Byla 2S-2205-324/2012
Dėl statybos leidimų panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys – K. S., D. S., L. N., N. N., R. K. N

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. P. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-13775-920/2012 pagal E. P. ieškinį atsakovams K. I., N. I., Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl statybos leidimų panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys – K. S., D. S., L. N., N. N., R. K. N.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyriaus 2005 m. birželio 28 d. statybos leidimą Nr. 38-4NR53-87, 2010 m. sausio 29 d. statybos leidimą Nr. LNS-21-100129-00058 ir 2012 m. vasario 29 d. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. 40-24-107, įpareigoti atsakovus N. I. ir K. I. pašalinti pagal atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2005 m. birželio 28 d. statybos leidimą Nr. 38-4NR53-87, 2010 m. sausio 29 d. statybos leidimą Nr. LNS-21-100129-00058 ir 2012 m. vasario 29 d. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. 40-24-107 atliktų darbų padarinius, įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos iš esmės išspręsti prašymą dėl savavališkai iškirstų angų pastate, esančiame ( - ). Ieškinio reikalavimui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyriaus 2005 m. birželio 28 d. statybos leidimo Nr. 38-4NR53-87, 2010 m. sausio 29 d. statybos leidimo Nr. LNS-21-100129-00058 ir 2012 m. vasario 29 d. rašytino pritarimo statinio projektui Nr. 40-24-107 galiojimą. Prašymą grindė tuo, kad atsakovams N. ir K. I. iki bylos išnagrinėjimo pabaigos atliktus pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijos darbus, šio pastato grąžinimas į iki tol buvusią padėtį būtų apsunkintas, gali kilti naujų teisinių ginčų.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Konstatavo, kad ieškovas nepateikė ir nenurodė argumentų, motyvų, įrodymų, kodėl, šioje byloje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų nebeįmanomas. Pažymėjo, kad ieškovas yra pateikęs rašytinius įrodymus, jog savavališka statyba nenustatyta, o pastato rekonstravimo darbai vykdomi pagal tinkamai parengtą projektą ir atitinkamos institucijos išduotą leidimą. Sprendė, kad iki įrodymų vertinimo atlikimo, procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo įvertinimo ir pasisakymo dėl ginčo esmės galioja teisės aktų teisėtumo prezumpcija.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu ieškovas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

8Nevertinta, kad Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio sąlygose statybos projektui rengti nurodyta, jog negalima projektuoti angų į gretimus kiemus. Dėl to 2011 metais parengtas pastato projekto papildymas – įrengiant angas (langus) pastato vakarinėje ir šiaurinėje ugniasienėje, kurį pasirašytinai suderino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio atstovas ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas, yra neteisėti ir pažeidžiantys projekto projektavimo sąlygas bei jose nurodytus apribojimus.

9Nepagrįstai spręsta, kad nepateikta ir nenurodyta argumentų, motyvų, įrodymų, kodėl, šioje byloje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų nebeįmanomas. Apeliantas ieškinyje nurodė, kad atsakovai įrenginėja angas (langus) pastato, esančio ( - ), šiaurinėje ugniasienėje. Pagal 2012 m. vasario 29 d. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. 40-24-107 atsakovai K. I. ir N. I. šiaurinėje ugniasienėje planuoja įrengti apie dešimt angų (langų), iš kurių trys jau yra įrengtos, išardžius pastato autentišką raudonų plytų šiaurinę sieną, esančią kultūros paveldo saugomu objektu. Šie atsakovų veiksmai pažeidžia ne tik ieškovo ir trečiųjų asmenų teises bei teisėtus interesus, bet ir kelia grėsmę kultūros paveldo saugomam objektui. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai ir toliau vykdo pastato rekonstrukcijos darbus.

10Nurodžius, kad ieškovas yra pateikęs rašytinius įrodymus, kuriuose pateikti duomenys apie tai, kad savavališka statyba nenustatyta, o pastato rekonstravimo darbai vykdomi pagal tinkamai parengtą projektą ir atitinkamos institucijos išduotą leidimą, matyti, jog teismas atliko įrodymų vertinimą ir vertino procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumą, nors, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neturėjo teisės to daryti.

11Neįvertinta, kad šio ginčo atveju teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, preliminariai turėtų įvertinti bylos faktinių duomenų visumą, ieškinio argumentus, kuriuose apeliantas nurodė, jog rengti angas į gretimus kiemus yra uždrausta ir atsakovai neturi gretimo žemės sklypo (( - )) savininkų sutikimų vykdyti rekonstrukcijos darbus.

12Neatsižvelgta, kad apeliantas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia tuo, jog pastato šiaurinės sienos grąžinimas į iki tol buvusią padėtį būtų apsunkintas, nes iki bylos išnagrinėjimo pabaigos būtų atlikti visi pagal projektus numatyti rekonstrukcijos darbai, o tai galėtų sukelti naujų teisinių ginčų. Be to, atsakovai griauna istorinę reikšmę turinčią sieną, jie greičiausiai išmes (jeigu dar neišmetė) iš sienos išimtas plytas, dėl to sienos autentiškumo išlaikymas gali pasidaryti neįmanomas.

13Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nederamai ir neargumentuotai nukrypo nuo jį saistančių precedentų.

14Prašo panaikinti nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašo atskirojo skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretieji asmenys L. N., N. N., R. K. N. prašo patenkinti atskirąjį skundą. Nurodo, kad atsakovai, savo neteisėtais veiksmais padarę žalą, gali imtis nesąžiningų veiksmų, siekdami padaryti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą neįmanomu.

17Kitų atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Remiantis šia norma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – egzistuojanti teismo sprendimo neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo grėsmė, kuri pateisintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t. y. užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą.

21Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė, jog pagrindo ieškovo prašomai taikyti laikinajai apsaugai nėra.

22Atmestini atskirojo skundo argumentai dėl teismo atlikto įrodymų ir ieškovo reikalavimų pagrįstumo įvertinimo .

23Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neturi vertinti pareikšto materialiojo reikalavimo pagrįstumo, tačiau draudimas pasisakyti dėl pareikšto materialiojo reikalavimo pagrįstumo, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neapima teismo pareigos atlikti preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą, kurio tikslas – nustatyti, ar egzistuoja ieškinio patenkinimo tikimybė. Pirmosios instancijos teismas, nutardamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebūtinumo, pažymėjo, kad ieškovas yra pateikęs rašytinius įrodymus, jog savavališka statyba nenustatyta, o pastato rekonstravimo darbai vykdomi pagal tinkamai parengtą projektą ir atitinkamos institucijos išduotą leidimą. Apylinkės teismas nepadarė jokių konkrečių išvadų dėl ieškinyje nurodytų aplinkybių, išvardijo statybos vykdymo pagrindu esančius dokumentus, todėl nėra pagrindo manyti, kad tokiu būdu teismas pasisakė dėl ginčo esmės.

24Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas preliminariai neįvertino bylos faktinių duomenų visumos, ieškinio argumentų dėl pažeidžiamų ieškovo ir trečiųjų asmenų teisių, keliamos grėsmės kultūros paveldo saugomam objektui. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertino, jog atsakovų atliekami statybos darbai nėra savavališki, pastato rekonstravimo darbai vykdomi pagal tinkamai parengtą projektą ir atitinkamos institucijos išduotą leidimą. Esant su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio atstovu ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoju suderintam pastato projekto papildymui, kuriuo leidžiama įrengti angas (langus) pastato vakarinėje ir šiaurinėje ugniasienėje, nėra pagrįstos vados manyti apie kultūros paveldo objektų pažeidimą bei spręsti, jog ieškinio patenkinimo atveju ugniasienės atstatymas nebus įmanomas. Už sienos autentiškumo išlaikymą yra atsakingos nurodomą statybos pobūdį leidusios valstybės institucijos. Apeliantas nepateikė įrodymų, jog atsakovai iš sienos išimtas plytas sunaikina, todėl negalima daryti išvados apie teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą, teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą.

25Teigdamas, jog Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nederamai ir neargumentuotai nukrypo nuo jį saistančių precedentų, apeliantas nenurodė konkrečių bylų ir jose suformuotų precedentų, todėl šis jo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

26Apeliacinės instancijos teismas nevertina kitų atskirojo skundo motyvų, susijusių su byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumu, nes jie nėra teisiškai nereikšmingi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Ieškinio reikalavimų pagrįstumą įvertins apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės.

27Pažymėtina, kad ieškovo prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą ekonomiškumo principą, kitus bendruosius teisės principus. Iš ieškinio faktinį pagrindą sudarančių argumentų matyti, jog ieškinio reikalavimai grindžiami, apelianto teigimu, neteisėtu angų kirtimu ir langų įrengimu pastato, esančio ( - ), šiaurinėje ugniasienėje. Pastato rekonstrukcija apima ne tik darbus, susijusius su angų kirtimu ir langų įrengimu, bet ir daug kitų darbų, todėl visų statinio rekonstravimo darbų sustabdymas neatitiktų byloje pareikštų ieškinio reikalavimų, laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų ir pažeistų ekonomiškumo principą. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai pritaikė ginčo klausimą reglamentuojančias teisės normas, todėl apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

28Pagal CPK 80 straipsnio 2 dalį už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas 100 Lt žyminis mokestis. Nagrinėjamu atveju ieškovas, paduodamas atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesumokėjo įstatyme nustatyto žyminio mokesčio, todėl iš jo valstybei priteistina 100 Lt žyminio mokesčio už atskirąjį skundą (CPK 96 str.).

29Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30palikti nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį.

31Priteisti iš ieškovo E. P. (asmens kodas ( - )) 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminio mokesčio valstybei, sumokant pastarąją sumą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi netenkino... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu ieškovas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.... 8. Nevertinta, kad Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio... 9. Nepagrįstai spręsta, kad nepateikta ir nenurodyta argumentų, motyvų,... 10. Nurodžius, kad ieškovas yra pateikęs rašytinius įrodymus, kuriuose... 11. Neįvertinta, kad šio ginčo atveju teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos... 12. Neatsižvelgta, kad apeliantas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 13. Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nederamai ir... 14. Prašo panaikinti nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir patenkinti... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Kauno miesto savivaldybės... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretieji asmenys L. N., N. N., R. K. N.... 17. Kitų atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 21. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė, jog pagrindo ieškovo... 22. Atmestini atskirojo skundo argumentai dėl teismo atlikto įrodymų ir ieškovo... 23. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neturi vertinti pareikšto... 24. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais, kad... 25. Teigdamas, jog Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą... 26. Apeliacinės instancijos teismas nevertina kitų atskirojo skundo motyvų,... 27. Pažymėtina, kad ieškovo prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės... 28. Pagal CPK 80 straipsnio 2 dalį už atskiruosius skundus žyminis mokestis... 29. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 30. palikti nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d.... 31. Priteisti iš ieškovo E. P. (asmens kodas ( - )) 100 Lt (vieną šimtą litų)...