Byla 2S-425-253/2019
Dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau – AB) „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M. F. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos M. F. skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau – AB) „Lietuvos radijo ir televizijos centras“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Klaipėdos apylinkės teisme gautas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, juo pareiškėja prašė panaikinti antstolio 2018 m. liepos 20 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S1c-59206 ir prašė panaikinti turto areštą skolininkės butui, kuriame ji gyvena.

72.

8Antstolis A. S. 2018 m. rugsėjo 5 d. patvarkymu Nr. S1c-72770 pareiškėjos skundo netenkino, skundą su vykdomąja byla perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui. Nurodė, kad su pateiktu pareiškėjos skundu nesutinka, kadangi visi antstolio atlikti vykdymo veiksmai, susiję su vykdymo išlaidų apskaičiavimu, atitinka Sprendimo vykdymo instrukcijos reikalavimus. Taip pat nurodė, kad turto arešto akto sudarymas yra pagrįstas ir motyvuotas.

93.

10Suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ apie bylą informuota tinkamai, atsiliepimo į pareiškėjos skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 9 d. nutartimi pareiškėjos M. F. skundas netenkintas.

145.

15Teismas pažymėjo, kad per raginime nustatytą terminą skolininkė skolos ir vykdymo išlaidų nesumokėjo, todėl pradėti priverstinio vykdymo veiksmai.

166.

17Atsižvelgęs į tai, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelės 4 punkte yra nurodyta, kad vykdant piniginių lėšų nuo 57,92 iki 289,62 euro išieškojimą yra sumokamos 24 Eur būtinosios vykdymo išlaidos, antstolis teisingai apskaičiavo būtinąsias vykdymo išlaidas.

187.

19Teismas sutiko su antstolio pozicija ir konstatavo, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelėje nurodyti įkainiai už antstolio atliktus procesinius veiksmus bei surašytus procesinius dokumentus vykdomojoje byloje Nr. 0010/18/01994 atitinka nustatytus įkainius ir apskaičiuotas papildomas išlaidas.

208.

21Teismas nustatė, jog vykdomojoje byloje Nr. 0010/18/01994 užklausos buvo teikiamos ir išlaidos dėl jų apskaičiuotos tinkamai pagal Instrukcijoje nurodytus įkainius. Antstolis taip pat teisingai apskaičiavo 8,78 Eur pašto ir pervedimo išlaidų sumą

229.

23Nustatė, kad antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodyta atlygio antstoliui suma atitinka Instrukcijoje nurodytą atlygio sumą.

24III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2510.

26Atskiruoju skundu pareiškėja (apeliantė) nesutinka su pirmosios instancijos teismo 2018 m. spalio 9 d. nutartimi ir prašo tenkinti jos skundą dėl antstolio veiksmų. Pagrindiniai atskirojo skundo motyvai:

2710.1.

28Antstolis turėjo grąžinti vykdomąjį dokumentą, o vykdomoji byla turėjo būti užbaigta, nes apeliantė neturi turto.

2910.2.

30Antstolio įkainis už turto arešto akto surašymą yra nepagrįstas.

3110.3.

32Antstolis neteisingai apskaičiavo papildomas vykdymo išlaidas ir atlygį sau.

3310.4.

34Be pagrindo yra areštuotas apeliantės butas, nes jis įkeistas hipoteka.

3511.

36Atsiliepime suinteresuotas asmuo antstolis A. S. laikosi pozicijos, kad atlikti vykdymo veiksmai atitinka CPK reikalavimus, ir prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

37Teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3912.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

4113.

42Byloje pareiškėja nesutiko su antstolio atliekamais išieškojimo veiksmais. Byloje keliamas klausimas dėl antstolio apskaičiuotų vykdymo išlaidų, taikyto arešto teisėtumo ir pagrįstumo.

4314.

44Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/18/01994, pradėta pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2017 m. gruodžio 22 d. išduotą įsiteisėjusį teismo įsakymą Nr. eL2-18857-328/17 dėl 235,66 Eur skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės M. F. išieškotojos AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ naudai.

4515.

46Apeliantė skunde teigia, kad antstolis turėjo grąžinti vykdomąjį dokumentą, o vykdomoji byla turėjo būti užbaigta, nes apeliantė neturi turto. Šiuo aspektu pažymėtina tai, jog vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo vykdomas arba buvo nevisiškai įvykdytas, yra grąžinamas išieškotojui, jeigu skolininkas neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti išieškoma (CPK 631 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Vykdomoji byla laikoma baigta CPK 631 straipsnio nustatyta tvarka grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog apeliantė turi nekilnojamojo turto – jai priklauso butas, esantis ( - ). Taigi, teigti, kad apeliantė neturi turto, nėra pagrindo. Dėl to apeliantės motyvas, kad vykdomoji byla turėjo būti užbaigta, yra nepagrįstas.

4716.

48Apeliantės nuomone, be pagrindo yra areštuotas jos butas, nes jis įkeistas hipoteka. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vykdymo veiksmai jau tęsiasi netrumpą laikotarpį (nuo 2018-06-18), iš skolininkės dar nėra išieškota jokių lėšų. Spręstina, jog tikėtinas vienintelis daiktas, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, yra apeliantei priklausantis nekilnojamasis turtas. Nors minėtas butas yra įkeistas hipoteka ir šiuo metu aptariamoje vykdomojoje byloje išieškojimas negalimas, tačiau akcentuotina, kad tuo atveju, jeigu hipoteka būtų panaikinta / pasibaigtų, pareiškėja galėtų be jokių apribojimų butu disponuoti ir jį realizuoti. Dėl šių priežasčių manytina, kad buto areštas yra teisinga ir skolininkų interesus užtikrinanti priemonė, kartu nepažeidžianti ir skolininkės interesų. Suprantama, kad areštas susijęs su tam tikrais suvaržymais, tačiau apeliantė, būdama skolinga išieškotojai, pati už tai atsakinga. Spręstina, kad apeliantei priklausančio nekilnojamojo turto areštas yra tikslinga priemonė galbūt ateityje sėkmingam vykdymo veiksmų rezultatui pasiekti.

4917.

50Apeliantė tvirtina, kad antstolis neteisingai apskaičiavo papildomas vykdymo išlaidas bei atlygį sau. Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymi, jog apeliantė pati nepateikia jokio skaičiavimo, kuris, jos nuomone, būtų teisingas ir objektyvus, tačiau paprasčiausiai su vykdymo išlaidomis nesutinka. Kitas aspektas tas, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu; patvarkymo patvirtintos kopijos CPK numatytais atvejais, o jeigu antstolis pripažįsta, kad tai reikalinga, ir kitais atvejais siunčiamos vykdymo proceso šalims ir kitiems suinteresuotiems asmenims (CPK 631 straipsnio 1, 3 dalys). Tai reiškia, kad nors pareiškėja ir neužsakė antstolio sprendimų kopijų, kaip ji teigė, antstolis apie priimtus patvarkymus privalėjo pareiškėją bei kitus asmenis informuoti, t. y. siųsti procesinius dokumentus ir skaičiuoti jų siuntimo išlaidas. Papildomai pastebėtina, jog tam, kad apie skolininko turtinę padėtį surinktų informaciją, antstoliui būtina kreiptis į įvairius registrus, kredito įstaigas ir pan. Ne visi registrai informaciją teikia el. priemonėmis, taigi susidaro ir pašto išlaidos.

5118.

52Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas, vertindamas antstolio apskaičiuotas vykdymo išlaidas, atliko objektyvią apskaičiavimo analizę ir aprašė skaičiavimų pagrindus ir teisės normas, kuriomis antstolis vadovavosi. Primintina, jog Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodoma, kad išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 2,9 Eur, papildomos vykdymo išlaidos neskaičiuojamos, išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 2,9 Eur iki 14,48 Eur, papildomos vykdymo išlaidos negali viršyti 8 Eur, o išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 14,48 Eur iki 57,92 Eur, – negali viršyti 20 Eur, o skolai esanti didesnei nei 57,92 Eur sumos iš skolininko yra išieškomos visos vykdymo išlaidos, apskaičiuotos vykdomosiose bylose. Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelės 4 punkte yra nurodyta, kad vykdant piniginių lėšų nuo 57,92 iki 289,62 euro išieškojimą yra sumokamos 24 Eur būtinosios vykdymo išlaidos. Todėl antstolis teisingai apskaičiavo būtinąsias vykdymo išlaidas. Taip pat antstolis tinkamai apskaičiavo ir nurodė vykdymo išlaidų apskaičiavime ir turto arešto akto / aprašo surašymą įkainį – 24 Eur, kadangi Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodyta, kad mokamas 24 Eur įkainis (už vieną darbo valandą) už turto arešto akto arba turto aprašo surašymą. Spręstina, kad šiuo atveju valandos trukmė turto arešto aktui paruošti (vykdomoji byla, b. l. 41–43) nėra per didelė bei neadekvati, nes ne vien turto arešto akto užpildymas reikalauja laiko sąnaudų, tačiau ir duomenų radimas / paruošimas / tikslinimas užima tam tikrą laiko tarpą. Paminėtina ir tai, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1 lentelėje numatyta atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą apskaičiavimo tvarka. Minėtos 1 lentelės 4 punkte nurodyta, kad vykdant sumų nuo 57,92 iki 289,62 euro išieškojimą atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą sudaro 79,99 euro. Nagrinėjamu atveju antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodyta atlygio antstoliui suma atitinka minėtame teisės akte nurodytą atlygio sumą. Faktas, kad skundžiamame antstolio 2018-07-20 patvarkyme dėl vykdymo išlaidų nurodytas antstolio atlygis, nereiškia, kad jis bus išieškomas pirmiau nei skola. Tai reiškia, kad vykdomojoje byloje antstolio atlygis turi būti skaičiuojamas.

5319.

54Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, į tai, kad visi antstolio atlikti vykdymo veiksmai, susiję su vykdymo išlaidų apskaičiavimu, atitinka Sprendimo vykdymo instrukcijos reikalavimus, spręstina, kad apeliantės skundas yra nepagrįstas, todėl negali būti tenkinamas.

5520.

56Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas ir pagrįstai konstatavo, jog byloje nenustatytas pareiškėjos nurodomų vykdymo proceso nuostatų ir skolininkės teisių pažeidimas. Pripažintina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo ją panaikinti, dėl to ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

57Vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

58Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Klaipėdos apylinkės teisme gautas pareiškėjos skundas dėl antstolio... 7. 2.... 8. Antstolis A. S. 2018 m. rugsėjo 5 d. patvarkymu Nr. S1c-72770 pareiškėjos... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ apie bylą... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 9 d.... 14. 5.... 15. Teismas pažymėjo, kad per raginime nustatytą terminą skolininkė skolos ir... 16. 6.... 17. Atsižvelgęs į tai, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelės 4 punkte... 18. 7.... 19. Teismas sutiko su antstolio pozicija ir konstatavo, kad Sprendimų vykdymo... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, jog vykdomojoje byloje Nr. 0010/18/01994 užklausos buvo... 22. 9.... 23. Nustatė, kad antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodyta atlygio... 24. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 25. 10.... 26. Atskiruoju skundu pareiškėja (apeliantė) nesutinka su pirmosios instancijos... 27. 10.1.... 28. Antstolis turėjo grąžinti vykdomąjį dokumentą, o vykdomoji byla turėjo... 29. 10.2.... 30. Antstolio įkainis už turto arešto akto surašymą yra nepagrįstas.... 31. 10.3.... 32. Antstolis neteisingai apskaičiavo papildomas vykdymo išlaidas ir atlygį sau.... 33. 10.4.... 34. Be pagrindo yra areštuotas apeliantės butas, nes jis įkeistas hipoteka.... 35. 11.... 36. Atsiliepime suinteresuotas asmuo antstolis A. S. laikosi pozicijos, kad atlikti... 37. Teismas... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 39. 12.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 13.... 42. Byloje pareiškėja nesutiko su antstolio atliekamais išieškojimo veiksmais.... 43. 14.... 44. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio A. S. žinioje yra... 45. 15.... 46. Apeliantė skunde teigia, kad antstolis turėjo grąžinti vykdomąjį... 47. 16.... 48. Apeliantės nuomone, be pagrindo yra areštuotas jos butas, nes jis įkeistas... 49. 17.... 50. Apeliantė tvirtina, kad antstolis neteisingai apskaičiavo papildomas vykdymo... 51. 18.... 52. Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas, vertindamas antstolio... 53. 19.... 54. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, į tai, kad visi antstolio... 55. 20.... 56. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 57. Vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas... 58. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 9 d....