Byla 2-1044-163/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, sekretoriaujant Daliai Kryžinauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Naftos grupė“ atstovui advokatui Vykintui Zulonui, atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naftos grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“ dėl įsiskolinimo, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Naftos grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ 161 678,04 Lt skolą, 14 184,02 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009-05-28 su atsakovu pasirašė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. NG/NM-SUT09-05/28-1/S-41, pagal kurią ieškovas iki 2011-05-01 atsakovui išnuomojo 486,36 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), o atsakovas įsipareigojo už nuomojamas patalpas mokėti nuomos mokestį bei atsiskaityti už komunalines paslaugas. Patalpos pagal nuomojamų negyvenamųjų pastatų ir patalpų perdavimo-priėmimo aktą buvo perduotos atsakovui, nuomos sutartis įsigaliojo 2009-06-01. Pagal nuomos sutarties 1.2 punktą nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomotojui iš viso 16 214,99 Lt nuomos mokestį. Už suteiktas paslaugas atsakovas atsiskaitė iš dalies – pagal 2011-04-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. NGPN11 0051 16 487,51 Lt sumai atsakovas sumokėjo tik 4 307,99 Lt, todėl liko skolingas 12 179,52 Lt. Pagal nuomos sutarties 6.2 punktą, atsakovas, uždelsęs apmokėjimą, turi sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną atsiskaityti uždelstą dieną ir tai sudaro 4 384,63 Lt.

3Ieškovas taip pat nurodo, kad tarp šalių 2011-04-29 buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. NG/NM-SUT11-04/29-1/S-61, pagal kurią ieškovas iki 2014-05-01 atsakovui išnuomoji iš viso 547,33 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), o atsakovas įsipareigojo už nuomojamas patalpas mokėti nuomos mokestį bei atsiskaityti už komunalines paslaugas. Patalpos pagal nuomojamų negyvenamųjų pastatų ir patalpų perdavimo-priėmimo aktą buvo perduotos atsakovui, nuomos sutartis įsigaliojo 2011-04-29. Pagal nuomos sutarties 1.2 punktą nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomotojui iš viso 18 700,72 Lt nuomos mokestį. Už sutektas paslaugas pagal nuomos sutartį atsakovui buvo išrašytos ir pateiktos PVM sąskaitos-faktūros, tačiau pagal jas atsakovas neatsiskaitė ir liko skolingas iš viso 149 498,52 Lt. Atsakovui uždelsus sumokėti priklausančius mokėjimus, pagal nuomos sutarties 5.1 ir 5.2 punktus jis privalo mokėti ieškovui delspinigius po 0,06 proc., skaičiuojant nuo uždelstos sumokėti sumoms, už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, t. y. iš viso 9 799, 39 Lt delspinigių.

4Ieškovas pažymi, kad 2011-09-26 pranešimu bei 2011-11-11 pretenzija kreipėsi į atsakovą su raginimais vykdyti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, tačiau atsakovas savo prievolių neįvykdė. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., atsakovas turėtų mokėti ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Vykintas Zulonas prašė ieškinį tenkinti iš dalies, kadangi atsakovas ieškinio teismui pateikimo dieną sumokėjo 30 000 Lt. Nurodė, kad nesutinka su skolos apmokėjimo išdėstymu, nes atsakovo turtinė padėtis sudėtinga ir nėra įrodymų, kad jis pajėgtų sumokėti ir išdėstytą sumą, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas pažeistų ieškovo interesus.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovo ieškinį tenkinti ir išdėstyti skolos apmokėjimą dvylikos mėnesių laikotarpiui, proporcingai kas mėnesį atsakovui mokant iki kiekvieno mėnesio 30 dienos. Nurodo, kad neneigia savo prievolės ieškovui, tačiau dėl šiuo metu esančio apyvartinių lėšų trūkumo neturi realių galimybių pilna apimtimi atsiskaityti su ieškovu. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas Kęstutis Jonaitis prašė ieškinį tenkinti iš dalies, įvertinant dalies skolos sumokėjimą, netesybas sumažinti iki 0,02 proc., o teismo spendimo įvykdymą išdėstyti.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad šalys 2009-05-28 pasirašė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. NG/NM-SUT09-05/28-1/S-41, pagal kurią ieškovas sutartyje nustatytomis sąlygomis iki 2011-05-01 atsakovui išnuomojo 486,36 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ) , o atsakovas įsipareigojo už nuomojamas patalpas mokėti nuomos mokestį bei atsiskaityti už komunalines paslaugas ir, pasibaigus nuomos terminui, grąžinti patalpas nuomotojui sutartyje nustatyta tvarka (b. l. 10–19). Nuomos sutartyje nustatyta, kad ji įsigalioja nuo 2009-06-01. Patalpos pagal 2009-05-28 Nuomojamų negyvenamųjų pastatų ir patalpų perdavimo ir priėmimo aktą buvo perduotos atsakovui (b. l. 15). Pagal nuomos sutarties 1.2 punktą nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomotojui 16 214,99 Lt, įskaitant 19 proc. PVM, bendrą nuomos mokesčio sumą už viso ploto nuomą per vieną kalendorinį mėnesį. Ieškovas teigia, kad už suteiktas paslaugas atsakovas atsiskaitė iš dalies, kadangi pagal 2011-04-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. NGPN11 0051 16 487,51 Lt sumai (b. l. 20) atsakovas sumokėjo tik 4 307,99 Lt, todėl liko skolingas 12 179,52 Lt. Pagal nuomos sutarties 6.2 punktą, atsakovas, uždelsęs apmokėjimą, turi sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių pagal sutartį sumos už kiekvieną atsiskaityti uždelstą dieną. Ieškovas nurodo, kad delspinigiai sudaro 4 384,63 Lt.

9Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad šalys 2011-04-29 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. NG/NM-SUT11-04/29-1/S-61, pagal kurią ieškovas sutartyje nustatytomis sąlygomis iki 2014-05-01 atsakovui išnuomojo 547,33 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), o atsakovas įsipareigojo už nuomojamas patalpas mokėti nuomos mokestį bei atsiskaityti už komunalines paslaugas ir, pasibaigus nuomos terminui, grąžinti patalpas nuomotojui sutartyje nustatyta tvarka (b. l. 21–31). Nuomos sutartyje nustatyta, kad ji įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, t. y. 2011-04-29. Patalpos pagal 2011-04-29 perdavimo – priėmimo aktą buvo perduotos atsakovui (b. l. 30). Pagal nuomos sutarties 1.2 punktą nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomotojui iš viso 18 700,72 Lt, įskaitant 21 proc. PVM, nuomos mokesčio sumą už viso ploto nuomą per vieną kalendorinį mėnesį. Šalys 2011-05-04 pasirašė papildymą prie nuomos sutarties Nr. NG/NM-SUT11-04/29-1/S-61, pagal kurį susitarė, jog laikotarpiu nuo 2011-05-01 iki 2011-06-30 (imtinai), kol bus atliekamas nuomojamų patalpų remontas, atsakovas nemokės mėnesio nuomos mokesčio už dalį 60,97 kv. m. ploto nuomojamo pastato patalpų (b. l. 32). Tarp šalių 2011-10-29 buvo pasirašytas pakeitimas prie nuomos sutarties Nr. NG/NM-SUT11-04/29-1/S-61, pagal kurį šalys nuo 2011-11-01 susitarė dėl mažesnio nuomojamų patalpų ploto – 381,06 kv. m., ir atitinkamai iki 12 665,12 Lt, įskaitant 21 proc. PVM, sumažintos nuomos mokesčio sumos per vieną kalendorinį mėnesį (b. l. 33–34). Už suteiktas paslaugas pagal numos sutartį atsakovui buvo išrašytos ir pateiktos PVM sąskaitos-faktūros iš viso 149 498,52 Lt sumai (b. l. 35–49). Ieškovas teigia, kad atsakovas pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras neatsiskaitė ir liko skolingas iš viso 149 498,52 Lt. Atsakovui uždelsus sumokėti priklausančius mokėjimus, pagal nuomos sutarties 5.1 ir 5.2 punktus jis privalo mokėti ieškovui delspinigius po 0,06 proc., skaičiuojant nuo uždelstos sumokėti sumos, už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną. Ieškovas nurodo, kad delspinigiai sudaro 9 799, 39 Lt (b. l. 50).

10Ieškovas 2011-09-26 pranešimu bei 2011-11-11 pretenzija kreipėsi į atsakovą su raginimais vykdyti nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (b. l. 51–54). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų apmokėjęs ieškovui susidariusius įsiskolinimus, išskyrus 30 000 Lt sumą, kurią atsakovas sumokėjo ieškovui 2012-01-24 (b. l. 168). Atsižvelgiant į tai, ieškovas prašo ieškinį tenkinti iš dalies. Atsakovas sutinka su pagrindinės skolos dydžiu, tačiau prašo iki 0,02 proc. sumažinti netesybas.

11CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Prievolė sumokėti nuomos mokestį ir kitus su tuo susijusius mokėjimus atsakovui atsirado remiantis tarp jo ir ieškovo sudarytomis nuomos sutartimis – 2009-05-28 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. NG/NM-SUT09-05/28-1/S-41 bei 2011-04-29 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. NG/NM-SUT11-04/29-1/S-61. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju tarp šalių nekilo ginčo nei dėl to, jog atsakovas, kaip nuomininkas, neįvykdė savo piniginių prievolių ieškovui, nei dėl pagrindinės skolos dydžio, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 161 687,04 Lt skolą yra teisėtas ir pagrįstas (CK 6.38, 6.59, 6.62, 6.63, 6.256, 6.477, str.), tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas dalį šios skolos, t. y. 30 000 Lt, sumokėjo po ieškinio pateikimo, šioje dalyje ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 131 678,04 Lt skolos (CPK 178, 185 str.).

12Kaip buvo minėta, šalys 2009-05-28 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. NG/NM-SUT09-05/28-1/S-41 6.2 punktu susitarė, kad atsakovas, uždelsęs apmokėjimą, turi sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių pagal sutartį sumos už kiekvieną atsiskaityti uždelstą dieną, o 2011-04-29 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. NG/NM-SUT11-04/29-1/S-61 5.1 ir 5.2 punktais nustatė 0,06 proc. delspinigius. Ieškovas už uždelsimą atsiskaityti pagal kiekvieną sutartį reikalauja atitinkamai 4 384,63 Lt ir 9 799, 39 Lt delspinigių (CK 6.71, 6.72 str.). Atsakovas su šiuo reikalavimu nesutinka ir prašo delspinigius sumažinti iki 0,02 proc.

13Pažymėtina, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pažymėjo, kad sutartinių netesybų atveju nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, jog netesybos yra aiškiai per didelės, todėl turėtų būti mažinamos, taip pat nėra ir negali būti konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, tai teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas. Tuo atveju, kai kreditorius nepareiškia reikalavimo atlyginti nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, o prašo tik netesybų (kurios laikomos iš anksto nustatytais galimais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio jam nereikia įrodinėti), teismas, manydamas, jog šalių sutartyje nustatytos netesybos yra neprotingai didelės, dėl jų mažinimo sprendžia atsižvelgdamas į konkrečios nagrinėjamos bylos aplinkybes, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, vadovaudamasis vidiniu suvokimu.

14Nagrinėjamu atveju kreditorius prašo taikyti skolininkui atsakomybę tik netesybų forma ir nereikalauja nuostolių atlyginimo. Iš bylos duomenų matyti, kad netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytose nuomos sutartyse, abi šalys yra privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, todėl teismas šiuo atveju neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Be to, teismas, įvertinęs prievolės vertę, nenustatė, kad sutartinės netesybos šiuo atveju yra neprotingai didelės ar aiškiai per didelės. Pažymėtina, kad aptariamu atveju teismas neturi teisinio pagrindo reikalauti, jog ieškovas tiksliai įrodytų jo realiai patirtų dėl atsakovo pažeistos sutartinės prievolės nuostolių dydį, nes reikalavimas pareikštas tik dėl netesybų, neprašant nuostolių atlyginimo. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, teismas sprendžia, kad atsakovo reikalavimas dėl netesybų mažinimo nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178, 185 str.). Ieškovui iš atsakovo priteistina 14 184,02 Lt delspinigių (CK 6.71– 6.72 str.).

15CK 6.37 str. 2 d. numato pareigą skolininkui mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. CK 6.210 str. 2 d. nustatytos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 145 862,06 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-01-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Atsakovas taip pat prašo išdėstyti skolos ieškovui mokėjimą dvylikos mėnesių laikotarpiui, proporcingai kas mėnesį atsakovui mokant iki kiekvieno mėnesio 30 dienos, kadangi dėl apyvartinių lėšų trūkumo neturi realių galimybių iškart pilna apimtimi atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas su šiuo reikalavimu nesutinka, teigia, kad nėra įrodymų, jog atsakovas pajėgtų sumokėti ir išdėstytą sumą, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas pažeistų ieškovo interesus. Pažymėtina, kad aiškindamas ir taikydamas CPK 284 str. 1 d. teisės normą, suteikiančią teismui teisę sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Sprendimo vykdymo atidėjimas arba išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, turi būti siekiama išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad atsakovui yra susidariusios labai nepalankios sąlygos sprendimo įvykdymui. Atsakovas pateikė dokumentus, patvirtinančius jo sunkią turtinę padėtį. Iš 2011-12-31 preliminaraus UAB „Kraujo donorystės centras“ balanso matyti, kad įmonės turtas sudarė 8 928 399 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 7 490 183 Lt, iš jų per vienerius metus – 6 207 855 Lt (b. l. 116–117). Tačiau, atsakovas, prašydamas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad jis turės realias galimybes sumokėti priteistą sumą ir pagal jo siūlomą išdėstyti tvarką bei terminus, todėl tenkinant jo reikalavimą ir išdėstant sprendimo vykdymą gali būti pažeisti ieškovo teisėti interesai. Atsižvelgiant į tai, atsakovo reikalavimas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmestinas.

17CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju ieškinys tenkintas iš dalies, kadangi atsakovas ieškovui ieškinio teismui pateikimą dieną sumokėjo dalį įsiskolinimo. Laikytina, kad dalis įsiskolinimo sumokėti po ieškinio pateikimo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos nemažintinos atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį. Ieškovas pateikė prašymą dėl 4349,95 Lt išlaidų už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama byla yra nesudėtinga, atsakovas ieškovo reikalavimus, išskyrus delspinigių dydį, iš esmės pripažįsta, byla išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu bei vadovaujantis teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, ieškovui iš atsakovo priteistina 1600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.). Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 2259 Lt išlaidos, susijusios su žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK str. 96 str., 79 str.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 str.,

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovui UAB „Naftos grupė“ iš atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ 131 678,04 Lt skolą, 14 184,02 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 145 862,06 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2012-01-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti ieškovui UAB „Naftos grupė“ iš atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ 3859 Lt bylinėjimosi išlaidas.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona... 2. ieškovas UAB „Naftos grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Ieškovas taip pat nurodo, kad tarp šalių 2011-04-29 buvo sudaryta... 4. Ieškovas pažymi, kad 2011-09-26 pranešimu bei 2011-11-11 pretenzija... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Vykintas Zulonas prašė... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovo ieškinį... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš bylos duomenų nustatyta, kad šalys 2009-05-28 pasirašė negyvenamųjų... 9. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad šalys 2011-04-29 sudarė... 10. Ieškovas 2011-09-26 pranešimu bei 2011-11-11 pretenzija kreipėsi į... 11. CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 12. Kaip buvo minėta, šalys 2009-05-28 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties... 13. Pažymėtina, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties... 14. Nagrinėjamu atveju kreditorius prašo taikyti skolininkui atsakomybę tik... 15. CK 6.37 str. 2 d. numato pareigą skolininkui mokėti įstatymo nustatyto... 16. Atsakovas taip pat prašo išdėstyti skolos ieškovui mokėjimą dvylikos... 17. CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovui UAB „Naftos grupė“ iš atsakovo UAB „Kraujo... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti ieškovui UAB „Naftos grupė“ iš atsakovo UAB „Kraujo... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...