos, nes revizuoti išnagrinėtos administracinio teisės pažeidimo bylos procesinių veiksmų, nagrinėjant administracinio ginčo bylą, įstatymas nenumato. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje teisėtumas bei galimas asmens traukiamo administracinėn atsakomybėn teisių pažeidimas galėjo būti vertinamas nagrinėjant pareiškėjo skundą dėl nuobaudos paskyrimo. Teismas administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjo ir pripažino, kad pagrindas skirti nuobauda buvo. Teismas taip pat nustatė, kad nuobaudų skyrimo taisyklės nebuvo pažeistos, o nuobauda pakeista į švelnesnę ne dėl atsakovo paskirtos nuobaudos teisėtumo, o dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių teisminio nagrinėjimo metu.

52CK 6.271 straipsnio 4 dalimi nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas administracinio teisės pažeidimo byloje, kurioje pareiškėjui buvo paskirta nuobauda, veikė neteisėtai, todėl žala pareiškėjui negalėjo atsirasti.

53Taip pat pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vertinti teisėjo, nagrinėjusio administracinio teisės pažeidimo bylą veiksmų teisėtumo. Remiantis ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta kompetencija administraciniai teismai nagrinėja bylas tik dėl žalos atlyginimo pagal LR CK 6.271 straipsnį, tai yra dėl valstybės ir savivaldybės institucijų ar jų tarnautojų padarytos žalos.

54Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino faktines aplinkybes, teisingai taikė bei aiškino teisės aktus, todėl priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Nagrinėdamas bylą ir priimdamas sprendimą pirmosios instancijos teismas nepadarė procesinių pažeidimų dėl kurių remiantis ABTĮ 142 straipsnio 1 dalimi būtų pagrindas naikinti sprendimą.

55Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

56Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

57K. V. apeliacinį skundą atmesti.

58Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

59Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rasai Kubickienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui K. V., jo atstovei Ž. V., atsakovo atstovui Mariui... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. K. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Pareiškėjas K. V. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti Lietuvos... 9. Pareiškėjas skunde nurodė, kad siekdamas pagerinti šeimos materialinę... 10. Pareiškėjo tvirtinimu, su nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo... 11. Paaiškino, kad 2007 m. sausio 29 d. nutarimo, priimto administracinio teisės... 12. 2007 m. sausio 29 d. įteikė Agentūros viršininkui prašymą išduoti... 13. K. V. pažymėjo, kad UAB „Tanagra“, kurioje jis dirba, 2007 m. balandžio... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad Lietuvos Respublikos... 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 16. Nurodė, kad pareiškėjui 2007 m. sausio 29 d. suteikė galimybę susipažinti... 17. Agentūra paaiškino, kad administracinio teisės pažeidimo byloje esantys... 18. Agentūros atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjui už... 19. II.... 20. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimu... 21. Teismas nustatė, kad Vilniaus m. VPK VP VTT ETPPS specialistas 2007 m. sausio... 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 23. Agentūros 2007 m. sausio 29 d. nutarimas pareiškėjui išsiųstas 2007 m.... 24. Agentūra 2007 m. balandžio 11 d. raštu Nr. VR-14.6-167 kreipėsi į... 25. Pareiškėjas 2007 m. balandžio 23 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 13 d. nutartimi... 27. Teismas padarė išvadą, kad administracinio teisės pažeidimo bylos duomenys... 28. Pagal ATPK 257 straipsnį bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas)... 29. Administracinėje byloje duomenų, jog pareigūnas, vertindamas K. V.... 30. Teismas nurodė, kad pareiškėjo kaltė padarius administracinį teisės... 31. Kadangi pareiškėjas Agentūros 2007 m. sausio 29 d. nutarimo, kuriuo jam... 32. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje nenustačius... 33. III.... 34. Pareiškėjas K. V. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 35. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 36. 1. Pareiškėjui neaišku, kodėl teismas sprendime nurodytą išieškotiną... 37. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas per nustatytą terminą... 38. 3. Teismas formaliai išnagrinėjo administracinę bylą.... 39. 4. Teismas buvo šališkas ir sprendimą priėmė kitos šalies naudai.... 40. 5. Teismas pažeidė ABTĮ 81 straipsnį, 82 straipsnio 2 dalį ir žmogaus... 41. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 42. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovė... 43. Atsakovo atstovas prašė apeliacinio skundo netenkinti ir paaiškino... 44. Teisėjų kolegija... 45. IV.... 46. Apeliacinis skundas atmestinas.... 47. Apeliacinis skundas paduotas tik dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo... 48. Pareiškėjas prašomos priteisti žalos atlyginimą sieja su administracinio... 49. Pareiškėjas 2007 m. balandžio 23 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 50. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 13 d. nutartimi... 51. Pareiškėjos skundas dėl žalos atlyginimo ir apeliacinis skundas iš esmės... 52. CK 6.271 straipsnio 4 dalimi nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės... 53. Taip pat pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vertinti teisėjo,... 54. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino faktines aplinkybes, teisingai... 55. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis... 56. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 57. K. V. apeliacinį skundą atmesti.... 58. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimą... 59. Nutartis neskundžiama....