Byla 2-35733-868/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovei M. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovės 3 138,41 Lt skolą 4 343,56 Lt delspinigių, 1 362,73 Lt palūkanų, 2 550,51 Lt skolos išieškojimo išlaidas; 9 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo teigimu, jis iš AB SEB įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą pagal vartojimo kredito sutartį, informavo atsakovę apie reikalavimo perleidimą, tačiau atsakovė skolos neapmokėjo. Ieškovas prašė, esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) nustatytiems pagrindams, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei ieškinys su priedais įteikti CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovė nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2004-03-22 AB SEB bankas ir atsakovė M. K. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1750418050460-09, pagal kurią AB SEB bankas atsakovei suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas AB SEB bankas naudai. Atsakovė netinkamai vykdė minėtą sutartį, dėl AB SEB bankas ją nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovei dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2009-11-09 AB SEB bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-83, pagal kurią AB SEB bankas perleido visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu, pagal sutartį. Ieškovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.109 straipsnyje nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas įsipareigojimų neįvykdė, skolos nesumokėjo. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63, 6.205 straipsniai). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 3 138,41 Lt skola ir 1 362,73 Lt palūkanos.

7Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 3 138,41 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 4 343,56 Lt delspinigius. Sutartyje šalys numatė, 0,1 proc. dydžio delspinigius (Sutarties 5.4 p.). CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma didesnė nei negrąžinto kredito suma, paskaičiuota net už 1 384 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini iki 500 Lt. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti 2 550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro darbo priemonės, administracija (buhalterija), darbuotojo užmokestis ir kt. Tokios išlaidos kaip darbo priemonės, administracija (buhalterija) ir darbuotojo darbo užmokestis negali būti vertinamos kaip būtent atsakovo skolos nesumokėjimu nulemtos ieškovo išlaidos. Vertinant nurodytų išlaidų pagrįstumą, pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės komercinės veiklos rūšių bei šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis, šių išlaidų negalima susieti su ieškovo veikla atsakovo atžvilgiu, atsakovė, kaip vartotojas, sudarydama vartojimo kredito sutartį, laiku nemokėdama sąskaitų, negalėjo protingai šių išlaidų numatyti, todėl ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovės atmestinas kaip nepagrįstas (žr. taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-23 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-2813-936/2013, 2013-01-23 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-3633-433/2013, 2013-02-05 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-4874-816/2013).

9CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šalys vartojimo kredito sutartimi susitarė dėl 9 procentų metinių palūkanų priteisimo. Tokiu būdu ieškovui iš atsakovės priteistinos 9 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (5 001,14 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-09-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Patenkinta ieškinio dalis sudaro 49 procentus. Ieškovas patyrė 342 Lt bylinėjimosi išlaidų. Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 171 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

11Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės M. K., asmens kodas ( - ) gyvenančios K. S. 18-oji 5, Vilnius, ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A. J. g. 7, Vilnius, naudai 3 138,41 Lt pagrindinę skolą, 500 Lt delspinigių, 1 362,73 Lt palūkanų, iš viso – 5 001,14 Lt, 9 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 170 Lt bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovė M. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas UAB „GELVORA“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai