Byla 2S-757-253/2010
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Albina Pupeikienė, kolegijos teisėjai Virginija Nijolė Griškevičienė, Danguolė Martinavičienė, kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Navalio jūrų agentūra“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

22010 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB ,,Aseco Container Services“ ieškinį atsakovei UAB ,,Navalio jūrų agentūra“, trečiajam asmeniui UAB ,,IDW“ dėl nuostolių atlyginimo priteisimo,

Nustatė

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-11-13 sprendimu už akių tenkino ieškovės

4UAB ,,Aseco Container Services“ ieškinį ir bei priteisė ieškovei iš atsakovės UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ 4 500 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2009-05-11 bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 313,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Atsakovė UAB „Navalio jūrų agentūra“ pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo – prašė 2009-11-13 sprendimą už akių panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad į teismo posėdį atsakovės direktorius negalėjo atvykti, nes buvo išvykęs į dalykinę komandiruotę užsienyje – tai laikytina svarbia priežastimi. Be to, teismas neanalizavo atsakovės atsiliepimo argumentų, atėmė galimybę bylą baigti taikos sutartimi.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-02-03 nutartimi atsakovės UAB „Navalio jūrų agentūra“ pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atmetė. Teismas nurodė, kad byloje įvyko trys teismo posėdžiai, teismas buvo siūlęs išspręsti ginčą taikiai, tačiau atsakovė jokių pasiūlymų neteikė, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl jos atstovo neatvykimas į teismo posėdį, apie kurį buvo informuotas, yra bylos vilkinimas ir piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Be to, atsakovė jokių įrodymų, kurie galėtų turėti įtakos priimto sprendimo už akių peržiūrėjimui, nepateikė.

7Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Navalio jūrų agentūra“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-02-03 nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad teismas neatkreipė dėmesio, kad sąskaita faktūra yra išrašyta 2008-07-14, kai užsakymas pristatyti konteinerį pakrovimui yra 2008-08-11 dienos. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovės prašymą jos atstovo direktoriaus išvykimą į komandiruotę užsienyje pripažinti svarbia nedalyvavimo teismo posėdyje priežastimi. Kitoje byloje analogiškas aplinkybes teismas buvo pripažinęs svarbiomis. Teismas nepagrįstai teigia, kad atsakovė neteikė prašymų – ieškovei buvo siūlyta sudaryti taikos sutartį.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovės UAB „Aseco Container Services“ atstovas prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovė nurodo, kad atsakovės nurodytos neatvykimo į posėdį priežastys neturi esminės reikšmės svarstant sprendimo už akių peržiūrėjimo klausimą, o aplinkybių ar įrodymų, kurie leistų iš esmės abejoti priimto sprendimo už akių teisėtumu ar pagrįstumu, atsakovė nepateikė, todėl tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalis numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, ir esant visoms šioms sąlygoms: šaliai yra tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, iš neatvykusios šalies nėra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nurodant pagrindžiančias neatvykimo į teismo posėdį priežastis, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, ir atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovės atstovas žinojo apie 2009-11-13 vyksiantį teismo posėdį (b. l. 52). Atsakovė nurodė, kad nedalyvavo teismo posėdyje, nes jos direktorius buvo išvykęs į komandiruotę į užsienį. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodyta aplinkybė nebuvo kliūtimi atsakovei UAB „Aseco Container Services“ dalyvauti teismo posėdžiuose, nes juridinį asmenį gali atstovauti ne tik jos direktorius, bet ir kitas įgaliotas asmuo. Šios aplinkybės leidžia teigti, jog atsakovė nesiėmė priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti ir neatvykus jos atstovui į 2009-11-13 teismo posėdį, apie kurį jai buvo tinkamai pranešta, nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu ir savo procesinėmis teisėmis naudojosi netinkamai (CPK 7 straipsnis). Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad į 2009-11-13 vykusį teismo posėdį atsakovė neatvyko be svarbių priežasčių, pagrįsta. Atsakovė nebuvo pateikusi prašymo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas turėjo teisę priimti sprendimą už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis).

12Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tik neatvykimas (kad ir dėl svarbių priežasčių) nėra pagrindas panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės – tam būtina, kad pareiškėjo nurodyti įrodymai galėtų turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Konstitucinis Teismas 2006-09-21 nutarime išaiškino, jog tais atvejais, kai pateikiami įrodymai, kurie patvirtina, jog sprendimas už akių buvo akivaizdžiai neteisingas, teismas, nors ir nepripažinęs šalies neatvykimo priežasčių svarbiomis, turi teisę panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Konstitucinis Teismas 2006-09-21 nutarime išaiškino, kad CPK 288 straipsnio 4 dalis ta apimtimi, kuria teismui neleidžiama už akių priimtų sprendimų peržiūrėti ir tokiais atvejais, kai jam yra pateikiami tokie įrodymai, kurie patvirtina, kad tas sprendimas buvo akivaizdžiai neteisingas, kad juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės, prieštarauja Konstitucijai. Atsakovė ginčija sprendimo už akių teisėtumą ir pagrįstumą, nurodydama, jog siekė taikos sutarties sudarymo su ieškove. Šalys turi teisę tiek sudaryti taikos sutartį, tiek atsisakyti tokiu būdu baigti bylą, todėl šis atsakovės argumentas dėl šalių procesinių teisių įgyvendinimo neturi įtakos sprendimo už akių pagrįstumui. Kitas apeliantės argumentas – kad užsakymas pristatyti konteinerį pakrovimui yra 2008-08-11 dienos, o sąskaita faktūra išrašyta

132008-07-14. Tačiau pirmosios instancijos teismas 4 500 Lt nuostolių atlyginimą iš atsakovės priteisė pagal 2008-10-23 ieškovės išrašytą sąskaitą faktūrą (b. l. 4), todėl tokie atsakovės argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

14Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas aplinkybes konstatuotina, jog atsakovės neatvykimo į teismo posėdį priežastys nepripažintinos svarbiomis, o nurodomi argumentai nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu, todėl naikinti skundžiamą 2010-02-03 nutartį, kuria atmestas atsakovės prašymas panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais, teismas

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai