Byla II-50-272/2012
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros 2012-08-01 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-12.1.-113/ AM 093681

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeiui K. Ž., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros atstovui V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens K. Ž. skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros 2012-08-01 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-12.1.-113/ AM 093681 ir

Nustatė

2administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo K. Ž. prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros 2012-08-01 nutarimą, priimtą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-12.1.-113/ AM 093681, ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

3Teismo posėdžio metu K. Ž. palaikė savo skundą ir prašė jį patenkinti arba, teismui jos skundo netenkinus, atsižvelgiant į jos darbo užmokestį, sumažinti jai paskirtą baudą iki 200 Lt.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo K. Ž. parodė, kad 2012-07-19 jai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 5114 str. 1 d. dėl to, kad ji neįvykdė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros 2012-05-14 privalomame nurodyme Nr. VR-12.2-21 nurodytų reikalavimų: „Buitinių nuotekų kaupimo rezervuare, kuris yra Tujų g. 18, Lentvaryje, pašalinti vamzdį, kuriuo buitinės nuotekos išleidžiamos į aplinką, ir užsandarinti rezervuarą iki 2012-05-30“. Už šio privalomojo nurodymo nevykdymą jai 2012-08-01 nutarimu paskirta 750 Lt bauda. Nurodė, kad kartu su vyru gyvenu individualiame name esančiame ( - ). Jų buitinių nuotekų kanalizacija yra nuosava (vietinė), t.y. prisipildžius rezervuarams atvažiuoja UAB „Trakų vandenys“ automobilis ir nuotekas išsiurbia, tam su UAB „Trakų vandenys“ yra sudaryta septikų ir nuotekų kaupimo rezervuaro turinio išvežimo sutartis. Nurodė, kad 2012-05-14 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros inspektoriui užfiksavus pažeidimą – nuotekų skverbimąsi į aplinką - ir jai surašius privalomąjį nurodymą, kuriuo ji buvo įpareigota iki 2012-05-30 pašalinti vamzdį, nedelsiant iškvietė UAB „Trakų vandenys“ automobilį ir nuotekos tą pačią dieną buvo išsiurbtos. Vamzdį užaklino sandarinimo putomis iki 2012-05-30, o 2012-06-16 jos vyras vamzdį papildomai užaklino betonu. Po to įvykio stebėdavo, kad nuotekos nepatektų į aplinką. Nurodė, kad ji jau yra 2012-05-09 nubausta 200 Lt bauda už tai, kad nuotekos pateko į aplinką, skirtą baudą sumokėjo. Kelis kartus buvo atvažiavęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros vyresnysis specialistas V. M., apžiūrų metu nuotekos nebėgo į aplinką iš rezervuaro, todėl nežino, už ką ją nubaudė antrą kartą. Nurodė, kad vamzdžio negali pašalinti, nes ten yra įrengtas dujotiekis, vandentiekis, telekomo tinklais. Protokolą pasirašyti ji atsisakė, nes inspektoriai iki 2012-07-10 nebuvo atvažiavę patikrinti rezervuaro ir iš karto surašė protokolą, skyrė baudą, neklausė jos paaiškinimų, kad viskas sutvarkyta.

5Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros atstovas palaikė savo atsiliepimą į skundą (b.l. 21), prašė K. Ž. skundo netenkinti ir palikti nutarimą nepakeistą. Nurodė, kad patikrinimas buvo atliktas 2012-06-08, tik nurodant patikrinimo akte datą – 2012-06-07, buvo suklysta. Nuotekų rezervuaras, kuris prisipildo nuotekomis, turi būti sandarus, todėl 2012-05-14 K. Ž. surašytas privalomas nurodymas užsandarinti rezervuarą ir pašalinti vamzdį. K. Ž. nepašalino vamzdžio, tik užaklino jį lengvai pašalinamomis putomis. Antrą kartą tikrinant 2012-06-08, vamzdis nebuvo pašalintas, K. Ž. paaiškino tik tai, kad jos vyras neturėjo laiko įvykdyti privalomąjį nurodymą. Kai 2012-07-19 K. Ž. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, ji atsisakė pasirašyti protokolą ir parašyti paaiškinimą. Priiimant 2012-08-01 nutarimą, nesant nei sunkinančių, nei lengvinančių aplinkybių, K. Ž. skirtas administracinės nuobaudos vidurkis – 750 Lt bauda. Šiuo metu K. Ž. pretenzijų neturi, nes vamzdis užaklintas betonu, o betonas yra patvari sandarinimo priemonė.

6Skundas netenkintinas.

7ATPK 301 str. nustato, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina kompetentingos institucijos nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus, ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimą įstatymas sieja su administracinės atsakomybės kilimu.

8Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone (ATPK 257 straipsnis). Pažymėtina, kad jokie įrodymai, esantys administracinio teisės pažeidimo byloje, teismui neturi iš anksto nustatytos galios.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-07-19 administracinės teisės pažeidimo protokolas dėl ATPK 5114 str. 1 d. pažeidimo K. Ž. surašytas dėl to, kad 2012-05-14 privalomuoju nurodymu Nr. VR-12.2-21 ji buvo įpareigota buitinių nuotekų kaupimo rezervuare, esančiame ( - ), pašalinti vamzdį, kuriuo buitinės atliekos nuotekos išleidžiamos į aplinką, ir užsandarinti rezervuarą iki 2012-05-30. 2012-06-08 patikrinus, kaip įvykdytas privalomasis nurodymas, nustatyta, kad minėtas vamzdis nedemontuotas, užaklintas tik lengvai pašalinamomis medžiagomis – montažinėmis putomis, tuo pažeisti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 54 str. 2 d. reikalavimai.

10ATPK 5114 str. 1 d. numatyta administracinė atsakomybė už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymą laiku.

11Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 str. 6 d. nurodyta, kad 54 str. 2 d

12Tai, kad K. Ž. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą APTK 5114 str. 1 d., patvirtina byloje esančių įrodymų visuma – 2012-07-19 administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. VR – 12.1-113/AM Nr. 067785 (b.l. 9), 2012-08-01 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-12.1-113/AM 093681 (b.l. 15), 2012-04-23 bei 2012-06-08 (kaip paaiškino teismo posėdyje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros atstovas, patikrinimas buvo atliktas ir patikrinimo aktas Nr. VR-12.10-87 buvo surašytas 2012-06-08, tačiau surašant šį aktą buvo padarytas rašymo apsirikimas ir neteisingai nurodyta akto surašymo data – 2012-06-07, turi būti – 2012-06-08) patikrinimo aktai, atitinkamai, Nr. VR-12.10-47 ir Nr. VR-12.10-87 (b.l. 10, 12), 2012-05-14 privalomasis nurodymas Nr. VR-12.2-21 (b.l. 11), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros 2012-07-10 raštas Nr. VR-12.6-195 dėl privalomojo nurodymo nevykdymo (b.l. 13), 2012-07-19 pakartotinis privalomasis nurodymas Nr. VR-12.2-34 (b.l. 14), kompiuterinė CD laikmena (b.l. 16), kita byloje esanti medžiaga.

13Skundo motyvai, kuriais ginčijamas byloje esančių įrodymų pagrįstumas ir teisėtumas, atmestini kaip nepagrįsti, kadangi jie paneigiami aukščiau išvardintais byloje surinktais administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę patvirtinančiais įrodymais. Teismas kritiškai vertina ir atmeta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens K. Ž. paaiškinimus, kad vamzdį užaklino ir privalomąjį nurodymą įvykdė laiku. 2012-05-14 privalomajame nurodyme Nr. VR-12.2-21 nurodyta buitinių nuotekų kaupimo rezervuare, kuris yra ( - ), pašalinti vamzdį, kuriuo buitinės nuotekos išleidžiamos į aplinką, ir užsandarinti rezervuarą iki 2012-05-30. Kaip matyti iš byloje esančio 2012-06-08 patikrinimo akto Nr. VR-12.10-87, juo konstatuota, kad minėtas vamzdis nedemontuotas, užaklintas tik lengvai pašalinamomis medžiagomis – montažinėmis putomis, o K. Ž. paaiškinta, kad privalomojo nurodymo neįvykdė dėl to, kad jos vyras tam neturėjo laiko. Vamzdis užbetonuotas, t.y. tinkamai užsandarintas, kaip paaiškino teismo posėdyje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros atstovas ir ką patvirtina byloje esančios K. Ž. pateiktos nuotraukų kopijos, tik 2012-06-16, t.y. jau po privalomuoju nurodymu nustatyto termino.

14ATPK 302 str. 1 d. numato, kad išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, apylinkės teismas priima vieną iš šių sprendimų: 1) palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti; 2) panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti; 3) panaikinti nutarimą ir paskirti administracinę nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą. Šis sprendimas priimamas tais atvejais, kai teisės pažeidimo įvykis nekelia abejonių, teisės pažeidimo veika įrodyta, tačiau teismas nustato, kad buvo netinkamai pritaikytas įstatymas. Apylinkės teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, turi teisę pakeisti administracinio teisės pažeidimo kvalifikavimą ir paskirti nuobaudą, atitinkančią pažeidimo kvalifikavimą; 4) panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą organui (pareigūnui), įgaliotam surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus. Šis sprendimas priimamas tik išimtiniais atvejais, kai reikia atlikti didelės apimties papildomą bylos aplinkybių tyrimą; 5) pakeisti nutarimą ir paskirti švelnesnę nuobaudą arba neskirti administracinės nuobaudos.

15Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens skunde nurodytas aplinkybes bei teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros atsiliepimo į skundą argumentus ir jo atstovo paaiškinimus teisme, konstatuoja, kad K. Ž. pažeidė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 str. 2 d. reikalavimąji pagrįstai už šį pažeidimą patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 5114 str. 1 d.

16Atmestinas ir skundo argumentas, kad K. Ž. pritaikyta nuobauda ir jos dydis yra neadekvatūs padarytam administraciniam teisės pažeidimui, neatsižvelgta į jos atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

17Nors administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teismo posėdyje prašė, teismui netenkinus jos skundo, jai paskirtą baudą sumažinti iki 200 Lt, tačiau administracinė nuobauda galėtų būti švelninama arba visai neskiriama tik nustačius, kad yra pagrindas taikyti ATPK 301 str. Vadovaujantis ATPK 301 str. nustatytomis taisyklėmis, administracinė nuobauda gali būti švelninama arba visai neskiriama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai, pavyzdžiui, veikos mažareikšmiškumas ar nedidelis jos pavojingumas, išskirtinai teigiamas pažeidėjo asmenybės charakterizavimas, kelių lengvinančių atsakomybę aplinkybių buvimas ir panašiai. Nesant tokių ypatingų aplinkybių, mažesnė nei įstatymo numatyta už konkretaus administracinio teisės pažeidimo padarymą nuobauda negali būti skiriama (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N1‑1396/2007, N17‑103/2007; Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. ATP-279-533/2011).

18ATPK 301 str. numato galimybę skirti švelnesnę nuobaudą negu numato įstatymas arba visai jos neskirti, kai to reikalauja teisingumo ir protingumo principai. Tačiau tai nėra priemonė asmens, padariusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių ar nepatogumų iškelti virš viešojo intereso (šiuo atveju – aplinkos apsaugos). ATPK 301 str. numato išimtį iš taisyklės, todėl ir aplinkybės, duodančios pagrindą taikyti šią išimtį, turi būti išimtinės, kurių pagrindu galima būtų daryti išvadą, kad asmuo pažeidimą padarė dėl jam netikėtų ar ypač nepalankių aplinkybių, kai darant teisės pažeidimą buvo siekiama išvengti didesnio blogio negu pats pažeidimas ar pan.

19Teismas konstatuoja, kad K. Ž. nutarimu paskirta administracinė nuobauda – 750 Lt bauda, lygi ATPK 5114 str. 1 d. sankcijoje numatytos baudos vidurkiui, - parinkta tinkamai, atsižvelgus į tai, kad jos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvo nustatyta, ji nepripažino savo kaltės dėl padaryto teisės pažeidimo, nesigailėjo jį padariusi, atsisakė pateikti rašytinį paaiškinimą ir pasirašyti protokolą, nebuvo nustatyta ir kitų jos atsakomybę lengvinančių aplinkybių; K. Ž. paskirta nuobauda atitinka padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, pažeidėjos asmenybę bei teisingumo ir protingumo kriterijus, todėl nėra pagrindo naikinti nutarimą ir bylą nutraukti ar mažinti paskirtos nuobaudos (baudos) dydį.

20Esant visoms aukščiau išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, pagrindo tenkinti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens skundą nėra, todėl jis atmestinas, o nutarimas paliktinas nepakeistas.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300-302 str., teismas

Nutarė

22K. Ž. skundo netenkinti ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros 2012-08-01 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-12.1.-113/ AM 093681 palikti nepakeistą.

23Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo K. Ž. prašo panaikinti... 3. Teismo posėdžio metu K. Ž. palaikė savo skundą ir prašė jį patenkinti... 4. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo K. Ž. parodė, kad 2012-07-19... 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 6. Skundas netenkintinas.... 7. ATPK 301 str. nustato, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo... 8. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą... 9. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-07-19 administracinės teisės pažeidimo... 10. ATPK 5114 str. 1 d. numatyta administracinė atsakomybė už aplinkos apsaugos... 11. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 str. 6 d. nurodyta, kad... 12. Tai, kad K. Ž. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą APTK... 13. Skundo motyvai, kuriais ginčijamas byloje esančių įrodymų pagrįstumas ir... 14. ATPK 302 str. 1 d. numato, kad išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl nutarimo... 15. Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, administracinėn atsakomybėn... 16. Atmestinas ir skundo argumentas, kad K. Ž. pritaikyta nuobauda ir jos dydis... 17. Nors administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teismo posėdyje prašė,... 18. ATPK 301 str. numato galimybę skirti švelnesnę nuobaudą negu numato... 19. Teismas konstatuoja, kad K. Ž. nutarimu paskirta administracinė nuobauda –... 20. Esant visoms aukščiau išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nutarimas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300-302 str., teismas... 22. K. Ž. skundo netenkinti ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 23. Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti...