Byla II-206-428/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Medvedevienė, sekretoriaujant Aušrai Briedienei, dalyvaujant asmeniui, dėl kurio surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas – J. M. , nukentėjusiojo AB „Lifosa“ įgaliotai atstovei L. M. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal asmens, dėl kurio priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje –J. M. , skundą institucijai, priėmusiai skundžiamą nutarimą – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai, dėl administracinės nuobaudos pakeitimo, ir

Nustatė

2J. M. prašė pakeisti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2009-02-03 nutarimą, kuriuo jam paskirta administracinė nuobauda pagal LR ATPK 127 str. 2 d. ir 125 str. – atėmimas teisės vairuoti transporto priemones 2 mėnesiams ir 300 Lt bauda, paskiriant tik piniginę baudą. Administracinė nuobauda J. M. paskirta už tai, kad jis 2009-01-20, Kėdainiuose, Juodliškio g. vairuodamas automobilį, per geležinkelio pervažą važiavo degant draudžiamam šviesoforo signalui susidūrė su šilumvežiu. Tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 173, 174 ir 175 punktų reikalavimus.

3J. M. skunde bei teismo posėdyje paaiškino, kad nuoširdžiai gailisi padaręs teisės pažeidimą. Dirba UAB „Imlitex“ vairuotoju, todėl paskirta nuobauda – atėmimas teisės vairuoti transporto priemones, atimtų galimybę atlikti darbo funkcijas ir tuo pačiu vienintelį pragyvenimo šaltinį.

4Nukentėjusiojo AB „Lifosa“ įgaliota atstovė L. M. teismo posėdyje nurodė, kad dėl nuobaudos sušvelninimo neprieštarauja.

5Skundas tenkintinas.

6Administracinės bylos duomenys: administracinio teisės pažeidimo protokolas, eismo įvykio protokolas, tarnybinis pranešimas, paaiškinimai dėl kelių eismo įvykio patvirtina, kad J. M. vairavo automobilį, per geležinkelio pervažą važiavo degant draudžiamam šviesoforo signalui ir susidūrė su šilumvežiu. Tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 173, 174 ir 175 punktų reikalavimus. Jo veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo sudėtis, numatyta ATPK 127 str. 2 d. ir 125 str.

7Skiriant nuobaudą turi būti atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (ATPK 30 str. 2 d.). Nurodytos įstatymo nuostatos taikytinos ir nagrinėjant pažeidėjo skundą teisme.

8Institucijos pareigūnas, nagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, pagrįstai nusprendė, kad veiksmuose yra ATPK 125 ir 127 str. 2 d. numatyto pažeidimo sudėtis, nuobauda paskirta sankcijos ribose, todėl negalima laikyti, kad paskirtoji nuobauda neteisėta ar nepagrįsta. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (ATPK 32 str. 5 p.), o lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi. (ATPK 31 str. 1 p.). Atsižvelgus į tai, kad administracinė nuobaudos rūšis – suteiktos specialios teisės atėmimas, gali būti skiriama už šiurkštų arba sistemingą naudojimosi šia teise tvarkos pažeidimą (ATPK 27 str. 1 d.), o šiuo atveju padarytas teisės pažeidimas nėra nei šiurkštus, nei sistemingas, J. M. neturi galiojančių nuobaudų, paskirta nuobauda gali būti švelnintina. Teigtina, kad yra sąlygų visuma taikyti J. M. atžvilgiu ATPK 301 str. ir švelninti paskirtą nuobaudą. Manytina, kad nuobaudos tikslai bus pasiekti paskyrus tik piniginę baudą.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėja

Nutarė

10Skundą tenkinti.

11Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2009-02-03 nutarimą, kuriuo J. M. paskirta administracinė nuobauda pagal ATPK 127 str. 2 d. ir 125 str. – 300 Lt bauda ir atėmimas teisės vairuoti transporto priemones 2 mėnesiams, pakeisti, taikyti jo atžvilgiu LR ATPK 301 str. ir paskirti 300 Lt baudą.

12Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai ar per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai