Byla 2A-1794-485/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus ir Egidijaus Tamašausko, sekretoriaujant Jurgitai Šiuparytei - Kekienei, atsakovės UAB „Opus Arboris“ atstovui direktoriui J. G. M.,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Opus Arboris“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9414-364/2010 pagal ieškovės Valstybinės įmonės Marijampolės miškų urėdijos ieškinį atsakovei UAB „Opus Arboris“dėl netesybų priteisimo.

4Kolegija

Nustatė

6ieškovė ieškiniu (b. l. 3-4) prašė priteisti iš atsakovės 1 634,88 Lt netesybas, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė nurodė, jog 2008-12-08 šalys sudarė apvaliosios medienos pirkimo - pardavimo ilgalaikę sutartį Nr. 09-12, pagal kurią atsakovė įsipareigojo per ketvirtį nupirkti iš ieškovės 100 m3 apvaliosios medienos. Tačiau 2009 m. trečiąjį ketvirtį atsakovė nenupirko sutartyje numatyto medienos kiekio. 2009-06-12 raštu ieškovė informavo atsakovę apie susidariusį įsiskolinimą ir apie paruoštą medienos kiekį. Atsakovei neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų, ieškovė patyrė nuostolius, nes turėjo medieną saugoti ir negalėjo jos parduoti kitiems asmenims. Šalys susitarė dėl 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies, netesybų taikymo, kaltai dėl sandorio nevykdymo šaliai. Atsakovei nevykdant pareigos nupirkti sutartą apvaliosios medienos kiekį, ieškovė dėl to patyrė 1 634,88 Lt nuostolių.

8Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 10 d. sprendimu (b. l. 55-58) ieškinį tenkino visiškai, priteisė ieškovei iš atsakovės 50 Lt žyminį mokestį, valstybei -12,50 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

9Teismas nurodė, jog atsakovė, pasirašydama apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartį, pripažino sutarties sąlygas. Teismas atmetė atsakovės argumentą, kad ji yra silpnesnė sutarties šalis, nes sutartis buvo pasirašyta abiejų šalių, sutartis buvo vykdoma joje nustatytomis sąlygomis. Teismas nurodė, jog atsakovė nesutikimą su ieškiniu grindžia ta aplinkybe, kad ieškovė 2009-08-26 raštu buvo informuota apie reikiamo kiekio ir reikiamos kokybės medienos nebuvimą. Teismas laikė, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad minėtas raštas pasiekė ieškovę, juolab, kad šią aplinkybę ieškovė ginčijo. Teismas darė išvadą, kad atsakovė nevykdė sutartyje prisiimtos pareigos nupirkti reikiamą kiekį medienos, neinformavo ieškovės, todėl tinkamai nevykdė sutarties. Netesybų dydis ir skaičiavimo tvarka buvo aptarti sutarties 6.2 p., kuris šalių nėra pakeistas ar panaikintas. Teismas taip pat nurodė, kad reikalavimui dėl apmokėjimo už prekes (paslaugas), jei apmokėjimas sutartyje numatytas dalimis arba periodiniais mokėjimais, ieškinio senaties termino eiga prasideda dėl kiekvienos mokėjimo dalies arba periodinio mokėjimo nuo tos dienos, kada suėjo tos prievolės dalies arba periodinio mokėjimo terminas (CK 1.127 straipsnio 2 dalis). Ketvirtojo ketvirčio laikotarpis trunka nuo 2009-06-01 iki 2009-09-03. Todėl terminas netesyboms reikšti skaičiuotinas nuo 2009-10-01. Ieškinys teisme gautas 2010-03-20, priimtas 2010-03-22 (b. l. 3), todėl teismas laikė, kad terminas ieškiniui dėl netesybų priteisimo pareikšti yra nepraleistas (CK 1.127 str., CK 1.125 str.5 d. 1 p.).

10Atsakovė apeliaciniu skundu (b. l. 72-74) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 10 d. sprendimą pakeisti, ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

11Atsakovė nesutinka su teismo sprendimu dėl šių motyvų:

121.

13pirmosios instancijos teismas šališkai nagrinėjo bylą, kadangi įpareigojo atsakovės atstovę pateikti išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, teismas leido ieškovės atstovui neatsakyti į atsakovės atstovės užduodamus klausimus. Teismas nepagrįstai nustatė, jog atsakovės atstovė prašė teismo taikyti ieškinio senatį, kadangi toks atsakovės prašymas buvo išreikštas parengiamuosiuose dokumentuose, o ne teismo posėdžio metu; atsakovės atstovei nebuvo leista pasakyti baigiamosios kalbos;

142.

15teismas nevertino aplinkybės, kad sutarties 1.1 p. įpareigojo ne tik atsakovę nupirkti, bet ir ieškovę parduoti atsakovei 100 k.m. medienos. Teismas netyrė faktinių aplinkybių, susijusių su neva ieškovės patirtais nuostoliais. Teismas visą aplinkybių įrodinėjimo naštą perkėlė tik atsakovei. Faktą, kad mediena buvo paruošta ir atsakovė jos nenupirko privalėjo įrodyti ieškovė;

163.

17teismas neteisingai įvertino liudytojų parodymus, kas sąlygojo neteisingas teismo išvadas. Liudytojų R. T. M. ir V. R. parodymai patvirtina, kad ieškovė neįrodė paruoštos medienos buvimo fakto;

184.

19teismas nevertino CK 6.262 str. nurodytų aplinkybių, t.y. netyrė fakto ar ieškovė praleido savo prievolės įvykdymo terminą ir kodėl ieškovė nesivadovavo sutartyje įtvirtinta pareiga pranešti raštu atsakovei apie paruoštą medieną.

20Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 87-88) nurodo, jog pagal 2008 m. gruodžio 8 d. tarp šalių sudarytą apvaliosios medienos pirkimo - pardavimo ilgalaikę sutartį, kuri įsigaliojo 2009 m. sausio 2 d., ieškovė įsipareigojo pagal sutarties priedą Nr. 2 patiekti nurodytus kiekius apvaliosios medienos atsakovei. Vykdydama šią pareigą, 2009-06-12 raštu Nr. 3-363(9.10) dėl įsiskolinimo ir paruoštų pjautinųjų rąstų, ieškovė pranešė atsakovei, jog ši susimokėtų susidariusią skolą ir pasiimtų paruoštus pjautinuosius beržų rąstus. Kadangi atsakovė nesumokėjo nurodyto įsiskolinimo, ieškovė, vadovaudamasi Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 62 punktu, negalėjo patiekti apvaliosios medienos. Neperleisdama atsakovei apvaliosios medienos, ieškovė patyrė nuostolius. Dėl sugaišto laiko beieškant kito kliento, pjautinieji beržų rąstai prarado pradinę kokybę. Sutartyje buvo numatyta parduoti B kokybės klasės rąstų, tačiau šiems ilgiau pastovėjus, kokybės klasė suprastėjo. Atsakovei 2009-10-12 buvo išsiųstas raštas Nr. 3-545(9.10) dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, baudos ir skolos. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio terminas už 2009 m. trečiąjį ketvirtį prasidėjo 2009 m. spalio 1 d., o baigėsi 2010 m. kovo mėn. 31 d. Dėl šios priežasties ieškovė nesutinka su sutrumpintu 6 mėn. baudos senaties terminu (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Ieškovė taip pat nurodo, jog šalių ginčo laikotarpiu girininkas V. R., tiesiogiai su vadybininku R. T. M. nebendravo, kadangi nuo 2009 m. liepos 1 d. buvo perkeltas iš prekybos vadybininko pareigų į Šunskų girininkiją dirbti girininku. Dėl šios priežasties tiesioginis bendravimas vyko su prekybos vadybininku D. A..

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str. patikrinimas (CPK 320 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

24Byloje nustatyta, kad 2008-12-08 šalys sudarė Apvalios medienos pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 09-12 (b. l. 5-8). Sutarties 1.1 punktu ieškovė įsipareigojo patiekti, o atsakovė - nupirkti apvaliąją medieną pagal 1 priede nurodytus reikalavimus, kiekius ir kainas. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas nevertino aplinkybės, kad sutarties 1.1 p. įpareigojo ne tik atsakovę nupirkti, bet ir ieškovę parduoti atsakovei 100 k.m. medienos, teismas visą aplinkybių įrodinėjimo naštą perkėlė tik atsakovei, faktą, kad mediena buvo paruošta ir atsakovė jos nenupirko privalėjo įrodyti ieškovė. Teismas neteisingai įvertino liudytojų parodymus, kas sąlygojo neteisingas teismo išvadas. Liudytojų R. T. M. ir V. R. parodymai patvirtina, kad ieškovė neįrodė paruoštos medienos buvimo fakto. Taigi apeliaciniame skunde yra keliamas įrodymų vertinimo bei įrodinėjimo naštos paskirstymo šalims tinkamumo klausimas. Pažymėtina, kad pagrindinės įrodymų ir įrodinėjimo taisyklės yra suformuluotos CPK 176-185 straipsniuose. Teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus bei jų pakankamumą vienokioms ar kitokioms teisinėms išvadoms daryti, privalo vadovautis šiuose straipsniuose suformuluotomis įrodinėjimo taisyklėmis. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas konkrečioje civilinėje byloje turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į bylos kategoriją, jos pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/1999, kat. 32; 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004, kat. 2.4.3.7; 2005-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005, kat. 114.11; 121.21; 128.2 ir kt.). Taigi, teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. CPK 185 straipsnis reikalauja, kad teismas pateikiamą įrodymų vertinimą grįstų savo vidiniu įsitikinimu, visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Tai reiškia, kad vieno ar kito bylai reikšmingo fakto buvimas ar nebuvimas ir teisinis to fakto vertinimas gali būti konstatuojami tada, kai tokioms išvadoms pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas reiškia, kad teismo išvados turi būti grindžiamos tokiais įrodymais, kurie nekelia pagrįstų abejonių savo įrodomąja galia, leistinumu ar sąsajumu. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovės ieškinį, sprendime pakankamai argumentuotai pateikė įrodymų analizę ir vertinimą, pagrįstai nusprendė, jog pateiktų įrodymų pakanka pagrįsti išvadai, kad atsakovė neįvykdė sutarties sąlygų, neįvykdė prievolės nupirkti iš ieškovės prekes pagal sutartį. Iš byloje esančio 2009-06-12 ieškovės rašto „Dėl įsiskolinimo ir paruoštų beržo pjautinųjų rąstų“ matyti, kad 2009-06-12 ieškovė informavo atsakovę, kad pagal šalių sudarytą sutartį atsakovė nėra atsiskaičiusi su ieškove už patiektą medieną ir yra skolinga ieškovei 10 528,50 Lt. Ieškovė nustatė atsakovei terminą iki 2009-06-17 atsiskaityti. Taip pat ieškovė nurodė, jog yra paruošusi pardavimui atsakovei reikalingą kiekį medienos. Atsakovė šios aplinkybės byloje nenuginčijo. Tačiau atsakovė remiasi 2009-08-26 savo raštu ieškovei, kuriame teigia, jog privalėjo iš ieškovės nupirkti 230 m3 rąstų, tačiau ieškovei nepatiekus atsakovei reikalingo kiekio, atsakovė atsisako pirkti rąstus, tačiau ieškovei pretenzijų nereiškia. Tokios aplinkybės rodo, jog atsakovė savo veiksmais pripažįsta pažeidusi prievolę, t.y. atsakovė nereikalavo iš ieškovės tinkamai vykdyti sutartį, nepasinaudojo sutartyje nustatytomis galimybėmis skaičiuoti netesybas arba aplamai nutraukti sutartį. Taigi iš bylos dokumentų matyti, kad atsakovė pripažįsta, kad netinkamai vykdė savo prievoles pagal sutartį, ne tik, kad neatsiskaitė už jau priimtą medieną, tačiau atsisakė pirkti ir kitą medienos kiekį, nors tai turėjo daryti pagal sutartį. Kolegijos nuomone, tokiais veiksmais atsakovė pažeidė savo įsipareigojimus, o objektyvių sutarties nevykdymo priežasčių, pateisinančių sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nenurodė. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad sutartinių įsipareigojimų neįvykdžiusiai atsakovei pagal nurodytus sutarčių punktus atsiranda prievolė sumokėti netesybas.

25Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas netyrė faktinių aplinkybių, susijusių su neva ieškovės patirtais nuostoliais. Iš šalių sudarytos sutarties matyti, jog šalys 6.2 punktu nustatė, jog jeigu pirkėjas neperka arba pardavėjas neparduoda apvaliosios medienos numatytais sutartyje terminais ir kiekiais, sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai sutarties šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio vertės dydžio baudą. Be to, šalys susitarė, kad bauda gali būti nemokama išimtinais atvejais dėl objektyvių, nuo sutarties šalių nepriklausomų ir sutarties sąlygų neleidžiančių įgyvendinti aplinkybių, kurios turi būti įrodytos, o apie šias aplinkybes sutarties šalys privalo viena kitą informuoti per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog ieškovė nesivadovavo sutartyje įtvirtinta pareiga pranešti raštu atsakovei apie paruoštą medieną. Kolegija nesutinka su tokia atsakovės pozicija, kadangi, kaip jau buvo minėta, 2009-06-12 ieškovė informavo atsakovę apie paruoštą medieną, o atsakovė tik 2009-08-26 atsakė į ieškovės pasiūlymą, nurodydama, kad mediena yra netinkamos kokybės. Kolegijos manymu, aplinkybė, kad atsakovė tik praėjus dviems su puse mėnesio informavo ieškovę apie netinkamos medienos kokybę leidžia daryti išvadą, kad atsakovė tikrai delsė nupirkti medieną, kas galimai įtakojo medienos kokybę. Tokias aplinkybes ieškovė nurodė ir ieškinyje, kurių atsakovė nenuginčijo. Be to, minėtu 2009-08-26 raštu atsakovė pareikalavo, jog ieškovė pateiktų jai 100 m3 medienos, o 2009-10-12 pretenzijoje ieškovė nurodė, jog atsakovė minėtos medienos kiekio nenupirko, dėl ko reikalavo iš atsakovės netesybų. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, taip pat jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius. Taigi ieškovė visiškai pagrįstai 2009-10-12 raštu „Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, baudos ir skolos“ informavo atsakovę, jog dėl 2009 m. trečiąjį ketvirtį nenupirkto medienos kiekio, ji reikalauja iš atsakovės sutartyje nustatytų netesybų. Kolegija tik pažymi, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

26Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė teisės normas, reglamentuojančias procesą pirmosios instancijos teisme, t.y. pirmosios instancijos teismas šališkai nagrinėjo bylą, kadangi įpareigojo atsakovės atstovę pateikti išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, teismas leido ieškovės atstovui neatsakyti į atsakovės atstovės užduodamus klausimus, teismas nepagrįstai nustatė, jog atsakovės atstovė prašė teismo taikyti ieškinio senatį, kadangi toks atsakovės prašymas buvo išreikštas parengiamuosiuose dokumentuose, o ne teismo posėdžio metu; atsakovės atstovei nebuvo leista pasakyti baigiamosios kalbos. Kolegija šiuos argumentus laiko nepagrįstais, kadangi kaip matyti iš bylos, atsakovė, manydama, jog jos procesinės teisės yra pažeistos, nereiškė nušalinimo bylą nagrinėjusiam teisėjui, nereiškė pastabų dėl teismo posėdžio protokolo, iš kurio beje matyti, kad atsakovės atstovui buvo suteikta baigiamosios kalbos teisė.

27Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada priimant skundžiamą procesinį sprendimą pagrįsta įrodymais, kurie nekelia abejonių savo įrodomąja galia, leistinumu ir tarpusavio ryšiu (CPK 177, 180, 183 ir 185 str.), tinkamai taikant materialinės ir procesinės teisės normas. Todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Atmetus apeliacinį skundą iš apeliantės priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30apeliacinį skundą atmesti.

31Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš atsakovės UAB „Opus Arboris“ (į. k. 234993710, reg. Kaune, Savanorių pr. 177A) valstybei 6,80 Lt (šešių litų 80 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Kolegija... 6. ieškovė ieškiniu (b. l. 3-4) prašė priteisti iš atsakovės 1... 7. Ieškovė nurodė, jog 2008-12-08 šalys sudarė apvaliosios medienos pirkimo -... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 10 d. sprendimu (b. l.... 9. Teismas nurodė, jog atsakovė, pasirašydama apvaliosios medienos... 10. Atsakovė apeliaciniu skundu (b. l. 72-74) prašo Kauno miesto... 11. Atsakovė nesutinka su teismo sprendimu dėl šių motyvų:... 12. 1.... 13. pirmosios instancijos teismas šališkai nagrinėjo bylą, kadangi įpareigojo... 14. 2.... 15. teismas nevertino aplinkybės, kad sutarties 1.1 p. įpareigojo ne tik... 16. 3.... 17. teismas neteisingai įvertino liudytojų parodymus, kas sąlygojo neteisingas... 18. 4.... 19. teismas nevertino CK 6.262 str. nurodytų aplinkybių, t.y. netyrė fakto ar... 20. Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 87-88) nurodo, jog... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. ... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Byloje nustatyta, kad 2008-12-08 šalys sudarė Apvalios medienos pirkimo -... 25. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas netyrė faktinių... 26. Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos... 27. Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 28. Atmetus apeliacinį skundą iš apeliantės priteistinos teismo turėtos... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 dalies 1... 30. apeliacinį skundą atmesti.... 31. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 10 d. sprendimą palikti... 32. Priteisti iš atsakovės UAB „Opus Arboris“ (į. k. 234993710, reg. Kaune,...