Byla Ik-2588-602/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Kaminsko ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Daivai Aranauskienei, dalyvaujant pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atstovei Gintarei Anisko,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai ir VĮ Valstybės turto fondui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2010-06-10 kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 9 punktą – organizuoti valstybinės žemės sklypo, priskirtino valstybei nuosavybės teise priklausančiam privatizavimo objektui (kodas ( - )), sandėliui (( - )), esančiam Ukmergėje, ( - ) g. 2, detaliojo plano rengimą ir per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo apskrities viršininkui pateikti patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano ir sprendimo, kuriuo šis detalusis planas patvirtintas, kopijas, pagal šį detalųjį planą parengtą žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais, žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus pagal teritorijų planavimo dokumentą, žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais parengimo išlaidas, savivaldybės tarybos nustatytus žemės nuomos mokesčio tarifą ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus (b. l. 1-4).

4Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2010-06-10 taip pat kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 9 punktą – organizuoti valstybinės žemės sklypo, priskirtino valstybei nuosavybės teise priklausančiam privatizavimo objektui (kodas ( - )), mokymo korpusui (( - )), esančiam Ukmergėje, ( - ) g. 2, detaliojo plano rengimą ir per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo apskrities viršininkui pateikti patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano ir sprendimo, kuriuo šis detalusis planas patvirtintas, kopijas, pagal šį detalųjį planą parengtą žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais, žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus pagal teritorijų planavimo dokumentą, žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais parengimo išlaidas, savivaldybės tarybos nustatytus žemės nuomos mokesčio tarifą ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus (b. l. 27-30).

5Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-06-14 nutartimi pareiškėjo prašymai sujungti į vieną administracinę bylą (b. l. 52-53).

6Pareiškėjas nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondas 2006-09-20 bei 2007-04-06 kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas suformuoti valstybinės žemės sklypą, priskirtą valstybei nuosavybės teise priklausančiam privatizavimo objektams (kodas ( - ) ir ( - )), sandėliui (( - )) ir mokymo korpusui (( - )), esantiems Ukmergėje, ( - ) g. 2. Nustatyta, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius nėra parengęs ir pateikęs Vilniaus apskrities viršininkui suformuoto žemės sklypo dokumentų (duomenų). Be to, neparengtas minėto žemės sklypo detalusis planas. Pareiškėjas 2009-04-20 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikė reikalavimą Nr. 1R-27 ir reikalavimą Nr. 1R-28 vykdyti Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 9 punktą, o vėlesniais potvarkiais pratęsė nustatytą terminą reikalavimui įvykdyti. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010-05-31 prašė dar kartą pratęsti reikalavimų įvykdymo terminą iki 2010-08-31, motyvuodamas tuo, kad sklypo planą reikia tikslinti, užsitęsė viešųjų pirkimų procedūra. Pareiškėjas padarė išvadą, kad direktorius nepagrįstai vilkina žemės sklypo prie privatizavimo objekto detaliojo plano rengimą bei nustatytų duomenų pateikimą.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė prašė prašymą tenkinti.

8Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į prašymą nurodė, kad Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimai šiuo metu vykdomi ir atsakovas neprieštarauja, kad prašymas būtų tenkinamas (b. l. 66).

9Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės turto fondas atsiliepime į prašymą prašė jį tenkinti (b. l. 60-63).

11Nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondas 2006-08-16 perėmė valstybei nuosavybės teise priklausančius privatizavimo objektus – sandėlį ir mokymo korpusą, esančius ( - ), Ukmergėje. Minėti objektai Vyriausybės 2006-06-01 nutarimu Nr. 228 įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą. VĮ Valstybės turto fondas, rengdamas objekto privatizavimo programą, vadovavosi Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023 patvirtintomis Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklėmis, ir du kartus kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių su prašymu suformuoti žemės sklypus, parengti dokumentai turėjo būti perduoti Vilniaus apskrities viršininkui per du mėnesius, tačiau tai nebuvo atlikta, dėl ko buvo kreiptasi į Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje.

12Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašė jį tenkinti (b. l. 89-90).

14Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo.

15Prašymas tenkintinas.

16Nustatyta, kad sandėlis ( - ) (kodas ( - )) ir mokymo korpusas ( - ) (kodas ( - )), esantys ( - ) g. 2, Ukmergėje, Vyriausybės 2006-06-01 nutarimu Nr. 547 įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą.

172007-07-06 VĮ Valstybės turto fondas raštu Nr.(34)3R-1049 kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas skubos tvarka pateikti Vilniaus apskrities viršininkui žemės sklypų dokumentus, nurodytus Vyriausybės 2005-09-16 nutarimo Nr. 1023 9.1-9.5 punktuose, prie Ukmergės m. esančių privatizavimo objektų pagal pridedamą sąrašą (b. l. 73-74).

182009-02-20 VĮ Valstybės turto fondas raštu Nr. (34)3R-575 kreipėsi į Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje, informuodamas, kad VĮ Valstybės turto fondas, rengdamas objekto privatizavimo programą, kreipėsi su prašymu suformuoti valstybinės žemės sklypą prie privatizavimo objekto į savivaldybės administracijos direktorių ir Vilniaus apskrities viršininką, tačiau žemės sklypai, tarp jų ir esantys prie VĮ Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomų privatizavimo objektų – mokymo korpuso (( - )) ir sandėlio (( - )), ( - ) g. 2, iki šiol nėra suformuoti (b. l. 5-8).

192009-02-26 Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje raštu Nr. 3-88 kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administraciją, prašydamas pateikti informaciją, ar Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono ir Širvintų rajono savivaldybių administracijų direktoriai pateikė Vilniaus apskrities viršininkui Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 9 punkte nurodytus duomenis apie žemės sklypus prie 27 privatizavimo objektų, nurodytų VĮ Valstybės turto fondo 2009-02-20 rašte (b. l. 9-10).

202009-02-26 Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje raštu Nr. 3-90 kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas pateikti informaciją, ar patvirtinti žemės sklypų, priskirtinų privatizavimo objektams (tarp jų - mokymo korpusas (( - )) ir sandėlis (( - )), esantys ( - ) g. 2), detalieji planai; nurodyti, ar Vilniaus apskrities viršininkui perduoti visi duomenys, išvardinti Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023, 9 punkte, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (b. l. 11-12).

212009-03-12 Ukmergės rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (6.6)-18-487 informavo, kad nurodyti žemės sklypai nesuformuoti ir detalieji planai neparengti, nes šiems darbams trūksta lėšų savivaldybės biudžete (b. l. 13).

222009-04-06 Vilniaus apskrities viršininko administracija raštu Nr. (3D)-6.15-95-(24.25) informavo, kad Ukmergės rajono žemėtvarkos skyrius 2005-09-22 raštu Nr. V5-1594, 2005-03-10 raštu Nr. V5-550, 2005-08-29 raštu Nr. V5-1448 ir 2006-11-06 raštu Nr. V5-2479 kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją, kad būtų pateikti detalieji planai, kuriais vadovaujantis buvo patvirtinti žemės sklypų, tarp jų ir – ( - ) g. 2, Ukmergėje, priskirtų privatizavimo objektams, dydžiai ir ribos. Detalieji planai pateikti nebuvo (b. l. 14-15).

232009-04-20 Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikė Reikalavimą Nr. 1R-27 nedelsiant vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 9 punkto nuostatas, t.y. organizuoti žemės sklypo prie privatizavimo objekto, esančio adresu ( - ) g. 2, Ukmergėje, kodas ( - ), detaliojo plano rengimą ir per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo parengti ir pateikti apskrities viršininkui dokumentus (duomenis), nurodytus Taisyklių 9.1-9.5 p. (b. l. 42-43).

242009-04-20 Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikė Reikalavimą Nr. 1R-28 nedelsiant vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 9 punkto nuostatas, t.y. organizuoti žemės sklypo prie privatizavimo objekto, esančio adresu ( - ) g. 2, Ukmergėje, kodas ( - ), detaliojo plano rengimą ir per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo parengti ir pateikti apskrities viršininkui dokumentus (duomenis), nurodytus Taisyklių 9.1-9.5 p. (b. l. 16-17).

252009-04-30 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (6.6)-18-877 prašė pratęsti 2009-04-20 reikalavimais Nr. R1-27 ir Nr. R1-28 nurodytą terminą iki 2009-12-30, nes gali užsitęsti viešųjų pirkimų procedūra (b. l. 18). Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2009-04-30 potvarkiu Nr. 1P-11 šis terminas pratęstas iki 2009-10-31 (b. l. 19).

262009-11-11 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (6.6)-18-2131 prašė pratęsti 2009-04-20 reikalavimais Nr. R1-27 ir Nr. R1-28 nurodytą terminą iki 2010-01-30, nes gali užsitęsti viešųjų pirkimų procedūra dėl sklypo ( - ) g. 2 ribų tikslinimo ir duomenų apskrities viršininkui pateikimo (b. l. 20). Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2009-11-13 potvarkiu Nr. 1P-36 šis terminas pratęstas iki 2010-01-30 (b. l. 22).

272010-01-29 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (6.6)-18-191 prašė pratęsti 2009-04-20 reikalavimais Nr. R1-27 ir Nr. R1-28 nurodytą terminą iki 2010-05-31, nes gali užsitęsti viešųjų pirkimų procedūra dėl sklypo ( - ) g. 2 ribų tikslinimo ir duomenų apskrities viršininkui pateikimo (b. l. 23). Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2010-02-01 potvarkiu Nr. 1P-5 šis terminas pratęstas iki 2010-05-31 (b. l. 24).

282010-05-31 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (6.6)-18-1162 prašė pratęsti 2009-04-20 reikalavimais Nr. R1-27 ir Nr. R1-28 nurodytą terminą iki 2010-08-31 (b. l. 25). Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2010-02-01 potvarkiu Nr. 1P-5 šis terminas pratęstas iki 2010-05-31 (b. l. 24).

29Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023 (toliau – Taisyklės), reglamentuoja valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams ir įrenginiams ar jų dalims, privatizuojamiems pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, eksploatuoti reikalingų valstybinės žemės sklypų ar jų dalių pardavimą ir nuomą.

30Šio Vyriausybės nutarimo 2.1 p. nustatyta, kad privatizuojant valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – statinius ir įrenginius ar jų dalis (toliau vadinama – privatizavimo objektai) pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, kartu su privatizavimo objektu turi būti parduodami ar išnuomojami valstybei priklausantys žemės sklypai ar jų dalys, kurių reikia privatizavimo objektams eksploatuoti (toliau vadinama – privatizavimo objektams priskirti žemės sklypai). Perleidžiant privatizavimo objektą, kartu turi būti parduodamas ir šiam objektui priskirtas žemės sklypas, išskyrus atvejus, kai šis žemės sklypas negali būti perleidžiamas privačion nuosavybėn pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą ir šio nutarimo 2.2 punktą. Kai pagal teisės aktus žemės sklypai negali būti perleidžiami privačion nuosavybėn, privatizavimo objektui priskirtas žemės sklypas išnuomojamas šio objekto pirkėjui. Privatizavimo objekto privatizavimo sąlyga, nustatanti, ar jam priskirtas žemės sklypas parduodamas, ar tik nuomojamas, nurodoma privatizavimo objekto privatizavimo programoje.

31Pagal Taisyklių 2 p., kartu su privatizavimo objektais gali būti parduodami tik tie jiems priskirti žemės sklypai, kurių ribos ir plotai pažymėti detaliuosiuose planuose, kaimų teritorijose – žemėvaldų planuose (projektuose), arba šių žemės sklypų dalys, kai privatizavimo objektui eksploatuoti reikia tik žemės sklypo dalies.

32Taisyklių 8 p. nustatyta, kad kai valstybei nuosavybės teise priklausantis privatizavimo objektas yra miesto teritorijoje esančioje žemėje, valstybės įmonė Valstybės turto fondas (toliau vadinama – Turto fondas), rengdamas objekto privatizavimo programą, kreipiasi pagal privatizavimo objekto buvimo vietą į savivaldybės administracijos direktorių ir apskrities viršininką su prašymu suformuoti žemės sklypą, priskirtą privatizavimo objektui. Prie prašymo pridedami: žemės sklypo plano kopija iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ir statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, teisinio registravimo dokumentai. Remiantis Taisyklių 9 p., savivaldybės administracijos direktorius per du mėnesius nuo Turto fondo prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 8 punkte, gavimo apskrities viršininkui pateikia: 9.1. patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano ir sprendimo, kuriuo šis detalusis planas patvirtintas, kopijas, pagal šį detalųjį planą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka parengtą žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais. Jeigu žemės sklypo, priskirtino privatizavimo objektui, detaliojo plano nėra, savivaldybės administracijos direktorius organizuoja žemės sklypo detaliojo plano rengimą ir šiame punkte nurodytus dokumentus, taip pat dokumentus (duomenis), nurodytus šių Taisyklių 9.2–9.5 punktuose, parengia ir apskrities viršininkui pateikia per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo; 9.2. žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 9.3. žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus pagal teritorijų planavimo dokumentą. Žemės sklypo naudojimo būdas teritorijų planavimo dokumente nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 25 ir 29 straipsniais, o žemės sklypo pobūdis – pagal Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinį, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį, patvirtintus žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40; 9.4. žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais parengimo išlaidas; 9.5. savivaldybės tarybos nustatytus žemės nuomos mokesčio tarifą ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus.

33Taisyklių 9 p. imperatyviai apibrėžia veiksmus, kuriuos turi atlikti savivaldybės administracijos direktorius per du mėnesius nuo VĮ Valstybės turto fondo prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 8 p., gavimo. Remiantis bylos medžiaga, nustatyta, kad atsakovas nustatytu terminu teisės aktu jam priskirtų įpareigojimų neįvykdė, todėl prašymas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus iš esmės yra pagrįstas ir turi būti tenkintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 4 p.).

34Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 str. 1 d. 4 p. nuostata įtvirtina Vyriausybės atstovo teisę kreiptis į teismą, kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės sprendimą.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str., 127 str.,

Nutarė

36Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą tenkinti.

37Įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 9 punktą ir organizuoti valstybinės žemės sklypo, priskirtino valstybei nuosavybės teise priklausantiems privatizavimo objektams (kodai ( - ) ir ( - )), sandėliui (( - )) ir mokymo korpusui (( - )), esantiems Ukmergėje, ( - ) g. 2, detaliojo plano rengimą ir per du mėnesius nuo žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo apskrities viršininkui pateikti patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano ir sprendimo, kuriuo šis detalusis planas patvirtintas, kopijas, pagal šį detalųjį planą parengtą žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais, žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus pagal teritorijų planavimo dokumentą, žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais parengimo išlaidas, savivaldybės tarybos nustatytus žemės nuomos mokesčio tarifą ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus

38Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vyriausybės atstovo Vilniaus... 3. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2010-06-10 kreipėsi į teismą su... 4. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2010-06-10 taip pat kreipėsi į... 5. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-06-14 nutartimi pareiškėjo... 6. Pareiškėjas nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondas 2006-09-20 bei... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė prašė prašymą tenkinti.... 8. Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 9. Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės turto fondas atsiliepime į... 11. Nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondas 2006-08-16 perėmė valstybei... 12. Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo.... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 14. Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo. ... 15. Prašymas tenkintinas. ... 16. Nustatyta, kad sandėlis ( - ) (kodas 17. 2007-07-06 VĮ Valstybės turto fondas raštu Nr.(34)3R-1049 kreipėsi į... 18. 2009-02-20 VĮ Valstybės turto fondas raštu Nr. (34)3R-575 kreipėsi į... 19. 2009-02-26 Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje raštu Nr. 3-88 kreipėsi... 20. 2009-02-26 Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje raštu Nr. 3-90 kreipėsi... 21. 2009-03-12 Ukmergės rajono savivaldybės administracija raštu Nr.... 22. 2009-04-06 Vilniaus apskrities viršininko administracija raštu Nr.... 23. 2009-04-20 Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Ukmergės rajono... 24. 2009-04-20 Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Ukmergės rajono... 25. 2009-04-30 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu... 26. 2009-11-11 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu... 27. 2010-01-29 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu... 28. 2010-05-31 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu... 29. Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir... 30. Šio Vyriausybės nutarimo 2.1 p. nustatyta, kad privatizuojant valstybei ar... 31. Pagal Taisyklių 2 p., kartu su privatizavimo objektais gali būti parduodami... 32. Taisyklių 8 p. nustatyta, kad kai valstybei nuosavybės teise priklausantis... 33. Taisyklių 9 p. imperatyviai apibrėžia veiksmus, kuriuos turi atlikti... 34. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 str. 1 d. 4 p. nuostata... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 36. Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą tenkinti.... 37. Įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...