Byla 1S-228-282/2013
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Žindulienės, teisėjų Irenos Ivanovienės, Nijolės Matuzevičienės, sekretoriaujant Renatai Guruškinienei, dalyvaujant T. R. ir jo gynėjai advokatei Kristinai Pugačienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjo T. R. skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties ir

Nustatė

3T. R. Willesden Magistrates Court 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1202936274, byloje Nr. 10368470D-NW buvo pripažintas kaltu pažeidęs 1988 m. Kelių eismo įstatymo 172 (3) skyrių ir 1988 m. Kelių eismo pažeidėjų įstatymo 2 priedą už tai, kad 2012-04-21 ( - ), prašomas ( - ) miesto policijos viršininko arba jo vardu, nepateikė informacijos, identifikuojančios transporto priemonės, t. y. „Mercedes C200 Eleganc Auto“, valstybinis Nr. ( - ), vairuotoją. Už šį pažeidimą T. R. buvo paskirta 600 svarų sterlingų bauda, 85 svarų sterlingų teismo išlaidų bei 15 svarų sterlingų pridėtinio aukos mokesčio. Sprendimas įsiteisėjo 2012-11-26.

4Anglijos ir Velso kompetentinga institucija, vadovaudamasi 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms (toliau – Tarybos pamatinis sprendimas), kreipėsi į Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją, prašydama pripažinti ir vykdyti Lietuvoje T. R. atžvilgiu priimtą sprendimą ir juo paskirtą finansinę baudą.

5Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. sausio 15 d. nutartimi pripažino Willesden Magistrates Court 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1202936274, byloje Nr. 10368470D-NW Lietuvos Respublikos piliečiui T. R. paskirtą 700 svarų sterlingų – 2 988,58 Lt piniginę sankciją ir nurodė ją vykdyti pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus. Šia nutartimi teismas įpareigojo T. R. 700 svarų sterlingų (2 988,58 Lt) piniginę sankciją (baudą) sumokėti per 4 mėnesius nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

6Skundu T. R. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013-01-15 nutartį ir priimti naują nutartį – atsisakyti pripažinti Willesden Magistrates Court 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1202936274, byloje Nr. 10368470D-NW jam paskirtą 700 svarų sterlingų – 2 988,58 Lt piniginę sankciją ir atsisakyti ją vykdyti.

7Teigia, kad teismo nutartis yra nepagrįsta, nes jo pridedami dokumentai – jo artimųjų pareiškimai, darbo sutartys, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, banko sąskaitos išrašai patvirtina, jog skundžiamoje nutartyje nurodyto teisės pažeidimo padarymo momentu (2012-04-21), tiek bylos nagrinėjimo teisme dieną (2012-10-29), tiek ir teismo sprendimo priėmimo dieną (2012-11-26) jis buvo ( - ), dirbo, nuo 2011 m. gruodžio mėnesio nesilankė ( - ). Nurodo, kad ( - ) gyveno nuo 2010 m. lapkričio mėnesio iki 2011 m. gruodžio mėnesio. Teigia, kad niekada nebuvo informuotas apie kokį nors jam inkriminuotą teisės pažeidimą ar vykstantį teismo procesą jo atžvilgiu, todėl negalėjo gintis nuo jam pareikštų kaltinimų. Tvirtina, kad jokiame teismo procese ( - ) jis nedalyvavo. Taip pat nurodo, kad jis niekuomet negyveno ištraukoje iš teismo registro nurodytu adresu „( - )“, niekada nuosavybės teise ar kita teise nevaldė automobilio „Mercedes C200 Eleganc Auto“, valst. Nr. ( - ). Tvirtina, kad sprendimą priėmusios valstybės institucija netinkamai nustatė teisės pažeidimą padariusį asmenį. Taip pat nurodo, kad teismui pateiktas liudijimas yra prieštaringas – vienur nurodyta, kad atsakomybėn traukiamas asmuo dalyvavo procese (liudijimo h dalies 3 punkto a papunktis), kitur nurodyta, kad jis nedalyvavo procese (ištrauka iš teismo registro), liudijime nėra žymų (h dalies 3 punkto b papunktis), jog nedalyvaujant asmeniui procese, jam buvo pranešta apie procesą arba būtų gautas asmens nurodymas, kad jis neginčija bylos, be to, sprendimą priėmusi valstybės kompetentinga institucija Šiaulių apylinkės teismui kartu su liudijimu nepateikė sprendimo, todėl mano, kad apylinkės teismas negalėjo patikrinti, ar liudijimas atitinka dėl nubausto asmens priimtą sprendimą. Pastebi, kad apylinkės teismas pripažino ir nusprendė vykdyti piniginę sankciją esant prieštaringai informacijai apie asmens dalyvavimą procese, liudijime nesant žymos apie pranešimą jam apie vykusį procesą arba žymos, kad asmuo neginčija bylos, taip pat negavęs paties sprendimo, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3651 straipsnio nuostatas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesudarė jam galimybės pasiruošti bylos nagrinėjimui, iki bylos nagrinėjimo susipažinti su bylos nagrinėjimo dalyku, nes apie posėdžio laiką ir vietą buvo informuotas šaukimu, o apie bylos esmę – posėdžio pradžioje, ir taip teismas nesuteikė jam jokio termino pasirengti bylos nagrinėjimui, pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba.

8Teismo posėdyje T. R. ir jo gynėja prašė skundą tenkinti.

9Skundas tenkintinas iš dalies.

10BPK 3651 straipsnis, reglamentuojantis Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos piniginės sankcijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką numato, kad apylinkės teismas, išklausęs į teismo posėdį atvykusius asmenis, priima nutartį pripažinti piniginę sankciją arba nutartį atsisakyti pripažinti piniginę sankciją (BPK 3651 straipsnio 2 dalis). Apylinkės teismas teisingai nustatė, kad egzistuoja Tarybos pamatiniame sprendime ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatyme nustatytas piniginės sankcijos pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje sąlygos (T. R. yra Lietuvos Respublikos pilietis ir turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje, piniginė sankcija paskirta dėl Tarybos pamatinio sprendimo 5 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos – elgesio, pažeidžiančio kelių eismo taisykles, paskirta bauda yra didesnė už Tarybos pamatinio sprendimo 7 straipsnio 2 dalies „h“ punkte nustatytą 70 eurų sumą), tačiau apylinkės teismas neatsižvelgė į tai, kad egzistuoja ir atsisakymo pripažinti piniginę sankciją pagrindai. Atsisakoma pripažinti piniginę sankciją, jeigu piniginė sankcija buvo paskirta rašytinio proceso būdu ir pagal sprendimą priėmusios valstybės teisę nubaustas asmuo nebuvo asmeniškai ar per atstovą, kompetentingą pagal nubausto asmens nacionalinę teisę, informuotas apie savo teisę ginčyti bylą ir pasinaudojimo tokia teisių gynimo priemone terminus, arba, jei nėra gautas 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms 4 straipsnyje numatytas liudijimas arba jis yra neišsamus, arba aiškiai neatitinka dėl nubausto asmens priimto sprendimo (BPK 3651 straipsnio 3 dalies 7, 10 punktai).

11Iš bylos matyti, kad apylinkės teismui buvo pateiktas tik liudijimas be paties sprendimo, o pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR 4 straipsnį sprendimą vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai perduodamas sprendimas arba jo patvirtinta kopija kartu su liudijimu. Be to, iš liudijimo (3–6 b. l.) ir įrašo iš ( - ) magistratų teismo registro duomenų matyti, kad liudijime nurodyti prieštaringi duomenys: h dalies 2 punkto b papunktyje nurodyta, kad byla buvo nagrinėta pagal rašytinę procedūrą, t. y. nedalyvaujant atsakomybėn traukiamam asmeniui (apie asmens nedalyvavimą procese yra patvirtinta ištraukoje iš teismo registro), tuo tarpu tos pačios dalies 3 punkte nurodyta, kad bylos nagrinėjime asmuo dalyvavo. Pastebėtina, kad T. R. kartu su skundu Šiaulių apygardos teismui pateikė ( - ) įmonės bei UAB „( - )“ darbo apskaitos žiniaraščius (27–29, 31 b. l.) ir pažymą (23 b. l.) bei patvirtinimą (32 b. l.), iš kurių matyti, kad T. R. tiek 2012-10-29, t. y. bylos nagrinėjimo dieną, tiek ir 2012-11-26, t. y. sprendimo priėmimo dieną, buvo Lietuvos Respublikoje ir savo darbo vietoje. Kadangi liudijime nurodyta, kad procesas buvo rašytinis, pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR, pakeistu tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR iš dalies keičiančiu Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR ir stiprinantį asmenų procesines teises bei skatinantį tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime, 7 straipsnio nuostatas, privalomos žymos, patvirtinančios, jog asmuo buvo asmeniškai ar per atstovą, kompetentingą pagal nubausto asmens nacionalinę teisę, informuotas apie savo teisę ginčyti bylą ir pasinaudojimo tokia teisių gynimo priemone terminus. Tokių žymų pateiktame liudijime nėra. Be to, apeliantas Šiaulių apygardos teismui pateikė savo banko sąskaitos išrašus, patvirtinančius, jog jis 2012-04-21 prekybos centre „( - )“ atsiskaitė savo banko kortele (34 b. l.), kas kelia abejonių ir dėl T. R. dalyvavimo padarant jam inkriminuotą pažeidimą. Įvertinus šias paminėtas aplinkybes, ir atsižvelgus į tai, kad apylinkės teismui nebuvo pateiktas pats sprendimas, o tik liudijimas, kuriame prieštaringai nurodyti duomenys, daroma išvada, kad tik gavus sprendimą ir duomenis, patvirtinančius, jog nubaustas asmuo asmeniškai ar per atstovą, kompetentingą pagal nacionalinę teisę, buvo informuotas apie teisę ginčyti bylą ir pasinaudojimo tokia teisių gynimo priemone terminus, būtų galima ne tik patikrinti liudijime bei registre nurodytų duomenų teisingumą, bet ir teisingai išspręsti klausimą dėl piniginės sankcijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje.

12Kaip iš bylos matyti, apylinkės teismas pripažino Willesden Magistrates Court 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1202936274, byloje Nr. 10368470D-NW Lietuvos Respublikos piliečiui T. R. paskirtą 700 svarų sterlingų – 2 988,58 Lt piniginę sankciją ir nurodė ją vykdyti nepatikrinęs liudijime nurodytų duomenų, nenustatęs, ar liudijimas atitinka nubausto asmens atžvilgiu priimtą sprendimą, tuo pažeisdamas BPK 3651 straipsnio 3, 4 dalių nuostatas, todėl skundžiama nutartis naikinama ir prašymas dėl piniginės sankcijos pripažinimo ir vykdymo perduodamas spręsti iš naujo apylinkės teismui. Pastebėtina, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nenurodė, į kurios valstybės – į Lietuvos Respublikos ar Jungtinės Karalystės ir į kurių institucijų (mokesčių inspekcijos, Nukentėjusių asmenų fondą ir pan.) sąskaitas turi būti sumokėta minėta piniginė sankcija (BPK 3652 straipsnio 3 dalis). Dėl to skundžiamos nutarties vykdymo tvarka yra neaiški.

13Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, todėl nutartis naikinama ir byla grąžinama apylinkės teismui iš naujo nagrinėti.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

Nutarė

15Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. sausio 15 d. nutartį panaikinti ir Anglijos ir Velso finansinių baudų abipusio pripažinimo centrinės institucijos prašymą dėl 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1202936274 byloje Nr. 10368470D-NW T. R. paskirtos piniginės sankcijos pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje perduoti spręsti iš naujo Šiaulių apylinkės teismui.

16Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai