Byla 2S-66-565/2017
Dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens V. M. įmonės „Res Judicata“ atskirąjį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Antstolė S. K. kreipėsi į teismą su prašymu skirti iki 289 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną UAB „Kašgarija“ vadovams J. D. ir J. D. už antstolės reikalavimo nevykdymą. Nurodė, kad antstolė S. K. vykdo Vilniaus m. 11-ojo notaro biuro 2014-07-24 vykdomąjį įrašą dėl 3 202,33 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko J. D. išieškotojo V. M. įmonės „Res Judicata“ naudai. Į skolininko darbovietę UAB „Kašgarija“ 2014-10-06 buvo išsiųstas patvarkymas dėl skolos išieškojimo, tačiau jokių lėšų nebuvo gauta. Antstolė 2016-06-13 išsiuntė UAB „Kašgarija“ paklausimą dėl patvarkymo nevykdymo. UAB „Kašgarija“ vadovė J. D. 2016-06-27 el.paštu informavo, kad skolininkas J. D. nuo 2016-06-20 atleistas iš UAB „Kašgarija“.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

52. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2016-09-27 nutartimi antstolės prašymo netenkino.

63. Teismas nustatė, kad antstolė S. K. 2014-08-08 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus m. 11-ojo notaro biuro 2014-07-24 vykdomąjį įrašą dėl 3 202,33 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko J. D. išieškotojo V. M. įmonės „Res Judicata“ naudai (vykd. byla Nr. 0056/14/01648). Antstolė 2014-10-06 patvarkymais dėl skolos išieškojimo iš skolininko J. D. darbo užmokesčio įpareigojo UAB „Kašgarija“ išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LR Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA) ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Antstolė 2016-06-13 paklausimu dėl patvarkymo nevykdymo įpareigojo UAB „Kašgarija“ informuoti antstolę, dėl kokių priežasčių nevykdomas nurodytas patvarkymas. UAB „Kašgarija“ vadovė J. D. 2016-06-27 el. paštu informavo antstolę, kad skolininkas J. D. nuo 2016-06-20 atleistas iš UAB „Kašgarija“, tačiau priežasties, kodėl nebuvo vykdomas antstolės 2014-07-20 patvarkymas, nenurodė.

74. Teismas nustatė, kad vykdomas antstolės 2014-10-06 patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio nebuvo. Teismas nurodė, kad iš byloje esančio VĮ Registrų centro LR juridinių asmenų registro išrašo matyti, jog skolininkas J. D. buvo UAB „Kašgarija“ direktoriumi nuo 1998-09-30 iki 2016-06-06. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Panevėžio apygardos teismo 2016-03-16 nutartimi UAB „Kašgarija“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Audata“. Lietuvos apeliaciniam teismui 2016-05-19 nutartimi palikus nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2016-03-16 nutartį, nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 2 p. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, o įmonės administratorius, įspėjęs raštu prieš 15 dienų, nutraukia darbo arba civilines sutartis su įmonės valdybos nariais ir vadovu. Teismas sprendė, kad atsižvelgiant į tai, jog J. D. nuo 2016-06-06 nėra UAB „Kašgarija“ vadovu ir nebegali priimti sprendimų, susijusių su įmonės veikla, todėl negali vykdyti reikalavimų, kylančių iš antstolės S. K. 2014-10-06 patvarkymo dėl skolos išieškojimo. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo skirti baudos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

95. Suinteresuotas asmuo V. M. įmonės „Res Judicata“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016-09-27 nutartį ir antstolės prašymą skirti baudą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

105.1. Nors teismas nustatė, kad antstolės 2014-10-06 d. patvarkymas nebuvo vykdomas, tačiau antstolės prašymo netenkino. Teismas padarė neteisingas išvadas, kad 1,5 m. antstolės patvarkymo nereikėjo vykdyti, t.y. nuo 2014-10-06 iki 2016-06-06, ir kad skolininkas J. D. nebegali vykdyti antstolės įpareigojimo, nes nuo 2016-06-06 nėra UAB „Kašgarija“ vadovu. Antstolės patvarkyme nurodyta, kad negalint jo įvykdyti, UAB „Kašgarija“ privalo pranešti antstolei. UAB „Kašgarija“ vadovai turėjo nedelsiant vykdyti antstolės patvarkymą ir išskaičiuotas sumas pervesti antstolei, kol bus išieškota visa suma iš skolininko. Tačiau skolininkas J. D. buvo UAB „Kargarija“ vadovu, o J. D. buvo buhaltere 2014-10-06–2016-06-06 laikotarpiu. Taigi teismas neteisingai įvertino savo paties byloje nustatytas aplinkybes ir priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris turi būti panaikintas.

115.1. Suinteresuotas asmuo V. M. įmonė „Res Judicata“ yra išieškotojas byloje, tačiau teismas apie šią bylą ir jos nagrinėjimą suinteresuotam asmeniui nepranešė, jis negavo nei šalių procesinių dokumentų, nei teismo pranešimų apie šią bylą ir jos nagrinėjimo laiką. Apie šią bylą sužinojo tik 2016-10-04, kai gavo skundžiamą nutartį. Taigi teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant vienam iš byloje dalyvaujančių asmenų, todėl ši aplinkybė sudaro absoliutų skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindą.

126. Suinteresuotas asmuo antstolė S. K. sutinka su atskiruoju skundu ir prašo pakeisti skundžiamą nutartį. Atsiliepime nurodomi šie argumentai.

136.1. UAB „Kašgarija“ vadovai buvo Janina ir J. D. iki įmonės bankroto bylos iškėlimo (2016-06-06). 2014-10-06 patvarkymas dėl skolos išieškojimo buvo išsiųstas į skolininko J. D. darbovietę UAB „Kašgarija“, todėl abiem vadovams kilo pareigą šį patvarkymą vykdyti, o pavėlavus daugiau kaip 15 d., privalėjo pranešti antstolei apie vėlavimo priežastis. Tačiau nei lėšų, nei pranešimo apie priežastis nebuvo gauta. Antstolė 2016-06-13 išsiuntė paklausimą dėl patvarkymo nevykdymo, tačiau jis grįžo su žyma „netikslus adresas“, todėl jį persiuntė kitu adresu. 2016-06-27 el. paštu UAB „Kašgarija“ vadovė J. D. informavo, kad skolininkas nuo 2016-06-20 atleistas iš pareigų, tačiau nenurodė, dėl kokių priežasčių patvarkymas nebuvo vykdomas. Antstolė 2016-06-27 pakartotinai el. laišku išsiuntė paklausimą apie patvarkymo nevykdymo priežastis ir išaiškino, kad gali būti paskirta bauda už patvarkymo nevykdymą. Antstolė 2016-06-29 dar kartą išsiuntė el. laišku paklausimą, kodėl neatsakyta į 2016-06-27 el. laišką, tačiau atsakymo negavo.

146.2. Teismo nurodytos aplinkybės, kad skolininkas atleistas iš pareigų po 2016-06-06, neturi teisinės reikšmės, kadangi prašymu skirti baudą antstolė prašė už laikotarpį nuo 2014-10-06 iki 2016-06-06, t.y. iki įmonės bankroto bylos iškėlimo.

157. Suinteresuotas asmuo J. D. nesutinka su skundu, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

167.1. Antstolės reikalavimas skirti baudą yra neadekvačiai neprotingas, nes antstolei ir išieškotojui buvo gerai žinoma sudėtinga UAB „Kašgarija“ situacija nuo 2011 m.

177.2. Baudos drausminantis poveikis yra nukreiptas į ateitį, siekiant, kad pažeidimas nesikartotų ateityje – neįmanoma drausminti ar koreguoti asmens elgesio praeityje. Be to, drausminantis baudos poveikis gali būti pasiektas tik tada, kai asmuo, kuriam taikoma bauda, subjektyviai žino, kad jam jau yra paskirta atitinkama sankcija, nes, tik žinodamas apie jam pritaikytą konkrečią poveikio priemonę, asmuo gali atitinkamai spręsti dėl savo veiksmų, elgesio ateityje – tęsti pažeidimą ar nutraukti neteisėtus veiksmus (neveikimą). Įmonei bankrutavus, J. D. neturi jokių įgalinimų įmonės valdyme, todėl sutinka su skundžiamoje teismo nutartyje padarytomis išvadomis.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

198. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016-09-27 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Atskirasis skundas atmestinas.

209. Bylos duomenimis, antstolis vykdo išieškojimą pagal Vilniaus m. 11-ojo notaro biuro 2014-07-24 vykdomąjį įrašą dėl 3 202,33 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko J. D. išieškotojo V. M. įmonės „Res Judicata“ naudai (vykd. byla Nr. 0056/14/01648). Antstolė 2014-10-06 patvarkymais dėl skolos išieškojimo iš skolininko J. D. darbo užmokesčio įpareigojo UAB „Kašgarija“ išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LR Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA) ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Antstolis 2016-09-19 kreipėsi į teismą, prašydamas skirti UAB „Kašgarija“ vadovams J. D. ir J. D. baudą iki 289 Eur už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną baudą už 2014-10-06 patvarkymu nurodyto antstolio reikalavimo pervesti antstoliui lėšas iš skolininko J. D. darbo užmokesčio nevykdymą. Teismas skundžiama nutartimi antstolio pareiškimą dėl baudos skyrimo atmetė.

2110. Vienas iš atvejų, kai konstatuojamas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, nustatytas CPK 329 str. 3 d. 1 p., t.y. jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Taigi bylos grąžinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui pagrindo taikymo sąlygos yra: 1) byloje dalyvaujančiam asmeniui nepranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką; 2) pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant šiam asmeniui; 3) toks asmuo savo apeliacinį skundą grindžia bylos išnagrinėjimo jam nedalyvaujant aplinkybe. Tik nustačius visas šias sąlygas, galima konstatuoti CPK 329 str. 3 d. 1 p. nustatytą absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindą ir, juo remiantis, perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-374/2015).

2211. Antstolių pareiškimai dėl baudų skyrimo CPK VI dalyje numatytais atvejais, taip pat kitais klausimais, kylančiais iš vykdymo proceso, nagrinėjami rašytinio proceso tvarka ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jų priėmimo dienos, nepranešus suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 593 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju byla pirmosios instancijos teisme byla pagal antstolio pareiškimą skirti baudą buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims. Todėl teismas, nepranešęs suinteresuotiems asmenims apie nagrinėtiną antstolio pareiškimą dėl baudos skyrimo, šiuo atveju nepažeidė teisės aktų reikalavimų. Be to, suinteresuotas asmuo (apeliantas) V. M. įmonė „Res Judicata“ pasinaudojo CPK nustatyta procesine teise apskųsti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-09-27 nutartį, taigi turėjo galimybę savo argumentus dėl antstolio pareiškimo išdėstyti atskirajame skunde ir jo teisė būti išklausytam buvo visiškai užtikrinta. Todėl šiuo atveju nėra absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo, nurodyto CPK 329 str. 3 d. 1 p.

2312. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Vykdymo procese antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.). CPK 585 str. 1, 2 d. yra įtvirtinta antstolio reikalavimo privalomumo taisyklė ir atsakomybė už reikalavimo nevykdymą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Jei antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 str. 2 d. numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad baudų, skiriamų vykdymo procese, tikslas yra raginti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, motyvuojant jį finansiniais praradimais nuo baudos paskyrimo momento iki prievolės visiško įvykdymo, t.y. garantuoti kuo efektyvesnį ir greitesnį išieškotojo interesų patenkinimą (CPK 585 str.).

2413. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl nustatytos faktinės aplinkybės, kad antstolės 2014-10-06 patvarkyme dėl skolos išieškojimo nurodytas įpareigojimas įmonei UAB „Kargarija“ iš skolininko J. D. darbo užmokesčio išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LR Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA) ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA reikalavimo, yra neįvykdytas. Skolininkas ir įmonės UAB „Kašgarija“ vadovas J. D. atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat neneigia šios aplinkybės, tačiau nurodo, kad praėjus 1,5 m. nuo antstolės patvarkymo įteikimo ir UAB „Kašgarija“ bankroto bylos iškėlimo bei vadovo J. D. atleidimo iš pareigų, jis nėra atsakingas už nurodyto patvarkymo nevykdymą. Suinteresuotas asmuo V. M. įmonė „Res Judicata“ atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė neteisingas išvadas, kad 1,5 m. antstolės patvarkymo nereikėjo vykdyti, t.y. nuo 2014-10-06 iki 2016-06-06, ir kad skolininkas J. D. nebegali vykdyti antstolės įpareigojimo, nes nuo 2016-06-06 nėra UAB „Kašgarija“ vadovu. Su suinteresuoto asmens V. M. įmonės „Res Judicata“ pozicija nesutiktina.

2514. Bylos duomenimis, UAB „Kašgarija“ vadovas laikotarpiais nuo 1995-04-24 iki 1997-04-03 ir nuo 1998-09-30 iki 2016-06-06 buvo J. D., o laikotarpiu nuo 1997-04-03 iki 1998-09-30 UAB „Kašgarija“ vadove buvo J. D. (b.l. 4-17). Kadangi šiuo atveju skolininkas J. D. buvo ir įmonės UAB „Kašgarija“ vadovas laikotarpiais nuo 1995-04-24 iki 1997-04-03 ir nuo 1998-09-30 iki 2016-06-06, t.y. antstolės 2014-10-06 patvarkymo dėl skolos išieškojimo (v.b.l. 22-23) vykdymo metu, o J. D. įmonės UAB „Kašgarija“ vadove buvo tik laikotarpiu nuo 1997-04-03 iki 1998-09-30, todėl dėl antstolės 2014-10-06 patvarkymo vykdymo ji nebuvo atsakinga, kadangi už įmonės veiklą ir sprendimus atsako įmonės vadovas (CPK 585 str. 3 d.). Sutiktina su antstole, kad nei UAB „Kašgarija“ vadovas J. D., nei kiti jo įgalioti asmenys neinformavo antstolės apie 2014-10-06 patvarkymo neįvykdymo priežastis. Tačiau kaip nustatyta byloje, Panevėžio apygardos teismo 2016-03-16 nutartimi UAB „Kašgarija“ iškelta bankroto byla, ši nutartis įsiteisėjo 2016-05-19. Pažymėtina, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, visas įmonės turtas ir dokumentai yra perduodami bankroto administratoriui, ir bankrutuojančiai įmonei yra draudžiama atlikti visas finansines prievoles (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 10 str. 7 d.). Šiuo atveju bylos duomenys patvirtina, kad J. D. yra atleistas iš įmonės vadovo pareigų nuo 2016-06-06 (b.l. 9-10), tačiau antstolė kreipėsi į teismą su 2016-09-19 pareiškimu dėl baudos skyrimo J. D. tik po UAB „Kašgarija“ bankroto bylos iškėlimo (b.l. 23-3). Taigi konstatuotina, kad buvusiam UAB „Kargarija“ vadovui J. D. pareiga vykdyti antstolio reikalavimą, nurodytą 2014-10-06 patvarkyme, yra išnykusi, nes jis jau neturi teisės įvykdyti antstolės 2014-10-06 patvarkymo atlikti išskaitymus ir juos pervesti antstolei (ĮBĮ 10 str. 7 d.) Todėl šiuo atveju baudos skyrimas neatitiktų baudos skyrimo instituto taikymo tikslų (CPK 585 str.). Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė skirti suinteresuotiems asmenims J. D. ir J. D. baudą už antstolio 2014-10-06 reikalavimo nevykdymą.

2615. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė baudos skyrimą reglamentuojančias normas, todėl suinteresuoto asmens atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Antstolė S. K. kreipėsi į teismą su prašymu skirti iki 289 Eur baudą... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. 2. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2016-09-27 nutartimi antstolės... 6. 3. Teismas nustatė, kad antstolė S. K. 2014-08-08 patvarkymu priėmė vykdyti... 7. 4. Teismas nustatė, kad vykdomas antstolės 2014-10-06 patvarkymas dėl skolos... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. 5. Suinteresuotas asmuo V. M. įmonės „Res Judicata“ atskiruoju skundu... 10. 5.1. Nors teismas nustatė, kad antstolės 2014-10-06 d. patvarkymas nebuvo... 11. 5.1. Suinteresuotas asmuo V. M. įmonė „Res Judicata“ yra išieškotojas... 12. 6. Suinteresuotas asmuo antstolė S. K. sutinka su atskiruoju skundu ir prašo... 13. 6.1. UAB „Kašgarija“ vadovai buvo Janina ir J. D. iki įmonės bankroto... 14. 6.2. Teismo nurodytos aplinkybės, kad skolininkas atleistas iš pareigų po... 15. 7. Suinteresuotas asmuo J. D. nesutinka su skundu, prašo skundžiamą nutartį... 16. 7.1. Antstolės reikalavimas skirti baudą yra neadekvačiai neprotingas, nes... 17. 7.2. Baudos drausminantis poveikis yra nukreiptas į ateitį, siekiant, kad... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. 8. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 20. 9. Bylos duomenimis, antstolis vykdo išieškojimą pagal Vilniaus m. 11-ojo... 21. 10. Vienas iš atvejų, kai konstatuojamas absoliutus sprendimo negaliojimo... 22. 11. Antstolių pareiškimai dėl baudų skyrimo CPK VI dalyje numatytais... 23. 12. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui,... 24. 13. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl nustatytos faktinės aplinkybės,... 25. 14. Bylos duomenimis, UAB „Kašgarija“ vadovas laikotarpiais nuo 1995-04-24... 26. 15. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 28. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti...