Byla e2-1687-805/2019
Dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Legal Balance“ ieškinį dokumentinio proceso tvarka atsakovui J. S. dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas ieškovo UAB „Legal Balance“ (toliau – ieškovas) ieškinys dokumentinio proceso tvarka atsakovui J. S. (toliau – atsakovas) dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 615,95 Eur negrąžintą finansavimo sumą, 445,21 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, paskaičiuotų iki bylos iškėlimo teisme dienos, 36,14 procentų dydžio metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, skaičiuojamų nuo 615,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 55,44 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 1-7) kad pradinis kreditorius UAB „mogo LT“ ir atsakovas ( - ) sudarė lizingo (išperkamosios nuomos) sutartį Nr. ( - ), kuria pradinis kreditorius suteikė atsakovui 1 303,29 Eur (4 500,00 Lt) finansavimą bei teisę valdyti ir naudotis lizingo (išperkamosios nuomos) pagrindu bei išpirkti automobilį Audi A6 Avant, valstybinis Nr. ( - ) o atsakovas priėmė transporto priemonę iš UAB „mogo LT“, ją valdė bei naudojosi lizingo pagrindu su teise išsipirkti bei įsipareigojo mokėti lizingo įmokas pradiniam kreditoriui UAB „mogo LT“ kiekvieną mėnesį sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. UAB „mogo LT“ savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, perdavė atsakovui valdyti ir naudotis sutartyje numatytą transporto priemonę, tačiau atsakovas prievolės atsiskaityti su pradiniu kreditorium nevykdė, nemokėjo įmokų sutartyje numatyta tvarka, todėl buvo įspėtas, kad nepadengus susidariusio įsiskolinimo lizingo sutartis bus nutraukta. Atsakovui toliau nemokant įmokų ( - ) pradinis kreditorius UAB „mogo LT“ vienašališkai nutraukė sutartį su atsakovu. Sutarties nutraukimo dieną atsakovo bendra skola sudarė 1 492,35 Eur. Transporto priemonę grąžinus pradiniam kreditoriui, šis ( - ) pardavė transporto priemonę už 1 550,00 Eur ir šia suma sumažino atsakovo bendrą įsiskolinimą, kuris transporto priemonės pardavimo dieną (2016 m. sausio 13 d.) sudarė 2 165,95 Eur. Negrąžinta finansavimo suma po transporto priemonės pardavimo likusi 615,95 Eur. ( - ) reikalavimo teisę į atsakovo skolą pradinis kreditorius UAB „mogo LT“ perleido įmonei AB „Debt Capital Managment“, o ši ( - ) perleido ieškovui.

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas visiškai.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.567 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Šalys privalo vykdyti sutartis tinkamai, sąžiningai ir nustatytais terminais (CK 6.200 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Be to, pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba, jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu.

9Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: ( - ) lizingo (išperkamosios nuomos) bei pirkimo-pardavimo sutartys Nr. ( - ), kurios patvirtina, jog atsakovas iš pradinio kreditoriaus UAB „mogo LT“ iki 2019 m. spalio 2 d. išperkamosios nuomos pagrindais įgijo 1 303,29 Eur vertės transporto priemonę, už kurią atsakovas įsipareigojo mokėti 36,14 procentų dydžio metinę palūkanų normą (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 21-35, 38-40); ( - ) priėmimo-perdavimo aktas prie sutarties Nr. ( - ), sudarytos ( - ), kuria automobilis Audi A6 Avant buvo perduotas atsakovui (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 37); 2015 m. gegužės 7 d. raštas atsakovui, kuriuo nutraukta lizingo (išperkamosios nuomos) sutartis (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 20); ( - ) Gautinų sumų pirkimo sutartis, kuria UAB „mogo LT“ perleido atsakovo įsiskolinimą Debt Capital Managenet (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 41-47); ( - ) Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ), kuria Debt Capital Management perleido atsakovo įsiskolinimą ieškovui (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 15-19); 2018 m. rugpjūčio 30 d. pranešimas dėl kreditoriaus pasikeitimo, kuriuo atsakovas buvo informuotas apie skolos perleidimą ieškovui (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 14); ( - ) lizingo (išperkamosios nuomos) sutartis, kuri patvirtina, jog pradinis kreditorius UAB „mogo LT“ už 1 550,00 Eur sumą pardavė automobilį trečiajam asmeniui, kuria sumažino atsakovo įsiskolinimą (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 54). Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovo reikalavimai kildinami iš atsakovo sutartinių pareigų nevykdymo, todėl ieškovo prašymu, ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

10Atlikus formalų ieškinyje išdėstytų argumentų ir ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, šalims ( - ) lizingo (išperkamosios nuomos) bei pirkimo-pardavimo sutartimis sureguliavus šalių tarpusavio atsakomybę, kai sutartis nutraukiama dėl vienos iš šalių įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymo, teismas daro išvadą, jog atsakovas prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 615,95 Eur negrąžinta finansavimo suma.

11Ieškovas ieškiniu prašo priteisi ir 445,21 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų bei 36,14 procentų dydžio metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, skaičiuojamų nuo 615,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kasacinio teismo praktikoje mokėjimo (pelno) palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014; 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007). Pripažintina, kad mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų skaičiavimui kredito grąžinimo termino pabaigos momentas įtakos neturi, kadangi skolininkas ir toliau po kredito grąžinimo termino pabaigos naudojasi kreditoriaus paskolinta suma. Atsakovas, pasirašydamas sutartį su pradiniu kreditoriumi, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą, todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

12Ieškovas taip pat prašo teismo iš atsakovo priteisti 55,44 Eur delspinigius. Pradinis kreditorius ir atsakovas sutartimi sulygo, jog lizingo gavėjui laiku nesumokėjus sutartyje numatytų mokėjimų lizingo gavėjas privalo mokėti 0,05 procentų dydžio netesybas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsižvelgiant į šalių sulygtus įsipareigojimus iš atsakovo priteistini 55,44 Eur delspinigiai ((615,95 Eur x 0,05 proc. x 180 d.).

13Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Už ieškinio pateikimą teismui ieškovas sumokėjo 13,00 Eur žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl ieškovo naudai šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsniu, 96 straipsniu, 427-428 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo J. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovo UAB „Legal Balance“, įmonės kodas 302528679, buveinė Žalgirio g. 90, Vilniuje, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) (UAB Neo Finance el. pinigų įstaiga), naudai 615,95 Eur (šešis šimtus penkiolika eurų 95 ct) negrąžintą finansavimo sumą, 445,21 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt penkis eurus 21 ct) mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, paskaičiuotų iki bylos iškėlimo teisme dienos, 36,14 procentų dydžio metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, skaičiuojamų nuo 615,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. vasario 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 55,44 Eur (penkiasdešimt penkis eurus 44 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. vasario 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 13,00 Eur (trylika eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

18Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

19Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

20Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

21Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

22Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą dvidešimt dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

23Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas ieškovo UAB „Legal... 5. Ieškinyje nurodė, kad (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 1-7) kad... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.567 straipsnio 1... 9. Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie... 10. Atlikus formalų ieškinyje išdėstytų argumentų ir ieškovo pateiktų... 11. Ieškovas ieškiniu prašo priteisi ir 445,21 Eur mokėjimo funkciją... 12. Ieškovas taip pat prašo teismo iš atsakovo priteisti 55,44 Eur delspinigius.... 13. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jo... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo J. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovo... 18. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 19. Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 20. Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo... 21. Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus... 22. Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos... 23. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....