Byla 2-622-351/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, sekretoriaujant Gintei Vingytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ecoservice“ ieškinį atsakovei L. G. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 97,50 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2008-01-07 su atsakove sudarė Sutartį Nr. SF-08-Š2268 (toliau – ir sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo atsakovei teikti nerūšiuotų buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti bei vykdyti kitus įsipareigojimus. Ieškovė, vykdydama sutartį iš atsakovei perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas, tačiau atsakovė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir įsiskolino 97,50 Lt.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „Ecoservice“ ir atsakovė L. G. 2008-01-07 sudarė Sutartį Nr. SF-08-Š2268 (b. l. 9-10). Sutarties 2, 3, 4 dalyse ir S. P. Nr. 1 detalizuojamos ieškovės teikiamos nerūšiuotų buitinių atliekų išvežimo paslaugos, jų periodiškumas, šalių įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka bei atliekų išvežimo įkainiai už atsakovei suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Ieškovė, teikdama sutartimi sulygtas paslaugas, vadovaujasi sutarties nuostatomis, Šilutės rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T1-241 bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą. Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei nerūšiuotų buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais. Atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos pagal šalių suderintas specialias paslaugų teikimo sąlygas, t.y. sutartimi atsakovei išnuomojamas ir perduodamas vienas komunalinių atliekų konteineris, iš kurio, šiam esant adresu ( - ), Šilutė, atliekos yra vežamos kas dvi savaites arba du - tris kartus per mėnesį. Sutarties šalys susitarė, kad už suteiktas paslaugas apmokama pagal sutarties 2 p. Galutinė per mėnesį suteiktų paslaugų kaina, kurią moka atsakovė, apskaičiuojama pagal bendrą visų atsakovės naudojamų konteinerių talpą ir atliekų išvežimo dažnumą pagal atliekų surinkimo grafiką. Pagal sutarties 4.1. punktą atsakovė įsipareigojo tinkamai ir laiku sumokėti vykdytojui už suteiktas paslaugas sutarties 4 dalyje nustatyta tvarka. Vykdydama sutartį, ieškovė kiekvieną mėnesį iš atsakovei perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas. Už ieškovės suteiktas paslaugas atsakovė neatsiskaitė. Sutarties 4.1 punktas detalizuoja, kad atsakovė įsipareigoja atsiskaityti su ieškove už jai suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ne vėliau nei per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Kartą per mėnesį atsakovei jos gyvenamosios vietos (( - ), Šilutė) adresu buvo pateikiamos PVM sąskaitos - faktūros su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis.

6Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2008-09-01 iki 2009-12-31 pagal sutartį jai suteiktas paslaugas ir pateiktas PVM sąskaitas - faktūras yra 97,50 Lt (b. l. 11-26). Ieškovės teigimu, atsakovė buvo ne kartą raginama įvykdyti prievolę, tačiau iki šios dienos prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas neįvykdė. Per visą sutarties vykdymo laikotarpį atsakovė nė karto nereiškė į UAB „Ecoservice” pretenzijų dėl teikiamų paslaugų.

7Ieškovė UAB „Ecoservice“ pateikė įrodymus, kad atsakovė nevykdo sutarties, nemoka už suteiktas paslaugas paskaičiuotų mokesčių, todėl laikytina, jog ji, nevykdydamas savo prievolės, ją pažeidė ir turi atlyginti ieškovės turėtus nuostolius (CK 6.63 str. 1 d. 2 p. ir 2 d.). Todėl iš atsakovės priteistina ieškovei 97,50 Lt skola. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

8Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 72 Lt žyminio mokesčio, 181,50 Lt teisinės pagalbos išlaidų, t.y. iš viso 253,50 Lt ieškovei ir 10,63 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš L. G., asmens kodas ( - )

12- 97,50 Lt skolos,

13- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 97,50 Lt sumą nuo 2013-02-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

14- 253,50 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Ecoservice“, įmonės kodas 123044722,

15- 10,63 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai