Byla e2-6979-805/2018
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovei D. K. dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės D. K. (toliau – Atsakovė) 626,78 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje Ieškovė nurodė (elektroninės bylos apyrašo b. l. 1-2), kad Atsakovė su Ieškove ( - ) pasirašė Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) ir Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ). Karšto vandens vartojimo sutarties 2.1 punkto pagrindu Ieškovė įsipareigojo Atsakovės butui tiekti karštą vandenį, kurį sudaro geriamasis šaltas vanduo ir šiluma jam sušildyti, o Atsakovė įsipareigojo už tai laiku atsiskaityti. Šilumos vartojimo sutarties 3.1 punkto pagrindu Ieškovė įsipareigojo tiekti šilumą Atsakovės butui ir kitoms pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, o Atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už suteiktas šilumos energijos tiekimo paslaugas. Atsakovė vengia atsiskaityti su Ieškove, nesiima priemonių savo įsiskolinimui padengti, į priminimus nereaguoja, pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. birželio mėn. liko skolinga Ieškovei 626,78 Eur.

6Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka – Atsakovei asmeniškai (elektroninės bylos apyrašo b. l. 37). Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir, esant Ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja tiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už tiektą šilumos energiją sumokėti, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalis). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK) 6.388 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

10Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus pagrindžia šie Ieškovės pateikti įrodymai: ( - ) Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo b. l. 4-7), ( - ) Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo b. l. 10-13); mokesčių paskaičiavimo pažyma už 2015 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. rugpjūčio mėn. laikotarpį, iš kurios matyti, jog Atsakovė už karštą vandenį bei šildymą laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. ieškovei liko skolinga iš viso 626,78 Eur (elektroninės bylos apyrašo b. l. 16-21). Atlikus formalų byloje Ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, Atsakovei nepateikus duomenų, kad Ieškovės prašoma priteisti skola sumokėta, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis, 6.256 straipsnis). Ieškinys pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai. Iš Atsakovės priteistina Ieškovei 626,78 Eur skolos.

11Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti Ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

12Visiškai patenkinus ieškinį Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 169,40 Eur advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš Atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

13Valstybė šioje byloje patyrė 6,00 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną sumą, 6,00 Eur suma už procesinių dokumentų įteikimą priteistina iš Atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės D. K., asmens kodas ( - ) gyvenančios, ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), Swedbank AB bankas, banko kodas 73000, naudai 626,78 Eur (šešis šimtus dvidešimt šešis eurus 78 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. rugsėjo 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio, 169,40 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus 40 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

17Priteisti iš atsakovės D. K., asmens kodas ( - ) gyvenančios, ( - ), 6,00 Eur (šešis eurus 00 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai