Byla 2-2108-802/2011
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, nedalyvaujant šalims išnagrinėjusi civilinę bylą Nr.2-2108-802/2011, pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovams R. V., D. V., E. V., A. V., tretiesiems asmenims UAB „Marijampolės butų ūkis“, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir

Nustatė

2Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktais įrodymais nustatyta, kad 50,20 kv. m bendrojo naudingo ploto gyvenamoji patalpa esanti ( - ), yra neprivatizuota ir nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybės tarybai. Su atsakove R. V. 2009-05-12 buvo sudaryta socialinio būsto nuomos sutartis. Kartu su R. V. ginčo patalpoje gyvena jos vaikai D. V., E. V., A. V.. Socialinio būsto nuomos sutartimi atsakovė R. V. yra įsipareigojusi naudotis gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir mokėti už ją nuomos mokestį, kaupiamąsias lėšas, nuomos administravimo mokestį. Socialinio būsto nuomos sutartyje vadovaujantis LR CK numatyta, kad nuomotojas gali šią sutartį nutraukti, jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius) nemoka nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas, jeigu nuomininkas nedaro remonto, kurį privalo daryti (socialinio būsto nuomos sutarties 13.1. p., 13.3. p.). A. R. V. nevykdo minėta sutartimi nustatytų įsipareigojimų – mokėti buto nuomą ir mokesčius už komunalines paslaugas. Ieškovo paskaičiavimu atsakovė už laikotarpį nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2011 m. kovo mėn. už gyvenamosios patalpos nuomą ir komunalines paslaugas, eksploatavimo išlaidas įsiskolino 1371,18 Lt. UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2009-12-22 Marijampolės rajono apylinkės teismo įsakymu Nr. L2-7943-769/09 prisiteisė iš atsakovės 510,61 Lt skolą už buto nuomą, komunalines paslaugas ir eksploatavimo išlaidas. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-11-16 įsakymu Nr. L2-6044-91/2010 buvo priteista 596,55 Lt skola už buto nuomą, administravimo išlaidas UAB „Marijampolės butų ūkis“ naudai. Priteistos skolos išieškojimas vykdomas antstolių kontoroje. Už buto nuomą, dėl kurios nėra kreiptasi į teismą, skola 314,02 Lt. UAB „Litekso“ filialo „Marijampolės šiluma“ pateiktoje 2011-03-01 mokesčių paskaičiavimo pažymoje matyti, jog 2011 metais kovo mėnesį atsakovės R. V. įsiskolinimas už tiekiamą šiluminę energiją ir kitas paslaugas iš viso siekia 15802,76 Lt. Už suteiktas paslaugas, dėl kurių nėra kreiptasi į teismą, atsakovės UAB ,,Litesko“ skola 1416,48 Lt. Tretysis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2011-01-20 raštu Nr. 1-42-(2.3) įspėjo R. V. nepažeidinėti Sutarties sąlygų, t.y. laiku mokėti mokesčius už buto nuomą, eksploatacines išlaidas bei komunalinius patarnavimus. Be to, R. V. buvo informuota, kad priešingu atveju bus kreipiamasi į teismą dėl Sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.611 straipsniu. Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyrius, žinodamos nuomininkės sunkią finansinę padėtį, R. V. pasiūlė (žodžiu) bendrabutį, esantį Marijampolėje, Beržų g. 19-58, tačiau R. V. 2011-04-05 raštu jo atsisakė. Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia: ieškiniu (b.l.2-5), UAB „Marijampolės butų ūkis“ raštu (b.l.6-7), socialinio būsto nuomos sutartimi (b.l. 8-11), UAB „Marijampolės butų ūkis“ įspėjimu (b.l. 12), UAB „Marijampolės butų ūkis“ skolos paskaičiavimo lentele (b.l. 13-15), R. V. 2011-04-05 prašymu „Dėl socialinio būsto“ (b.l. 16), Marijampolės rajono apylinkės teismo įsakymais (b.l. 17-18), Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomaisiais raštais (b.l. 19-20, 23-24, 25, 26, 27, 28), Marijampolės trečiojo notaro biuro vykdomaisiais įrašais (b.l. 21, 22), Marijampolės savivaldybės valdybos sprendimais (b.l. 29, 30, 31), UAB „Marijampolės butų ūkis“ administruojamų daugiabučių namų sąrašu (b.l.32-36), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu (b.l. 37). Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių, kadangi atsakovė nevykdo socialinio būsto nuomos sutartyje nustatytų reikalavimų, ieškinys dalyje dėl socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas (LR CK 6.610 str.). Atsakovė nuolat nemoka buto nuompinigių ir mokesčių už komunalines paslaugas, eksploatacines paslaugas, todėl R. V., D. V., E. V., A. V. iškeldintini iš ieškovui nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (LR CK 6.611str.).

3Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d. ir 96 str. iš atsakovės R. V. priteistina 135 Lt žyminio mokesčio bei 12,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

4Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str.1 d., 2 d., 286 str.,

Nutarė

5Ieškinį tenkinti visiškai.

6Nutraukti socialinio būsto nuomos sutartį, sudarytą 2009-05-12 tarp Marijampolės savivaldybės tarybos, atstovaujamos UAB „Marijampolės butų ūkis” ir atsakovės R. V. (a.k( - ) ir iškeldinti atsakovus R. V. (a.k( - ) D. V. ( - ), E. V., ( - ), A. V., ( - ), gyvenančius ( - ) iš ieškovui Marijampolės savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

7Priteisti iš atsakovės R. V. (a.k. ( - ) 135 Lt (vieną šimtą trisdešimt penkis litus) žyminio mokesčio ir 12,80 Lt (dvylika litų, 80 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, viso 147,80 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt septynis litus, 80 ct) (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

8Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

9Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai