Byla 2YT-4682-828/2016
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Andriui Bespalovui, UAB „Kulpės slėnis“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo LUAB „Golden capital“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Andriui Bespalovui, UAB „Kulpės slėnis“,

Nustatė

2pareiškėjas prašo panaikinti antstolio Andriaus Bespalovo 2016-03-21 patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises, susijusias su piniginėmis išmokomis, vykdomojoje byloje Nr. 0025/11/02679 ir priteisti iš antstolio visas bylinėjimosi išlaidas. Skunde nurodė, kad skundžiamu patvarkymu antstolis pažeidė Kauno apygardos teismo 2016-02-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1363-264/2016 taikytą draudimą – nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos sustabdyti UAB „Golden capital“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą. Apie teismo taikytus apribojimus antstolis žinojo, tačiau jų nepaisė. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojo laikotarpiu nuo 2016-02-01 iki 2016-04-21, o skundžiamas patvarkymas priimtas 2016-03-21, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo metu. Be to, priimtas patvarkymas yra nemotyvuotas.

3Antstolis 2016-05-09 patvarkymu pareiškėjo skundą atsisakė tenkinti, nurodydamas, kad sustabdytoje vykdomojoje byloje galima imtis priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Kulpės slėnis“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo skundą atmesti ir paskirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 2 d. teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo yra sustabdomas areštuoto įmonės turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, tačiau areštuoti įmonės turtą (lėšas) pagal išduotus vykdomuosius dokumentus nedraudžiama. Šią normą pareiškėjui teismai yra išaiškinę, 2015-11-19 skunde pareiškėjas pats teigė, kad tokioje situacijoje turto areštavimas galimas, draudžiamas yra turto išieškojimas. Pareiškėjas skundžia antstolio patvarkymą, siekdamas vilkinti išieškojimo procesą, kadangi kol su vykdomąja byla susiję antstolio veiksmai yra nagrinėjami teisme, vykdomoji byla yra perduota teismui ir antstolis negali imtis jokių veiksmų išieškojimo procese, kas stabdo vykdymo procesą ir pažeidžia kreditoriaus teisėtus interesus.

5Skundas atmetamas.

6Iš vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 nustatyta, kad antstolis Andrius Bespalovas 2011-09-02 patvarkymu Nr. 0025/11/02679 priėmė vykdyti Panevėžio apygardos teismo 2011-07-18 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1000-452/2010 dėl 502608,62 Lt išieškojimo iš UAB „Golden capital“ UAB „Kulpės slėnis“ (buvęs AB „Invetex“) naudai (I t., l. 1-2, 4). Kauno apygardos teismas 2016-02-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1363-264/2016 priėmė UAB „Golden capital“ vadovo pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, sustabdė UAB „Golden capital“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą (III t., l. 101-102). 2015-07-20 vykdomojoje byloje priimtas patvarkymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo (II t., l. 11-12). Procesas vykdomojoje byloje neatnaujintas iki šiol. 2016-03-21 antstolis priėmė patvarkymą (toliau – Patvarkymas) areštuoti skolininko turtines teises, susijusias su piniginėmis išmokomis, kuriuo areštavo pinigines lėšas bei turtinę teisę į pinigines lėšas, priklausančias UAB „Golden capital“, esančias BUAB „Nevėžio vingis“, lėšų arešto mastas 145 000 Eur (III t., l. 128). 2016-04-26 surašytas Turto arešto aktas Nr. 0025/11/02479, 2016-04-27 patvarkymas dėl turto arešto, kuriuo areštuota UAB „Panevėžio autoservisas“ 4144 vnt. akcijų, AB „Panevėžio butų ūkis“ 52348 vnt. akcijų, UAB „Panevėžio gatvės“ 141320 vnt. akcijų, priklausančių UAB „Golden capital“ (III t., l. 162-164, 167).

7Bylos duomenys patvirtina, kad skundžiamas antstolio Patvarkymas pareiškėjui įteiktas 2016-05-02 (III t., l. 174). 2016-05-10 antstolio kontoroje gautas pareiškėjo skundas dėl Patvarkymo, kurį antstolis atsisakė tenkinti ir su vykdomąja byla Nr. 0025/11/02679 perdavė Panevėžio miesto apylinkės teismui (b. l. 2-3).

8Sustabdžius vykdomąją bylą CPK 626, 627 str. numatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti (CPK 628 str. 3 d.). Toks teisinis reguliavimas, sudarantis pagrindą net ir vykdomosios bylos sustabdymo atveju antstoliui atlikti turto paieškos ir arešto veiksmus, grindžiamas išieškotojo teisių apsauga bei poreikiu užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą ir pernelyg nevaržo skolininko interesų, nes areštuotas turtas neskirstomas išieškotojams (LAT 2013-08-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013). CPK 628 str. 3 d. išvardinti konkretūs veiksmai, kuriuos gali atlikti antstolis, sustabdęs vykdomąją bylą CPK 626, 627 str. numatytais pagrindais. Todėl pareiškėjo argumentas, kad antstolio 2016-03-21 patvarkymas prieštarauja Kauno apygardos teismo 2016-02-01 nutarčiai yra nepagrįstas, kadangi, kaip minėta, sustabdęs vykdomąją bylą, antstolis gali imtis priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti, ką nagrinėjamu atveju ir atliko antstolis. Tokiu būdu apsaugomos išieškotojo teisės, užtikrinamas vykdomojo dokumento įvykdymas. Skundžiamas antstolio Patvarkymas, skirtas skolininko turtui surasti ir areštuoti, nesuvaržė skolininko interesų ir nesukėlė skolininkui neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių. Aplinkybė, jog antstolio Patvarkymas, pareiškėjo nuomone, yra nemotyvuotas, nesudaro pagrindo pripažinti jį nepagrįstu ar neteisėtu ir dėl to panaikinti kadangi, teismo vertinimu, patvarkymas atitinka antstolio priimamiems procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Todėl pripažįstama, kad naikinti skundžiamo Patvarkymo pagrindo nėra.

9Suinteresuoto asmens UAB „Kulpės slėnis“ prašymas skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą, atmetamas. Teismo nuomone, byloje nėra pakankamai neginčijamų ir neabejotinų įrodymų, jog pareiškėjas iš tikrųjų nesąžiningai pateikė aiškiai nepagrįstą skundą. Tyčinės pareiškėjo kaltės dėl to nepatvirtina jokie bylos duomenys (CPK 185 str.). Tokia kaltės forma nagrinėjamu atveju galėtų būti grindžiama tik prielaidomis, o tai draudžia įstatymas. Byloje nepašalintos abejonės, jog pareiškėjas galėjo sąžiningai klysti, vertindamas antstolio veiksmus. Todėl taikyti pareiškėjui atsakomybės už piktnaudžiavimą (CPK 95 str.) pagrindo nėra.

10Vadovaudamasis CPK 513 str., teismas

Nutarė

11atmesti skundą.

12Išsiųsti nutarties kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai