Byla B2-2457-173/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Donalita“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų UAB „Amalva“, UAB „CONLEX“, UAB „Inforo“, UAB „General Building System“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Donalita“,

Nustatė

2UAB „Amalva“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Donalita“ ir nurodė, kad UAB „Amalva“ ir UAB „Donalita“ 2012-12-03 sudarė Komplektavimo sutartį Nr. 121203-1DS, 2013-01-18 pardavimo kreditan sutartį Nr. C8717, kurių pagrindu UAB „Amalva“ įsipareigojo pagal UAB „Donalita“ užsakymus nustatytais terminais ir tvarka perduoti prekes, o UAB „Donalita“ įsipareigojo priimti prekes ir sumokėti už jas sutartomis kainomis ir terminais. UAB „Amalva“ įvykdė įsipareigojimus, tačiau UAB „Donalita“ pagal PVM sąskaitas faktūras tinkami neatsiskaitė, dėl ko susidarė 242 874,32 Lt įsiskolinimo suma. Atsakovas įsiskolinimo nepadengė ir po pretenzijos pareiškimo. Nurodo, kad dalį reikalavimo UAB „Amalva“ perleido reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu ir pareiškimo pateikimo turi neginčytiną 57 394,26 Lt dydžio reikalavimą. Skola neapmokėta. Be to, UAB „Donalita“ turi įsiskolinimą valstybės biudžetui, neturi nekilnojamojo turto nuosavybės teise. Iš 2012 m. UAB „Donalita“ balanso matyti, kad įmonės įsipareigojimai beveik siekia turimo turto vertę. T.y. įmonė yra nemoki (b.l. 4-7).

3UAB „Conlex“ nurodo, kad UAB „Šebsta“ atsakovui UAB „Donalita“ teikė dažymo paslaugas. Už suteiktas paslaugas UAB Donalita“ liko skolinga 1170 Lt (1112,72 Lt skola ir 57,28 palūkanos). 2013-06-19 Reikalavimo perleidjimo sutartimi Nr. 2012/06/11-1, įskaitant visus priedus prie sutarties, UAB „Šebsta“ visas reikalavimo teises į atsakovą perleido UAB „Conlex“. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas informuotas 2013-07-01 pranešimu, kuriuo taip pat buvo reikalaujama sumokėti susidariusią skolą. .Įsiskolinimas (1170,00 Lt) nepadengtas. Pareiškėjo teigimu atsakovas yra nemokus. Atsakovas turi 34 913,99 Lt įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondui, per laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-07-01 darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 43 iki 12, yra registruoti turto areštai(b.l. 41-43)

4UAB „Inforo“ nurodo, kad UAB „RG Consulting“ suteikė inventoriaus nuomos paslaugas atsakovui UAB „Donalita“ už 23 142,53 Lt sumą, remiantis 2011-08-08 inventoriaus nuomos sutartimi Nr. RG-N-124. Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu UAB „Inforo“ perėmė UAB „RG Consulting“ reikalavimą į 23 142,53 Lt dydžio skolą (2013-01-30 reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2013/01/30/01 bei 2013-07-27 priedas Nr. 2013/07/25/01-9 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2013/01/30/01) (b.l. 78-81).

5UAB „General Building System“ nurodo, kad UAB „Donalita“ 2013-04-15 iš ieškovo pirko komunikacinių angų sandarinimo darbus, išrašyta sąskaita faktūra GBS Nr. 315. Atsakovas neatsiskaito, atsiskaitymas pradelstas daugiau nei 90 dienų. Įmonės įsipareigojimai ieškovui sudaro 12 013,85 Lt (b.l. 122-123).

6Atsakovas UAB „Donalita“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB ‚Donalita“. Pateikia informaciją apie įsiskolinimus pareiškimuose nurodytoms įmonėms. Nurodo, kad UAB ‚Donalita“ yra moki, stabiliai ir aktyviai rinkoje veikiantis juridinis asmuo, galintis įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams. UAB „Donalita“ nevėluoja darbuotojams išmokėti darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, nėra viešai paskelbusi, kad negali ar neketina vykdyti įsipareigojimų, laukia apmokėjimo už atliktas paslaugas, kad galėtų atsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe ir su pareiškėjais. 2013-07-23 pasikeitė įmonės savininkai, 2013-08-26-buveinė bei įstatai, tęsiama įmonės veikla. Remiantis 2013 -10-31 balanso duomenimis atsakovas turi ilgalaikio turto už 206 851 Lt sumai, trumpalaikio-1 967 395 Lt sumai, per vienerius metus gautinos sumos viršija 1 680 00 Lt. 2013 metais atsakovas gavo 434 198 Lt pelno. Pasikeitus įmonės savininkams naujų kreditorinių įsiskolinimų neatsirado, yra mažinami kreditoriniai įsiskolinimai. Atsakovo turtas nėra įkeistas.

7Pareiškimai tenkintini.

8Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Iš teismui pateikto 2013-10-31 balanso matyti, kad įmonė turi turto už 2 174 246 Lt, kurį pagrinde sudaro trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos- 1 680 743 Lt, atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos sutartys – 268 452 Lt ir kt.). Ilgalaikio turto įmonė turi tik už 206 851 Lt. Tačiau eismui nepateikta duomenų, kas sudaro įmonės turimą ilgalaikį turtą. Iš bylos duomenų matyti, kad nekilnojamojo turto UAB „Donalita“ neturi (b.l. 21). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 1 410 891 Lt, iš jų 1 216 197 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 1 216 196,50 Lt (2013-11-18 pažyma dėl įmonės kreditorių). Visi įsipareigojimai yra pradelsti daugiau nei 90 dienų. Pažymėtina, kad atsiliepime UAB „Donalita“ nurodo, kad įsipareigojimai kreditoriams bus vykdomi gavus apmokėjimus už atliktas paslaugas, tačiau teismui nepateikta tai patvirtinančių įrodymų. Didžiąją dalį įmonės trumpalaikio turto sudaro per vienerius metus gautinos sumos (1 680 743 Lt), tačiau teismui nepateiktas debitorių sąrašas ar kiti duomenys, pagrindžiantys šių sumų pagrįstumą.

10Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš pateiktų duomenų matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes skolos yra didelės ir pradelstos. Teismas daro išvadą, kad atsakovas negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, nes įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

11Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

12Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Insolvensa“ ir UAB „Bankroto valdymas“, UAB „Bankroto bankas“, UAB „Vilniaus administratoriai“. Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopijos, sutikimai administruoti įmonę. Pažymėtina, kad pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Donalita“ buvo pateikta galiojanti UAB „Bankroto valdymas“ civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopija. Tačiau sutarties galiojimas baigėsi 2013-10-28 (b.l. 110). Nauja minėto administratoriaus civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopija teismui nepateikta. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, kad skiriant bankroto administratorių, jų profesinė patirtis ir užimtumas savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo, teismas sprendžia kad bankroto administratoriumi skirtina UAB “Vilniaus administratoriai” (sąrašo Nr. B-JA115).

13Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

151. Iškelti bankroto bylą UAB „Donalita“ (įmonės kodas 300527735, buveinės adresas Neries kr. 16, Kaunas).

162. Bankrutuojančios UAB „Donalita“ administratoriumi paskirti UAB „Vilniaus administratoriai“ (juridinio asmens kodas 302512504, registruota Vilniaus r. sav. Aukštųjų Rusokų vs. Kalno g. 42, veiklos adresas V.Maciulevičiaus g. 51-414, Vilnius). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA115.

173. Areštuoti UAB „Donalita“ (įmonės kodas 300527735) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

184. Uždrausti UAB „Donalita“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

195. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Donalita“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

206. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovams, atsakovei, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

217. UAB „Donalita“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

228. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Donalita“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. UAB „Amalva“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB... 3. UAB „Conlex“ nurodo, kad UAB „Šebsta“ atsakovui UAB „Donalita“... 4. UAB „Inforo“ nurodo, kad UAB „RG Consulting“ suteikė inventoriaus... 5. UAB „General Building System“ nurodo, kad UAB „Donalita“ 2013-04-15 iš... 6. Atsakovas UAB „Donalita“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo... 7. Pareiškimai tenkintini.... 8. Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p.... 9. Iš teismui pateikto 2013-10-31 balanso matyti, kad įmonė turi turto už 2... 10. Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus,... 11. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 12. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Insolvensa“... 13. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 15. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Donalita“ (įmonės kodas 300527735,... 16. 2. Bankrutuojančios UAB „Donalita“ administratoriumi paskirti UAB... 17. 3. Areštuoti UAB „Donalita“ (įmonės kodas 300527735) nekilnojamąjį ir... 18. 4. Uždrausti UAB „Donalita“ vykdyti visas finansines prievoles,... 19. 5. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Donalita“ kreditorių finansiniams... 20. 6. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 21. 7. UAB „Donalita“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties... 22. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Donalita“ įgyja... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...