Byla 2-348-781/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo V. P. J. atskirąjį skundą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V. P. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo V. P. J. atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-4353-467/2019 dėl ginčytinų kreditorių uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „SportIn Grupė“ ir bankrutuojančios Jokūbausko įmonės „Jonas“ finansinių reikalavimų tvirtinimo bankrutuojančios UAB „Enifas“ bankroto byloje. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 8 d. nutartimi patvirtino kreditorės UAB „SpotIN Grupė“ finansinį reikalavimą bankrutuojančios UAB „Enifas“ bankroto byloje 170 833,64 Eur sumai, o prašymą dėl bankrutuojančios J. įmonės „Jonas“ finansinio reikalavimo patvirtinimo atmetė.

62.

7Vilniaus apygardos teisme 2019 m. lapkričio 19 d. gautas pareiškėjo V. P. J. atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 8 d. nutarties.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo V. P. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 8 d. nutarties.

114.

12Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 29 d. nutartimi J. įmonei „Jonas“ iškelta bankroto bylą, bankroto administratore paskirta UAB „Top Consult“, ši nutartis yra įsiteisėjusi, todėl konstatavo, jog tik bankroto administratorė arba jos įgaliotas asmuo galėtų teikti apeliacinį (atskirąjį) skundą, o pareiškėjas tokio įgaliojimo nepateikė.

135.

14Teismas konstatavo, jog J. įmonės „Jonas“ buvęs darbuotojas V. P. J. paduoti atskirąjį skundą savo vardu (asmeniškai) neturi teisės, nes jis byloje nebuvo dalyvaujančiu asmeniu.

15III. Atskirojo skundo argumentai

166.

17Pareiškėjas V. P. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 8 d. nutarties. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

186.1.

19Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti tai, jog atskirasis skundas pateiktas pareiškėjo kaip buvusio bankrutuojančios J. įmonės „Jonas“ darbuotojo ir kreditoriaus bendrovės bankroto byloje.

206.2.

21Pareiškėjo teisę teikti atskirąjį skundą patvirtina aplinkybė, jog jis nuo 2008 m. lapkričio 19 d. yra bankrutuojančios UAB „Enifas“ akcininkas.

22Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

247.

25Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų. Dėl žodinio proceso

268.

27Apeliantas 2020 m. sausio 14 d. pateikė prašymą atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka argumentuodamas, jog tokiu būdu būtų išsamiai išsiaiškintos aplinkybės, susijusios su kreditorės UAB „SportIn Grupė“ finansinio reikalavimo pagrįstumu, t. y. aplinkybės, susijusios su ginčo nagrinėjimu iš esmės.

289.

29Pagal bendrąją proceso įstatyme įtvirtintą taisyklę atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai tokį skundą nagrinėjantis apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog būtinas žodinis nagrinėjimas (CPK 336 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad apeliacinio (atskirojo) skundo nagrinėjimo tvarkos pasirinkimas yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecijos teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-436-611/2015). Atsižvelgdamas į nagrinėjamo teisinio ginčo pobūdį apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad žodinis atskirojo skundo nagrinėjimas nėra būtinas, nes jam išnagrinėti reikšmingos faktinės ir teisinės bylos aplinkybės yra aiškios, o proceso dalyvių pozicija išsamiai išdėstyta procesiniuose dokumentuose (CPK 185 straipsnis). Dėl atskirojo skundo argumentų

3010.

31Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta atsisakyti priimti pareiškėjo V. P. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 8 d. nutarties, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3211.

33Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 8 d. nutartimi patvirtino kreditorės UAB „SpotIN Grupė“ 170 833,64 Eur dydžio finansinį reikalavimą bei atsisakė patvirtinti bankrutuojančios J. įmonės „Jonas“ 275 000 Eur dydžio finansinį reikalavimą bankrutuojančios UAB „Enifas“ bankroto byloje.

3412.

35Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 8 d. nutarties vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu. Apelianto įsitikinimu, teismas nepagrįstai atsisakė priimti skundą.

3613.

37Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Jei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas nenustato tam tikrų bankroto bylos nagrinėjimo ypatumų, taikomos CPK nuostatos.

3814.

39Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šiame Kodekse numatytais atvejais bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nutartis laikoma užkertančia kelią tolesnei bylos eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis).

4015.

41Pagal CPK 338 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jį paduoti.

4216.

43Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą apelianto argumentą, jog pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti tai, kad atskirasis skundas pateiktas pareiškėjo kaip buvusio bankrutuojančios J. įmonės „Jonas“ darbuotojo ir kreditoriaus bendrovės bankroto byloje, ir atskirąjį skundą priimti.

4417.

45Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 9 punkte numatyta, jog bankroto administratorius atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog jis buvo įgaliotas atstovauti bankrutuojančią J. įmonę „Jonas“ (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 338 straipsnis). Apeliantui išaiškintina, jog jis, kaip bankrutuojančios J. įmonės „Jonas“ kreditorius, turi teisę skųsti bankroto administratoriaus veiksmus bankrutuojančios J. įmonės „Jonas“ bankroto byloje (ĮBĮ 23 straipsnio 3 punktas).

4618.

47Apeliantas taip pat teigia, jog pareiškėjo teisę teikti atskirąjį skundą patvirtina aplinkybė, jog jis nuo 2008 m. lapkričio 19 d. yra bankrutuojančios UAB „Enifas“ akcininkas.

4819.

49Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenų nėra galimybės nustatyti bankrutuojančios UAB „Enifas“ akcininkus įmonės bankroto bylos iškėlimo momentu (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Be to, apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui valstybės įmonės Registrų centro išrašo kopiją, iš kurios matyti, jog pareiškėjas V. P. J. nuo 2008 m. lapkričio 19 d. registruotas kaip bankrutuojančios UAB „Enifas“ akcininkas. Atkreiptinas dėmesys, jog šio dokumento kopija nėra patvirtinta pagal proceso įstatyme numatytus reikalavimus (CPK 114 straipsnio 1 dalis).

5020.

51Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad iš bylos duomenų nėra galimybės nustatyti, ar apeliantas V. P. J. bankroto bylos įmonei iškėlimo momentu buvo jos akcininkas, byloje esantys įrodymai, t. y. valstybės įmonės Registrų centro išrašo kopija nėra patvirtinta pagal proceso įstatyme numatytus reikalavimus, be to duomenų apie bendrovės akcininkus nėra galimybės nustatyti ir iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro. Dėl šių priežasčių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl atskirojo skundo priėmimo grąžintinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo, įpareigojant bankroto administratorę UAB „Kirkiliavas“ pateikti duomenis apie bendrovės akcininkus iki bankroto bylos įmonei iškėlimo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl pareiškėjo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 8 d. priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-4353-467/2019... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teisme 2019 m. lapkričio 19 d. gautas pareiškėjo V. P. J.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi atsisakė priimti... 11. 4.... 12. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m.... 13. 5.... 14. Teismas konstatavo, jog J. įmonės „Jonas“ buvęs darbuotojas V. P. J.... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. 6.... 17. Pareiškėjas V. P. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 18. 6.1.... 19. Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti tai, jog atskirasis skundas... 20. 6.2.... 21. Pareiškėjo teisę teikti atskirąjį skundą patvirtina aplinkybė, jog jis... 22. Teismas... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. 7.... 25. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 26. 8.... 27. Apeliantas 2020 m. sausio 14 d. pateikė prašymą atskirąjį skundą... 28. 9.... 29. Pagal bendrąją proceso įstatyme įtvirtintą taisyklę atskirasis skundas... 30. 10.... 31. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 32. 11.... 33. Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 8... 34. 12.... 35. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti... 36. 13.... 37. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 38. 14.... 39. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus pirmosios instancijos teismo... 40. 15.... 41. Pagal CPK 338 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos... 42. 16.... 43. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą apelianto argumentą,... 44. 17.... 45. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog Lietuvos Respublikos įmonių... 46. 18.... 47. Apeliantas taip pat teigia, jog pareiškėjo teisę teikti atskirąjį skundą... 48. 19.... 49. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog iš valstybės įmonės Registrų... 50. 20.... 51. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 53. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir...