Byla B2-2960-803/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui individualiai įmonei „Tengris“ ir ko

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,

2sekretoriaujant Aleksui Navickui,

3dalyvaujat bankroto administratorei I. S.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pradėtą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui individualiai įmonei „Tengris“ ir ko.

5Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

7Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi individualiai įmonei (toliau – IĮ) „Tengris“ ir ko iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Genora“. 2013 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris 2014 m. vasario 10 d., 2014 m. balandžio 31 d. nutartimis patikslintas. 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi IĮ „Tengris“ ir ko pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2013 m. lapkričio 18 d. nutartimi UAB „Genora“ atstatydinta iš BIĮ „Tengris“ ir ko bankroto administratoriaus pareigų, bankroto administratore paskirta I. S.. 2014 m. birželio 27 d. kreditorių susirinkimas patvirtino BIĮ „Tengris“ ir ko likvidacinį balansą, o bankroto administratorė įpareigota kreiptis į teismą dėl BIĮ „Tengris“ ir ko veiklos pabaigos (T.2, b.l.70).

8Bankroto administratorė I. S. pateikė prašymą įmonės veiklos pabaigos pripažinimo. Nurodė, kad įmonės turtas nurašomas nebuvo, todėl turto nurašymo aktai teismui neteiktini. Teismo posėdžio metu palaikė prašymą. Teismas

konstatuoja:

9II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad, po to, kai administratorius pateikia likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus (ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktas) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodyti dokumentai yra būtini sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, jog nekiltų abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Nagrinėjamoje byloje iš į bylą pateiktos administratoriaus 2014 m. birželio 10 d. veiklos ataskaitos matyti, kad per laikotarpį nuo 2013-12-20 iki 2014-06-10 į įmonės sąskaitą buvo pervesta 38 000 Lt lėšų, iš kurių buvo atsiskaityta su antros eilės kreditoriais, taip pat kreditorių susirinkimui pritarus, bus atsikaityta su trečios eilės kreditoriais (T.2, b.l.73). Iš BIĮ „Tengris“ ir ko pajamų–sąnaudų suvestinės per laikotarpį nuo 2012-11-22 iki 2014-06-10 nustatyta, jog pajamos, išlaidos ir pinigų likutis sudaro 0,00 Lt (T.2, b.l.74). Iš BIĮ „Tengris“ 2014 m. birželio 10 d. balanso matyti, kad turto, nuosavo kapitalo ir išsipareigojimų įmonė neturi (T.2, b.l.75). BIĮ „Tengris“ ir ko likvidacinio balanso aiškinamasis raštas patvirtina, jog grynųjų pinigų likučio atsiskaitomojoje kasoje ir sąskaitoje nėra, kaip ir nepatenkintų kreditorinių reikalavimų, administravimo išlaidų (T.2, b.l.76).

11Pažymėtina, kad bylą yra pateikti ĮBĮ nustatyti privalomi teismui pateikti dokumentai: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2014-07-03 pažyma Nr. VR-14.6-1012, kurioje nurodyta, kad Agentūra duomenų apie bankrutavusioje IĮ „Tengris“ ir ko sukauptas atliekas ir užterštą dirvožemį ar gruntą neturi (T.2,b. l.79); likvidacinis balansas (T. 2,b.l.75); rašytiniai įrodymai dėl kreditorių informavimo apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką.

12Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorė atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, priimtinas sprendimas dėl bankrutavusios IĮ „Tengris“ ir ko pabaigos.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 264, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

14pripažinti pasibaigusia bankrutavusią IĮ „Tengris“ ir ko (j.a.k. 300098990; registracijos adresas: Žalgirio g. 90-235, Vilnius) ir išregistruoti likviduotą dėl bankroto iš juridinių asmenų registro.

15Pavesti įmonės administratorei I. S. atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

16Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai