Byla 2-27738-566/2018
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ginestra“ ieškinį atsakovei UAB „SMD“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovė ieškinyje nurodo, kad ji ir atsakovė 2010 m. rugpjūčio 19 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 10/240, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei jos užsakytas prekes, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovė nupirko iš ieškovės prekių pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas-faktūras bendrai 983,68 Eur sumai. Atsakovė pagal ieškovės pateiktas PVM sąskaitas-faktūras neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 983,68 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai, ieškovė atsakovei už termino įvykdyti prievolę praleidimą paskaičiavo 15,42 Eur palūkanų. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 983,68 Eur skolos, 15,42 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2010 m. rugpjūčio 19 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 10/240, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei jos užsakytas prekes, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti per trisdešimt dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos (sutarties 5.1 punktas). Remiantis sutartimi, ieškovė atsakovei išrašė PVM sąskaitas-faktūras: 2018 m. vasario 6 d. PVM sąskaitą-faktūrą 188,71 Eur sumai, 2018 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą-faktūrą 434,08 Eur sumai, 2018 m. vasario 21 d. PVM sąskaitą-faktūrą 48,40 Eur sumai, 2018 m. kovo 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą 275,15 Eur sumai, 2018 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą-faktūrą 193,60 Eur sumai. Atsakovė pagal pateiktas sąskaitas-faktūras tinkamai neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 983,68 Eur sumą. Taip pat už termino įvykdyti prievolę praleidimą ieškovė atsakovei paskaičiavo 15,42 Eur palūkanų. Duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė būtų apmokėjusi ieškovei susidariusį įsiskolinimą, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

7CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Duomenų apie tai, kad atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus ieškovei įvykdė tinkamai nėra, todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai nemoka už parduotas prekes. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 983,68 Eur skolą ir 15,42 Eur palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.210 straipsnis, 6.205 straipsnis).

8Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, jog skolininkas (verslininkas) privalo mokėti 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovės priteisiant 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 999,10 Eur (983,68 Eur + 15,42 Eur) dydžio sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. birželio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Remiantis LR CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 30,00 Eur žyminis mokestis.

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 11,05 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovės priteistina 11,05 Eur.

11Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniu, 285-288 straipsniais, 307 straipsniu, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovei UAB „Ginestra“, į. k. 123055551, iš atsakovės UAB „SMD“, į. k. 301152028, 983,68 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus 68 ct) skolos, 15,42 Eur (penkiolika eurų 42 ct) palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 999,10 Eur (devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų 10 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 30,00 Eur (trisdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Priteisti valstybės naudai iš atsakovės UAB „SMD“, į. k. 301152028, 11,05 Eur (vienuolika eurų 05 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

15Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovė turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai