Byla 1S-36-350/2018
Dėl Panevėžio apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2018 m. vasario 1 d. nutarties

1Panevėžio apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gaputis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „A“ atstovo advokato Arvydo Martinkevičiaus (toliau Pareiškėjas) skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2018 m. vasario 1 d. nutarties,

Nustatė

21. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje 2016-06-09 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-26990-16 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 184 straipsnio 1 dalyje dėl to, kad UAB „A“ vadybininkas M. P. galimai iššvaistė jam patikėtą didelės – 132418,6 eurų vertės UAB „A“ turtą. 2017-11-07 M. P. buvo pareikštas įtarimas šios nusikalstamos veikos padarymu.

32. 2017-11-17 Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas BPK 212 straipsnio 2 punkto pagrindu, t. y. nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę.

43. Šį prokurorės nutarimą Pareiškėjas skundė aukštesniam prokurorui ir Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras 2017-12-22 nutarimu Pareiškėjo skundą atmetė.

54. Pastarąjį nutarimą Pareiškėjas skundė ikiteisminio tyrimo teisėjui, tačiau ir šis skundas skundžiama nutartimi buvo atmestas.

65. Skundu aukštesnės instancijos teismui Pareiškėjas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2018-02-01 nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą - tenkinti jo skundą ir panaikinti Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės 2017-11-17 bei to paties skyriaus vyriausiojo prokuroro 2017-12-22 nutarimus. Skunde cituojamos atskiros skundžiamų sprendimų motyvų dalys ir pateikiami argumentai, dėl ko su skundžiamuose dokumentuose esančiais motyvais Pareiškėjas nesutinka.

75.1 Dėl Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės 2017-11-17 nutarimo skunde nurodoma, kad:

85.1.1 Nesutikdamas nutarimo motyvu, kad: „ UAB "A” ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyti apskaitos tvarkymo pažeidimai kelia pagrįstų abejonių paties UAB "A" direktoriaus A. P. parodymais bei jo pateiktų duomenų patikimumu. Pavyzdžiui, kaip nurodyta specialisto išvadoje, UAB „A"2015 m. išrašytų pažymų-sąskaitų segtuve yra 2015-10-16 pažyma-sąskaita BLA Nr. 423309, kurioje nurodyta, kad UAB „A" pardavė S. M. automobilį "Opel Astra", kėbulo Nr. ( - ), kaina - 7500 Eur. tačiau ši pažyma - sąskaita nefiksuota UAB „A" pardavimų registre. Atsargų likučiuose 2015-12-31 yra fiksuotas tas pats automobilis "Opel Astra", kurio pajamavimo suma - 5546,22 Eur. Šis automobilis nurodytas kaip neparduotas UAB „A" 2015-12-31 Inventorizacijos apyraše su atžyma, kad „aikštelėje nėra",

9Pareiškėjas nurodo, kad 2015-10-16 pažyma-sąskaita BLA Nr. 423309 negalėjo būti fiksuota UAB „A" pardavimų registre, kadangi M. P. šį dokumentą pateikė 2015 m. gruodžio mėn., t.y. jau po to, kuomet buvo žinoma, jog automobilis "Opel Astra" pirktas ir registruotas VĮ „Regitra“ pagal vokiškus dokumentus, kuriuose nurodyta, kad S. M. 2015-10-14 automobilį nupirko iš Vokietijoje gyvenančio A. G., o ne iš UAB „A". Pateikdamas pažymą-sąskaitą BLA Nr. 423309 M. P. privalėjo gautus pinigus už automobilio pardavimą įnešti į UAB „A" kasą, tačiau to jis nepadarė ir nėra padaręs iki šiol. Tai, kad būtent M. P. pardavė šį automobilį ir 2015-10-16 pažyma-sąskaita BLA Nr. 423309 buvo išrašyta jo, patvirtina LTEC specialisto 2017-07-26 išvada Nr. 11-706(17). Tai vienas iš epizodų, paremtų objektyviomis nustatytomis aplinkybėmis, patvirtinančių M. P. nusikalstamos veikos vykdymą - pinigų už parduotą UAB „A" priklausantį turtą pasisavinimą. Kaip tik šis dokumentas (2015-10-16 pažyma-sąskaita BLA Nr. 423309) privalo būti vertinamas patikimu, įrodinėjant M. P. kaltę dėl pinigų pasisavinimo pardavus automobilį. Liudytoja apklausta S. M. yra nurodžiusi, kad vyrui, pardavusiam jai automobilį "Opel Astra", kėbulo Nr. ( - ), sumokėjo 7500,- eurų. 2016-09-06 asmens parodymo atpažinti metu ši liudytoja M. P. atpažino kaip asmenį, kuris panašus į automobilio pardavėją.

10Pareiškėjo teigimu, tokiu pat būdu M. P. pardavė ir kitus automobilius, o už parduotus automobilius pinigus pasisavino. Nusikalstamos veikos vykdymo eiga - M. P. perka automobilius Vokietijoje už UAB "A" pinigus, po to automobilius, jų nepateikdamas bendrovei, registruoja bendrovės apskaitoje, vėliau parduoda automobilius pirkėjams formindamas dvigubus pardavimo dokumentus (bendrovės vardu sąskaitą-pažymą ir vokiškus dokumentus automobilio registravimui, kuriuose nurodyta, kad pirkėjas perka automobilį ne iš UAB "A", o tiesiai iš Vokietijos piliečio ar įmonės), gautus pinigus už pardavimą pasisavina. Tokio pobūdžio nusikalstamos veikos vykdymą patvirtina ne tik "Opel Astra" automobilio pirkimo-pardavimo dokumentai, bet ir kitų, Lietuvoje registruotų transporto priemonių - "Audi A6", VIN kodas ( - ), "Ford Mondeo", VIN kodas ( - ), "Toyota Avensis", VIN kodas ( - ). Kaip matyti iš dokumentų, gautų pagal teisinės pagalbos prašymą iš Vokietijos Federacinės Respublikos teisėsaugos institucijų, nemažą dalį "A" vardu nupirktų automobilių, M. P. perpardavė pačioje Vokietijoje. Tai patvirtina ir Panevėžio AVMI 2015-11-24 operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodymas - automobilis VW Golf, identifikavimo numeris ( - ), M. P. teigimu patikrinimo dienai buvo Vokietijoje, nors pirktas jis buvo daugiau nei prieš metus laiko. Dėl šio automobilio pardavimo jokių dokumentų bendrovėje nėra.

11Pareiškėjas mano, kad šiuo atveju, kuomet pinigai už parduotus automobilius nepateikti ir neužpajamuoti UAB "A" , M. P. nusikalstamos veikos vykdymas neabejotinai patvirtintas.

125.1.2 Nesutikdamas su nutarimo motyvu, kad „Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, nustatyta, kad pareiškime nepagristai nurodyti ir kai kurie kiti automobiliai, po ko UAB "A" patikslino civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo, pašalindama juos iš ieškinio. Iki 2015-11-04 inventorizacijos UAB "A" nebuvo atliekamos jokios inventorizacijos, prekių likučių sutikrinimai ir pan. “,

13Pareiškėjas nurodo, kad iš UAB "A" direktoriaus A. P. duotų parodymų matyti, jog jis besąlygiškai pasitikėjo M. P., ir tik dėl šios priežasties reikiamos ir tinkamos kontrolės nebuvo. Didelis automobilių kiekis, kuriais buvo disponuojama UAB "A", masė apskaitos dokumentų, sąlygojo tinkamos apskaitos nebuvimą. Civilinio ieškinio patikslinimas patvirtina tai, kad buvo siekiama išvengti bet kokių klaidų ir netikslumų, nepagrįstų kaltinimų M. P. atžvilgiu. Prokurorė neįvertino tos aplinkybės, jog M. P. buvo lygiavertis partneris, UAB "A" akcininkas ir tiek kaip akcininkas, tiek kaip vadybininkas su įgaliojimais atlikti ūkines- finansines operacijas perkant ar parduodant automobilius, disponuojant jam patikėtu bendrovės turtu, buvo atsakingas už savo atliekamų veiksmų įteisinimą ir fiksavimą. Skundžiamame nutarime prokurorė pažymėjo, kad M. P., kaip transporto vadybininko, pareigos apėmė ir bendrosios apskaitos tvarkymą. Taigi, pirkdamas ir parduodamas automobilius, M. P. privalėjo rūpintis ir užtikrinti, kad bent jau jo atliekamos finansinės operacijos būtų tinkamai apskaitomos ir fiksuojamos UAB "A" buhalterinėje apskaitoje.

145.1.3 Nesutikdamas su nutarimo motyvu, kad „Nustatyta, kad M. P. Vokietijoje už bendrovės pinigus pirkdavo automobilius pardavimui. Tačiau M. P. Vokietijoje nupirktus automobilius į Lietuvą pargabendavo, parduodavo ir kiti bendrovės darbuotojai, tame tarpe ir pats direktorius “,

15Pareiškėjas nurodo, kad dėl kitų UAB "A" darbuotojų nesąžiningų, nusikalstamų veiksmų ikiteisminio tyrimo metu duomenų surinkta nebuvo ir šia linkme tyrimas nebuvo atliekamas apskritai. O duomenų, kad M. P. Vokietijoje nupirktus automobilius pargabenus į Lietuvą parduodavo ir kiti bendrovės darbuotojai nėra. Kuo paremtas šis prokurorės motyvas - lieka neaišku. Tai turi būti vertinama kaip niekuo neparemtas spėjimas.

165.1.4 Dėl nutarimo teiginio, jog 2017-06-23 specialisto išvadoje Nr. 5-5/60 nurodyta, jog pagal avanso apyskaitą 2015 m. gruodžio 31 d. M. P. pinigų neturėjo, likutis - 0 Eur “, Pareiškėjas nurodo, kad M. P. atsakomybės klausimas keliamas ne dėl to, kad jis būtų pasisavinęs UAB "A" pinigines lėšas, gautas pagal griežtos atskaitomybės dokumentus. Dėl to M. P. pretenzijų reikšti pagrindo nėra, kadangi jis visus pinigus, gautus iš UAB "A" pagal griežtos atskaitomybės dokumentus išleido automobilių pirkimui bei pateikė pateisinančius dokumentus. Todėl šis prokurorės nutarime nurodytas motyvas nei patvirtina, nei paneigia pinigų pasisavinimo fakto po automobilių, kurie jau buvo užpajamuoti UAB "A" apskaitoje, buvo UAB "A" nuosavybė, pardavimo. Pažymima ir tai, kad M. P., savavališkai imdamas pinigus iš UAB "A" kasos išlaidų orderiuose pasirašydavo ir už buhalterį, ir už direktorių, ir už asmenį, kuriam išduodami pinigai. Šios aplinkybės nustatytos byloje atliktų rašysenos ekspertizių pagrindu. Tai darydamas, M. P. nekliudomas turėjo galimybę sudengti (prirašyti ko tik jam reikia) savo įsiskolinimą pagal avanso apyskaitas.

175.1.5 Apibendrindamas šiuos skundo motyvus Pareiškėjas teigia, kad nė vienas prokurorės nutarimo motyvas nepagrindžia sprendimo nutraukti ikiteisminį tyrimą ir kad byloje yra pakankami duomenų, duodančių pagrindą konstatuoti, kad M. P. yra padaręs nusikalstamą veiką.

185.2 Pareiškėjas taip pat nurodo, kad aplinkybė, jog 2017-11-07 M. P. buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nusikalstamos veikos padarymo, duoda pagrindą manyti, kad įtarimas paremtas ikiteisminio tyrimo metu gautais duomenimis. Įtarimo pagrįstumas - tai reikalavimas, kad būtų leistinais būdais surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtarimą, kuriuos įvertinęs teisės, kriminalistikos žinių bei savo patyrimo pagrindu, ikiteisminio tyrimo eiga ir baigtimi nesuinteresuotas pareigūnas padarytų neabejotiną išvadą, jog praeityje tikėtinai buvo padaryta konkreti nusikalstama veika ir konkretus žmogus galimai yra dėl to kaltas. Įtarimo pagrįstumas sąlygoja tai, kad asmuo oficialiai (procesiškai) gali būti įtariamas tik tokia nusikalstama veika, kurią patvirtina tuo ikiteisminio tyrimo momentu turimi ikiteisminio tyrimo duomenys. Tai reiškia, jog, jei dėl tam tikros nusikalstamos veikos tik daromos prielaidos ar spėjimai, o faktiniai duomenys jos nepatvirtina, tokia nusikalstama veika negali būti inkriminuojama. Ir tai logiška, esant nepakankamiems ikiteisminio tyrimo metu surinktiems duomenims, jais įtarimas grindžiamas būti negali, nes tokiu atveju bus pažeistas ne tik pagrįstumo reikalavimas, bet ir BPK 187 straipsnis bei daugelis kitų teisės normų, reglamentuojančių įtariamojo teises baudžiamajame procese. Tačiau po įtarimo M. P. pareiškimo tolesnio ikiteisminio tyrimo eigoje nebuvo surinkti jokie papildomi duomenys, paneigiantys įtarimo pagrįstumą, todėl Pareiškėjas mano, kad ir dėl to ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nepagrįstai.

195.3 Skunde nurodoma ir kad nutarime prokurorė yra nurodžiusi, jog ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad iš 28 automobilių, užpajamuotų UAB "A" apskaitoje, bet natūroje nesančių 5 parduoti, o likę 23 galimai perleisti be apskaitos dokumentų. Pareiškėjas teigia, kad kai M. P., pardavęs 5 automobilius gautų pinigų neįnešė į UAB "A" kasą, o likusių 23 automobilių nepateikė, negrąžino UAB "A" ( visi automobiliai pirkti už UAB "A" lėšas), ikiteisminio tyrimo metu buvo privalu svarstyti klausimą dėl atsakomybės pagal BK 183 straipsnį. Jei prokurorė mano, kad M. P. veika netinkamai kvalifikuota pagal LR BK 184 straipsnį, o nutarime rašoma, jog nesurinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo M. P. kaltę dėl šios nusikalstamos veikos padarymo, turint omenyje surinktų įrodymų visumą, M. P. veiksmai atitinka kitos veikos požymius - jo žinioje buvusio svetimo turto pasisavinimą. Tai, kad minimi pinigai ir automobiliai liko M. P. žinioje, be surinktų objektyvių byloje esančių įrodymų (UAB "A" 2015-12-31 Inventorizacijos apyrašas, 2017-06-23 specialisto išvada Nr. 5-5/60 dėl UAB "A" ūkinės finansinės veiklos tyrimo, LTEC specialisto 2017-07-26 išvada Nr. 11- 706(17), automobilių pajamavimo dokumentai, registracijos dokumentai) patvirtina A. P., buhalterės J. M. parodymai. Šių įrodymų pakankamumo, sąsajumo su tiriamomis aplinkybėmis klausimas nutarime nebuvo svarstomas, kas iš esmės įtakojo nepagrįsto skundžiamo sprendimo priėmimą ikiteisminio tyrimo byloje. Pareiškėjo manymu, taip pat byloje neginčijamai nustatyta (jau minėtų turimų objektyvių įrodymų pagrindu), kad vokiški automobilio pirkimo-pardavimo dokumentai buvo klastojami, kas turi būti vertinama kaip nusikalstama veika, numatyta LR BK 300 straipsnyje, tačiau šis klausimas baudžiamojo proceso prasme apskritai nebuvo svarstomas. Byloje nustatyta, kad kaip tik buhalterė J. M. pildė vokiškas pirkimo pardavimo sutartis - „kaufertragus“ tuo metu, kuomet automobiliai buvo jau užpajamuoti bendrovės apskaitoje, o dokumentai buvo pildomi fizinio asmens arba kitos bendrovės vardu, bet ne savininkės - UAB "A" vardu.

205.4 Skunde teigiama, kad Pareiškėjas į bylą pateikė bei prie ikiteisminio tyrimo bylos buvo prijungti ir apžiūrėti, padarant išklotines, pokalbiai tarp UAB "A" direktoriaus ir M. P.. Pokalbių išklotinėje fiksuotas M. P. išsireiškimas - „ grynų pinigų aš pasiėmiau dvidešimt penkis tūkstančius“ ( t.8, b.l. 21), „ aš tiek čia išdirbęs tuščiom neišeisiu“ (t.8, b.l. 26). Tai, Pareiškėjo nuomone, rodo, kad pokalbių metu M. P. pripažino, jog yra pasisavinęs UAB "A" priklausančius pinigus bei nurodė priežastį, dėl ko taip pasielgė. Pokalbių įrašuose yra ir daugiau informacijos, kuri yra reikšminga ikiteisminiam tyrimui, tačiau šis įrodymų šaltinis nebuvo vertinamas, nors, Pareiškėjo nuomone, turėjo įtakoti byloje turimų įrodymų visumos vertinimą.

215.5 Pareiškėjas, nesutikdamas su Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroro 2017-12-22 nutarimo motyvais, skunde nurodo, kad :

225.5.1 Prokurorui konstatavus, jog „automobiliai buvo parduodami Vokietijos ūkio subjektų, o ne UAB "A" vardu ir tuo neatspindėtos tikrosios vykusių ūkinių operacijų aplinkybės; pardavimų operacijos nepilnai atžymėtos apskaitoje (2015-10- 16 pažyma -sąskaita BLA Nr. 423309 nefiksuota UAB "A" pardavimų registre, nors automobilis Opel Astra parduotas S. M.); automobilio Toyota Avensis nefiksuotas nei pirkimas, nei pardavimas. Likę 23 inventorizacijos metu nustatyti automobiliai buvo įsigyti ir, jeigu jų nėra bendrovėje, tai jie taip pat buvo parduoti arba panaudoti be apskaitos dokumentų. Tuo tarpu duomenų, kurie neginčijamai patvirtintų, kad M. P. pasisavino arba iššvaistė įmonės turtą, atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-26990-16 nesurinkta “, buvo privalu nustatyti, kieno žinioje buvo minimi automobiliai, kas jais disponavo, kas juos pardavinėjo. Įmonės "A" direktorius A. P., buhalterė bei kiti darbuotojai savo parodymuose yra nurodę, kad M. P. pirkti automobiliai ( tie, dėl kurių buvo atliekamas tyrimas ) įmonei nebuvo pateikti, nebuvo perduoti, jais disponavo pats M. P., pardavinėjo juos, o pinigų už parduotus automobilius neįnešė į įmonės kasą. Taigi, automobiliai buvo parduoti arba panaudoti be apskaitos dokumentų, jiems esant M. P. žinioje.

235.5.2 Pareiškėjas, nesutikdamas su prokuroro nutarimo motyvu, kad remiantis liudytojų E. G., A. M. parodymais, automobilius pardavinėjo ne vien M. P., tai darė ir kiti asmenys, įskaitant ir A. P. nurodo, kad liudytojai E. G. ir A. M. duodami parodymus aiškino, kad automobilius pardavinėdavo A. P. ir kiti bendrovės darbuotojai, tačiau jie apie tai kalbėjo apibendrintai, t.y. nurodė taip, kaip būdavo anksčiau, tačiau apie konkrečius automobilius, dėl kurių buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas, jie nepasisakė, nei vienas jų nenurodė, kad kas nors kitas, o ne M. P. pardavė ar galėjo parduoti nors vieną automobilį bendrovėje nerastų automobilių sąrašo. Pareiškėjo nuomone, toks prokuroro motyvas nėra pagrįstas, neparemtas bylos medžiaga, liudytojų parodymai tendencingai, dirbtinai traktuojami kaltinamojo naudai.

245.5.3 Pareiškėjas nesutinka ir su prokuroro motyvu, kad Pareiškėjo skunde šiam prokurorui teiginio, jog iš pateikto garso įrašo matyti, kad M. P. iš įmonės pasiėmė 25 000 eurų grynais pinigais, nepatvirtina byloje esantys duomenys, nes 2017-06-23 Specialisto išvadoje Nr. 5-5/60 konstatuota, kad 2015 metais M. P. iš viso gavo 291 879,00 Eur: pagal kasos išlaidų orderius išmokėta 248 695,62 Eur, už parduotus automobilius - 43 183,38 Eur; 2015 metais gautus pinigus M. P. panaudojo: 94 772,00 Eur pagal kasos pajamų orderius įnešė į bendrovės kasą; 199 654,75 Eur sumokėjo tiekėjams už automobilius; 724,25 Eur sumokėjo už kurą; 159,21 Eur sumokėtas PVM už kurą. Iš viso 2015 metais M. P. išleido 295 310,21 Eur, o 2015 m. gruodžio 31 dienai jis pinigų neturėjo, likutis 0 Eur. Pareiškėjas nurodo, kad Vyriausiojo prokuroro cituojama specialisto išvados dalis patvirtina ir tai, kad M. P. iš bendrovės kasos pasiėmė pinigus 25000 eurų savavališkai, nepateikdamas informacijos apie šį faktą nei direktoriui, nei buhalterei, kurie žinodami privalėjo tai užfiksuoti įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose. Apie pinigų vagystę M. P. prasitarė pokalbio su A. P. metu, o įrašas pateiktas į bylą. Be paties M. P. pripažinimo, apie vagystę piniginių lėšų yra nurodęs A. P., tą patvirtina ir nustatytas tyrimo metu piniginių lėšų trūkumas pagal UAB"A" buhalterinės apskaitos dokumentus. Taigi, Pareiškėjo nuomone, byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių tai, jog M. P. pasisavino UAB"A" pinigines lėšas.

255.5.3.1 Pareiškėjas pažymi ir tai, jog M. P. galimai veikė ne vienas - byloje yra nustatytos aplinkybės, kurios duoda pagrindą manyti, jog M. P. veikė grupėje iš anksto susitarusių asmenų su įmonės UAB "A" buhaltere J. M.. LTEC 2017- 07-26 specialisto išvadoje Nr. 11-706(17) nurodyta, kad tyrimui pateiktuose dokumentuose (dokumentuose, sudarytuose dėl M. P. parduotų automobilių ir pardavus pasisavintų pinigų) daugelį įrašų yra padariusi buhalterė J. M.. Ypač aktualu tyrimui tai, kad J. M. yra užpildžiusi visą eilę vokiškų dokumentų -automobilių pardavimo sutarčių, kurių ji pildyti neturėjo teisės. Vien šis veiksmas atitinka požymius nusikalstamos veikos numatytos LR BK 300 straipsnyje. Be to, kaip matyti iš liudytojo A. M. parodymų, pinigus už perkamą automobilį VW Passat sumokėjo įmonėje, pačiai buhalterei, tuo tarpu pinigai į įmonės kasą įnešti nebuvo. Šis automobilis taip pat buvo nurodytas kaip neparduotas ir UAB "A" 2015-12-31 Inventorizacijos apyraše atžymėtas, kad „aikštelėje nėra“. Šie minimi buhalterės veiksmai liko visiškai neaptarti ir neįvertinti, nors nusikalstamų veikų padarymo faktui konstatuoti duomenų byloje surinkta pakankamai.

265.5.4 Pareiškėjas taip pat nurodo, kad likusioje dalyje jo skundo prokuroras neišnagrinėjo – nepasisakė dėl skunde išdėstytų motyvų ir įrodymų vertinimo M. P. atžvilgiu, kurie, pareiškėjo nuomone, patvirtina nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 183 straipsnyje, 300 straipsnyje padarymo.

275.6 Taip pat skunde nurodoma, kad teismas, nagrinėdamas Pareiškėjo skundą dėl prokurorų nutarimų, visiškai nepasisakė dėl skunde išdėstytų motyvų, buvo apsiribota bendrine, niekuo neparemta išvada, kad skundą nagrinėjantis ikiteisminio tyrimo teisėjas neturi pagrindo kitaip vertinti surinktų duomenų ir daryti kitokias išvadas, nei savo skundžiamuose procesiniuose sprendimuose padarė prokurorai ir su jomis sutinka. Pareiškėjo nuomone, tai duoda pagrindą manyti, kad teismas neturėjo teisinių argumentų, paneigiančių skunde nurodytus motyvus, tačiau priėmė sprendimą netenkinti skundo teikiamų argumentų pagrindu.

285.6.1 Skunde kritikuojamas ir nutartyje esantis teiginys, jog „skundus tiriantis prokuroras ar ikiteisminio tyrimo teisėjas neturi pareigos pasisakyti dėl kiekvieno pareiškėjo išsakyto argumento, jeigu esminiai pagrindai lemia, kad skundas negali būti tenkinamas. Tuo atsakoma į Pareiškėjo argumentą, jog Panevėžio aukštesnysis prokuroras atsakė ne į visus pareiškėjo keliamus klausimus ir nagrinėjo ne visus jo nurodytus motyvus“. Pareiškėjo nuomone, šiuo teiginiu teismas pasakė, jog skunde ir vyriausiajam prokurorui, ir teismui nuoroda į tai, kad ikiteisminis tyrimas buvo orientuotas tik į nusikalstamos veikos, numatytos BK 184 straipsnyje požymių nustatymą ar paneigimą, tačiau esant akivaizdiems požymiams nusikalstamų veikų, numatytų BK 183 ir 300 straipsniuose, šiuo aspektu tyrimas atliekamas nebuvo ir byloje surinkti įrodymai nevertinti, nėra esminė ir jos aptarimas bei įvertinimas neįtakoja priimtų sprendimų teisėtumo. Pareiškėjo įsitikinimu šioje byloje tai yra esminis pagrindas, kurio neišnagrinėjus priimti sprendimai negali būti laikomi pakankamai teisiškai argumentuoti bei įtikinami, nes BPK 1 straipsnyje nustatyta, kad viena iš baudžiamojo proceso paskirčių yra tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas, kas reiškia, jog baudžiamosios atsakomybės taikymo pagrindas yra baudžiamojo kodekso apibrėžtos nusikalstamos veikos sudėties požymių nustatymas asmens padarytoje veikoje.

296. Atsiliepimų į Pareiškėjo skundą įstatymo nustatytu terminu negauta.

307. Skundas yra visiškai pagrįstas, todėl tenkinamas.

318. Aukštesnysis teismas, susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, išnagrinėjęs skundžiamą nutartį, prokurorų nutarimus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo ir Pareiškėjo skundą daro išvadą, jog tiek skundžiama nutartis, tiek prokurorų nutarimai nėra pagrįsti, todėl neteisėti.

329. Vadovaujantis BPK 1 straipsnio 1 dalimi, baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenes ir valstybes interesus, greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstama veika padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. BPK 2 straipsnis įpareigoja prokurorą ir ikiteisminio tyrimo įstaigas kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, pagal savo kompetenciją imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.

3310. Skundą nagrinėjantis teismas, susipažinęs su teismui pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga, daro išvadą, jog skundžiama nutartimi, kaip ir aukštesniojo prokuroro nutarimu iš esmės nebuvo atsakyta į skunduose keliamus klausimus, o ikiteisminio tyrimo metu nebuvo imtasi visų įstatyme numatytų priemonių, siekiant visapusiškai ir išsamiai ištirti bylos aplinkybes, ikiteisminis tyrimas nutrauktas skubotai, neišnaudojus visų galimybių objektyviems ir neginčijamiems duomenims apie nusikalstamos veikos padarymą (ar nepadarymą) surinkti, kurių pagrindu būtų galima priimti vienokį ar kitokį objektyvų, nekeliantį abejonių sprendimą.

3411. Kaip galima suprasti iš prokurorės nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą išdėstytų motyvų, prokurorė, remdamasi UAB „A“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo akte esančiais duomenimis, kad šios įmonės apskaita buvo tvarkoma galimai pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, daro išvadą, kad automobiliai, kurių, atlikus inventorizaciją, buvo pasigesta UAB „A“ ir dėl ko pagal UAB „L“, veikusios pagal UAB „A“ pavedimą, pareiškimą buvo inicijuotas ikiteisminis tyrimas, daro išvadą, kad šie automobiliai galimai buvo perleisti tretiesiems asmenims be apskaitos dokumentų ir kad nepakanka objektyvių duomenų išvadai, kad šis turtas buvo M. P. iššvaistytas, nes šioje įmonėje automobilius parduodavo ir kiti darbuotojai.

3512. Pastaroji išvada yra visiškai nepagrįsta byloje surinktais duomenimis. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju apskaitos tvarkymo galimi pažeidimai bei aplinkybė, kad įmonės kasoje nenustatytas M. P. oficialiai išduotų pinigų trūkumas, neturi esminės reikšmės sprendžiant, ar buvo padaryta nusikalstama veika neteisėtai pasisavinant ar iššvaistant įmonės turtą, kadangi byloje yra pateikti duomenys apie konkrečių automobilių trūkumą.

3613. Tam, kad nustatyti nusikalstamos veikos įvykio buvimą ar nebuvimą, pirmiausia būtina atlikti atitinkamus ikiteisminio tyrimo veiksmus siekiant išsiaiškinti, kokia įmonėje buvo nustatyta automobilių pardavimo ir pinigų, gautų pardavus automobilius, apskaitymo tvarka, konkrečių darbuotojų, aktualiu bylai laikotarpiu turėjusių teisę įmonės vardu pirkti ir pardavinėti automobilius, ratą ir visus šiuos asmenis apklausti bei atlikti kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus siekiant nustatyti konkrečių, įmonėje trūkstamų, automobilių pardavimo ar perleidimo aplinkybes.

3714. Taip pat būtina nustatyti, kodėl M. P. S. M. automobilį pardavė ne įmonės, o ankstesnio šio automobilio savininko vardu, kodėl M. P. tą patį sandorį įformino ir pažyma – sąskaita, kada ir kokiomis aplinkybėmis jis šį dokumentą pateikė UAB „A“, ar šis dokumentas įmonėje paskaitytas, jei ne – dėl kokių priežasčių, ar gautus pardavus šį automobilį pinigus įnešė į įmonės kasą ir ar yra tai patvirtinantys dokumentai, ar analogišku būdu tvarkant pardavimo dokumentus buvo parduota daugiau įmonės automobilių, ar į įmonės apskaitą yra įtraukti dokumentai, kai parduodant automobilius pardavėjas nurodytas ne UAB „A“, o asmuo, iš kurio automobilį buvo įgijusi ši įmonė.

3815. Byloje liko visiškai neįvertinti ir pokalbių tarp A. P. ir kito asmens, galimai M. P., įrašai, kurie gali būti reikšmingi priimant pagrįstus sprendimus byloje, todėl būtina nustatyti įrašytų pokalbių dalyvius ir juos išsamiai apklausti apie šių pokalbių turinį ir prasmę ir šią informaciją patikrinti kitais ikiteisminio tyrimo veiksmais.

3916. Atlikus papildomą įrodymų tyrimą taip pat būtina įvertinti, ar nagrinėjamu atveju nėra padarytos kitos, Pareiškėjo skunde minimos, nusikalstamos veikos.

4017. Nurodytos aplinkybės duoda pagrindą išvadai, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas akivaizdžiai nepagrįstai, todėl ir skundžiami prokurorų bei ikiteisminio tyrimo teisėjo priimti procesiniai sprendimai negali būti laikomi pagrįstais ir teisėtais. Dėl šios priežasties skundžiama ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis, o tuo pačiu ir prokurorų nutarimai naikinami.

41Teismas, vadovaudamasis BPK 442 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi,

Nutarė

42Panaikinti Panevėžio apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2018 m. vasario 1 d. nutartį ir dėl skundo priimti naują sprendimą:

43Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės 2017m. lapkričio 17 d. nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą bei Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro 2017 m. gruodžio 22 d. nutarimą panaikinti ir bylą perduoti Panevėžio apygardos prokuratūrai tolimesniam ikiteisminiam tyrimui organizuoti.

44Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. 1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės... 3. 2. 2017-11-17 Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo... 4. 3. Šį prokurorės nutarimą Pareiškėjas skundė aukštesniam prokurorui ir... 5. 4. Pastarąjį nutarimą Pareiškėjas skundė ikiteisminio tyrimo teisėjui,... 6. 5. Skundu aukštesnės instancijos teismui Pareiškėjas prašo Panevėžio... 7. 5.1 Dėl Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo... 8. 5.1.1 Nesutikdamas nutarimo motyvu, kad: „ UAB "A” ūkinės finansinės... 9. Pareiškėjas nurodo, kad 2015-10-16 pažyma-sąskaita BLA Nr. 423309 negalėjo... 10. Pareiškėjo teigimu, tokiu pat būdu M. P. pardavė ir kitus automobilius, o... 11. Pareiškėjas mano, kad šiuo atveju, kuomet pinigai už parduotus automobilius... 12. 5.1.2 Nesutikdamas su nutarimo motyvu, kad „Kaip matyti iš ikiteisminio... 13. Pareiškėjas nurodo, kad iš UAB "A" direktoriaus A. P. duotų parodymų... 14. 5.1.3 Nesutikdamas su nutarimo motyvu, kad „Nustatyta, kad M. P. Vokietijoje... 15. Pareiškėjas nurodo, kad dėl kitų UAB "A" darbuotojų nesąžiningų,... 16. 5.1.4 Dėl nutarimo teiginio, jog 2017-06-23 specialisto išvadoje Nr. 5-5/60... 17. 5.1.5 Apibendrindamas šiuos skundo motyvus Pareiškėjas teigia, kad nė... 18. 5.2 Pareiškėjas taip pat nurodo, kad aplinkybė, jog 2017-11-07 M. P. buvo... 19. 5.3 Skunde nurodoma ir kad nutarime prokurorė yra nurodžiusi, jog... 20. 5.4 Skunde teigiama, kad Pareiškėjas į bylą pateikė bei prie ikiteisminio... 21. 5.5 Pareiškėjas, nesutikdamas su Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo... 22. 5.5.1 Prokurorui konstatavus, jog „automobiliai buvo parduodami Vokietijos... 23. 5.5.2 Pareiškėjas, nesutikdamas su prokuroro nutarimo motyvu, kad remiantis... 24. 5.5.3 Pareiškėjas nesutinka ir su prokuroro motyvu, kad Pareiškėjo skunde... 25. 5.5.3.1 Pareiškėjas pažymi ir tai, jog M. P. galimai veikė ne vienas -... 26. 5.5.4 Pareiškėjas taip pat nurodo, kad likusioje dalyje jo skundo prokuroras... 27. 5.6 Taip pat skunde nurodoma, kad teismas, nagrinėdamas Pareiškėjo skundą... 28. 5.6.1 Skunde kritikuojamas ir nutartyje esantis teiginys, jog „skundus... 29. 6. Atsiliepimų į Pareiškėjo skundą įstatymo nustatytu terminu negauta.... 30. 7. Skundas yra visiškai pagrįstas, todėl tenkinamas.... 31. 8. Aukštesnysis teismas, susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga,... 32. 9. Vadovaujantis BPK 1 straipsnio 1 dalimi, baudžiamojo proceso paskirtis yra... 33. 10. Skundą nagrinėjantis teismas, susipažinęs su teismui pateikta... 34. 11. Kaip galima suprasti iš prokurorės nutarime nutraukti ikiteisminį... 35. 12. Pastaroji išvada yra visiškai nepagrįsta byloje surinktais duomenimis.... 36. 13. Tam, kad nustatyti nusikalstamos veikos įvykio buvimą ar nebuvimą,... 37. 14. Taip pat būtina nustatyti, kodėl M. P. S. M. automobilį pardavė ne... 38. 15. Byloje liko visiškai neįvertinti ir pokalbių tarp A. P. ir kito asmens,... 39. 16. Atlikus papildomą įrodymų tyrimą taip pat būtina įvertinti, ar... 40. 17. Nurodytos aplinkybės duoda pagrindą išvadai, kad ikiteisminis tyrimas... 41. Teismas, vadovaudamasis BPK 442 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi,... 42. Panaikinti Panevėžio apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2018 m.... 43. Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 44. Ši nutartis neskundžiama....