Byla 2S-94-492/2007
Dėl antstolio veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Danutės Kutrienės, Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo O. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5120-392/2007 pagal O. S. pareiškimą, suinteresuotieji asmenys antstolis G. P. , uždaroji akcinė bendrovė „Radiolinija“, dėl antstolio veiksmų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas O. S. prašė panaikinti antstolio G. P. 2006-11-09 patvarkymą skirti ekspertizę ir įpareigoti antstolį nustatyti vykdymo proceso šalims ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą pateikti pasiūlymus dėl areštuoto buto įkainavimo. Nurodė, kad antstolis vykdo 31 900 Lt skolos išieškojimą iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui UAB „Radiolinija“. Vykdymo proceso metu 2006-01-31 buvo areštuotas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis butas ( - ) . Kadangi minėtame arešto akte turto vertė nenurodyta, šalys buvo įpareigotos iki 2006-02-10 pateikti savo pasiūlymus dėl turto įkainavimo. Per nustatytą terminą pasiūlymai pateikti nebuvo. 2006-03-14 pareiškėjas pateikė antstoliui prašymą sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus iki bus užbaigtas baudžiamasis procesas baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-70621-05. 2006-03-24 antstolio patvarkymu pareiškėjo prašymas buvo atmestas. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuris pirmos ir apeliacinės instancijos teismų nutartimis buvo atmestas. Pareiškėjas nurodė, kad 2006-11-09 gavo antstolio patvarkymą skirti ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti ir pavesti ją atlikti UAB „Krivita“ ekspertams. Mano, kad šis patvarkymas yra nepagrįstas ir naikintinas. Pareiškėjo nuomone per laikotarpį nuo turto arešto jo vertė smarkiai padidėjo, todėl antstolis turėtų suteikti skolininkui dar vieną galimybę pateikti pasiūlymą dėl turto įkainavimo. Kadangi tokiam pasiūlymui pateikti būtina kreiptis į turto vertintojus, pareiškėjas prašo įpareigoti antstolį nustatyti vykdymo proceso šalims ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą pateikti minėtiems pasiūlymams.

4Antstolis G. P. su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad skolininkas turto arešto akto surašymo metu nedalyvavo, todėl kilus abejonėms dėl turto įkainavimo skolininkui buvo pasiūlyta iki 2006-02-10 pateikti antstoliui atitinkamus pasiūlymus dėl areštuoto turto vertės. Kadangi pareiškėjas jam suteikta teise nepasinaudojo, pasiūlymų nepateikė, 2006-11-09 patvarkymu antstolis paskyrė ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti. Antstolis mano, kad pareiškėjo motyvai, jog jam neužteko laiko pasiūlymams pateikti, yra nepagrįsti, nes visą laikotarpį nuo įpareigojimo pateikti pasiūlymą iki ekspertizės paskyrimo skolininkas bylinėjosi su antstoliu ir vilkino vykdymo procesą nepagrįstais skundais dėl antstolio veiksmų. Be to, skolininkas pats nurodė, kad turto vertei nustatyti pasitelks turto vertintojus, todėl ekspertizės atlikimas neprieštaraus jo interesams, kadangi jos metu turtas įvertinamas visapusiškai, skolininkas gali pats pareikšti nuomonę apie jam priklausančio turto būklę.

5Suinteresuotas asmuo UAB "Radiolinija" atsiliepimo į skundą nepateikė.

6Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. gegužės 17 d. nutartimi pareiškimą atmetė. Nurodė, kad iš vykdomosios bylos Nr. 19/06/20 medžiagos matyti, kad. 2006-01-31 turto arešto aktu buvo areštuotas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis butas ( - ) . Minėtame arešto akte turto vertė nenurodyta, todėl šalys buvo įpareigotos iki 2006-02-10 pateikti savo pasiūlymus dėl turto įkainavimo. Byloje nėra duomenų, kad per nustatytą terminą pasiūlymai būtų pateikti, todėl antstolis, vadovaudamasis CPK 681 straipsniu, pagrįstai 2006-11-09 priėmė patvarkymą dėl ekspertizės paskyrimo. Minėtas patvarkymas atitiko CPK 682 straipsnio nustatytus reikalavimus, todėl yra pagrįstas ir teisėtas. Nurodė, kad pareiškėjas neįvykdė įpareigojimo per antstolio nustatytą terminą, taip pat nesiėmė jokių priemonių (nesikreipė į turto vertintojus ir pan.), kad minėtas pasiūlymas būtų pateiktas per vėlesnį devynerių mėnesių (iki skundžiamo patvarkymo priėmimo dienos) laikotarpį, todėl tolesnis vykdymo proceso vilkinimas pažeis išieškotojo UAB „Radiolinija“ interesus. Pažymėjo, kad ekspertizės paskyrimas neprieštaraus ir paties skolininko interesams, nes atliekant ekspertizę jis galės išreikšti savo nuomonę apie jam priklausančio turto būklę bei privalumus, turtas bus vertinamas visapusiškai ir objektyviai, nustatant realią jo rinkos kainą ekspertizės atlikimo dienai.

7Pareiškėjas O. S. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 17 d. nutartį ir priimti naują nutartį – O. S. pareiškimą patenkinti. Nurodė, kad 2006-01-31 turto arešto akte areštuoto buto įkainavimas nenurodytas, todėl skolininkas negalėjo pasinaudoti CPK 684 straipsnio 3 dalyje numatyta teise pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Nuo 2006 m. kovo mėn. iki 2006 m. rugsėjo mėn. buvo nagrinėjamas skolininko skundas dėl vykdomosios bylos sustabdymo, todėl šis nesikreipė į vertintojus dėl buto įkainavimo. Pažymėjo, kad antstolio paskirta ekspertizė pažeidžia pareiškėjo teisę teikti siūlymus dėl turto įkainojimo ir ginčyti turto įkainojimą, todėl skolininko teisės buvo pažeistos iki ekspertizės paskyrimo.

8Pareiškėjo O. S. atskirasis skundas atmestinas.

9Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0019/06/00020 medžiagos matyti, kad antstolio kontoroje yra vykdomas 2006-01-19 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-1148-235/2005 dėl 31 900 Lt išieškojimo iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui UAB „Radiolinija“ (vykd. b. l. 64). 2006-01-31 turto arešto aktu buvo areštuotas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis butas ( - ) (vykd. b. l. 47-49). 2006-11-09 patvarkymu buvo paskirta ekspertizė areštuoto turto vertei nustatyti, ją pavesta atlikti UAB „Krivita“ (l. 32-33) ekspertams.

10CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Įstatyme nustatyti objektyvūs kriterijai, kuriais privalo vadovautis antstolis, įkainodamas areštuojamą turtą. Turto kaina, o ypač nekilnojamojo, ne visada yra žinoma ar nustatoma turto arešto metu, todėl ši norma leidžia turto arešto akte nurodyti, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Įstatymas nenumato privalomo turto vertės nurodymo, todėl turto vertės nežinojimas turto arešto akto surašymo metu nėra kliūtis areštuoti turtą. Sprendžiant klausimą dėl antstolio veiksmų teisėtumo, atsižvelgtina ir į paties skolininko elgesį. CPK 644 straipsnyje yra numatytos skolininko pareigos domėtis vykdymo eiga, kviečiamam atvykti pas antstolį ir kt. Kaip matyti iš 2006-01-31 turto arešto akto (vykd. b. Nr. 0019-06-00020, l. 47-49), pranešimo O. S. (vykd. b. l. 45), skolininkui buvo nustatytas terminas pasiūlymams dėl turto įkainavimo pateikti, skolininkas buvo kviečiamas atvykti pas antstolį, tačiau šiomis savo teisėmis nepasinaudojo, pasiūlymų nepateikė, pas antstolį neatvyko. Darytina išvada, jog skolininkas vykdymo bylos eiga nesidomėjo, CPK nustatytomis teisėmis nepasinaudojo dėl savo kaltės, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog buvo pažeista apelianto teisė pareikšti prieštaravimus dėl buto įkainojimo. Pažymėtina, kad apeliantas nesiėmė jokių priemonių (nesikreipė į turto vertintojus ir pan.), kad minėtas pasiūlymas būtų pateiktas per vėlesnį devynerių mėnesių (iki skundžiamo patvarkymo priėmimo dienos) laikotarpį, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad tolesnis vykdymo proceso vilkinimas pažeis išieškotojo UAB „Radiolinija“ interesus. Atkreiptinas dėmesys, jog apeliantui nėra užkirstas kelias pateikti siūlymus ekspertui dėl buto įkainojimo. Be to, areštuoto skolininko turto varžytynės dar neįvyko, todėl skolininkas turi teisę pasinaudoti CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta teise iki varžytynių pradžios pačiam arba pavedus kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją ir parduoti areštuotą butą už sutartą kainą.

11Remiantis aukščiau išvardintais motyvais darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, todėl pripažintina, jog nėra pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

13Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai