Byla B2-640-368/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „VK projektas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Skolų valdymo departamentas“, UAB REIKALAVIMAS.LT, UAB „Aderosa“, trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, V. V. ir UAB „VK mechanikas“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „VK projektas“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2014-01-24 gautas ieškovės UAB „Skolų valdymo departamentas“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „VK projektas“ (1 tomas, 2 b. l.). Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola siekia 203 978,15 Lt.

3UAB REIKALAVIMAS.LT 2014-03-31 kreipėsi į teismą, nurodydama, kad atsakovės skola sudaro 9427,93 Lt (1 tomas, 66–67 b. l.).

4Ieškovė UAB „Aderosa“ 2014-02-26 pateikė teismui prašymą iškelti atsakovei UAB „VK projektas“ bankroto bylą, teigdama, kad atsakovė skolinga ieškovei 7999,78 Lt (1 tomas, 108–111 b. l.).

5Šiaulių apygardos teisme 2014-03-06 gauti trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, V. V. ir UAB „VK mechanikas“, atstovaujamo direktoriaus V. V., pareiškimai, ir juose nurodoma, kad atsakovė skolinga V. V. 255 000 Lt, o UAB „VK mechanikas“ – 26 000 Lt (2 tomas, 2, 14 b. l.).

6Atsisakytina kelti bankroto bylą.

7Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

8ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), o pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Teismas, vertindamas įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) dydžio ir į balansą įrašyto turto vertės santykį.

10Pagal 2013-12-31 preliminarų balansą finansiniais metais UAB „VK projektas“ turtas sudarė 1 234 366 Lt (2 tomas, 29 b. l.), o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams iš viso siekė 27198,61 Lt (2 tomas, 28 b. l.), t. y. pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršijo pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

11Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Panevėžio apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-349-212/2014, iškelta pagal ieškovės UAB „Skolų valdymo departamentas“ ieškinį atsakovei UAB „VK projektas“ dėl 190 978,15 Lt skolos, 39 655,15 Lt delspinigių, 4 828,08 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų ir 3 460 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Iš teismo 2013 m. gruodžio 5 d. preliminaraus sprendimo, kuriuo ieškovės ieškinys buvo tenkintas visiškai, matyti, kad ieškovės reikalavimai byloje grindžiami 2012-01-03 ir 2012-05-11 įrangos pirkimo-pardavimo sutartimis Nr. AGRI 120103-RK/1, AGRI 120511-RK/1 ir 2013-08-07 reikalavimo perleidimo sutartimi, pagal kurią pradinė kreditorė UAB „Agrilita“ perleido ieškovei UAB „Skolų valdymo departamentas“ 203 978,15 Lt reikalavimo teisę į UAB „VK projektas“.

12Iš bylos duomenų matyti, kad nagrinėjamu atveju iškovė UAB „Skolų valdymo departamentas“ savo reikalavimus grindžia tuo pačiu faktiniu pagrindu (1 tomas, 3–17 b. l.).

13Iš nagrinėjamos bylos medžiagos ir LITEKO duomenų matyti, kad atsakovė UAB „VK projektas“ 2014-01-08 pateikė Panevėžio apygardos teismui prieštaravimus dėl teismo 2013 m. gruodžio 5 d. preliminaraus sprendimo (1 tomas, 35–39 b. l.), prašydama teismo preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškovės ieškinį atmesti ir teigė, jog nesutinka su prievolės suma ir pirminė kreditorė UAB „Agrilita“ tinkamai neįvykdė savo prievolių.

14Teismas pažymi, kad tuomet, kai atsakovė ginčija ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą įsiskolinimą arba jo įvykdymo terminą, šis įsiskolinimas neįskaičiuojamas į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1536/2010).

15Teismas, atsižvelgdamas į Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-349-212/2014 vykstantį ginčą dėl skolos, sprendžia, kad neišsprendus šio ginčo, nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovės pradelsti įsipareigojimai UAB „Skolų valdymo departamentas“ siekia 203 978,15 Lt, ir ši skola negali būti įskaičiuojama į bendrą atsakovės pradelstų įsipareigojimų masę.

16Teismas, nepasisakydamas dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo ir dydžio, preliminariai įvertinęs kitų ieškovių reikalavimus, pažymi, kad jam nekelia abejonių 9427,93 Lt UAB REIKALAVIMAS.LT ir 7999,78 Lt UAB „Aderosa“ reikalavimai atsakovei UAB „VK projektas“. Ieškovės UAB REIKALAVIMAS.LT finansinis reikalavimas, be kita ko, grindžiamas 2014-01-02 skolos reikalavimo perleidimo sutartimi, 2012-09-20 sutartimi ir PVM sąskaitos faktūromis (1 tomas, 68–80 b. l.). Ieškovė UAB „Aderosa“ savo reikalavimus kildina iš 2012-04-16 statybinės įrangos nuomos generalinės sutarties, reikalavimo perleidimo sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų (1 tomas, 112–131 b. l.). Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad trečiųjų asmenų V. V. ir UAB „VK mechanikas“, atstovaujamo direktoriaus V. V., reikalavimai yra nepagrįsti jokias pirminiais dokumentais. UAB „VK mechanikas“ vienašališkai surašytas tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas (2 tomas, 15 b. l.) nepatvirtina atsakovės 26 000 Lt įsiskolinimo bendrovei fakto, kadangi aktas yra išvestinis dokumentas, kuris turėjo būti surašytas kitų pirminių duomenų pagrindu, tačiau šie pirminiai dokumentai teismui nebuvo pateikti. Byloje nėra duomenų, preliminariai patvirtinančių trečiojo asmens V. V. 255 000 Lt reikalavimų pagrįstumą ir parodančių šių reikalavimų kilmę. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovės vadovas K. S. kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių skyrių, be kita ko, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą ir nurodydamas, jog atsakovės komercijos direktorius V. V. teikia klaidingus duomenis apie įmonės finansinę veiklą (1 tomas, 51–54 b. l.). Bylos duomenimis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje 2013-09-13 pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 222 straipsnio 1 dalyje (apgaulingas apskaitos tvarkymas) (1 tomas, 55 b. l.). Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo abejoti atsakovės UAB „VK projektas“ pateiktais duomenimis, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams iš viso siekia 27 198,61 Lt.

17Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, siekiant išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį, būtina analizuoti duomenis apie įmonės ūkinę-komercinę veiklą.

18Pagal 2013-12-31 UAB „VK projektas“ preliminarią pelno (nuostolių) ataskaitą įmonės nuostoliai finansiniais metais sudarė 105 080 Lt (2 tomas, 30 b. l.), tačiau ĮBĮ įmonės nemokumo nesieja su vykdomos veiklos pelningumo rodikliais, todėl duomenys apie atsakovės nuostolius rodo ne įmonės esamą nemokumą, o finansinę įmonės padėtį, tai patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo pozicija šiuo klausimu (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-250/2010). Be to, iš minėtos ataskaitos turinio matyti, kad praėjusiais finansiniais metais įmonės pelnas sudarė 25 772 Lt.

19Iš „Sodros“ viešųjų duomenų matyti, kad įmonė šiuo metu skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 5240,72 Lt, įmonėje dirba 8 darbuotojai.

20Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtas aplinkybes, atsakovės finansinę būklę ir ją rodančius rodiklius, sprendžia, kad UAB „VK projektas“ yra moki įmonė, ir nėra teisinio pagrindo kelti bankroto bylą atsakovei, atsakovė turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį. Be to, prioritetas teikiamas reabilitaciniam tikslui, o ne greitam verslo subjekto pašalinimui iš rinkos.

21Nors atsakovė UAB „VK projektas“ prašė skirti UAB „Skolų valdymo departamentas“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (1 tomas, 25–26 b. l.), teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nepakanka duomenų nuspręsti, kad ši ieškovė byloje siekė ne apginti savo teises, o sukelti nepatogumus, trukdžius, rūpesčius. Esant šioms aplinkybėms, prašymas skirti ieškovei UAB „Skolų valdymo departamentas“ baudą atmestinas.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

23Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „VK projektas“.

24Nutartis per 10 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Šiaulių apygardos teisme 2014-01-24 gautas ieškovės UAB „Skolų valdymo... 3. UAB REIKALAVIMAS.LT 2014-03-31 kreipėsi į teismą, nurodydama, kad atsakovės... 4. Ieškovė UAB „Aderosa“ 2014-02-26 pateikė teismui prašymą iškelti... 5. Šiaulių apygardos teisme 2014-03-06 gauti trečiųjų asmenų,... 6. Atsisakytina kelti bankroto bylą.... 7. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9... 8. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai... 9. Teismas, vertindamas įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų... 10. Pagal 2013-12-31 preliminarų balansą finansiniais metais UAB „VK... 11. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 12. Iš bylos duomenų matyti, kad nagrinėjamu atveju iškovė UAB „Skolų... 13. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos ir LITEKO duomenų matyti, kad atsakovė UAB... 14. Teismas pažymi, kad tuomet, kai atsakovė ginčija ieškinyje dėl bankroto... 15. Teismas, atsižvelgdamas į Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr.... 16. Teismas, nepasisakydamas dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo ir dydžio,... 17. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, siekiant išsiaiškinti, ar bendrovė... 18. Pagal 2013-12-31 UAB „VK projektas“ preliminarią pelno (nuostolių)... 19. Iš „Sodros“ viešųjų duomenų matyti, kad įmonė šiuo metu skolinga... 20. Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtas aplinkybes, atsakovės... 21. Nors atsakovė UAB „VK projektas“ prašė skirti UAB „Skolų valdymo... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8... 23. Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „VK projektas“.... 24. Nutartis per 10 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...