Byla N2-148-266/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Ingai Beresnevičiūtei, suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovei Ingai Lackuvienei, nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą, suinteresuotiems asmenims V. M., Aulelių vaikų globos namams dėl T. M. ir V. M. nuolatinio globėjo ir rūpintojo pakeitimo, ir

Nustatė

2pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą dėl nuolatinio globėjo, rūpintojo pakeitimo. Nurodė, jog būtina pakeisti T. M. nuolatinį globėją bei V. M. nuolatinį rūpintoją, t.y. iš nuolatinio globėjo (rūpintojo) pareigų atleisti V. M. ir vaikų nuolatiniu globėju, rūpintoju paskirti Aulelių globos namus. Paaiškino, jog V. M. ir T. M. dėdės V. M. šeimoje globojami nuo 2003 metų. Vaikų motinai A. M. neterminuotai apribota motinos valdžia vaikams ir ji 2008 metais mirė. V. M. tėvas yra miręs, o T. M. tėvystė nenustatyta. Vaikų globą, rūpybą V. M. atliko patenkinamai, jam padėdavo žmona B. M., kuri šiuo metu yra išvykusi į Angliją. Padėtis V. M. namuose pašlijo 2010 m. vasarą-rudenį. Jis nebevykdo globėjo, rūpintojo pareigų, nes savaitėmis išvyksta į darbą miškuose. Savo pareigas perleido sesers vyrui. Be to paaiškėjo, jog V. M. vaikų globos pašalpos pinigus naudoja savo reikmėms- paskolos dengimui. Vaikams trūksta lėšų būtiniausiems dalykams- maistui mokykloje, šiltesniems drabužiams, jiems nėra sudarytos normalios buitinės sąlygos, nesirūpinama vaikų atstovavimu. V. M. visa tai pripažįsta, tačiau negali mesti darbo ir užsiimti vaikų priežiūra. Todėl sutinka, kad vaikai būtų apgyvendinti Aulelių vaikų globos namuose, kur jie apgyvendinti jau nuo 2011-01-07. Kitų asmenų, galinčių rūpintis V. M. ir T. M., nėra. Todėl VTAS kreipėsi į teismą bei prašo pareiškimą patenkinti.

3Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė prašė pareiškimą patenkinti bei Aulelių vaikų globos namus paskirti V. M. ir T. M. rūpintoju, globėju. Vaikas labai greitai apsiprato su nauja aplinka, bendrauja su vaikais ir tarpusavyje yra draugiški. Mano, jog pareiškimas pagrįstas.

4Suinteresuotas asmuo V. M. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai. Atsižvelgiant į tai, byla išnagrinėta suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant

5Pareiškimas tenkintinas.

6Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuoto asmens paaiškinimais nustatyta, jog V. M., gim. ( - ), ir T. M., gim. ( - ) (b.l.12,13), dėdės V. M. šeimoje globojami nuo 2003 metų. Vaikų motinai A. M. neterminuotai apribota motinos valdžia vaikams 2003-11-24 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu ir ji 2008 metais mirė (b.l.15,27-28). V. M. tėvas yra miręs (b.l.16), o T. M. tėvystė nenustatyta. Vaikų globą, rūpybą V. M. atliko patenkinamai, jam padėdavo žmona B. M., kuri šiuo metu yra išvykusi į Angliją. Padėtis V. M. namuose pašlijo 2010 m. vasarą-rudenį. Jis nebevykdo globėjo, rūpintojo pareigų, nes savaitėmis išvyksta į darbą miškuose. Savo pareigas perleido sesers vyrui. V. M. vaikų globos pašalpos pinigus naudoja savo reikmėms- paskolos dengimui. Vaikams trūksta lėšų būtiniausiems dalykams- maistui mokykloje, šiltesniems drabužiams, jiems nėra sudarytos normalios buitinės sąlygos, nesirūpinama vaikų atstovavimu (b.l.19-26). Todėl vaikai nuo 2011-01-07 apgyvendinti Aulelių vaikų globos namuose. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-07 d. įsakymais Nr. AĮ-9, Nr. AĮ-8, V. M. nustatyta laikinoji rūpyba, T. M. laikinoji globa. Aulelių vaikų globos namai paskirti laikinuoju globėju ir rūpintoju (b.l.8,9). Todėl pareiškėjas prašo paskirti Aulelių vaikų globos namus vaikų nuolatiniu rūpintoju, globėju bei paprastuoju turto administratoriumi, o V. M. atleisti nuo rūpintojo, globėjo pareigų.

7LR CK 3.246 str. 3 d. numato, jeigu globėjas ar rūpintojas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio ar rūpintinio teisių ir interesų apsaugos, jie gali būti teismo nutartimi nušalinti nuo globėjo ar rūpintojo pareigų. Kaip nustatyta V. M. netinkamai atliko vaikų globėjo (rūpintojo) pareigas. Pats V. M. atsisako toliau eiti globėjo(rūpintojo) pareigas (b.l.19-20). Šiuo metu V. M. ir T. M. apgyvendinti Aulelių vaikų globos namuose, kur jiems sudarytos tinkamos gyvenimo ir vystymosi sąlygos. Esant tokioms aplinkybėms bei atsižvelgiant į vaikų interesus, V. M. nušalintinas nuo globėjo, rūpintojo pareigų ir vaikams skirtinas kitas globėjas, rūpintojas – Aulelių vaikų globos namai. Jose nustatytina vaikų gyvenamoji vieta.

8Kaip numato LR CK 3.238 str. 2 d., asmens rūpybą (globą) apima ir jo turto rūpybą (globą), tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius. Todėl, remiantis LR CK 3.245 str., CPK 504 str. 3 d. nuostatomis V. M. ir T. M. priklausančio turto paprastuoju administratoriumi skirtini Aulelių vaikų globos namai..

9Anykščių rajono apylinkės teismo 2011-01-11 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones, kuriomis buvo laikinai, iki bus priimtas teismo sprendimas, nuo 2011-01-07, sustabdytas Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės pramos skyriuje vaiko globos išmokos mokėjimas V. M. už V. M. ir T. M., bei sustabdytas nuo 2011-01-07 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Anykščių skyriuje našlaičio pensijos mokėjimas V. M. už V. M. ir T. M., panaikintinos bei nuo 2011-01-07 d. atnaujintinas vaiko globos išmokų Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje bei našlaičių išmokų mokėjimas Valstybinio socialinio fondo valdybos Anykščių skyriuje už V. M. ir T. M., jas nukreipiant jų nuolatiniam rūpintojui ir globėjui Aulelių vaikų globos namams.

10Teismo nutartis dėl globėjo, rūpintojo nušalinimo nuo pareigų bei rūpintojo, globėjo paskyrimo vykdytina skubiai (LR CPK 496 str.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str., 494 str.,-

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nušalinti V. M. iš V. M., gim. ( - ), ir T. M., gim. ( - ), nuolatinio rūpintojo, globėjo pareigų.

14Nuolatiniu V. M. ir T. M. rūpintoju, globėju bei paprastuoju turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus. Juose nustatyti vaikų gyvenamąją vietą.

15Globėjui ir rūpintojui išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas LR CK 3.271 str., 3.272 str., ir CK ketvirtosios knygos normose, reglamentuojančiose svetimo turto administravimą.

16Panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2011-01-11 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones, kuriomis buvo laikinai, iki bus priimtas teismo sprendimas, nuo 2011-01-07, sustabdytas Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės pramos skyriuje vaiko globos išmokos mokėjimas V. M. už V. M. ir T. M., bei sustabdytas nuo 2011-01-07 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Anykščių skyriuje našlaičio pensijos mokėjimas V. M. už V. M. ir T. M..

17Nuo 2011-01-07 d. atnaujinti vaiko globos išmokų Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje bei našlaičių išmokų mokėjimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Anykščių skyriuje už V. M. ir T. M., jas nukreipiant jų nuolatiniam rūpintojui ir globėjui Aulelių vaikų globos namams.

18Nutartį dėl globėjo, rūpintojo nušalinimo nuo pareigų bei rūpintojo, globėjo paskyrimo vykdyti skubiai.

19Nutarties nuorašą nusiųsti Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Anykščių skyriui vykdyti.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai