Byla 1-910-907/2012

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, susipažinusi su Kauno apygardos prokuratūros prokuroro Dainiaus Simonavičiaus pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąja byla, kurioje D. L., asmens kodas ( - ) ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nedirbantis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), teistas:

  1. 2001-09-24 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 272 str. 2 d., 35 str., 271 str. 1 d., 42 str., paskiriant galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 4 m. 1 mėn. su 300 Lt vertės turto konfiskavimu, 2003-09-09 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi veika perkvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d., 178 str. 1 d., 42 str., paskiriant galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 2 m. 3 mėn. 1 d. bei laikoma, kad atliko 2001-09-24 nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę;
  2. 2006-09-20 Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. 4 MGL (500 Lt) bauda, bauda nesumokėta,

2kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

3D. L. nuo 2009-05-10 iki 2009-08-07 būdamas UAB „Vidirmas“, įmonės kodas 171427023, buveinės Liejyklos g. 10, Šiauliai, direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio nuostatas būdamas atsakingas už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus ir už apskaitos dokumentų išsaugojimą, aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „Vidirmas“ buhalterinę apskaitą šiomis aplinkybėmis:

4neišsaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, tuo pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų apskaitos registrų ir finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka“ 1 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“ ir 4 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir finansinę atsakomybę perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas...“ bei pažeisdamas 1995-12-05 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. 1-1115 12 straipsnio „Dokumentų saugojimas“ 1 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...Įmonės privalo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius, išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ar juridinių asmenų teisės...“ ir 2 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...už Įmonės veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką atsako vadovas...“.

5Taip pat neorganizavo, netvarkė buhalterinės apskaitos dokumentų, tuo pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio „Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą“ 1 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas...“ ir 2 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas...“ bei pažeisdamas 1995-12-05 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. 1-1115 10 straipsnio „Dokumentų valdymo organizavimas“ 1 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...įmonės veiklos dokumentai turi būti efektyviai valdomi ir prieinami jos pačios ir kitų asmenų poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo, naikinimo. Už Įmonės dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka atsako tos institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas ar kitas įgaliotas asmuo...“.

6Dėl nustatytų pažeidimų laikotarpiu nuo 2009-05-10 iki 2009-08-07 visiškai negalima nustatyti UAB „Vidirmas“ veiklos, bendrovės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

7D. L. tyrimo metu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo prisipažino visiškai ir parodė, kad 2008 metų pabaigoje gyveno adresu Partizanų g. 5, Kaune, bendrabutyje. Neturėjo nuolatinio darbo, dirbo nelegaliai savaitgaliais, per mėnesį uždirbdavo apie 200-300 litų. Darbo ieškojo skelbimuose esančiuose laikraščiuose, taip pat vieną kartą buvo pats įdėjęs skelbimą į laikraštį „Noriu“, kad ieško darbo pagalbiniu darbininku. Niekas darbo nepasiūlė, išskyrus vieną pasiūlymą, kurį gavo iš kaimyno vardu T. Jis pasakė, kad gali suvest su žmogumi, jo pažįstamu, kuris papasakos daugiau. Užsiminė, kad darbas laikinas, dirbti nereikės, tik reikės patapti įmonės direktoriumi už atlygį. Kai sutiko su pasiūlymu, po kelių dienų prie bendrabučio adresu Partizanų g. 5, Kaune, T. supažindino su Z. B., kuris paaiškino, kad reikės būti apie 3-4 mėnesius įmonės direktoriumi, bet realiai jokių darbų atlikti nereikės. O po 3-4 mėnesių atleis iš darbo ir kažkas kitas bus direktoriumi. Jis taip pat pasakė, kad padės sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Paaiškino, kad už tai sumokės 2000 litų. Po kelių dienų Z. B. atvažiavo vienas su tuo pačiu mikroautobusu ir nuvažiavo į VĮ „Registrų centras“, kaip jis paaiškino, perrašyti įmonę. VĮ „Registrų centras“ pildė dokumentus kaip įmonės direktorius. Nepamena kokius, bet suprato, kad jo pareigos jau buvo įmonės direktoriaus, tik įmonės pavadinimo nepamena. Įmonės buveinė, pagal Z. B. žodžius, buvo Šiauliuose. Kai išėjo iš VĮ „Registrų centras“ Z. B. davė 1000 litų ir pasakė, kad atvažiuos kitą dieną, reikės užpildyti kažkokius dokumentus ir tada dar sumokės pinigų. Nesidomėjo, kas įeina į įmonės direktoriaus pareigas, tik pats suprato, kad įmonės direktoriaus pagrindinis darbas yra vadovauti įmonei. Nesidomėjo niekuo, kas priklauso pagal įstatymus įmonės vadovui dėl to, kad buvo pasakyta, kad įmonės vadovu po 3-4 mėnesių bus kitas asmuo. Dabar suvokia ir supranta, kad kaip įmonės vadovas turėjo pasirūpinti įmonės dokumentais, apskaita ir visais kitais dalykais, o tuo metu paprasčiausia net nesusimąstė apie tai. Po 3-4 dienų vėl paskambino Z. B. ir susitarė susitikti prie „Hyper Maxima“, esančios Savanorių prospekte. Tuomet jis padavė telefoną „Nokia“ su „Bitė“ operatoriaus abonentu ir nurodė juo naudotis. Tą pačią dieną nuvažiavo į SEB banką esantį Savanorių prospekte, pildė daugybę dokumentų banke kaip įmonės direktorius. Ką rašyti, pasakinėjo Z. B. Apytiksliai po 4-5 savaičių paskambino Z. B. ir susitarę susitiko. Atvykęs padavė pasirašyti ant visiškai tuščių baltos spalvos popieriaus lapų. Vienuose reikėjo rašyti ranka vardą, pavardę ir parašą, o kituose, kuriuose kompiuteriu buvo atspausdintas jo vardas su pavarde, tik pasirašė. Tikslaus lapų skaičiaus negali pasakyti, nes neskaičiavo. Mano, kad apie 20 vienetų. Z. B. paaiškino, kad neturi laiko, skuba dėl to tekstą ant pasirašytų lapų atspausdins vėliau. Ant minėtų lapų, kaip suprato, pasirašė kaip įmonės direktorius. Ir kaip suprato tie lapai buvo susiję su įmone, kurioje jis buvo direktoriumi. Paskui buvo įsitikinęs, kad kažkas kitas yra tos įmonės vadovas, nes, kaip buvo sakęs Z. B., kad tik 3-4 mėnesius bus tose pareigose. Supranta, kad tuo metu kaip direktorius privalėjo išsiaiškinti, kur yra įmonės visi dokumentai, užtikrinti jų išsaugojimą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, bet to nepadarė, nes pasitikėjo Z. B. ir manė, kad jis visa tai užtikrins, nors jokio raštiško ar žodinio nurodymo tuo klausimu nebuvo jam davęs. Kai norėjo išsiaiškinti visą situaciją, susijusią su dokumentų buvimo vieta ir padėtimi įmonėje, su Z. B. niekaip nepavyko susisiekti. Nuo to karto, kai pasirašė ant popieriaus lapų, jo nematė niekada ir nebendravo. Dėl savo padaryto nusikaltimo gailisi (8 t., 80- 82 b. 1.).

8Be kaltinamojo D. L. prisipažinimo, jo kaltė įrodoma kitais byloje surinktais įrodymais.

9Liudytoja B. Š. parodė, kad ji UAB „Vidirmas“ dirbo buhaltere ir kad 2009 m. gegužės mėnesį į ofisą atvyko įmonės direktorius E. B. ir jai pristatė naują įmonės direktorių – Z. B. Z. B. visai nesidomėjo įmonės rezultatais, dokumentais. E. B. nurodinėjo Z. B., ką daryti. Jie išsivežė visus įmonės buhalterinius dokumentus ir jai paliko tik dokumentus už 2009 metus, taip pat pasakė, kad nuo šiol visi dokumentai bus Kaune, nes E. B. yra iš Kauno. Po kelių savaičių gegužės pabaigoje pas ją atvyko E. B. su Z. B. ir pasakė, kad yra pasikeitęs įmonės direktorius, t.y., jis yra D. L.. D. L. niekada nėra pas ją atvykęs, jo ji niekada nematė. Buvo sutvarkyti visi dokumentai dėl direktorių pasikeitimo, ji pranešė SODRAI apie naują darbuotoją, o apie pasikeitusius direktorius VĮ „Registrų centras“ pranešė vadovai. E. B. su Z. B. taip pat pranešė, kad baigiasi ofiso patalpų nuoma ir ji turi susitvarkyti dokumentus dėl atleidimo iš darbo. Išvykdami jie išsivežė visus buhalterinius dokumentus. Nuo gegužės pabaigos ji nebedirbo UAB „Vidirmas“, nors atleista nebuvo. Bandė ieškoti kontaktų su naujuoju direktoriumi D. L., tačiau nerado. Apie įmonės veiklą nuo gegužės mėnesio pabaigos ji nieko nežino. Vėliau sužinojus, kad UAB „Vidirmas“ iškelta bankroto byla ji buvo atleista iš darbo bankroto administratoriaus iniciatyva (8 t. 1-2 b. l.).

10Liudytojas Z. B. parodė, kad prieš įsigydamas UAB „Vidirmas“ dirbo pagal verslo liudijimą įvairius statybos darbus bei tuo metu dirbo UAB „Adoga“ direktoriaus G. P. pavaduotojo pareigose. Nusprendė įsigyti transporto įmonę su tikslu, kad nusipirkus parduoti ir uždirbti pinigų. Taip pat dar buvo minčių ir pabandyti atvežti iš Anglijos automobilius. Įmonės ieškojo internete skelbimuose ir laikraščiuose. Ieškojo būtent transporto įmonės. Skelbimą surado laikraštyje. Buvo nurodyta, kad parduodama autotransporto įmonė ir telefono numeris. Pasiskambinęs susitiko su E. B., kuris buvo parduodamos įmonės savininkas. E. B. pasakė, kad parduodamos įmonės kaina 200000 litų, pasakė, kad automobiliai yra įsigyti lizingu, kad dar nėra pilnai išpirkti. Įmonė buvo vykdanti veiklą. Šiauliuose apžiūrėjo vilkikus ir susirašė įmonės akcijų pirkimo - pardavimo dokumentus. Įmonės dokumentus perėmė tą pačią dieną, tik nepamena, ar susirašė dokumentų priėmimo - perdavimo aktą. Įmonės antspaudą, bankų korteles gavo, grynųjų pinigų negavo. O banko sąskaitose ar buvo pinigų nežino, netikrino. Vilkikai liko stovėti adresu Liejyklos g. 10, Šiauliuose, o dokumentus jis išsivežė. Vilkikų iš ten ir nebuvo paėmęs, o dokumentus parsivežė pas save į namus, adresu Mokyklos g. 31- 4, Lapių sen., Kauno r. VĮ „Registrų centras“ užregistravo įvykusius pasikeitimus įmonėje, bet kada nepamena. Vadovavimo laikotarpiu jokių sandorių nesudarė, jokių pinigų iš niekur negavo, niekam nieko nemokėjo, su E. B. ryšių nepalaikė. Tiksliau, jokia veikla nevyko. Nusprendė įmonę parduoti. Skelbimą įdėjo į internetą ir laikraštį. Skelbime nurodė, kad parduodama transporto įmonė. Pagal skelbimą paskambino asmuo, kuris išreiškė susidomėjimą įmone. Su skambinusiu asmeniu sekančią dieną susitiko prie „IKI“ parduotuvės Senamiestyje, Kaune. UAB „Vidirmo“ pirkėjas D. L. (jo asmens dokumentus matė kai perrašinėjo įmonę VĮ „Registrų centras“) pasakė, kad pirks įmonę už 205000 litų. Po kelių dienų, tiksliai nepamena, nuėjo su juo kartu į VĮ „Registrų centras“, kur jiems pasakė, kad dokumentai bus paruošti už 7 dienų. Tuo laikotarpiu D. L. sumokėjo 205000 litų. Pinigus sumokėjo mikroautobuse VW „Transporter“. Sumokėjo litais įvairiomis kupiūromis. Dokumentus perdavė senamiestyje, tikslios vietos nepamena, D. L. buvo kažkas atvežę (to asmens nematė) su minivenu pilkos spalvos, kur ir sudėjo dokumentus. Dėl ko surašė du skirtingus dokumentų perdavimo aktus, paaiškinti negali. Jokių piniginių lėšų neperdavė, nes, kaip sakė, įmonė veiklos nevykdė ir jokių pinigų nebuvo. Praėjus septynioms dienoms nuėjo į VĮ „Registrų centras“ ir sutvarkė visus reikiamus dokumentus (8 t., b. 1. 72-74).

11Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro Identifikavimo valdybos Ekonominių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Strašinskienė pateikė paaiškinimą, kad kadangi tyrimui nepateikti, t. y. neišsaugoti pirminiai buhalterinės apskaitos dokumentai bei registrai, mokesčius administruojančiai institucijai nėra galimybės patikrinti kokius sandorius ir ūkines ar finansines operacijas ūkio subjektas įvykdė tiriamuoju laikotarpiu, kur ir kam buvo panaudotas įmonės turtas, t. y. dėl buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimo negalima iš dalies nustatyti to laikotarpio ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad „...apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą...“ ir 4 punkte nustatyta, kad „...jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir finansinę atsakomybę perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas...“. 1995-12-05 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. 1-1115 12 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad „...įmonės privalo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius, išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ar juridinių asmenų teisės...“ ir 2 punkte nustatyta, kad „...už įmonės veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką atsako vadovas...“. Taigi, neišsaugojus UAB „Vidirmas“ buhalterinės apskaitos dokumentų ir registrų, buvo nesilaikoma Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1 ir 4 punktų bei Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 straipsnio 1 punkto reikalavimų. Atsakomybę dėl buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimo reglamentuoja 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio „Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą“ 1 punktas: „...už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas...“ ir 2 punktas: „...už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas...“ (8 t., 177-178 b. l.).

12Iš 2009-02-20 krovinio ekspedijavimo sutarčių Nr. N-0001, N-0004, N-0003 matyti, kad sutartis sudarė UAB „NKDA“ (užsakovas) ir UAB „Vidirmas“ (vežėjas) (3 t. 70-72 b. l.).

13Iš UAB „NDKA“ sąskaitos išrašo matyti, kad laikotarpiu nuo 2009-05-11 iki 2009-05-29 UUAB „NKDA“ atliko mokėjimus už suteiktas paslaugas UAB „Vidirmas“ bei UAB „Vidirmas“ pateikė prekes UAB „NDKA“ (3 t. 73 b. l.).

14Iš 2009-05-11 kvito serija AD Nr. 204 matyti, kad iš UAB „NDKA“ Z. B. UAB „Vidirmas“ vardu priėmė 60865,65 Lt (3 t. 80 b. l.).

15Iš 2009-05-29 PVM sąskaitos – faktūros VD Nr. 0019 matyti, kad UAB „Vidirmas“ suteikė vežimo paslaugas UAB „NDKA“ už 2465,30 Lt (3 t. 84 b. l.).

16Iš 2009-09-29 Šiaulių valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinio tyrimo rezultatų ataskaitos Nr. MT-473 matyti, kad 2009-09-22 UAB „Forum regis“ išsiųsta užduoties atlikti UAB „Vidirmas“ mokestinį tyrimą Nr. MT-473 kopija bei mokesčių administratoriaus nurodymas iki 2009-10-02 pateikti atitinkamus dokumentus, reikalingus mokestiniam tyrimui atlikti, tačiau 2009-09-24 bankroto administratorius raštu Nr. 0909/02 informavo, kad nuo 2009-05-13 Šiaulių apygardos teismo nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Vidirmas“ įsiteisėjimo dienos nepavyko susisiekti su UAB „Vidirmas“ vadovu ar kitais atsakingais asmenimis ir perimti visą turtą ir dokumentus. Todėl UAB „Vidirmas“ direktoriui D. L. buvo paskirta bauda, o vėliau išduotas vykdomasis raštas, kuris perduotas antstoliui vykdyti. Kadangi buhalteriniai dokumentai nebuvo perduoti bankroto administratoriui, todėl 2009-07-13 UAB „Forum regis“ kreipėsi su pareiškimu pradėti ikiteisminį tyrimą D. L. atžvilgiu. Mokestinis tyrimas atliktas už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31 (4 t. 22-27).

17Iš 1996-07-23 UAB „Vidirmas“ steigėjo pareiškimo Radviliškio rajono savivaldybei ir steigimo akto (5 t. 2, 3 b. l.) matyti, kad UAB „Vidirmas“ įsteigta 1996-07-23.

18Iš 1996-07-25 įmonės įregistravimo dokumento matyti, kad UAB „Vidrimas“ įregistruota 1996-07-25 (5 t. 18 b. l.).

192009-04-07 įregistruota nauja UAB „Vidirmas“ įstatų redakcija (5 t. 79-87 b. l.), iš kurių 4.1. punkto matyti, kad bendrovės organai yra akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Pagal 4.6. punkto 2 papunktį visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą. Pagal įstatų 4.30. punkto 1 papunktį bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, tvarko bendrovės turtą, įskaitant pinigines lėšas.

20Iš prašymo registruoti juridinių asmenų registre forma JAR-1 ir formos JAR-AF, formos JAR-VO-V, formos JAR-PP matyti, kad UAB „Vidirmas“ nuo 2009-05-15 vienasmenis valdymo organas, turintis teisę pasirašyti sandorius, bei akcininkas yra D. L. (5 t. 102, 105-111).

21Iš 2009-05-10 vienintelio UAB „Vidirmas“ akcininko sprendimo matyti, kad UAB „Vidirmas“ direktoriumi paskirtas D. L. (5 t. 114 b. l. ).

22Iš 2009-05-26 UAB „Forum regis“ direktoriaus įsakymo Nr. 09 matyti, kad UAB „Forum regis“ įgaliotu asmeniu UAB „Vidirmas“ bankroto byloje paskirtas K. S. (5 t. 112 b. l.).

23Iš 2009-05-13 Šiaulių apygardos teismo nutarties matyti, kad UAB „Vidirmas“ iškelta bankroto byla (5 t. 122-123 b. l.).

24Iš 2009-05-29 kasos pajamų orderio serija MAN Nr. 09-0143 matyti, kad D. L. UAB „Vidrimas“ vardu perdavė UAB „Manukas“ 2325,85 Lt (7 t. 19 b. l.).

25Iš sąskaitų išrašų matyti, kad buhalterinę apskaitą iki 2009-04-28 vykdė B. Š. (8 t. 4-13 b. l.).

26Iš 2009-05-14 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties matyti, kad D. L. pirko iš Z. B., o Z. B. pardavė D. L. UAB „Vidirmas“ 2000 vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 Lt (8 t. 41 b. l.).

27Iš UAB „Vidirmas“ perdavimo aktų matyti, kad visi įmonės dokumentai bei kitas įmonės turtas perduotas D. L., jis priėmė viską ir neturi pretenzijų (8 t. 42-43, 51-58 b. l.).

28Iš 2012-08-28 Kauno apygardos prokuratūros nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą dalyje matyti, kad nutrauktas ikiteisminis tyrimas Nr. 40-1-00298-09 dalyje dėl veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje, nes nėra padarytos veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje, požymių (8 t. 94 b. l.).

29Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalį atsako tas, kuris tas, kas privalėjo tvarkyti, bet netvarkė teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos arba aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, arba įstatymų nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Buhalterinės apskaitos netvarkymas – tai norminių aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, visiškas nevykdymas. Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo bei kitų įstatymų bei norminių teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, netinkamas taikymas. Pavyzdžiui, nesurašomi, nesurenkami visi buhalterinės apskaitos registrai, dokumentai ir registrai surašomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų bei kita. Baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, jei dėl padarytos nusikalstamos veikos negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (2005-12-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimas Nr. 55 „Dėl teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223)“). Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas priskirtinas prie nusikalstamų veikų, padarytų dėl neatsargumo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos BK 223 str. traukiami asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką apskaitos tarnybą; 2) buhalterinių ir audito, konsultacinių įmonių specialistai – tais atvejais, kai ūkio subjekto buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su tomis buhalterinėmis, audito ar konsultacinėmis įmonėmis; 3) ūkio subjekto vadovas – už buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimą nustatytą laiką. Įmonės savininkas arba vadovas taip pat atsako pagal šį straipsnį, jeigu buhalterinę apskaitą aplaidžiai tvarko jis pats arba kitas asmuo, nesusijęs su įmone darbo ar sutartiniais teisiniais santykiais, tik žodžiu susitaręs su įmonės vadovu ar savininku dėl įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo.

30Išdėstyti rašytiniai įrodymai, t.y. D. L. prisipažinimas ir apklausos protokoluose užfiksuotų jo parodymų turinys, liudytojų B. Š. ir Z. B. apklausos protokoluose, specialistės Angelės Strašinskienės paaiškinime nurodytos aplinkybės, kiti rašytiniai įrodymai – akcijų pirkimo – pardavimo sutartis, perdavimo aktai, prašymai įregistruoti Juridinių asmenų registre, vienintelio akcininko sprendimai, sąskaitų išrašai, kvitas, PVM sąskaita – faktūra, kasos pajamų orderis – neginčijamai patvirtina, kad D. L. laikotarpiu nuo 2009-05-10 iki 2009-08-07 buvo UAB „Vidirmas“, įmonės kodas 171427023, buveinės adresas Liejyklos g. 10, Šiauliai, direktoriumi. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 4 dalį, jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas. Kaip matyti iš B. Š. parodymų, jai pranešus apie pasikeitusį direktorių, t.y., D. L., iš jos buvo paimti visi buhalterinės apskaitos dokumentai ir ji nuo naujo direktoriaus paskyrimo buhalterinės apskaitos UAB „Vidirmas“ nevykdė. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį už buhalterinės apskaitos organizavimą yra atsakingas įmonės vadovas. Pagal to paties straipsnio 2 dalį už buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą taipogi atsakingas įmonės vadovas. Kaip matyti iš D. L. parodymų, kuriuos taip pat patvirtina liudytojos B. Š. parodymai, D. L. visai nesidomėjo UAB „Vidirmas“ veikla, dokumentais. Iš kvito, PVM sąskaitos – faktūros matyti, kad šiuos dokumentus UAB „Vidirmas“ vardu pasirašė buvęs UAB „Vidirmas“ direktorius Z. B. ir tik vieną kasos pajamų orderį pasirašė D. L. Byloje nėra jokių duomenų, kad laikotarpiu nuo 2009-05-10 iki 2009-08-07 buvo vykdoma UAB „Vidirmas“ buhalterinė apskaita. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, D. L. laikotarpiu nuo 2009-05-10 iki 2009-08-07 būdamas UAB „Vidirmas“, įmonės kodas 171427023, direktoriumi aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „Vidirmas“ buhalterinę apskaitą šiomis aplinkybėmis, nes neišsaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, tuo pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų apskaitos registrų ir finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka“ 1 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą...“ ir 4 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir finansinę atsakomybę perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas...“ bei pažeisdamas 1995-12-05 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. 1-1115 12 straipsnio „Dokumentų saugojimas“ 1 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...Įmonės privalo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius, išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ar juridinių asmenų teisės...“ ir 2 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...už Įmonės veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką atsako vadovas...“. Jis taip pat neorganizavo, netvarkė buhalterinės apskaitos dokumentų, tuo pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio „Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą“ 1 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas...“ ir 2 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas...“ bei pažeisdamas 1995-12-05 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. 1-1115 10 straipsnio „Dokumentų valdymo organizavimas“ 1 punkto nuostatus, kuriuose nurodyta, kad „...įmonės veiklos dokumentai turi būti efektyviai valdomi ir prieinami jos pačios ir kitų asmenų poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo, naikinimo. Už Įmonės dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka atsako tos institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas ar kitas įgaliotas asmuo...“. Dėl nustatytų pažeidimų laikotarpiu nuo 2009-05-10 iki 2009-08-07 visiškai negalima nustatyti UAB „Vidirmas“ veiklos, bendrovės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Vadovaudamasis ištirtų įrodymų visuma, jų sisteminiu vertinimu, teismas pripažįsta, kad D. L. inkriminuotos nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės visiškai įrodytos. Kaltinamasis D. L., būdamas UAB „Vidirmas“ direktoriumi, suvokė, kad būdamas įmonės direktoriumi jis privalėjo išsiaiškinti, kur yra visi įmonės dokumentai, užtikrinti jų išsaugojimą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, tačiau sąmoningai to nepadarė, nes tikėjosi, kad tai už jį padarys kitas asmuo (Z. B.), todėl veika padaryta dėl nusikalstamo pasitikėjimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 16 straipsnio 2 dalis). Teismas, įvertinęs kaltinamojo neveikimą ir neatsargumo rūšį, pripažįsta, jog D. L. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalį, kaip aplaidus apskaitos tvarkymas.

31Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu.

32Teismas nustatė visas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsnyje (2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1478 redakcija) numatytas sąlygas, kurioms esant baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: už kaltinamajam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymą baudžiamajame įstatyme yra numatytos kelios alternatyvinės bausmės – viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų; bylos aplinkybės yra aiškios: teismas pripažino, jog D. L. inkriminuota nusikalstama veika yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai; kaltinamasis neprieštarauja proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu ir sutinka su prokuroro siūloma bausme (8 t. 93 b. l.); civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareikštas.

33Prokuroras, siūlydamas užbaigti procesą byloje teismo baudžiamuoju įsakymu, D. L. už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje, padarymą siūlo skirti bausmę – 50 MGL baudą. Kaltinamasis sutinka su prokuroro siūlomos bausmės rūšimi, sutinka sumokėti baudą, prašo baudos mokėjimą išdėstyti (8 t. 93 b. l.).

34Skirdamas kaltinamajam D. L. bausmę, teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, t.y. į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, į tai, kad padarytas nesunkus nusikaltimas, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, į kaltinamojo kaltės formą ir laipsnį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

35D. L., neveikdamas dėl nusikalstamo pasitikėjimo, padarė nesunkų nusikaltimą, teistas, teistumas neišnykęs, nes iki šiol nesumokėjo baudos, todėl laikomas teistu (8 t. 97-107 b. 1.), todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27 straipsnio 1 dalimi jis yra recidyvistas. D. L. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis savo kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi įvykdęs nesunkų nusikaltimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių išnagrinėjus bylą nenustatyta.

36D. L. baustas administracine tvarka, neturi galiojančių administracinių nuobaudų (byla „Pažymos su asmenų duomenimis“, 7-12 b. l.), VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Psichiatrijos ligoninės stacionare nesigydė, konsultacijų kabinete nesilankė (byla „Pažymos su asmenų duomenimis“, 15 b. l.), Kauno apskrities priklausomybės ligų centre neužregistruotas (byla „Pažymos su asmenų duomenimis“, 17 b. l.), antstolis Valdas Zubinas jo atžvilgiu vykdo išieškojimą dėl 500 Lt sumos, nėra išieškota nei dalies teismo skirtos baudos (8 t. 108 b. l.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 56 straipsniu recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę, tačiau byloje nustatyta, kad nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje, D. L. padarė neatsargiai dėl nusikalstamo pasitikėjimo, todėl jam neskirtina laisvės atėmimo bausmė. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus D. L. už padarytą nusikaltimą sankcijoje numatytą bausmę - baudą, kurios dydis nustatytinas mažesnis, nei baudžiamajame įstatyme numatytos baudos bausmės vidurkis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47 str. 3 d. 2 p.).

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalimi 3 dalimi, šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmė subendrintina dalinio sudėjimo būdu su Kauno miesto apylinkės teismo 2006-09-20 teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta ir nesumokėta 4 MGL (500 Lt) bauda, prie šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės pridedant dalį Kauno miesto apylinkės teismo 2006-09-20 teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos bausmės. Kaltinamasis prašo išdėstyti baudos sumokėjimą, todėl atsižvelgiant į jo prašymą baudos mokėjimas išdėstytinas 2 metų terminui (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 str. 2 d.).

38Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (8 t. 85-86 b. l.) ir dokumentų paėmimas (Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė Nr. 10386652) (8 t. 87-88 b. l.) iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, nekeistinos.

39Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

  1. 1 CD kompaktinė plokštelė su UAB „Vidirmas“ duomenimis apie turimas sąskaitas AB DnB NORD banke ir 1 CD kompaktinė plokštelė su UAB „Vidirmas“ duomenimis apie turimas sąskaitas AB SEB banke (2 t. 17, 37 b. l.), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, paliktina saugoti byloje, kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 str. 1 d. 3 p.);
  2. automobilis „Scania P380“, valstybinis numeris ( - ) įgaliojimai ir registracijos liudijimas, kurie pagal pakvitavimą grąžinti R. J. (1 t. 129, 140 b. l.), automobilis „Scania P 380“, valstybinis numeris ( - ) kuris pagal įsipareigojimą grąžintas UAB „Autoverslas“ pardavimų vadybininkui K. J. (1 t. 163 b. l.), automobilį „Scania P 380“, valstybinis numeris ( - ) automobilį „Scania P 380“, valstybinis numeris ( - ) kurie grąžinti „Scania Credit AB“ Lietuvos filialui (1 t. 46, 47 b. l.), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, paliktini neribotai „Scania Credit AB“ Lietuvos filialo nuosavybei (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 str. 1 d. 5 p.);
  3. vilkikas „Volvo“, identifikavimo numeris ( - ), ir vilkikas „Volvo“, identifikavimo numeris ( - ), pagal pakvitavimą paliktus saugoti A. P. (7 t. 43 b. l.), autovežis „Volvo“, identifikavimo numeris ( - ), ir priekaba LOHR, identifikavimo numeris ( - ), pagal pakvitavimą palikti saugoti K. K. (7 t. 46 b. l.), autovežinė priekaba su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), autovežinė priekaba su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), autovežinė priekaba su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), autovežinė priekaba su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), autovežinė priekaba su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), autovežinė priekaba su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), grąžintus UAB DnB NORD lizingas (1 t. 114, 115, 186, 180 b. l.), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, paliktini neribotai UAB DnB NORD lizingas nuosavybei (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 str. 1 d. 5 p.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 str. 2 d., teismas

Nutarė

41D. L., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę – baudą 50 MGL (šešių tūkstančių penkių šimtų litų) dydžio.

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalimi 3 dalimi, šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su Kauno miesto apylinkės teismo 2006-09-20 teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta ir neatlikta bausme- 4 MGL (500 Lt) bauda, prie šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės pridedant dalį Kauno miesto apylinkės teismo 2006-09-20 teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos bausmės, ir galutinę subendrintą bausmę D. L. paskirti baudą 52 MGL (šešių tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt litų) dydžio.

43Paskirtos baudos mokėjimą D. L. išdėstyti per 2 (dvejus) metus nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

44Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo palikti nepakeistas.

45Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

  1. 1 CD kompaktinę plokštelę su UAB „Vidirmas“ duomenimis apie turimas sąskaitas AB DnB NORD banke ir 1 CD kompaktinę plokštelę su UAB „Vidirmas“ duomenimis apie turimas sąskaitas AB SEB banke palikti saugoti byloje, kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą;
  2. automobilį „Scania P380“, valstybinis numeris ( - ) įgaliojimus ir registracijos liudijimą, automobilį „Scania P 380“, valstybinis numeris ( - ) automobilį „Scania P 380“, valstybinis numeris ( - ) automobilį „Scania P 380“, valstybinis numeris ( - ) palikti neribotai „Scania Credit AB“ Lietuvos filialo nuosavybei;
  3. vilkiką „Volvo“, identifikavimo numeris ( - ), vilkiką „Volvo“, identifikavimo numeris ( - ), autovežį „Volvo“, identifikavimo numeris ( - ), priekabą LOHR, identifikavimo numeris ( - ), autovežinę priekabą su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), autovežinę priekabą su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), autovežinę priekabą su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), autovežinę priekabą su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), autovežinę priekabą su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), autovežinę priekabą su antstatu, identifikavimo numeris ( - ), palikti neribotai UAB DnB NORD lizingas nuosavybei.

46Kaltinamasis, nesutikdamas su baudos bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo įsakymo įteikimo jam dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jeigu kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir tampa neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, susipažinusi... 2. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1... 3. D. L. nuo 2009-05-10 iki 2009-08-07 būdamas UAB „Vidirmas“, įmonės kodas... 4. neišsaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, tuo pažeisdamas 2001-11-06... 5. Taip pat neorganizavo, netvarkė buhalterinės apskaitos dokumentų, tuo... 6. Dėl nustatytų pažeidimų laikotarpiu nuo 2009-05-10 iki 2009-08-07 visiškai... 7. D. L. tyrimo metu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo... 8. Be kaltinamojo D. L. prisipažinimo, jo kaltė įrodoma kitais byloje... 9. Liudytoja B. Š. parodė, kad ji UAB „Vidirmas“ dirbo buhaltere ir kad 2009... 10. Liudytojas Z. B. parodė, kad prieš įsigydamas UAB „Vidirmas“ dirbo pagal... 11. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro Identifikavimo valdybos... 12. Iš 2009-02-20 krovinio ekspedijavimo sutarčių Nr. N-0001, N-0004, N-0003... 13. Iš UAB „NDKA“ sąskaitos išrašo matyti, kad laikotarpiu nuo 2009-05-11... 14. Iš 2009-05-11 kvito serija AD Nr. 204 matyti, kad iš UAB „NDKA“ Z. B. UAB... 15. Iš 2009-05-29 PVM sąskaitos – faktūros VD Nr. 0019 matyti, kad UAB... 16. Iš 2009-09-29 Šiaulių valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinio tyrimo... 17. Iš 1996-07-23 UAB „Vidirmas“ steigėjo pareiškimo Radviliškio rajono... 18. Iš 1996-07-25 įmonės įregistravimo dokumento matyti, kad UAB „Vidrimas“... 19. 2009-04-07 įregistruota nauja UAB „Vidirmas“ įstatų redakcija (5 t.... 20. Iš prašymo registruoti juridinių asmenų registre forma JAR-1 ir formos... 21. Iš 2009-05-10 vienintelio UAB „Vidirmas“ akcininko sprendimo matyti, kad... 22. Iš 2009-05-26 UAB „Forum regis“ direktoriaus įsakymo Nr. 09 matyti, kad... 23. Iš 2009-05-13 Šiaulių apygardos teismo nutarties matyti, kad UAB... 24. Iš 2009-05-29 kasos pajamų orderio serija MAN Nr. 09-0143 matyti, kad D. L.... 25. Iš sąskaitų išrašų matyti, kad buhalterinę apskaitą iki 2009-04-28... 26. Iš 2009-05-14 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties matyti, kad D. L. pirko... 27. Iš UAB „Vidirmas“ perdavimo aktų matyti, kad visi įmonės dokumentai bei... 28. Iš 2012-08-28 Kauno apygardos prokuratūros nutarimo nutraukti ikiteisminį... 29. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalį atsako... 30. Išdėstyti rašytiniai įrodymai, t.y. D. L. prisipažinimas ir apklausos... 31. Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo... 32. Teismas nustatė visas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 33. Prokuroras, siūlydamas užbaigti procesą byloje teismo baudžiamuoju... 34. Skirdamas kaltinamajam D. L. bausmę, teismas atsižvelgė į Lietuvos... 35. D. L., neveikdamas dėl nusikalstamo pasitikėjimo, padarė nesunkų... 36. D. L. baustas administracine tvarka, neturi galiojančių administracinių... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalimi... 38. Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (8 t. 85-86 b.... 39. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 41. D. L., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalimi... 43. Paskirtos baudos mokėjimą D. L. išdėstyti per 2 (dvejus) metus nuo teismo... 44. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų... 45. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės... 46. Kaltinamasis, nesutikdamas su baudos bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju...