Byla 2-3502-431/2011
Dėl laidavimo sutarciu pripažinimo negaliojanciomis

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Laima Gerasickiniene, sekretoriaujant Dovilei Masiliauskytei, dalyvaujant ieškovui E. M., atsakovo atstovui E. C., teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo E. M. ieškini atsakovui AB bankas SNORAS del laidavimo sutarciu pripažinimo negaliojanciomis.

2N u s t a t e :

3Ieškovas praše teismo pripažinti jo ir AB bankas SNORAS 2008 m. rugpjucio 26 d. sudarytas laidavimo sutartis Nr. L031-03244 ir Nr. L031-03245 negaliojanciomis nuo ju sudarymo momento. Nurode, kad UAB „RV3“, kurios akcininkais yra ieškovas V. K. ir E. M., su atsakovu AB bankas SNORAS 2008 m. rugpjucio 26 d. sudare kredito sutarti Nr. 031-03244 ir jos prieda 2008 m. rugsejo 23 d. papildoma susitarima Nr. 1, kuriu pagrindu UAB „RV3“ buvo suteikta 711 133 Lt dydžio paskola AB banko Swedbank suteiktai paskolai refinansuoti. UAB „RV3“ su atsakovu AB banku SNORAS 2008 m. rugpjucio 26 d. taip pat sudare kredito sutarti Nr. 031-03245 ir jos prieda 2008 m. rugsejo 23 d. papildoma susitarima Nr. 1, kuriu pagrindu UAB „RV3“ buvo suteikta 133 600 Lt dydžio paskola apyvartinems lešoms papildyti. Prievoliu užtikrinimui pagal minetas kredito sutartis Nr. 031-03244 ir Nr. 031-03245 atsakovo naudai buvo ikeistas 875 000,00 Lt vertes UAB „RV3“ turtas: 444,46 kv. m. gyvenamasis namas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir 0,2385 ha žemes sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantys (duomenys neskelbtini), bei 2008 m. rugpjucio 26 d. sudarytos su ieškovu, kaip UAB „RV3“ akcininku, laidavimo sutartys Nr. L031-03244 ir Nr. L031-03245. 2009 m. balandžio 7 d. raštu Nr. V00824/09 atsakovas AB bankas SNORAS vienašališkai nutrauke kredito sutartis, reikalaudamas iš UAB „RV3“ ir ieškovo, kaip solidariu skolininku, gražinti nesumoketas paskolu sumas. Ieškovas nurodo, kad atsakovo naudai sudarytos laidavimo sutartys Nr. L031-03244 ir Nr. L031-03245 yra pripažintinos negaliojanciomis nuo ju sudarymo dienos, nes UAB „RV3“ vykde ukine komercine veikla ir veiklos vystymui buvo nuspresta pasinaudoti AB bankas SNORAS pateiktu pasiulymu suteikti 950 000,00 Lt paskola. Atsakovas suteike UAB „RV3“ paskola 844 733,00 Lt sumai, mažesnei nei buvo prašyta. Šios paskolos užtikrinimui buvo ikeistas atsakovui priklausantis turtas, kurio rinkos verte buvo 1 400 000,00 Lt. Nuo 2008 metu gegužes menesio iki rugpjucio menesio pravilkines kredito išdavima, atsakovas 2008 m. rugpjucio 26 d. sudarydamas ginco sandorius, jam ikeiciama turta nepagristai ivertino tik 857 000,00 Lt suma. Taciau net ir maksimaliai sumažinta UAB „RV3“ ikeiciamo turto verte pilnai užtikrino suteikta paskolos suma. Taciau nepaisant to, atsakovas kaip privaloma salyga sandoriui sudaryti nurode, kad ieškovas E. M. ir V. K. asmeniškai turi laiduoti savo turtu už UAB „RV3“ pagal kredito sutartis prisiimtus isipareigojimus. Ieškovas E. M. ir V. K., siekdami nenutraukti toli pažengusiu derybu del kredito suteikimo, didelio ekonominio spaudimo itakoje bei susidejus sunkioms aplinkybems, pagristai tikedamiesi, kad kredito gražinimas UAB „RV3“ prasides tik po šešiu menesiu ir imone laisvai gales vykdyti savo isipareigojimus atsakovui, 2008 m. rugpjucio 26 d. pasiraše laidavimo sutartis Nr. L031-03244 ir Nr. L031-03245. Ieškovas pažymi, kad budamas ekonomiškai priklausomas nuo atsakovo ir jo spaudžiamas prisieme su ieškovo verslu susijusia rizika, nes priešingu atveju, apyvartiniu lešu nesuteikimas galejo sukelti ieškovo verslui dideliu ekonominiu sunkumu. Atsakovas žinojo, kad kredito ir laidavimo sandoriu sudarymo metu UAB „RV3“ buvo susiklosciusi ypatingai bloga padetis del apyvartiniu lešu trukumo, todel pasinaudojo šia situacija tam, kad laidavimo sandoriai butu sudaryti ieškovui aiškiai nenaudingomis salygomis. Ieškovo valia ginco sandoriu sudarymo laikotarpiu formavosi nenormaliomis salygomis, kurias sukele atsakovo nusleptos aplinkybes apie suteikiamo kredito dydžio sumažinima, kredito gražinimo atidejimo salygu pakeitima nuo šešiu iki dvieju menesiu, bei papildomas prievoliu tinkamo ivykdymo užtikrinimo salygas (akcininku laidavimai ir paskolu subordinacijos susitarimai). Šios aplinkybes ieškovui buvo pateiktos prieš pat pasirašant ginco sandorius, atsakovui žinant, kad ieškovas jokios tam alternatyvos neturi. Atsakovas nepagristai vilkino kreditu išdavimo procedura, del ko UAB „RV3“ kredita apyvartinems lešoms gavo ne 2008 m. birželio menesi, kaip buvo žadeta, o 2008 m. spalio menesi. Be to, UAB „RV3“ suteiktas 133 600,00 Lt kreditas apyvartinems lešoms buvo beveik dvigubai mažesnis nei tas, kuris buvo siulomas derybu pradžioje. Atsakovas vienašališkai pakeisdamas kredito suteikimo salygas elgesi nesažiningai ir esminiai suklaidino UAB „RV3“ ir ieškova. Faktiškai refinansavimui 711 133 Lt kredito suma buvo suteikta UAB „RV3“ tik 2008 m. rugsejo 24 d., o kredito gražinimas prasidejo ne nuo kredito lešu gavimo momento, o nuo kredito sutarties sudarymo dienos, tokiu budu, minetas kredito gražinimas buvo atidetas ne šešiems, o trims menesiams. Analogiškai atsakovas pasielge ir su 133 600,00 Lt kredito išdavimu. Esant tokioms salygoms, kredito istaigos pakeitimas iš AB banko Swedbank i AB bankas SNORAS UAB „RV3“ tapo ne tik nenaudingas, bet ir nuostolingas, nes imone laiku negavo jai taip butinu apyvartiniu lešu bei papildomai patyre dideles išlaidas.

4Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurode, kad 2008 m. gegužes 23 d. UAB „RV3“ kreipesi i atsakova, kaip kredito paslaugas teikianti subjektu prašydamas išduoti 950 000 Lt dydžio kreditus. Kreditu suteikimo klausimo svarstymui bei kredito sutarciu pasirašymui UAB „RV3“ bankui pateike finansines atskaitomybes dokumentus, informacija ir dokumentus apie skolas valstybei ir kitoms kredito istaigoms, dokumentus apie siulomo ikeisti turto verte, akcininku protokola del kreipimosi i AB banka SNORAS del kredito gavimo. Taigi, butent pats ieškovas, kuris buvo vienas iš UAB „RV3“ akcininku, prieme sprendima del kreipimosi i atsakova del paskolu suteikimo, kartu siulydami ir užtikrinimo priemones. Atsakovas, ivertines UAB „RV3“ pateiktus dokumentus ir siulomas kredito gražinima užtikrinancias priemones, nutare suteikti UAB „RV3“ 723 400,00 Lt ir 133 600,00 Lt dydžio kreditus. Atsakovas pažymi, kad laidavimo sutarciu salygos buvo suderintos su ieškovu iki šiu sutarciu pasirašymo ir tokiam ju turiniui ieškovas neprieštaravo, jos buvo sudarytos laisva ieškovo valia, paciam ieškovui pasiulius šiuos sandorius sudaryti, todel pripažinti laidavimo sutartis negaliojanciomis del ekonominio spaudimo nera jokio pagrindo. Atsakovas nurode, kad byloje nera irodymu, patvirtinanciu, kad bankas atsakovui siule suteikti konkretaus 950 000,00 Lt dydžio kredita konkreciomis salygomis. Iki kreditu suteikimo UAB „RV3“ nebuvo atsakovo klientas, todel atsakovas, neivertines ir nežinodamas UAB „RV3“ finansiniu galimybiu negalejo pateikti imonei jokiu pasiulymu del konkreciu kredito suteikimo salygu. Konkrecios kreditavimo salygos nustatomos tik ivertinus kreditavimo prašancio asmens pateikta medžiaga bei galimybes gražinti kreditus, kas ir buvo padaryta atsakovo 2008 m. liepos 31 d. mažmeninio paskolu komiteto posedžio nutarimais. Atsakovas pažymi, jog ieškovo nurodoma aplinkybe, kad atsakovas buvo pažadejes suteikti kredita 2008 m. birželio men., yra paneigiama tuo, kad pacios kredito sutartys su UAB „RV3“, taip pat ir laidavimo sutartys, buvo pasirašytos tik 2008 m. rugpjucio 26 d., todel susitarti suteikti kredita anksciau nei bus pasirašytos kredito sutartys atsakovas ir UAB „RV3“ negalejo. Atsakovas pažymejo, kad nesutinka su ieškovo nurodoma aplinkybe, jog šalys taresi del šešiu menesiu kredito atidejimo termino, o kreditas buvo atidetas tik 2-3 menesiams, bei nurodo, kad kredito sutarciu 3.6 punktu šalys susitare, kad kreditai pradedami gražinti nuo 2009 m. sausio 27 d., t.y. praejus 5 menesiams po kredito sutarciu pasirašymo dienos.

5Ieškinys atmestinas.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008 m. rugpjucio 26 d. tarp AB bankas SNORAS ir UAB „RV3“ buvo sudarytos dvi kredito sutartys, t.y. Nr. 031-03244, kuria UAB „RV3“ buvo suteiktas 723 400,00 Lt dydžio kreditas AB banko Hansabankas suteiktoms kredito gavejui paskoloms pagal 2006-12-04 susitarima Nr. 05-066228-IN/06-057243-IN/06-097232-IN/07-047078-IN-3 prie 2005-1005 kredito sutarties Nr. 05-066228-IN, refinansuoti (t. 1, b.l. 13-22), ir 2008 m. rugpjucio 26 d. kredito sutartis Nr. 031-03245, kuria UAB „RV3“ buvo suteiktas 133 600,00 Lt dydžio kreditas apyvartinems lešoms papildyti (t. 1, b.l. 25-35).

72008 m. rugpjucio 26 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytos dvi laidavimo sutartys: Laidavimo sutartis Nr. L031-03244 prie 2008 m. rugpjucio 26 d. kredito sutarties Nr. 031-03244, ir Laidavimo sutartis Nr. L031-03245 prie 2008 m. rugpjucio 26 d. kredito sutarties Nr. 031-03245, pagal kurias ieškovas E. M. isipareigojo skolininkui UAB „RV3“ laiku neivykdžius visos savo prievoles ar jos dalies, laiku nesumokejus su ja susijusiu moketinu sumu, iskaitant palukanas, netesybas ir nuostolius, ivykdyti skolininko prievole ar jos dali per banko nustatytus terminus, atsakyti bankui savo turtu tomis paciomis salygomis, ta pacia apimtimi, tais paciais terminais kaip ir skolininkas (t. 1, b.l. 44-46; 47-49).

8Ieškovas gincija su atsakovu AB bankas SNORAS sudarytas laidavimo sutartis vienu iš CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nurodytu sandorio pripažinimo negaliojanciu pagrindu – galimybe pripažinti negaliojanciu sandori, kuri viena iš sandorio šaliu del susidejusiu sunkiu aplinkybiu buvo priversta sudaryti labai nenaudingomis salygomis.

9Gincijant sandori šiuo pagrindu turi buti irodinejami sandori sudariusios šalies valios trukumai. Teises doktrinoje ir teismu praktikoje aiškinama, kad nugincyti sandori, sudaryta del susidejusiu sunkiu aplinkybiu, galima tik irodžius buvima visu šiu salygu: 1) susidejusios sunkios aplinkybes buvo tokio pobudžio, kad, manydamas, jog nera jokios kitos išeities, asmuo buvo priverstas sudaryti aiškiai nenaudinga sau sandori; 2) kita sandorio šalis žinojo šias aplinkybes, jomis pasinaudojo ir primete kitai sandorio šaliai savo valia; 3) sandorio salygos (pobudis) šaliai labai sunkios, o ne šiaip sau nenaudingos (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006 m. vasario men. 8 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-106). Be to, išryškinama teisine pozicija, kad taikant šia sandoriu pripažinimo negaliojanciu salyga santykiams su juridiniais asmenimis arba verslininkais, reikia atsižvelgti i verslo rizika. Nenustacius bent vienos iš aukšciau nurodytu salygu, sandoris negali buti pripažintas negaliojanciu del to, kad buvo sudarytas del susidejusiu sunkiu aplinkybiu. Šiu salygu buvima turi irodyti ieškovas, gincijantis sandori aukšciau nurodytu pagrindu.

10Ieškovo gincijamos laidavimo sutartys yra papildomos (akcesorines) sutartys, kuriu paskirtis – užtikrinti prievoliu pagal pagrindines sutartis (šiuo atveju – kredito sutartis) tinkama ivykdyma. Jos negali buti sudarytos ir egzistuoti be pagrindines sutarties.

11UAB „RV3“ kreipesi i atsakova AB bankas SNORAS su paraiška kreditui gauti (t. 2, b.l. 28-32). Tarp šaliu nera ginco del aplinkybes, jog UAB „RV3“ i AB bankas SNORAS kreipesi turedama tiksla refinansuoti paskola, gauta iš AB bankas Hansabankas bei gauti papildoma paskola apyvartinems lešoms papildyti. Ieškovas E. M. buvo vienu iš dvieju UAB „RV3“ akcininku (tomas 2, b.l. 85). Todel aplinkybe, kad pagrindines sutartys (kredito sutartys), buvo sudarytos su juridiniu asmeniu, kurio dalyviu buvo ieškovas, t.y. faktinis imones savininkas, kuriam priklauso 49,9 procentai imones akciju, sudaro pagrinda išvadai, jog ieškovas taip pat buvo tiesiogiai suinteresuotas gauti banko finansavima, butina imones verslui pletoti.

12Paskolos refinansavimas – tai toks finansinis veiksmas, kurio metu paskola yra perkeliama iš vieno banko i kita, kitaip tariant, tai yra procesas, kai paskolos gavejas sugražina turima paskola, paemes nauja. Refinansavimas gali buti vykdomas ivairiais tikslais – norint pagerinti kredito salygas (susimažinti menesinius paskolos mokescius, pailginti paskolos laikotarpi), siekiant padidinti turima paskolos suma ar tiesiog del kitu priežasciu norint pakeisti banka tam, kad sutaupyti tam tikra pinigu suma del pasikeitusiu paskolos mokejimo salygu ir ikainiu, sumažinti turima paskolos našta. Dažniausias refinansavimo tikslas yra mažesnes palukanu normos paieška, siekiant sumažinti bankui mokamas imokas arba siekis palankiomis salygomis gauti didesne paskola (pasididinti paskola). Refinansavimu gali buti vienu metu siekiama abieju paminetu tikslu – gauti patrauklesni banko pasiulyma nei ankstesnis ir gauti papildoma suma pinigu, jeigu jie reikalingi kitiems sumanymams igyvendinti. Po refinansavimo nauja paskola suteikiama paprastai taikant tokias pacias, kaip ir prieš tai paimtos paskolos atveju, prievoliu ivykdymo užtikrinimo priemones (ikeiciant ta pati turta, laiduojant, teikiant garantijas ir pan.).

13Atsakovas AB bankas SNORAS kredita UAB „RV3“ suteike su salyga, kad kredito gavejas suteikta paskola užtikrins ikeisdamas žemes sklypa su priklausiniu - gyvenamuoju namu bei E. M. laidavimu ir V. K. laidavimu (t. 1, b.l. 23-24; 36-37).

14Iš i byla pateiktos 2005 m. spalio 5 d. kredito sutarties Nr. 05-066228-IN, bei 2006 m. rugpjucio 7 d. Susitarimo Nr. 05-066228-IN/06-057243-IN-1 del 2005-10-05 kredito sutarties Nr. 05-066228-IN salygu pakeitimo ir papildymo (t. 2, b.l. 51-59; 62-64), sudarytu tarp UAB „RV3“ ir AB bankas Hansabankas, kuriam kreditas buvo sugražintas paskolos refinansavimo budu gaunant kredita iš atsakovo AB bankas SNORAS, matyti, kad banko AB bankas Hansabankas suteikta paskola buvo užtikrinta gyvenamojo namo ir žemes sklypo, esanciu (duomenys neskelbtini) ikeitimu bei akcininko V. K. laidavimu ir akcininko E. M. laidavimu. Šios aplinkybes leidžia daryti išvada, kad ieškovui buvo žinoma, kad banku veikloje paprastai naudojamos kelios kredito gavejo prievoliu užtikrinimo priemones, paprastai – turto ikeitimas ir laidavimai, ir kad laidavimo institutas yra iprasta banku taikoma paskolu užtikrinimo priemone. Todel atmestinas ieškovo argumentas, kad laidavimas buvo pertekline prievoliu užtikrinimo priemone, nes atsakovui ikeiciamo turto verte buvo žymiai didesne už suteikiama kredita.

15Ieškovo nurodomos aplinkybes, kad ieškovas ir V. K., budami ekonomiškai priklausomi nuo atsakovo ir jo spaudžiami, buvo priversti sudaryti ginco sandorius, nes priešingu atveju apyvartiniu lešu nesuteikimas galejo sukelti ju verslui dideliu ekonominiu sunkumu, laikytinos neirodytomis (CPK 178 str.). Ieškovas nurodo, kad atsakovas žinojo, jog ginco sutarciu sudarymo metu UAB „RV3“ finansine padetis buvo ypatingai blogai, bei pažymi, kad šiu aplinkybiu neatskleidžia atsakovo pateikti UAB „RV3“ finansiniu atskaitomybiu duomenys. Aplinkybes del imones finansines ir turtines padeties atspindimos jos ukines ir finansines veiklos apskaitos dokumentuose. Butent pagal duomenis imones finansines atskaitomybes dokumentuose vertinama imones faktinio mokumo ar nemokumo (jos finansinio pajegumo ar nepajegumo) bukle. Iš i byla pateiktu rašytiniu irodymu matyti, kad prieš kredito sutarties sudaryma atsakovui buvo teikiami UAB „RV3“ finansines atskaitomybes dokumentai (t. 2, b.l. 33-49), iš kuriu matyti, kad imones finansine padetis per laikotarpi nuo 2006 m. iki 2008 m. II ketvircio buvo stabili, imone kiekvienais metais veike pelningai, todel UAB „RV3“ nebuvo galima pripažinti nemokia imone, nesugebancia vykdyti savo finansiniu isipareigojimu. Tokie byloje esantys duomenys leidžia daryti išvada apie tai, kad labiau tiketinas yra egzistavimas faktiniu aplinkybiu, jog kredito gavejas sieke irodyti gera savo finansine padeti, bet ne buvimas ieškovo nurodomos aplinkybes, esa atsakovas žinojo apie kredito gavejo ir ieškovo sunkia finansine padeti ir tuo nesažiningai pasinaudojo primesdamas valia pasirašyti gincijamas sutartis. Del aukšciau nurodyto atmestinas ieškovo argumentas, kad jis gincijamas laidavimo sutartis sudare siekdamas išvengti nenaudingu ekonominiu padariniu.

16Atmestini kaip nepagristi ieškovo argumentai, kad atsakovas vienašališkai keite paskolos suteikimo salygas, nes UAB „RV3“ kreipesi i atsakova del 950 000,00 Lt dydžio paskolos suteikimo, atidedant paskolos gražinima šešiems menesiams, o UAB „RV3“ buvo suteikta 711 133,00 Lt dydžio paskola refinansavimui ir 133 600,00 Lt dydžio paskola apyvartinems lešoms papildyti; kredito gražinimas terminas atidetas tik trims menesiams. Šias ieškovo nurodomas aplinkybes paneigia i byla pateikti irodymai, patvirtinantys, kad UAB „RV3“ 2008 m. gegužes 23 d. visuotinio akcininku susirinkimo metu nutare imti iš AB bankas SNORAS 723 400,00 Lt investicine paskola 5 metams refinansavimui iš AB bankas Hansabankas, ir imti iš AB bankas SNORAS 133 600,00 Lt paskola 2 metams apyvartinems lešoms (t. 2, b.l. 85). Tokiu budu, bendra prašomos suteikti paskolos suma sudare ne 950 000,00 Lt, o 857 000,00 Lt. Be to, UAB „RV3“ 2008 m. rugsejo 24 d. AB bankas SNORAS pateike atsisakyma, kuriame nurodoma, jog pagal 2008-08-26 Kredito sutarti suteikiama 723 400,00 Lt paskola skirta AB banko Hansabankas suteiktai paskolai refinansuoti, o kadangi sumažejo AB banko Hansabankas suteiktos paskolos likutis iki 711 133,00 Lt, todel 12 267,00 Lt UAB „RV3“ atsisako ir ju nenaudos (t. 2, b.l. 115). Šie irodymai paneigia ieškovo nurodomas aplinkybes, kad atsakovas vienašališkai keite kredito suteikimo salygas, bei nuslepe aplinkybes apie suteikiamo kredito dydžio sumažinima. UAB „RV3“ ir atsakovo pasirašytu kredito sutarciu 3.6 punktuose buvo numatyta kredito gražinimo tvarka ir galutinio atsiskaitymo data, kuriuose nurodyta, kad kreditas gražinamas nuo 2009 m. sausio 27 d. iki 2010 m. liepos 27 d., o 2008 m. rugsejo 23 d. Papildomu susitarimu Nr. 1 prie 2008-08-26 kredito sutarties Nr. 031-03244 ir 2008 m. rugsejo 23 d. Papildomu susitarimu Nr. 1 prie 2008-08-26 kredito sutarties Nr. 031-03245 atsakovas AB bankas SNORAS ir UAB „RV3“ susitare pakeisti kredito sutarciu 4.1 punkta, kuriuo buvo nustatyta, kad kredito lešos (ju dalis) suteikiamos kredito gavejui ivykdžius šias salygas: hipotekos registre iregistravus Sutarties 6.1-6.2 punktuose nurodyto turto pakartotine hipoteka; sudarius su kredito gavejo kreditoriais – akcininkais atitinkamus bankui priimtinos formos ir turinio rašytinius susitarimus del visu suteiktu paskolu ne mažesniu kaip 2 182 892 Lt sumai ir naujai suteikiamu paskolu gražinimo, juose numatant, kad be banko raštiško sutikimo negali buti vykdomi minetu paskolu gražinimai, kol nebus ivykdyti skoliniai isipareigojimai bankui pagal sutarti; pasirašius laidavimo sutartis su E. M. ir V. K.; sumokejus kredito išdavimo mokesti (t. 1, b.l. 23-24; 36-37). Kredito sutartys buvo sudarytos 2008 m. rugpjucio 26 d., todel kredito mokejimo atidejimo terminas UAB „RV3“ tiesiogiai priklause nuo to, kiek greitai UAB „RV3“ ivykdys kredito sutartyse numatytas salygas, nuo kuriu tinkamo ivykdymo ir priklause kredito lešu suteikimas, bei atitinkami kredito mokejimo atidejimo terminas.

17Laiduotojas E. M., budamas verslininkas, prisieme atsakomybe už savo imones skoliniu isipareigojimu atsakovui neivykdyma, t.y. savo verslo rizika emesi veiksmu paskolai gauti ir jos gražinima užtikrinti tokiomis salygomis, kokios buvo priimtinos atsakovui, bei neirode, kad atsakovas primete savo valia sudaryti ieškovui nenaudinga laidavimo sandori, todel ieškinio reikalavimai del laidavimo sutarciu pripažinimo negaliojanciomis yra nepagristi ir todel atmestini, nes ieškinyje nurodytu faktiniu ir teisiniu pagrindais neirodyti.

18Ieškini atmetus ieškovo turetos bylinejimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str.).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 straipsniais,

Nutarė

20Ieškini atmesti.

21Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacini skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Laima Gerasickiniene, sekretoriaujant... 2. N u s t a t e : ... 3. Ieškovas praše teismo pripažinti jo ir AB bankas SNORAS 2008 m. rugpjucio 26... 4. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurode, kad 2008 m. gegužes 23 d.... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008 m. rugpjucio 26 d. tarp AB bankas... 7. 2008 m. rugpjucio 26 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytos dvi laidavimo... 8. Ieškovas gincija su atsakovu AB bankas SNORAS sudarytas laidavimo sutartis... 9. Gincijant sandori šiuo pagrindu turi buti irodinejami sandori sudariusios... 10. Ieškovo gincijamos laidavimo sutartys yra papildomos (akcesorines) sutartys,... 11. UAB „RV3“ kreipesi i atsakova AB bankas SNORAS su paraiška kreditui gauti... 12. Paskolos refinansavimas – tai toks finansinis veiksmas, kurio metu paskola... 13. Atsakovas AB bankas SNORAS kredita UAB „RV3“ suteike su salyga, kad kredito... 14. Iš i byla pateiktos 2005 m. spalio 5 d. kredito sutarties Nr. 05-066228-IN,... 15. Ieškovo nurodomos aplinkybes, kad ieškovas ir V. K.,... 16. Atmestini kaip nepagristi ieškovo argumentai, kad atsakovas vienašališkai... 17. Laiduotojas E. M., budamas verslininkas, prisieme... 18. Ieškini atmetus ieškovo turetos bylinejimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 straipsniais,... 20. Ieškini atmesti.... 21. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...