Byla 2-1164-228/2008

1Procesinio sprendimo kategorija

2(S)

326.2.; 116.1.; 128.1.

4Utena

5Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, dalyvaujant pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros atstovei A.Gylytei suinteresuotiems asmenims R. G. , V. G. ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus atstovei R.Lukoševičienei, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, pareiškimą suinteresuotiems asmenims Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui, R. G. ir V. G. dėl fizinio asmens pripažinimo veiksniu,

Nustatė

6Pareiškėjas prašė pareiškimą patenkinti ir panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 1988-04-04 sprendimą, kuriuo V. G. buvo pripažintas neveiksniu, pripažinti pasveikusįjį V. G. veiksniu.

7Pareiškėjas pareiškime ir atstovė posėdžio metu nurodė, kad V. G. dirba ( - ). Šioje įmonėje V. G. dirbo šaltkalviu - remontininku, nuo 2007-01-26 dirba kroviku – elektrokrautuvo vairuotoju pirkimų skyriuje, charakterizuojamas teigiamai, už nepriekaištingą darbą skatintas materialiai, be to ekspertizės rezultatai parodė, kad V. G., nors ir serga psichine liga, tačiau gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.

8Suinteresuoto asmens Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius posėdyje pareiškėjo pareiškimui pritarė, nurodė, kad yra pagrindas pripažinti V. G. veiksniu.

9Suinteresuotas asmuo R. G. palaikė pareiškėjo prašymą ir nurodė, kad jos sūnus V. G. visą laiką dirba, negirtauja, pats rūpinasi visomis savo gyvenimo problemomis ir ja, motina, yra jautrus, rūpestingas, bendrauja su sesers šeima, pats nuvyksta pas seserį į ( - ).

10Suinteresuotas asmuo V. G. nurodė, kad jis dirba įmonėje nuo 1983 metų. Dirbo krovėju, baigė elektrokrautuvo vairuotojo kursus ir šiuo metu dirba kroviku – elektrokrautuvo vairuotoju. Nurodė, kad negirtauja, mėgsta skaityti kygas, laikraščius, domisi įvairiomis televizijos laidomis, labiausiai mėgstą sportą. Nuo pat gydymo Utenos psichiatrinėje ligoninėje pasibaigimo laiko 1988 metais niekada negėrė jokių vaistų, vaistus vartojo tik ligoninėje, nurodė, kad supranta, kaip reikia elgtis visuomenėje. Myli savo sesers šeimą, nuvyksta pas seserį į ( - ), pasveikina jam brangius žmones švenčių proga.

11Pareiškėjo pareiškimas tenkintinas.

12Byloje esančias duomenimis nustatyta, kad V. G. 1978m. baigė Utenos politechnikumo žemės ūkio elektrifikavimo specialybės kursą ir įgijo techniko – elektriko kvalifikaciją (52 b.l.), ( - ) sprendimu buvo pripažintas neveiksniu (6 b.l.). Utenos miesto Vykdomojo komiteto sprendimu V. G. kaip neveiksniam asmeniui steigta globa, globėja paskirta jo motina R. G. (7 b.l.). Byloje esančiais duomenimis V. G. dirba ( - ) nuo 1983 metų, 2007 metais mokymo centre kėlė kvalifikaciją ir įgijo automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimą (53, 55 b.l.), šiuo metu dirba kroviku - autokrautuvo vairuotoju, charakterizuojamas teigiamai, už nepriekaištingą darbą yra skatintas materialiai, turi padėkos raštų (8,11-12, 13, 14, 62-63 b.l.). Iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Utenos ekspertinio skyriaus 2008 m. spalio 6-23 d. teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. ( - ) ( 35-36 b.l.) matyti, kad V. G. nustatyta rezidualinė šizofrenija, tačiau jis gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, kad V. G. sveikatos būklė yra pagerėjusi, todėl remiantis ekspertų komisijos išvada, naikintinas ( - ) Utenos rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. ( - ), kuriuo V. G., J., gim. ( - ) pripažintas neveiksniu (LR CPK 469str.). V. G., pagerėjus jo sveikatos būklei, pripažintinas veiksniu (LR CK 2.10str.3d.).

14Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259, 263-265, 270, 469 straipsniais, teismas

Nutarė

15Pareiškėjo pareiškimą patenkinti.

16Panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ), kuriuo V. G., J., gim. ( - ), pripažintas neveiksniu.

17Pripažinti pasveikusįjį V. G., a.k. ( - ), gyv. ( - ), veiksniu.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai