Byla B2-5-856/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“ (buveinė Voveriškių g. Nr. 33-5, Šiauliai, juridinio asmens kodas 300040492)

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Liudvika Tupienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovės S. B. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“ (buveinė Voveriškių g. Nr. 33-5, Šiauliai, juridinio asmens kodas 300040492),

Nustatė

2Ieškovė S. B. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Žaliavų prekyba“. Ieškovė nurodė, kad 2008 metais ji dirbo pas atsakovą administratorės pareigose. Darbo sutartis su ieškove nutraukta, bendrovėje ji nebedirba nuo 2008-10-31. Pagal LR DK 141 straipsnio nuostatas su atleidžiamu darbuotoju darbdavys privalo atsiskaityti jo atleidimo dieną, t.y. išmokėti darbuotojui priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas. UAB „Žaliavų prekyba“ šios prievolės neįvykdė ir ieškinio pateikimo dieną ieškovei yra skolinga 4 500 Lt darbo užmokesčio už 2008 m. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesius ir 899,60 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 punktas numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įvertinant šias įstatymo nuostatas, akivaizdu, kad yra sąlygos bankroto bylos iškėlimui. Ieškovės turimomis žiniomis, atsakovas yra nemokus, jo skolos viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, todėl nėra jokios vilties, kad atsakovas įvykdys savo įsipareigojimus.

3UAB „Žaliavų prekyba“ keltina bankroto byla.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR ĮBĮ 2 straipsnio aštunta dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Iš teismui pateikto įsakymo (potvarkio) dėl priėmimo į darbą (b.l. 15), įsakymo dėl darbo sutarties su S. B. nutraukimo (b.l. 16), priedo Nr. 1 prie 2009-11-05 pranešimo (b.l. 17) matyti, kad ieškovė S. B. uždarojoje akcinėje bendrovėje „Žaliavų prekyba“ pradėjo dirbti 2007 m. kovo 5 d. sekretorės administratorės pareigose ir dirbo iki 2008m. spalio 30 d. Atleidžiant ieškovę iš darbo, atsakovas UAB „Žaliavų prekyba“ su S. B. neatsiskaitė ir liko jai skolingas už 2008 m. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesius – 3534,78 Lt, atostoginiai už 2008-08-04-2008-08-18- 1000 Lt, kompensaciją už nepanaudotas atostogas - 902,49Lt, viso 5437,27 Lt, neatskaičius mokesčių (b.l. 17). Iš teismui pateikto kratos protokolo (b.l. 18-21) matyti, kad visi bendrovės dokumentai 2009 m. gegužės 13 d. buvo paimti ir šiuo metu randasi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, o atsakovo direktorius A. N. nurodė, kad neturi galimybės pateikti bendrovės balanso, kreditorių, debitorių, turimo turto sąrašų, nes įmonės kompiuteriai, kuriuose buvo UAB „Žaliavų prekyba“ vedami registrai ir visi dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, banko išrašai ir t.t.) yra paimti FNTT pareigūnų. Direktorius taip pat nurodo, kad tuo metu, kai buvo paimti bendrovės dokumentai, bendrovė dar nebuvo sudariusi 2008 metų balanso, dėl tos pačios priežasties nebuvo sudaryti ir kreditorių, debitorių bei turimo turto sąrašai. Iš nurodyto matyti, kad atsakovas balanso, kreditorių ir debitorių, nuosavybės teise turtimo turto sąrašo neturi, todėl negali teismui jų pateikti. Atsiliepime į ieškinį atsakovas iš esmės su ieškiniu sutinka, nurodo, kad bendrovė ūkinės veiklos nevykdo, pajamų negauna, nebeturi jokių galimybių vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, todėl neprieštarauja, kad UAB „Žaliavų prekyba“ būtų keliama bankroto byla (b.l. 14). Iš pateiktų įrodymų matyti, kad bendrovė veiklos nevykdo, pajamų negauna, atsiskaityti su darbuotojais ir kitais kreditoriais neturi galimybių, todėl darytina išvada, kad UAB „Žaliavų prekyba“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla (LR ĮBĮ 9 str. 5 d. 1p.).

6Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Valdsita“ (į/k 145399829, adresas Architektų g. 1c, Šiauliai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 13a), kuri pateikė sutikimą administruoti UAB „Žaliavų prekyba“. Nenustatyta aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtoje dalyje, dėl kurių UAB „Valdsita“ negalėtų būti administratoriumi.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 6 str. ir 10 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 str., teisėja

Nutarė

8Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“ (buveinė Voveriškių 33-5, Šiauliai, juridinio asmens kodas 300040492).

9Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“ administratoriumi paskirti UAB „Valdsita“ (į/k 145399829, adresas Architektų g. 1c, Šiauliai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 13a, pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sutikimas).

10Taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“ turtui iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

11Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“ arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

12Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

13Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“ terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

15Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtos dalies trečiame ir ketvirtame punktuose.

16Įpareigoti bankroto administratorių per 20 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

17Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“ vadovą ar jo pareigas einantį asmenį per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo, perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

18Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

19Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Liudvika Tupienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė S. B. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą... 3. UAB „Žaliavų prekyba“ keltina bankroto byla.... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio... 5. Iš teismui pateikto įsakymo (potvarkio) dėl priėmimo į darbą (b.l. 15),... 6. Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Valdsita“ (į/k 145399829, adresas... 7. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 6... 8. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“... 9. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“... 10. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždarosios akcinės bendrovės... 11. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl uždarosios... 12. Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“ vykdyti visas... 13. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“ terminą... 14. Įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“ kreditorius... 15. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10... 16. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 dienų nuo nutarties iškelti... 17. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“ vadovą ar... 18. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 19. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...