Byla AS-525-67-09
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėjo pareiškėjo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą atsakovui P. M. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Departamentas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti P. M. per teismo nustatytą terminą atkurti pažeistas reljefo formas ir atkurti žolinę augmeniją (nustumti užvežtą gruntą, užvežti juodžemį ir apsėti žole).

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 1 d. nutartimi atsisakė priimti Departamento prašymą.

8Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalį, faktą, jog Departamentas nurodė, kad P. M. nėra įvykdęs privalomame nurodyme nustatytų reikalavimų, ir siekė, kad jis būtų įpareigotas reikalavimus įvykdyti, padarė išvadą, kad, nagrinėjant kilusį ginčą, būtina taikyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalį „Vykdymo procesas“, todėl prašymas nenagrinėtinas administraciniame teisme. Rėmėsi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 24 straipsniu bei pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu privalomasis nurodymas laiku nevykdomas, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas privalo patraukti administracinėn atsakomybėn asmenį, neįvykdžiusį privalomojo nurodymo, taip pat pakartotinai duoti privalomąjį nurodymą arba, jei privalomasis nurodymas duotas dėl priežasčių, nurodytų minėto įstatymo 18 straipsnio 5 punkte, pareikšti ieškinį teisme dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo.

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutartį ir perduoti klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

11Pareiškėjas, remdamasis ABTĮ 2 straipsniu, Įstatymo nuostatomis, pažymi, kad P. M. buvo duotas ir privalomasis nurodymas, kurio jis neįvykdė, jo byla perduota nagrinėti Ignalinos rajono apylinkės teismui, kuris jam skyrė 100 Lt baudą, už neteisėta veika gamtai padarytą žalą P. M. jau sumokėjo 7 239,48 Lt, todėl visi teismo nutartyje siūlomi veiksmai jau yra atlikti, o pažeidėjui taikyti daugiau poveikio priemonių pagal Įstatymą nėra galimybių. Pabrėžia, kad P. M. neįvykdė privalomajame nurodyme duoto įpareigojimo. Nurodo, jog laikytina, kad ginčas kilęs iš teisinių santykių, susijusių su pareiškėjo, kaip viešojo administravimo subjekto, P. M. duotų privalomųjų nurodymų nevykdymu. Vadovaudamasis ABTĮ 3 straipsniu, daro išvadą, kad ginčas nagrinėtinas ne bendrosios kompetencijos, bet administraciniame teisme.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašo įpareigoti P. M. įvykdyti pareiškėjo duotame privalomajame nurodyme nurodytus veiksmus.

16ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui.

17Administracinių teismų kompetenciją nustato ABTĮ. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus tik dėl teisės viešojo ir vidaus administravimo srityje. Bylos, priskirtinos administracinių teismų kompetencijai, nurodytos ABTĮ 15 straipsnyje. Tarp šio straipsnio 1 dalyje numatytų bylų kategorijų, priskirtinų administracinių teismų kompetencijai, nėra numatytos kategorijos, kuriai galima būtų priskirti pareiškėjo keliamą ginčą.

18ABTĮ 15 straipsnio 2 dalis įtvirtina principą, jog įstatymu administracinių teismų kompetencijai gali būti priskiriamos ir kitokios bylos. Tačiau šiuo metu nėra galiojančio įstatymo, kuriuo būtų numatyta, jog administraciniams teismas priskiriama nagrinėti bylas, susijusias su aplinkos apsaugos institucijos prašymu įpareigoti asmenį vykdyti privalomajame nurodyme nurodytus veiksmus. Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą įpareigoti P. M. atlikti atitinkamus veiksmus, nes tokio ginčo nagrinėjimas nėra priskirtas administracinių teismų kompetencijai. Pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais pagrindo nėra.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20Atskirąjį skundą atmesti.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai