Byla 2YT-9598-783/2018
Dėl vaikų globos nustatymo ir globėjo skyrimo, suinteresuotas asmuo L. S., institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Virginijus Skaraitis, sekretoriaujant Vidai Suslikienei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui L. S., institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovei Ingai Ramanauskienei,

2uždarame tesimo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl vaikų globos nustatymo ir globėjo skyrimo, suinteresuotas asmuo L. S., institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmai 2018 m. birželio 29 d. sprendimu civilinėje byloje iš dalies tenkino tuometinio ieškovo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį bei neterminuotai apribojo atsakovų R. V. bei A. P. tėvų valdžią dukters L. P. atžvilgiu, priteisė iš kiekvieno atsakovo išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 38 Eur nuo 2018 m. balandžio 5 d. iki sprendimo panaikinti tėvų valdžios apribojimą įsiteisėjimo dienos. Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmai šiuo sprendimu L. P. gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo nustatė suinteresuoto asmens L. S. gyvenamojoje vietoje.

5Teismas, vadovaudamasis CPK 4961 straipsniu, savo iniciatyva pradėjo bylos dėl nuolatinės globos nustatymo L. P. nagrinėjimą, pavedė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui pateikti teismui CPK 498 ir 499 straipsniuose nurodytus duomenis, būtinus bylai išnagrinėti, taip pat išvadą dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo ir vaiko globėjo paskyrimo reikalingumo.

6Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog L. P. globėja siūlo skirti suinteresuotą asmenį L. S., mano, jog tai geriausiai atitiktų šio vaiko interesus (6-7 b. l.).

7Suinteresuotas asmuo L. S. teismo posėdyje patvirtino, jog sutinka būti L. P. globėja, nurodė, jog vaikas jos šeimoje gyveno nuo 2017 m. birželio 14 d. iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. bei kažkur nuo 2017 m. spalio 5 d. iki dabar. Su vaiku tiek ji, tiek kiti jos sūnūs sutaria gerai, mergaitė nuo šiandien pradėjo lankyti vaikų lopšelį – darželį. Jie visi gyvena Paberžių k., name su daliniais patogumais (nėra centrinio šildymo, namas kūrenamas malkomis), maisto yra pakankamai, visų šeimos narių santykiai su mergaite yra šilti.

8Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovė I. Ramanauskienė palaiko pateiktą išvadą ir rekomenduoja nustačius L. P. nuolatinę globą, vaiko globėja skirti suinteresuotą asmenį L. S., kitų asmenų, galinčių globoti mergaitę, nėra.

9Remiantis CK 3.256 straipsniu, nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir kurių priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai, globos centrui ar vaikų globos (rūpybos) institucijai. CK 3.257 straipsnyje išdėstyti vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo pagrindai, vienas iš jų – abiem tėvams arba turimam vieninteliam iš tėvų yra neterminuotai apribota tėvų valdžia (6 p.). Nustačius, jog vaiko L. P. tėvams R. V. ir A. P. dėl netinkamo tėvų pareigų vykdymo yra neterminuotai apribota tėvų valdžia, pripažįstama, jog vaikai esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, L. P. nustatoma nuolatinė globa, sprendžiamas klausimas dėl globėjo paskyrimo. Remiantis CK 3.268 straipsnio 1 dalimi, vaiko globėjas parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėju, jo santykius su netekusiu tėvų globos vaiku ir vaiko interesus. Atsižvelgus į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą (6-7 b. l.), prie išvados pateiktus įrodymus (8-39 b. l.), daroma išvada, jog L. S. gali būti L. P. globėja. Nustatyta, jog L. S. yra išsituokusi (24 b. l.), bedarbė (25 b. l.), jos šeimoje auga trys nepilnamečiai vaikai (26 b. l.), neteista, nebausta administracine tvarka (28, 29 b. l.). L. S. sutinka būti vaiko globėja (22 b. l.), jos sveikatos būklė leidžia būti globėja (27 b. l.), Kupiškio socialinių paslaugų centras pateikė išvadą (31-39 b. l.), jog L. S. yra pasiruošusi būti globėja. Kliūčių, numatytų CK 3.269 straipsnyje, dėl kurių L. S. negalėtų būti skirta globėja, bylos nagrinėjimo metu nenustatyta. Paskyrus L. S. L. P. globėja, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma globėjos gyvenamojoje vietoje (CK 3.265 straipsnio 1 dalies 1 punktas). L. S. išaiškinama, kad globėjai (rūpintojai) privalo: 1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; 3) auklėti vaiką; 4) sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; 5) netrukdyti vaikams bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams; 6) palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius vaiko giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; 7) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jų amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; 8) rengti vaikus savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje (CPK 504 straipsnio 4 dalis, CK 3.271 straipsnis). Taip pat L. S. išaiškinama, kad globėjai (rūpintojai) yra vaiko atstovai pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus (CK 3.240 straipsnio 1 dalis), jie už vaiko padarytą žalą ar už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą atsako įstatymo nustatyta tvarka (CK 3.273 straipsnis).

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos CK 3.264 straipsniu, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 496, 504 straipsniais, teismas

Nutarė

11Nustatyti L. P., gimusiai ( - ), asmens kodas ( - ) nuolatinę globą, jos globėja skirti L. S., asmens kodas ( - ) vaiko gyvenamąją vietą nustatyti globėjos gyvenamojoje vietoje.

12Nutartį nukreipti skubiam vykdymui.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmus.

Proceso dalyviai