Byla eB2-1950-259/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AIZET“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AIZET“,

Nustatė

2Ieškovė pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašoma iškelti bankroto bylą finansinių įsipareigojimų nevykdančiai atsakovei UAB „AIZET“. Nurodė, kad atsakovės įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pareiškimo pateikimo teismui dienai sudarė 13785,03 Eur. Siekdama išsiieškoti skolą, ieškovė atsakovės įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas.

32016 m. gegužės 6 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2016 m. gegužės 27 d. 10.00 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.). Prieštaravimų negauta.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbi užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovą per 10 dienų nuo šios nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Procesinius dokumentus du kartus išsiuntus Juridinių asmenų registre nurodytais atsakovės buveinės adresu ( - ), taip pat atsakovės administracijos vadovui T. M. jo gyvenamosios vietos adresu – ( - ), jie įteikti nepavyko, teismui grąžinti pašto įstaigos darbuotojų neįteikti su nuoroda, jog adresatas korespondencijos neatsiėmė. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „AIZET“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje ieškovės pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Iš paskutinių Juridinių asmenų registrui pateiktų UAB „AIZET“ finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad ši įmonė 2013 m. gruodžio 31 d. turėjo 87465,82 Eur vertės turtą, kurį sudarė 2160,57 Eur vertės ilgalaikis turtas ir 85305,26 Eur vertės trumpalaikis turtas. Pabrėžtina, jog beveik visą trumpalaikio turto dalį – 47194,16 Eur sudarė pirkėjų skolos. Atkreiptinas dėmesys, kad šios pirkėjų skolos sudaro daugiau kaip 50 procentų viso įmonės turto. Tai reiškia, kad įmonė yra didžiąja dalimi priklausoma nuo pirkėjų – kitų asmenų finansinės padėties ir jų galimybių grąžinti atsakovei lėšas, kad ji galėtų tinkamai vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Atsakovės įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams aptariamuoju laikotarpiu sudarė 77390,81 Eur. Be to, spręstina, kad UAB „AIZET“ minėtame balanse nurodomo turto struktūra šiuo metu yra pakitusi, šis gali būti nuvertėjęs, o įsipareigojimų terminai pasibaigę. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis UAB „AIZET“ nuosavybės teise registruotino nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės įmonės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. Pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją, atsakovės įmonė 2016 m. gegužės 9 d. turi 20474,20 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2016 m. gegužės 24 d. duomenimis UAB „AIZET“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 13785,03 Eur. Antstolė A. A. 2016 m. balandžio 11 d. grąžino ieškovei neįvykdytą sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka su išieškojimo negalimumo aktu. Apibendrinant išdėstytus argumentus bei išanalizuotus finansinius duomenis teismas vertina, kad atsakovės turtinė padėtis nėra stabili, įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, kurie nėra laikino pobūdžio.

8Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, į tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus ieškovei, įmonės įsiskolinimas valstybės biudžetui taip pat egzistuoja, bei vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „AIZET“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti ieškovės pareiškimą ir iškelti UAB „AIZET“ bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 6 d., 7 d. 1 p.).

9Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė O. P., kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Iškėlus UAB „AIZET“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12Iškelti UAB „AIZET“ (juridinio asmens kodas 302495325, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Obelynės g. 4) bankroto bylą.

13Paskirti UAB „AIZET“ administratore O. P. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA032, darbovietės adresas ( - )).

14Uždėti UAB „AIZET“ (juridinio asmens kodas 302495325) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Ieškove byloje laikyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą Kauno skyrių, atsakove - UAB „AIZET“, o į bylą įstojusius atsakovės kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad UAB „AIZET“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašoma iškelti bankroto... 3. 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 6. Teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos... 7. Iš paskutinių Juridinių asmenų registrui pateiktų UAB „AIZET“... 8. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 9. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto... 10. Iškėlus UAB „AIZET“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 11. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 12. Iškelti UAB „AIZET“ (juridinio asmens kodas 302495325, registracijos... 13. Paskirti UAB „AIZET“ administratore O. P. (įmonių bankroto administravimo... 14. Uždėti UAB „AIZET“ (juridinio asmens kodas 302495325) nekilnojamajam ir... 15. Ieškove byloje laikyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą Kauno... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad UAB „AIZET“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...