Byla e2-1290-753/2015
Dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB Bobutės paskola ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2AB Bobutės paskola kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. B., prašydama priteisti iš jo 228,34 Eur kredito, 140,31 Eur kredito mokesčio, 17,31 Eur palūkanų kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 8 Eur žyminį mokestį, 105,13 Eur ieškovės patirtas išlaidas už procesinių dokumentų parengimą ir kitas bylinėjimosi išlaidas; bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3AB Bobutės paskola ieškinyje nurodė, kad 2014 m. balandžio 8 d. tarp jos ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito išdavimo sutartis Nr. rdyv6w2m (toliau – sutartis), kuria atsakovui buvo suteiktas 289,62 Eur (1000 Lt) kreditas dvidešimt keturių mėnesių terminui. Atsakovas sutartimi įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 301,20 Eur kredito mokestį iki 2016 m. balandžio 8 d. dvidešimt keturiomis mėnesinėmis įmokomis po 24,62 Eur. Atsakovas prievolės laiku mokėti kredito įmokas nevykdė.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 427 str. 2 ir 4 d. iki preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovui A. B. apie pareikštą ieškinį nepranešama.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš tarp AB Bobutės paskola ir A. B. sudarytos sutarties matyti, kad ieškovė AB Bobutės paskola atsakovui A. B. suteikė 289,62 Eur kreditą dvidešimt keturių mėnesių terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 301,20 Eur kredito mokestį iki 2016 m. balandžio 8 d., mokėdamas 24 mėnesines įmokas po 24,62 Eur (b. l. 12-20, 21-22). Pagal Sutarties 4.2.1.4 p., klientas, sumokėjęs registracijos mokestį, patvirtina savo tapatybę, registracijos duomenis bei sutarties bendrąsias sąlygas. Atsakovui patvirtinus sutarties sąlygas laikoma, kad šalys susitarė dėl jos sąlygų ir jas patvirtino (sutarties 4.2.1.6 p.). 2014 m. balandžio 8 d. vietinio mokėjimo nurodymu nustatyta, jog ieškovė į atsakovo atsiskaitomąją sąskaitą pervedė 1000 Lt (289,62 Eur) (b. l. 24). Pagal sutarties 3.5.2 p. atsakovas įsipareigojo laiku mokėti mėnesines įmokas. Sutarties 6.1 p. nustatyta, jog, atsakovui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti mėnesinę įmoką, sutarties specialiojoje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos kaip atlyginimas už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos. Iš 2015 m. birželio 11 d. palūkanų skaičiavimo lentelės matyti, kad atsakovui yra priskaičiuotos 17,31 Eur dydžio palūkanos (b. l. 29). Iš 2015 m. gegužės 7 d. raginimo Nr. 2015-05-07/56 matyti, kad ieškovė kreipėsi į atsakovą ragindama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus bei įspėdama apie sutarties nutraukimą (b. l. 25, 28). Iš 2015 m. gegužės 27 d. pranešimo apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą Nr. 2015-05-27/30 matyti, kad atsakovui pranešta apie sutarties nutraukimą (b. l. 26, 27). Sutarties 8.6 p. numatyta, kad sutarties nutraukimas įsigalioja po 10 (dešimties) kalendorinių dienų po to, kai vartojimo kredito gavėjas gavo vartojimo kredito davėjo pranešimą apie sutarties nutraukimą arba kai toks pranešimas tapo žinomas vartojimo kredito gavėjui kitu būdu. Iki sutarties nutraukimo termino suėjimo vartojimo kredito gavėjas privalo sugrąžinti visą paimtą vartojimo kreditą, iki grąžinimo dienos priskaičiuotas sutartines palūkanas bei palūkanas už vėlavimą grąžinti kreditą, jeigu tokios yra. Sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų skaičiavimo. Duomenų, jog atsakovas grąžino ieškovei skolą, byloje nėra.

7Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 str. yra numatyta, kad vartojimo kredito davėjas turi teisę nutraukti vartojimo kredito sutartį, kai yra visos šios sąlygos: vartojimo kredito gavėjas yra patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą; mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 proc. negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės; pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo vartojimo kredito gavėjui. Darytina išvada, kad yra visos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 str. numatytos sąlygos, ieškovei vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą.

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 str. 1 d. 1 p., vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui kreditą mokėjimo išdėstymo būdu. Ieškovė vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovui suteikė kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė – kredito negrąžino, viso kredito mokesčio nesumokėjo, taip pažeisdamas prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, taigi privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas, nes prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovei iš atsakovo priteistina 228,34 Eur negrąžintos kredito, 140,31 Eur kredito mokesčio dalys ir 17,31 Eur palūkanos.

9Iš atsakovo A. B. taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. birželio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei AB Bobutės paskola priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos – 8 Eur žyminis mokestis ir 105,13 Eur teisinio atstovavimo išlaidos (CPK 93 str. 1 d.).

11Valstybei pašto išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, kadangi yra mažesnės nei 3 Eur (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ su pakeitimu).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 424, 428 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš A. B., a. k. ( - ) 228,34 Eur (dviejų šimtų dvidešimt aštuonių eurų, 34 eurocentų) negrąžinto kredito, 140,31 Eur (vieno šimto keturiasdešimties eurų, 31 eurocento) kredito mokesčio dalis, 17,31 Eur (septyniolikos eurų, 31 eurocento) palūkanas kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2015 m. birželio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8 Eur (aštuonių eurų) žyminį mokestį ir 105,13 Eur (vieno šimto penkių eurų, 13 eurocentų) už procesinių dokumentų parengimą ieškovės patirtas išlaidas AB Bobutės paskola, kurios juridinio asmens kodas 302447985, buveinė Vilniuje, Ulonų g. 5, a. s.: LT78 7044 0600 0723 4506 AB SEB banke, LT53 7300 0101 1945 1110 „Swedbank“, AB, LT43 4010 0424 0271 2500 AB DNB banke, LT72 7400 0348 4282 3810 Danske Bank A/S Lietuvos filiale.

15Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus arba sprendimą priėmusiam Kaišiadorių rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus įrodinėjimo priemonėmis.

16Jei per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai