Byla I-140-279/2013
Dėl sprendimo dalies panaikinimo atsakovei Utenos rajono savivaldybės tarybai

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Čekanauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja ), Irenos Varžinskienės, Dalios Pranckienės sekretoriaujant Virginijai Jasevičienei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (duomenys neskelbtini) atstovams S. K. ir advokato padėjėjui Vadimui Makušinui, atsakovės Utenos rajono savivaldybės tarybos atstovui E. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (duomenys neskelbtini) skundą dėl sprendimo dalies panaikinimo atsakovei Utenos rajono savivaldybės tarybai ir

Nustatė

2pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (duomenys neskelbtini) (toliau – ir UAB (duomenys neskelbtini), ir Bendrovė) teismui pateiktu skundu prašo panaikinti Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ (toliau – ir Sprendimas) 2 punktą, kuriuo UAB (duomenys neskelbtini) priklausančioje kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), apribotas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22.00 val. iki 8.00 val.(b. l. 2-7). Pareiškėja skunde nurodė, kad ginčijama sprendimo dalis yra nepagrįsta, kadangi neatitinka proporcingumo principo reikalavimo, be jokio pagrindo suvaržyta UAB (duomenys neskelbtini) ūkinė veikla.

3UAB (duomenys neskelbtini) atstovai S. K. ir advokato padėjėjas Vadimas Makušinas nurodė, kad Utenos rajono savivaldybės administracija 2009 m. liepos 22 d. UAB (duomenys neskelbtini) išdavė licenciją Nr. (duomenys neskelbtini), kuri suteikė teisę bendrovei visą parą pardavinėti alkoholinius gėrimus kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini). Taryba priėmė 2010 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini), kurio 1.1. punktu pareiškėjai nusprendė šioje kavinėje apriboti prekybą alkoholiniais gėrimais nuo 8.00 val. iki 22.00 val. Pareiškėja minėtą Tarybos sprendimą apskundė Panevėžio apygardos administraciniam teismui. Tuo laikotarpiu, kol vyko administracinės bylos nagrinėjimas minėtame bei apeliacinės instancijos teismuose, UAB (duomenys neskelbtini) nuo 2011 m. vasario 3 d. nutraukė veiklą ir jos nebevykdė. Pareiškėja teigė, kad nors Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gruodžio 1 d. ir priėmė UAB (duomenys neskelbtini) palankią nutartį – kavinei, esančiai (duomenys neskelbtini) nustatė alkoholinių gėrimų pardavimo laiką: vartoti vietoje - visą parą, išsinešti - nuo 8 val. iki 22 val., tačiau iki bylos nagrinėjimo pabaigos UAB (duomenys neskelbtini) nuomotos geroje miesto vietoje ir tvarkingos patalpos jau buvo išnuomotos kitai įmonei- UAB (duomenys neskelbtini). Dėl šios priežasties UAB (duomenys neskelbtini) prarado galimybes verstis ūkine – komercine veikla. Pareiškėja vėl pradėjo savo veiklą tik nuo 2012 m. spalio 18 d., kai kita įmonė, nuomojusi kavinės patalpas (duomenys neskelbtini), nutraukė veiklą. Taryba, priimdama ginčijamo 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) dalį, atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011m. gruodžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A 63-3245/2011, daugiabučių namų bendrijos (duomenys neskelbtini) pirmininko G.P. 2012-09-18 prašymą, R. M. 2012-10-03 elektroninį laišką, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio 2012-10-10 raštą Nr. (duomenys neskelbtini), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2012-11-02 raštą Nr. (duomenys neskelbtini) bei Utenos rajono savivaldybės Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos priežiūros Utenos rajono savivaldybėje komisijos 2012-10-23 d. posėdžio protokolą Nr. (duomenys neskelbtini). Atstovai akcentavo, kad laikotarpiu nuo 2011-02-03 iki 2012-10-18 UAB (duomenys neskelbtini) nevykdė jokios veiklos, tai yra, buvo ją sustabdžiusi. Pažymėjo, kad nuo 2012-10-18 iki 2012-11-29, kai buvo priimtas ginčijamas Tarybos sprendimas, prie kavinės, esančios (duomenys neskelbtini), nebuvo padarytas nei vienas teisės pažeidimas, nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas. Utenos rajono savivaldybės taryba jokių skundų ar prašymų apriboti pareiškėjai UAB (duomenys neskelbtini) prekybą alkoholiniais gėrimais negavo, o ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos priežiūros Utenos rajono savivaldybėje komisija nesikreipė į Komisijos nuostatų 10 punkte nurodytus subjektus dėl informacijos bei duomenų pateikimo apie gautus skundus dėl UAB (duomenys neskelbtini), pasiūlymus dėl reikalingumo įmonei riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Pareiškėja nesutiko su atsakovės atsiliepime nurodyta aplinkybę, kad pareiškėja naktimis alkoholiniais gėrimais prekiauja „per langelį“ jos patalpos naktimis būna uždarytos. Atstovai nurodė, kad esant tokioms aplinkybėms, mano, kad atsakovės 2012-11-29 priimto sprendimo 2 punktas negali būti pripažintas teisėtu, proporcingu pagrįstiems administravimo tikslams pasiekti ir viešajam interesui apginti, kadangi jis suvaržė įmonės veiklą labiau, negu reikia teisėtiems ir visuotinai svarbiems tikslams pasiekti, pažeidė UAB (duomenys neskelbtini) įstatymais garantuotas teises kartu su kitomis įmonėmis užsiimti tokia ūkine – komercine veikla, kurią leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

4Atsakovė Utenos rajono savivaldybės taryba ( toliau- Taryba) atsiliepimu prašė skundo netenkinti, motyvuodama tuo, kad 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ yra pagrįstas ir teisėtas. Atsakovės atstovas E. Š. nurodė, kad ginčijamu Sprendimu atsakovė dviem ūkio subjektams –UAB (duomenys neskelbtini) ir UAB (duomenys neskelbtini), vykdančioms analogišką ūkinę veiklą toje pačioje vietoje, (duomenys neskelbtini), apribojo mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką - uždraudė prekiauti alkoholiu nakties metu. Nurodė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-12-01 nutartis jokios įtakos atsakovei priimant sprendimą neturėjo. Tačiau buvo remiamasi suformuota teismo praktika, teisės aktų aiškinimu, jų taikymu analogiškose situacijose. Paaiškino, kad ginčijamo administracinio akto projektas buvo rengtas dėl trijų ūkio subjektų –UAB (duomenys neskelbtini), UAB (duomenys neskelbtini) ir UAB (duomenys neskelbtini). Pažymėjo, kad R. M. 2012-10-03 elektroninis laiškas, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio 2012-10-10 raštas Nr. (duomenys neskelbtini), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2012-11-02 raštas Nr. (duomenys neskelbtini) buvo susiję ne su UAB (duomenys neskelbtini), o su sprendimo priėmimu UAB (duomenys neskelbtini). Taryba pritarė projektui apriboti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką UAB (duomenys neskelbtini) ir UAB (duomenys neskelbtini), tačiau nepritarė apriboti šią teisę UAB (duomenys neskelbtini). Tokiu būdu per klaidą iš priimto Tarybos sprendimo preambulės nebuvo išbraukti faktiniai pagrindai, išimtinai susiję su UAB (duomenys neskelbtini). Atsakovė, priimdama ginčijamo sprendimo dalį, atsižvelgė į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, o taip pat į 2012-09-18 Utenos rajono savivaldybėje gautą daugiabučių namų bendrijos (duomenys neskelbtini) pirmininko G.P. prašymą, kuriame nurodoma, kad dėl kavinės – baro , esančios (duomenys neskelbtini), veiklos aplinkinių namų gyventojai patiria daug nepatogumų, pažeidžiamos jų teisės ir teisėti interesai. Gyventojų skundai, policijos pateikta oficiali informacija apie užregistruotus pranešimus dėl daromų teisės pažeidimų akivaizdžiai rodo, kad identiško tipo alkoholio prekyvietė šiuo adresu yra nesuderinama su viešuoju interesu ir visuomenės apsauga, todėl siekiant apsaugoti visuomenės interesus būtina riboti alkoholio prekybą minėtoje vietoje. Atstovas nurodė, kad atsakovės veiksmai UAB (duomenys neskelbtini) atžvilgiu nėra diskriminaciniai ar neteisėtai ribojantys konkurenciją. Kiekvieno ūkio subjekto veikla, taip pat ir taikytini ribojimai vertintini individualiai, todėl, atsižvelgiant į tai, kad UAB (duomenys neskelbtini) yra įkūrusi naktinį klubą, jo patalpos yra didelės, jose yra diskotekų salė, baras, alkoholiu prekiaujama vietoje, tuo tarpu pareiškėja naktimis alkoholiniais gėrimais prekiauja „per langelį“ jos patalpos naktimis būna uždarytos, atsakovė neapribojo UAB (duomenys neskelbtini) prekybos alkoholiniais gėrimais laiko.

5Skundas tenkintinas .

6Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB (duomenys neskelbtini) vykdo viešojo maitinimo veiklą ir kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), prekiauja alkoholiniais gėrimais. Utenos r. savivaldybės administracija pareiškėjai UAB (duomenys neskelbtini) 2009 m. gruodžio 15 d. išdavė licenciją Nr. (duomenys neskelbtini), suteikusią teisę visą parą pardavinėti alkoholinius gėrimus kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini). Utenos r. savivaldybės taryba 2010-10-28 priėmė sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“, kurio 1.1 punktu UAB (duomenys neskelbtini) apribojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 8.00 val. iki 22.00 val. kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-12-01 nutartimi administracinėje byloje Nr. A63-3245/2011 Tarybos sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) 1.1 punktas pakeistas, nustatant UAB (duomenys neskelbtini) kavinei (duomenys neskelbtini) alkoholinių gėrimų pardavimo laiką: vartoti vietoje – visą parą, išsinešti nuo 8 val. iki 22 val. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja UAB (duomenys neskelbtini) kavinėje ,esančioje (duomenys neskelbtini) nuo 2011-02-03 iki 2012-10-18 nevykdė jokios veiklos. Patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), buvo išnuomotos kitai įmonei- UAB (duomenys neskelbtini). Iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-10-22 rašto ( b. l. 32) matyti, kad UAB (duomenys neskelbtini) nuo 2012-10-18 nutraukė savo veiklą jai priklausančioje parduotuvėje – bare, esančiame (duomenys neskelbtini) ir nuo 2012-10-18 minėtu adresu atnaujino savo veiklą UAB (duomenys neskelbtini). Utenos rajono savivaldybės taryba 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ 2 punktu UAB (duomenys neskelbtini) priklausančioje kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), apribojo mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22.00 val. iki 8.00 val.

7Ginčo dalyku šioje byloje yra Utenos rajono savivaldybės taryba 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ dalis, kuria UAB (duomenys neskelbtini) kavinei, esančiai (duomenys neskelbtini), apribotas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22.00 val. iki 8.00 val.

8Valstybės alkoholio kontrolės Lietuvos Respublikoje pagrindus nustato Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (toliau ir AKĮ). Šio įstatymo 1 straipsnyje yra įtvirtinti siektini nurodytu įstatymu nustatyto teisinio reguliavimo tikslai: mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypatingai nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui (1 dalis). Šio įstatymo 3 straipsnis nustato principus, kuriais vadovaujasi valstybė, vykdydama alkoholio kontrolės politiką: alkoholinių gėrimų pardavimo ir vartojimo skatinimo ribojimas (4 punktas); laisvos nuo alkoholio gyvenamosios aplinkos planavimo rėmimas (10 punktas); socialinės aplinkos be alkoholio kūrimo skatinimas (11 punktas). Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalis numato, kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalies vietos savivaldybių taryboms suteikta diskrecijos teisė yra plati, tačiau ne absoliuti, todėl ją įgyvendinant negali būti piktnaudžiaujama suteiktais įgaliojimais, turi būti laikomasi viešojo administravimo srityje taikomų objektyvumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų bei administracinių sprendimų priėmimo tvarkos procedūrinių reikalavimų (2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P-444-196-2008).

9Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad AKĮ 18 straipsnio 9 dalyje numatyta savivaldybės diskrecijos teisė riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais apibrėžiama tomis pačiomis sąlygomis, kurios vienodai reikšmingos ir priimant sprendimą neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Įstatyme numatytų sąlygų visetas – prekybos alkoholiniais gėrimais vietos pobūdis, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikšta nuomonė, policijos komisariatų pasiūlymai – reiškia būtent viešojo intereso, visuomenės apsaugą nuo galimų neigiamų prekybos alkoholiu ir jo vartojimo padarinių. Savo paskirtimi tai priemonė atkurti (nustatyti) tinkamą visuomenės ir verslo interesų pusiausvyrą. AKĮ 18 straipsnio 9 dalyje numatytomis sąlygomis suteikiant savivaldos institucijai teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, sudaroma galimybė apginti viešąjį interesą, pašalinti jo pažeidimus, kai išduodant licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais lieka neįvertintos reikšmingos aplinkybės, vėliau nulėmusios visuomenės interesų pažeidimą. Remiantis nurodytomis teisės normų nuostatomis, daroma išvada, kad savivaldybės taryba, veikdama bendruomenės interesais ir vykdydama teisės aktais pavestas funkcijas, privalo reaguoti į Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje išvardintų organizacijų, institucijų ir įstaigų pareikštas nuomones ir pasiūlymus dėl neigiamų su prekyba alkoholiniais gėrimais susijusių faktų ir gali apriboti ūkio subjektui alkoholio pardavimo laiką.

10Pažymėtina, kad Utenos r. savivaldybės administracija pareiškėjai UAB (duomenys neskelbtini) 2009 m. gruodžio 15 d. išdavė licenciją Nr. (duomenys neskelbtini), kuri suteikė teisę visą parą pardavinėti alkoholinius gėrimus kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini). Utenos r. savivaldybės taryba 2010-10-28 priėmė sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“, kurio 1.1 punktu UAB (duomenys neskelbtini) apribojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 8.00 val. iki 22.00 val. kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-12-01 nutartimi administracinėje byloje Tarybos sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini)1.1 punktą pakeitė, nustatė UAB (duomenys neskelbtini) kavinei (duomenys neskelbtini) alkoholinių gėrimų pardavimo laiką: vartoti vietoje – visą parą, išsinešti nuo 8 val. iki 22 val. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja UAB (duomenys neskelbtini) kavinėje ,esančioje (duomenys neskelbtini), nuo 2011-02-03 iki 2012-10-18 nevykdė jokios veiklos. Utenos rajono savivaldybės taryba 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ 2 punktu dar kartą apribojo UAB (duomenys neskelbtini) priklausančioje kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), licencijoje numatytą mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22.00 val. iki 8.00 val., siekiant apginti viešąjį interesą. Taryba Sprendimo preambulėje nurodė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011m. gruodžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A 63-3245/2011, daugiabučių namų bendrijos (duomenys neskelbtini) pirmininko G.P. 2012-09-18 prašymą, R. M. 2012-10-03 elektroninį laišką, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio 2012-10-10 raštą Nr. (duomenys neskelbtini), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2012-11-02 raštą Nr. (duomenys neskelbtini) bei Utenos rajono savivaldybės Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos priežiūros Utenos rajono savivaldybėje komisijos 2012-10-23 d. posėdžio protokolą Nr. (duomenys neskelbtini) kaip šaltinius, patvirtinančius priimamo individualaus administracinio akto 1 ir 2 punktus pagrindžiančius faktus.

11Konstituciniai teisingumo ir teisinės valstybės principai, LR Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte nurodytas proporcingumo principas, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principas nustato, kad viešojo administravimo subjektų priimami administraciniai aktai, kuriais apribojamos asmens teisės, turi būti ne tik pagrįsti įstatymais, bet ir atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, o jais taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos pagrįstiems administravimo tikslams ir neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, be to, savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių.

12Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalies prasmę, šios teisės normos suteiktomis teisėmis vietos savivaldybės taryba savo iniciatyva gali naudotis, tik atsižvelgdama į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, o kitais atvejais klausimo dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo svarstymo iniciatyva yra siejama su įstatyme išvardintų subjektų nuomonėmis ar pasiūlymais, kuriuos Taryba yra įpareigota privalomai apsvarstyti ir dėl jų priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Pažymėtina, kad kiekvieno ūkio subjekto veikla , jam taikytini ( ar ne) ribojimai vertintini individualiai. Teismo posėdyje atsakovo atstovas paaiškino, kad Utenos rajono savivaldybės taryboje klausimas dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo pareiškėjai UAB (duomenys neskelbtini) buvo svarstomas ir sprendimas priimtas, atsižvelgus į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, o taip pat į 2012-09-18 Utenos rajono savivaldybėje gautą daugiabučių namų bendrijos (duomenys neskelbtini) pirmininko G.P. prašymą. Kita informacija, pasiūlymai buvo susiję ne su UAB (duomenys neskelbtini), o su UAB (duomenys neskelbtini) veikla.

13Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugiabučių namų bendrijos (duomenys neskelbtini)“ pirmininkas G. P. 2012-09-18 kreipėsi su prašymu į Tarybą dėl (duomenys neskelbtini) veikiančios UAB (duomenys neskelbtini) kavinės – baro veiklos, o ne dėl UAB (duomenys neskelbtini) veiklos. Pareiškėja UAB (duomenys neskelbtini) savo veiklą pradėjo 2012-10-18 t.y. vėliau nei Taryba gavo minėtą prašymą. Byloje nėra objektyvių duomenų, įrodančių , kad UAB (duomenys neskelbtini) veiklos laikotarpiu nuo 2012-10-18 iki 2012-11-29, kai buvo priimtas ginčijamas sprendimas, būtų pažeistas viešasis interesas, nagrinėjamu atveju pasireiškiantis kaip visuomenei reikšmingų vertybių – viešosios rimties trikdymas, neužtikrinimas saugios, kultūringos aplinkos šalia esančių namų gyventojams, tame tarpe vaikams. Nėra duomenų, kad Taryba, prieš priimdama ginčijamą sprendimą, būtų gavusi iš Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje išvardintų organizacijų, institucijų ir įstaigų pareikštų nuomonių ar pasiūlymų dėl neigiamų su prekyba alkoholiniais gėrimais susijusių faktų UAB (duomenys neskelbtini) kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini).

14Teismas, remdamasis aukščiau išdėstytu, pripažįsta, jog Tarybos sprendimas apriboti UAB (duomenys neskelbtini) kavinėje , esančioje (duomenys neskelbtini), prekybos alkoholiniais gėrimais laiką uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22.00 val. iki 8.00 val. nėra pagrįstas objektyviai nustatytais konkrečiais faktais ir prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Dėl šių priežasčių Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) 2 punktas pripažintinas neteisėtu ir naikintinas.

15Pareiškėja prašė priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 8). ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Atlygintinų išlaidų kategorijas nustato ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 6 dalys. Byloje pateiktais duomenimis, UAB (duomenys neskelbtini) turėtos bylinėjimosi išlaidos sudarė pagal AB SEB bankas 2012 m. gruodžio 28 d. mokėjimo nurodymą sumokėtas 100,00 Lt dydžio žyminis mokestis (b. l. 9) ir pagal teisinių paslaugų sutartį ( b.l. 10), sąskaitą už teisines paslaugas ( b.l. 11) ir pinigų priėmimo kvitą ( b.l. 12) už skundo parengimą 800 Lt. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas administracinėse bylose sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ( ABTĮ 44 str. 6 d.) CPK 98 straipsnio 2 dalyje nu statyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ( toliau- Rekomendacijos). Rekomendacijų 8.2 punktas numato, kad maksimalus priteistinų išlaidų už ieškinio paruošimą dydis yra 3 MMA, t.y. 3000 Lt ( 3 x 1000). Bylos medžiaga patvirtina faktą, kad pareiškėjai UAB (duomenys neskelbtini) advokato padėjėja Ž.Jurgelėnienė parengė skundą,

16Teismas sprendžia, kad pareiškėjos turėtos išlaidos yra pagrįstos pateiktais dokumentais, todėl UAB (duomenys neskelbtini) priteistina iš Utenos rajono savivaldybės pareiškėjos turėtų žyminio mokesčio bei skundo parengimo išlaidų- 900 Lt suma.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų įstatymo 44 straipsnio 1, 2, 6 dalimis, 45 straipsniu, 87 straipsniu, 88 straipsnio 2 dalimi, 89 straipsnio 1 dalimi, 127 straipsniu

Nutarė

18panaikinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ 2 punktą, kuriuo UAB (duomenys neskelbtini) priklausančioje kavinėje, esančioje (duomenys neskelbtini), apribotas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22.00 val. iki 8.00 val.

19Priteisti UAB (duomenys neskelbtini) iš Utenos rajono savivaldybės bylinėjimosi išlaidas- 100,00 Lt žyminio mokesčio ir 800 Lt skundo paruošimo išlaidų.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (duomenys neskelbtini) (toliau – ir... 3. UAB (duomenys neskelbtini) atstovai S. K. ir advokato padėjėjas Vadimas... 4. Atsakovė Utenos rajono savivaldybės taryba ( toliau- Taryba) atsiliepimu... 5. Skundas tenkintinas .... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB (duomenys neskelbtini) vykdo viešojo... 7. Ginčo dalyku šioje byloje yra Utenos rajono savivaldybės taryba 2012 m.... 8. Valstybės alkoholio kontrolės Lietuvos Respublikoje pagrindus nustato... 9. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad AKĮ 18 straipsnio 9 dalyje numatyta... 10. Pažymėtina, kad Utenos r. savivaldybės administracija pareiškėjai UAB... 11. Konstituciniai teisingumo ir teisinės valstybės principai, LR Viešojo... 12. Pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalies prasmę, šios... 13. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugiabučių namų bendrijos (duomenys... 14. Teismas, remdamasis aukščiau išdėstytu, pripažįsta, jog Tarybos... 15. Pareiškėja prašė priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas... 16. Teismas sprendžia, kad pareiškėjos turėtos išlaidos yra pagrįstos... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų įstatymo... 18. panaikinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d.... 19. Priteisti UAB (duomenys neskelbtini) iš Utenos rajono savivaldybės... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliaciniu skundu...