Byla 2-7466-362/2012
Dėl draudimo išmokos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje ieškinį atsakovui T. L. dėl draudimo išmokos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos sumos, t. y. 1010,40 Lt, 5 procentų procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 130 str.), tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo teismui nepateikė. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Iš pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas sudarė draudimo sutartį, poliso Nr. 129065475, pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonės Opel Sintra, valstybinis numeris ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims eismo įvykio metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip eismo įvykio pasekmė. 2011-12-05 įvyko eismo įvykis, kurio kaltininku buvo pripažintas atsakovas T. L., vairavęs automobilį Opel Sintra, valstybinis numeris ( - ) ir apgadinęs automobilį AUDI A6, valstybinis numeris ( - ). „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiantis per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, remdamasis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais už padarytą žalą sumokėjo 5052,00 Lt, atsiradusią dėl automobilio AUDI A6, valstybinis numeris ( - ), apgadinimo. Ieškovas 2012-04-06 pretenzija kreipėsi į atsakovą prašydamas per 15 dienų sumokėti 1010,40 Lt sumą (20 proc. draudiminės išmokos), kadangi atsakovas, būdamas transporto priemonių valdytojas, nevykdė pareigos per 3 darbo dienas pranešti draudikui apie eismo įvykį, dėl kurio yra atsakingas. Atsakovas draudimo išmokos ieškovui negrąžino.

6Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 3 str. 2 d. numato, jog transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ar (ir) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo. Pagal šio įstatymo 12 str. 1 d. 5 p., įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d. nustatyta, kad draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo, jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė įstatymo 12 str. nustatytas pareigas - įvykus eismo įvykiui, imtis teisės aktuose įtvirtintų pareigų dėl žalos sumažinimo, nukentėjusių sveikatos apsaugos, kompetentingų institucijų informavimo arba eismo įvykio deklaravimo, eismo įvykyje dalyvavusių asmenų bei atsakingo draudiko informavimo ir kt., ar padidino žalą dėl savo kaltės. Draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo šiam išmokėtą sumą ar jos dalį ir tada, kai draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 60.3 punktas nustato, kad jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnyje nustatytų pareigų ar jas netinkamai vykdė, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos, – jeigu nepateikė atsakingam draudikui eismo įvykio deklaracijos per nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį.

7Įvykus eismo įvykiui, ieškovui kilo pareiga administruoti eismo įvykio metu padarytą žalą bei išmokėti draudimo išmokas, tuo tarpu atsakovui, kaip automobilio valdytojui Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2 str. 17 d. prasme, kilo draudimo sutartimi numatyta pareiga: raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybe, apie eismo įvykį, eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitus eismo įvykių dalyvių pasirašytus dokumentus apie įvykio aplinkybes. Ieškovas išmokėjo draudimo išmoką nukentėjusiajam asmeniui 5052,00 Lt, atsakovas informacijos apie eismo įvykį nepateikė ir pretenzija reikalaujamų 20 procentų išmokėtos išmokos ieškovui negrąžino, todėl ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo ieškovui priteistina 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos sumos, t. y. 1010,40 Lt (Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d., 2004-06-23 Vyriausybės nutarimo Nr. 795 „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 60.3 p., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 str.). Taip pat iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 (penkių) procentų metinės palūkanos nuo priteistos 1010,40 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012-10-24, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1d.).

8Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 71,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 80 str., 93 str. 1 d., 4 b. l.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo T. L. (a. k. ( - ) ieškovui „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje:

  • 1010,40 Lt (dešimt tūkstančių dešimt litų, 40 centų) žalos atlyginimą;
  • 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 1010,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012-10-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;
  • 71,00 Lt (septyniasdešimt vieno lito) bylinėjimosi išlaidas.

12Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 287 str. nustatyta tvarka.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai