Byla B2-2473-273/2010
Dėl bankroto bylos iškelimo atsakovei UAB „Vilmos prekyba“, n u s t a t e:

1Kauno apygardos teismo teiseja Izolda Neniene, teismo posedyje, rašytinio proceso tvarka, išnagrinejusi ieškoves UAB „IREC LT“ pareiškima del bankroto bylos iškelimo atsakovei UAB „Vilmos prekyba“, n u s t a t e:

2ieškove, kaip atsakoves kreditore, pareiškimu kreipesi i teisma, prašydama iškelti bankroto byla UAB „Vilmos prekyba“, kuriame nurode, kad ieškove turi 26 808,58 Lt reikalavimo teise i atsakove pagal 2010-02-23 Reikalavimo perleidimo sutarti Nr. IREC/NAU/10/02/23 sudaryta tarp ieškoves ir UAB „Naujasodžio agrofirma“. UAB „Naujasodžio agrofirma“ perleido reikalavima, kuris kilo pagal 2009-03-31 išduota Kauno miesto apylinkes teismo isakyma civilineje byloje Nr. L2-10280-521/2009 del skolos išieškojimo. Bendra neapmoketa atsakoves skola UAB „Naujasodžio agrofirma“ yra 26 808,58 Lt. Atsakove apie perleista reikalavima buvo informuota 2010-03-08 pranešimu.

3Pareiškimas paduotas LR Imoniu bankroto istatymo 4 straipsnio pagrindu. Ieškove Imoniu bankroto istatymo (toliau ir IBI) 6 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka praneše atsakovei apie savo ketinimus kreiptis i teisma del bankroto bylos iškelimo, taciau skola nebuvo sumoketa.

4Atsakoves UAB „Vilmos prekyba“ direktore Vyta Kunigauskiene 2010 m. liepos 2 d. pateike atsiliepima i pareiškima, kuriame nurode, jog su ieškoves pareiškimu del bankroto bylos iškelimo UAB „Vilmos prekyba“ nesutinka, taciau šiuo metu imones finansiniu dokumentu, tikslu sužinoti imones finansine padeti, pateikti negali del sveikatos sutrikimu.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 12 d. nutartimi nutare pratesti pasirengimo nagrineti bankroto byla teisme termina iki 2010 m. liepos 15 d., ipareigojant atsakoves UAB „Vilmos prekyba“ direktore V. Kunigauskiene iki 2010 m. liepos 15 d. pateikti teismui imones ukines ir finansines bukles duomenis. Teismo nutarties nuorašas išsiustas 2010 m. liepos 13 d., taciau duomenys apie atsakoves finansine bukle pateikti nebuvo.

6Pareiškimas del bankroto bylos iškelimo UAB „Vilmos prekyba“ tenkintinas.

7Imoniu bankroto istatymo (toliau ir IBI) 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šiu salygu: 1) imone yra nemoki arba imone veluoja išmoketi darbuotojui (darbuotojams) atlyginima; 2) imone viešai paskelbe arba kitaip praneše kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo isipareigojimu. Imoniu bankroto istatymo 2 straipsnio 8 dalyje imones nemokumas apibrežiamas kaip jos busena, kai imone nevykdo isipareigojimu (nemoka skolu, neatlieka iš anksto apmoketu darbu ir kt.) ir pradelsti imones isipareigojimai (skolos) viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes.

8Kauno apskrities VMI pateiktais duomenimis atsakove UAB „Vilmos prekyba“, pagal pateiktas deklaracijas ir kitus mokesciu apskaiciavimo dokumentus bei mokesciu apskaitos duomenis, 2010-07-26 turi 56 196,93 Lt mokestine nepriemoka, imone nepateike 2008 m. vasario, rugpjucio, rugsejo, spalio, lapkricio men., 2009 m. sausio – gruodžio men. ir 2010 m. sausio - birželio men. menesiniu pajamu mokescio ir PSD imoku nuo A klases pajamu deklaraciju, 2008 m. metines pelno mokescio deklaracijos, 2008 m. 1-3,4 ketv. Avansiniu pelno mokescio deklaraciju, 2007 m. 2 pusm., 2008 m. 1 ir 2 pusm., 2009 m. 1 ir 2 pusm. Mokescio už aplinkos teršima iš mobiliu taršos šaltiniu deklaraciju. VSDFV Kauno skyriaus pateiktais duomenimis atsakove Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 40 506,92 Lt, pažymeta, kad ši skola gali dideti, kadangi imone neteike pranešimu apie apdraustuosius asmenis už 2010 m. gegužes ir birželio menesius.

9Imone 2006 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis turejo turto už 1 715 866 Lt, o skolos sudare 1 641 468 Lt. Pagal imones 2006 metu pelno (nuostoliu) ataskaita UAB „Vilmos prekyba“ veikla buvo nuostolinga ir imone buvo patyrusi 467 147 Lt nuostoliu.

10Aptartu aplinkybiu pagrindu konstatuotina, kad UAB „Vilmos prekyba“ laiku nemoka darbo užmokescio ir su darbo santykiais susijusiu išmoku, nevykdo kitu sandoriais prisiimtu turtiniu isipareigojimu ir laiku nemoka istatymu nustatytu mokesciu. Byloje nera jokiu duomenu, kad po 2006 metu imones finansine padetis butu pagerejusi ir priešingai, valstybiniu instituciju pažymos tik patvirtina aplinkybe, kad imone yra nemoki. Todel pareiškejos pareiškimas del bankroto bylos iškelimo pripažintinas pagristas (IBI 9 str. 5 d. 1 p.).

11UAB „Vilmos prekyba“ administratoriumi skirtinas pareiškejos pasiulytas šias paslaugas atlikti UAB „Bankroto departamentas LT“, atitinkantis LR imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus administratoriaus kandidaturai. Kitu pasiulymu del administratoriaus kandidaturos teismas negavo.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Vilmos prekyba“ (i. k. 232027580, reg. Laumenu g. 29A-1, Kaunas) bankroto byla.

14Paskirti uždarosios akcines bendroves „Vilmos prekyba“ administratoriumi UAB „Bankroto departamentas LT“ (i. k. 302458138, reg. Laisves pr. 42-217, Vilnius, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 161).

15Nustatyti 40 dienu termina nuo šios nutarties isiteisejimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškelimo dienos, pareikšti.

16Nustatyti, kad uždarosios akcines bendroves „Vilmos prekyba“ valdymo organai ne veliau kaip per 10 dienu nuo šios nutarties isiteisejimo dienos privalo perduoti administratoriui imones turta pagal balansa, sudaryta nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Ieškovu bankroto byloje laikyti Kauno apskrities VMI.

18Apie bankroto bylos iškelima nedelsiant pranešti Juridiniu asmenu registrui, Imoniu bankroto valdymo departamentui prie ukio ministerijos, pareiškejai, ieškovui, atsakovei, administratoriui.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus IBI 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmaji kreditoriu susirinkima IBI 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienu nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teiseja Izolda Neniene, teismo posedyje, rašytinio... 2. ieškove, kaip atsakoves kreditore, pareiškimu kreipesi i teisma, prašydama... 3. Pareiškimas paduotas LR Imoniu bankroto istatymo 4 straipsnio pagrindu.... 4. Atsakoves UAB „Vilmos prekyba“ direktore Vyta Kunigauskiene 2010 m. liepos... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 12 d. nutartimi nutare pratesti... 6. Pareiškimas del bankroto bylos iškelimo UAB „Vilmos prekyba“ tenkintinas.... 7. Imoniu bankroto istatymo (toliau ir IBI) 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad... 8. Kauno apskrities VMI pateiktais duomenimis atsakove UAB „Vilmos prekyba“,... 9. Imone 2006 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis turejo turto už 1 715 866 Lt,... 10. Aptartu aplinkybiu pagrindu konstatuotina, kad UAB „Vilmos prekyba“ laiku... 11. UAB „Vilmos prekyba“ administratoriumi skirtinas pareiškejos pasiulytas... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 9... 13. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Vilmos prekyba“ (i. k. 232027580,... 14. Paskirti uždarosios akcines bendroves „Vilmos prekyba“ administratoriumi... 15. Nustatyti 40 dienu termina nuo šios nutarties isiteisejimo dienos... 16. Nustatyti, kad uždarosios akcines bendroves „Vilmos prekyba“ valdymo... 17. Ieškovu bankroto byloje laikyti Kauno apskrities VMI.... 18. Apie bankroto bylos iškelima nedelsiant pranešti Juridiniu asmenu registrui,... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus IBI 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutartis per 10 dienu nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju...