Byla 2-1685-599/2013
Dėl įsiskolinimo bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora" ieškinį atsakovui A. Ž. dėl įsiskolinimo bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2001-06-20 d. UAB „Tele 2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas atsakovui, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti UAB „TELE2“ už minėtas paslaugas. Ieškovas taip pat nurodė, jog UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas sutarties galiojimo laikotarpiu atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas - faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2009-03-31 d. ieškovas ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovo naudai visas reikalavimo teises bei kitas papildomas teises į atsakovą, t. y. pagal LR CK 6.101 str. 1 d. nuostatas buvo perleista reikalavimo teisė į pagrindinę skolą bei teisė gauti reikalavimo patenkinimą iš skolininkų tokia suma ir apimtimi, kiek tokią teisę suteikia įstatymai, be to, ieškovas apie sudarytą minėtą perleidimo sutartį pranešė atsakovui LR CK 6.109 str. nuostatų nustatyta tvarka, t. y. nusiuntė pranešimą gyventojų registro pažymoje nurodytu paskutiniu žinomu atsakovo gyvenamosios vietos adresu – ( - ), kuris ir buvo nurodytas GSM paslaugų sutartyje Nr. ( - ), todėl pradinis kreditorius UAB „TELE2“ tinkamai naudojosi savo teisėmis ir pareigomis, nes kiekvieną mėnesį siuntė atsakovui PVM sąskaitas - faktūras. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 489,50 Lt skolą, 1842,48 Lt delspinigių, 196,18 Lt ikiteisminių skolos išieškojimo išlaidų, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, turėtas visas bylinėjimosi išlaidas bei prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks teismui parengiamųjų procesinių dokumentų (b.l. 2-4).

3Atsakovui LR CPK 130 str. 1 d., bei 142 str. nustatyta tvarka 2013-03-27 d. buvo pranešta apie ieškinio teisme gavimą bei atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovui nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovams priima sprendimą už akių (b.l. 47-48).

4Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2001-06-20 d. UAB „Tele 2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas atsakovui, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti UAB „TELE2“ už minėtas paslaugas (b.l. 19-21). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog UAB “TELE2” už suteiktas paslaugas atsakovui laikotarpiu nuo 2001-07-01 d. iki 2002-06-30 d. pateikė PVM sąskaitas - faktūras iš viso 489,50 Lt sumai, tačiau atsakovas sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdė bei PVM sąskaitų - faktūrų neapmokėjo (b.l. 5,25-36). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad 2009-03-31 d. ieškovas ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas - faktūras atsakovo atžvilgiu (b.l. 8-11). Iš 2009-05-04 d. pranešimo dėl reikalavimo perleidimo turinio matyti, jog ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą, t. y. LR CK 6.109 str. nustatyta tvarka nusiuntė pranešimą gyventojų registro pažymoje bei minėtoje sutartyje nurodytu paskutiniu žinomu atsakovo gyvenamosios vietos adresu - ( - ) (b.l. 18). Iš minėtos sutarties 3.9 p. nuostatų turinio nustatyta, jog atsakovas privalėjo UAB „TELE2“ pranešti apie savo nuolatinės gyvenamosios vietos, telefono, fakso ar banko sąskaitos duomenų pasikeitimus bei bet kokias kitas aplinkybes, kurios galėjo įtakoti paslaugų sutarties Nr. ( - ) vykdymą (b.l. 20-21).

7Teismas ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, daro išvadą, jog ieškovo ieškinys yra tenkintinas tik dalinai, kadangi iš visos šios civilinės bylos medžiagos matyti, kad už tai, jog atsakovas laiku neįvykdė savo sutartinės prievolės pirminiam kreditoriui, t. y. nesumokėjo 489,50 Lt skolą, ieškovas prašė išieškoti 1842,48 Lt paskaičiuotų delspinigių (b.l. 6), nes minėtos sutarties 6.5 p. nuostatose buvo numatyta, kad jeigu atsakovas nustatytų laiku neapmoka sąskaitos, UAB „Tele2“ pareikalavus, atsakovas privalo mokėti 0,1 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Pažymėtina tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje yra konstatavęs, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos ir jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, tai jos gali būti sumažintos iki protingos sumos (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 m. yra konstatavęs tai, jog sutinkamai su LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti vienai iš šalių, be to, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas ir atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes, t. y. į prievolės pobūdį, į padarytą pažeidimą, į jo padarinius bei prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, bei kitus reikšmingus kriterijus. Teismas daro išvadą, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose ir į šalių elgesį bei sutinkamai su protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principais, ieškovo paskaičiuota delspinigių suma atsakovui vertintina kaip aiškiai per didelė, todėl jie yra mažintini nuo 0,1 % dydžio iki 0,02 % dydžio delspinigių, t. y. iki 368,50 Lt sumos (489,50 Lt x 0,02 % x 3764 d. = 368,50 Lt), likusioje dalyje ieškovo ieškiniai reikalavimai dėl delspinigių išieškojimo atmestini kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CK 1.5 str. ; LR CPK 176 str. - 179 str.).

8Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir sutinkamai su LR CK 1.125 str. 1 d., 6.62 str. - 6.63 str., 6.37 str. 1 d., 6.38 str., 6.72 str., 6.101 str., 6.210 str. 1 d., 6.245 str. – 6.248 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.716 str., 6.720 str. nuostatomis, darytina išvada, kad visgi ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas tik iš dalies, t. y. ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotina 489,50 Lt skola, 368,50 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos (858,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2013-01-07 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

9Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., 88 str. 9 d. nuostatomis, iš ieškovo atsakovo naudai išieškotina 26,00 Lt žyminio mokesčio ir 196,18 Lt kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, viso – 222,18 Lt (b.l. 1,7).

10Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas,

Nutarė

11ieškinį tenkinti dalinai.

12Išieškoti iš atsakovo A. Ž., a/k ( - ) gyv. ( - ), ieškovo UAB „Gelvora“, į/k 125164834, buveinė Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, naudai 489,50 Lt skolą, 368,50 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos (858,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2013-01-07 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 222,18 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d. 3 p. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

15Ieškovas, nuo sprendimo priėmimo dienos per 30 dienų apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai