Byla e2S-489-280/2015
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „Vilstata“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 4 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. L2-485-758/2015 pagal kreditoriaus UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pareiškimą skolininkui UAB „Vilstata“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3Kreditorius UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateiktu pareiškimu prašė priteisti iš skolininko 112 536,81 EUR skolos, 1 237,90 EUR delspinigių, 8,3 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 430 EUR žyminio mokesčio.

4Kreditorius UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą skolininko turtui. Kreditorius paaiškino, kad skolos suma yra didelė, didžiąją dalį skolininko turto sudaro pirkėjų įsiskolinimas, skolininko turto vertė 2013 metais, lyginant su 2012 metais, sumažėjo, vertingiausias skolininko turtas yra įkeistas, skolininko atžvilgiu jau yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės areštuojant turtą, skolininkas vengia vykdyti prievolę kreditoriui.

5Visagino miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartimi prašymą tenkino ir taikė laikinąsias apsaugos priemones kreditoriaus UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ reikalavimų užtikrinimui ir areštavo skolininkui UAB „Vilstata“ priklausančius kilnojamuosius daiktus, esančius pas skolininką arba pas trečiuosius asmenis, bei nekilnojamuosius daiktus 113 774,71 EUR sumai, uždraudžiant skolininkui jį perleisti kitiems asmenims, taip pat įkeisti, tačiau paliekant skolininkui jį saugoti ir juo naudotis, o nustačius, kad skolininkas tokio turto neturi ar turi nepakankamai nurodė areštuoti skolininko pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas skolininką ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį savo darbuotojams, mokėti valstybei mokesčius, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su kreditoriumi UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, kad bendrai būtų areštuota daiktų ir/ar piniginių lėšų ne daugiau kaip už 113 774,71 EUR. Teismas pažymėjo, kad kreditoriaus reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti suma yra didelė, dalis skolininko turto yra įkeista, kreditorius tikėtinai pagrindžia reikalavimą, todėl vertino, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6Skolininkas UAB „Vilstata“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-04 nutartį ir priimti naują nutartį: UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Vilstata“ atžvilgiu netenkinti. Apeliantas nurodė, kad kreditorius su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo nebuvo pateikęs jokių įrodymų, kurie kad ir preliminariai pagrįstų jo reikalavimo teisę bei skolininko vengimą vykdyti sutartines prievoles kreditoriaus naudai, todėl teismo išvada, jog skolininkas vengia vykdyti prievolę kreditoriui, yra akivaizdžiai nepagrįsta. Teismas, konstatuodamas, jog šiuo atveju yra grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymui, kaip pagrindą nurodė tik didelę ginčo sumą bei tą faktą, kad bendrovės nekilnojamasis turtas yra įkeistas bankui, tačiau toks argumentavimas nėra pakankamas ir prieštarauja teismų praktikai. Su pareiškimu nebuvo pateikta jokių įrodymų apie tai, kad skolininkas ketina slėpti turtą ar kitokiu būdu yra nesąžiningas ir tai gali lemti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Vien tai, kad bendrovės turtas yra įkeistas bankui, pats savaime neapsunkina būsimo teismo sprendimo įvykdymo, kadangi būtina atsižvelgti į tai, kaip įmonė vykdo veiklą, kokia jos apyvarta, įstatinio kapitalo dydis, tačiau to pirmosios instancijos teismas nevertino. Šiai dienai UAB „Vilstata“ neturi jokių įsiskolinimų valstybės biudžetui, nėra duomenų, jog skolininkas imasi ar imsis kokių nesąžiningų veiksmų. Įmonė sėkmingai vykdo veiklą jau 20 metų, turi sukaupusi patirtį ir užsitarnavusi tokią reputaciją, dėl kurios ir toliau sėkmingai vykdo statybos, elektrotechnikos darbus, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, bendrovėje dirba 108 darbuotojai, įstatinis kapitalas siekia 650 776,18 EUR, mėnesio apyvarta – apie 410 000 EUR. Pirmosios instancijos teismas pažeidė laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principus, todėl skundžiama nutartis turi būti panaikinta.

7Kreditorius UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepimu prašo UAB „Vilstata“ atskirąjį skundą atmesti. Kreditorius pažymėjo, kad pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo kreditorius nurodė faktinį reikalavimo pagrindą – tarp kreditoriaus ir skolininko sudarytą subrangos sutartį, kurios pagrindu kreditorius atliko darbus, už kuriuos skolininkas jam nesumokėjo. Kreditorius nurodė ir dokumentus, kurių pagrindu reikalauja iš skolininko priteisti skolą. Be to, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, gavęs prieštaravimus dėl teismo įsakymo, pateikė ieškinį Panevėžio apygardos teismui, iš kurio taip pat matyti, jog reikalavimai yra pagrįsti. Pareiškime nurodytos aplinkybės pagrindžia, kad skolininkas elgiasi nesąžiningai ir naudojo apgaulę prieš kreditorių dar iki jam kreipiantis į teismą, o nesąžiningas skolininko elgesys kelia grėsmę kad ji ir toliau gali elgtis nesąžiningai. Kreditorius taip pat pažymėjo, jog UAB „Vilstata“ iš šešių viešųjų pirkimų, kuriuose dalyvavo 2014 m., nelaimėjo nei vieno, taigi pirkimo sutarčių nesudarė. Bendrovė nepateikė dokumentų, pagrindžiančių, jog sėkmingai vykdo sutartis su užsakovais ir gauna pajamas, nurodė daugiau nei vienerių metų senumo apyvartos duomenis, kurie, yra pagrindo manyti, yra pasikeitę. UAB „Vilstata“ neįrodė, kad reikalavimų suma jai nėra didelė. Priešingai, byloje yra duomenų, kad visos skolininko turtas yra areštuotas arba įkeistas. 2013 m. pabaigoje skolininko trumpalaikiai įsipareigojimai buvo beveik lygūs skolininko turtui, kas reiškia, kad UAB „Vilstata“ turtinė padėtis jau 2013 m. pabaigoje nėra gera. Kreditorius pažymėjo, jog antstolis, vykdydamas teismo nutartį, areštavo UAB „Vilstata“ nekilnojamąjį turtą, o kilnojamajam turtui ir piniginėms lėšoms areštas nebuvo taikytas. Taigi byloje laikomasi proporcingumo ir ekonomiškumo principų.

8Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10CPK 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Teismų praktikoje yra susiformavę tam tikri laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei aplinkybės, kurie turi būti įvertinti sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu.

11Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo reiškiamas 113 774,71 EUR sumai. Skolininkui pateikus prieštaravimus, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris Panevėžio apygardos teisme priimtas, pasirengta bylos nagrinėjimui, paskirtas teismo posėdis. Pažymėtina, kad Panevėžio apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškinio reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą bendrai 120 000 EUR sumai, nutartis įsiteisėjusi. Apeliantas teigia, kad teismas, prieš taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, preliminariai neįvertino pareiškimo reikalavimų pagrįstumo, tačiau su nurodomais atskirojo skundo motyvais apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies, pirmosios instancijos teismas įvertino kreditoriaus reikalavimus ir darė išvadą, kad šie reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti. Tokią išvadą patvirtina ir tai, kad kreditoriui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateikus ieškinį, šis buvo priimtas, papildomai taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

12Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Ar suma yra didelė, būtina vertinti atsižvelgiant į ginčo subjektus ir kitas aplinkybes, susijusias (lemiančias) su konkretaus subjekto turtine padėtimi, nes objektyvus didelės sumos slenksčio nustatymas negalimas. Skolininkas UAB „Vilstata“ nurodo, kad yra pajėgus įvykdyti kreditoriui galimai palankų teismo sprendimą, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, bendrovės didelė mėnesio apyvarta bei įstatinis kapitalas. Pažymėtina, kad šalis turi pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.), todėl apeliantas privalo įrodyti esantis finansiškai pajėgus įvykdyti teismo sprendimą. UAB „Vilstata“ teismui nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių gerą bendrovės finansinę būklę, o prie atskirojo skundo pridėti rekvizitai.lt duomenys apie UAB „Vilstata“ apyvartą ar dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose šios aplinkybės taip pat nepatvirtina. UAB „Vilstata“ apyvartos mastai ar dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose neleidžia daryti išvados, jog UAB „Vilstata“ veikla pelninga ar bendrovė neturi įsiskolinimų. VSDFV duomenimis UAB „Vilstata“ 2015-06-16 skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 24 944,03 €, duomenų, todėl apeliantas nepagrįstai teigia neturintis įsiskolinimų valstybės biudžetui. Įvertinus byloje pateiktus dokumentus, konstatuotina, kad skolininkas neįrodė geros finansinės padėties, nėra duomenų, kad artimiausiu metu skolininko finansinė padėtis žymiai pagerės, todėl teigti, kad skolininkui ieškinio suma nėra didelė, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo. Kadangi, kaip jau buvo minėta, didelė reikalavimų suma lemia grėsmę, kad teismo sprendimo vykdymas gali tapti sunkesnis ar net negalimas visiškai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštą skolininko turtui pareikštų reikalavimų ribose.

13Apeliantas taip pat nurodo, kad teismo nustatytos laikinosios apsaugos priemonės yra neekonomiškos ir neproporcingos. Su tokiu atskirojo skundo argumentu negalima sutikti. Atskleidžiant ekonomiškumo ir proporcingumo principų turinį teismų praktikoje pažymima, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumų ar ribojimų proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Pirmosios instancijos teismas turto areštą taikė reikalavimų ribose - 113 774,71 EUR sumai, taigi neviršijo pareiškimo dėl teismo įsakymo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui būtinos sumos dydžio, todėl laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia bendrųjų teisės ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų.

14Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

16Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai