Byla e2-2705-619/2018
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB Karbolita ieškinį atsakovui UAB „Jono statyba“ dėl skolos išieškojimo ir

Nustatė

2Teismui pateiktu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 181 232,31 EUR skolos, 6437,03 EUR delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas.

3Teisme gauta tarp šalių sudaryta taikos sutartis ir prašymas patvirtinti šią sutartį bei grąžinti sumokėtą žyminį mokestį. Šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama).

4Taikos sutartis tvirtintina, o byla nutrauktina, kadangi taikos sutarties sąlygos imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, šalių ir trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų nepažeidžia, šalims yra žinomos procesinės taikos sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 d.).

5Vadovaudamasi CPK 291 str. 1 d., 294 str. 1 d.,

Nutarė

6

 1. Patvirtinti bylos šalių sudarytą taikos sutartį:

7TAIKOS SUTARTIS

8civilinėje byloje Nr. e2-4880-619/2017

 1. m. vasario 27 d.

9Vilniaus apygardos teismas nagrinėja bylą pagal ieškinį atsakovui UAB „Jono statyba“ (toliau – Atsakovas) dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Šalys susitaria abipusių nuolaidų būdu kilusį ginčą išspręsti taikiai. CPK 42 str. 1 d. bei 140 str. 3 d. numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi.

10Vadovaudamiesi CK šeštosios knygos LII skyriaus bei CPK 42, 140 ir 293 straipsnių nuostatomis, Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Šalys sudarė šią taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis):

 1. Atsakovas UAB „Jono statyba“ įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB “Karbolita” 63.000 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų) žemiau nurodyta tvarka ir terminais:

111.1.

12iki 2018-04-30 – 10.000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų);

131.2.

14iki 2018-05-31 – 15.000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų);

151.3.

16iki 2018-06-30 – 15.000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų);

171.4.

18iki 2018-07-31 – 23.000,00 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai eurų).

 1. Šalys susitaria, kad taikos sutarties 1 punkte numatyta skolos grąžinimo tvarka ir terminai yra esminės sutarties sąlygos.
 2. Atsakovui UAB „Jono statyba“ pažeidus Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytus mokėjimo terminus ir (ar) atlikus mažesnį nei Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytą mokėjimą, mokėjimo atidėjimo terminai netenka galios ir atsakovas UAB „Jono statyba“ privalo nedelsiant sumokėti visą Taikos sutarties 1 punkte nurodytą sumą.
 3. Atsakovui UAB „Jono statyba“ pažeidus mokėjimo terminus, atsakovas privalo mokėti ieškovui UAB “Karbolita” 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo visos pagal Taikos sutartį nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
 4. Atsakovui UAB „Jono statyba“ pažeidus Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytus mokėjimo terminus ir (ar) atlikus mažesnį nei Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytą mokėjimą, Atsakovas moka Ieškovui 10 (dešimt) proc. dydžio baudą nuo likusios nesumokėtos sumos, skirtą atlyginti Ieškovo praradimams dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų iki taikos sutarties sudarymo.
 5. Atsakovui UAB „Jono statyba“ pažeidus Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytus mokėjimo terminus ir (ar) atlikus mažesnį nei Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytą mokėjimą, Ieškovas be atskiro perspėjimo Atsakovui įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos šios sutarties 1 punkte nurodytos ir nesumokėtos skolos sumos, šios sutarties 4 punkte nurodytų delspinigių ir šios sutarties 5 punkte nurodytos baudos išieškojimo.
 6. Taikos sutarties 1 p. nurodytus mokėjimus Atsakovas įsipareigoja sumokėti į Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas. Mokėjimo nurodymo paskirtyje nurodoma: “Pagal taikos sutartį c. b. Nr. e2-4880-619/2017”.
 7. Šalys patvirtina, kad visos pretenzijos ar reikalavimai, kurie iki Taikos sutarties buvo Šalių vienos kitai pareikšti, yra visiškai patenkinti. Jeigu tam tikros pretenzijos ar reikalavimai nebuvo pilnai patenkinti ar sureguliuoti, tai šia Taikos sutartimi Šalys šių pretenzijų ar reikalavimų neatšaukiamai ir besąlygiškai atsisako, aiškiai suvokdamos tokio atsisakymo teisines pasekmes.
 8. Teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, žyminį mokestį apmoka atsakovas UAB „Jono statyba“.
 9. Šalys atsisako viena kitai pretenzijų dėl visų šioje Taikos sutartyje neaptartų su byla susijusių išlaidų apmokėjimo (bylinėjimosi ir kt.).
 10. 19Ieškovas ir Atsakovas pareiškia, kad, įsigaliojus Taikos sutarčiai, teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. e2-4880-619/2017 bus laikomas visiškai ir galutiniai išspręstu.

 11. Šalys pareiškia, kad joms yra žinoma, jog įsigaliojus Taikos sutarčiai, joms ji turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas ir kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.).
 12. Šalys Vilniaus apygardos teismo prašo Taikos sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka, o ją patvirtinus, civilinę byla Nr. e2-4880-619/2017 nutraukti.
 13. Taikos sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius.
 14. Ši Taikos sutartis surašyta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną Šalims ir Vilniaus apygardos teismui.

IEŠKOVAS

UAB „Karbolita“

_________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

ATSAKOVAS

UAB „Jono statyba“

_________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

30

 1. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Karbolita“ ieškinį atsakovui UAB „Jono statyba“ dėl 181 232,31 EUR skolos, 6437,03 EUR delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas, nutraukti.

31Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai