Byla 2-1347-921/2012
Dėl antstolės A. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Čiginskaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjo V. R. skundą dėl antstolės A. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo panaikinti antstolės A. M. ir antstolės padėjėjo 2012-06-11 patvarkymą dėl skolos išieškojimo atnaujinimo Nr. SD-6141, 2012-06-15 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. SD-6296, 2012-06-15 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. SD-6295, 2012-02-22 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. SD-1977. Nurodo, kad antstolė nepagrįstai atnaujino vykdomąją bylą pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2012-05-17 sprendimą Nr. (23.17-08)-320-25654 atnaujinti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto vykdymą, kadangi skolininkas tuo metu jau buvo apskundęs tam tikrus išieškotojo veiksmus, tačiau išieškotojas dar nebuvo priėmęs galutinio sprendimo dėl skolininko prievolės egzistavimo/neegzistavimo. Taip pat nurodė, kad vykdymo išlaidos, apskaičiuotos ir atsiųstos skolininkui yra neadekvačios ir nesavalaikės, kuomet dar nėra apskritai aišku, ar skolininkas turi atitinkamas skolines prievoles išieškotojui. Antstolis taip pat nepatikrino akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, kadangi antstolis privalėjo įsitikinti, ar išieškotojo atitinkami sprendimai nėra apskųsti ir ar jo sprendimas atnaujinti išieškojimą skolininko atžvilgiu yra teisėtas. Taip pat skolininkas nurodo, kad negavo raginimo sumokėti skolą išieškotojui geranoriškai, nors jis turėjo būti siunčiamas, todėl antstolio reikalavimas sumokėti vykdymo išlaidas ir įpareigojimas išskaičiuoti sumas iš darbo užmokesčio yra nepagrįstas jau vien dėl to, kad pažeisti imperatyvūs teisės aktai, nurodantys privalomą raginimo siuntimo tvarką skolininkui.

32012-08-29 pareiškėjas pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo byloje, kadangi Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - MGK) 2012-08-09 sprendimu atnaujino pareiškėjui terminą paduoti skundą dėl VMI prie FM 2011-08-24 rašto Nr. (32.30-PVM)-RM-905, kuriuo pareiškėjui nustatyta išieškoma mokestinė nepriemoka.

4Antstolė A. M. su pareiškėjo skunde nurodytais motyvais nesutiko, dėl to priėmė 2012-06-29 patvarkymą Nr. SD-6644 skundo netenkinti ir jo nagrinėjimo klausimą perduoti spręsti teismui. Nurodė, kad, įsitikus, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, 2012-02-13 patvarkymu Nr. SD-1522 buvo priimtas vykdyti VMI prie FM 2011-12-08 sprendimas Nr. (23.17-08)-320-10986 bei pradėti vykdymo veiksmai. 2012-05-31 antstolės kontoroje buvo gautas VMI prie FM 2012-05-17 sprendimas, kuriame nurodoma atnaujinti vykdymo veiksmus pagal 2011-12-08 sprendimą Nr. (23.17-08)-320-25654, praėjus šio sprendimo apskundimo terminui 2012-06-11 patvarkymu Nr. SD-6141 buvo atnaujintos priverstinės vykdymo priemonės skolininko V. R. atžvilgiu. LR CPK 661 str. nurodyta, kad jei įstatymuose ar vykdomajame dokumente nurodyti įvykdymo terminai, raginimas įvykdyti sprendimą nesiunčiamas ir antstolis, pasibaigus sprendimo įvykdymo terminui, iš karto pradeda priverstinio vykdymo veiksmus, dėl šių priežasčių skolininkui V. R. nebuvo siųstas raginimas įvykdyti sprendimą (b.l.34-36).

5Skundas su antstolio patvarkymu priimtas, byla nutartimi paskirta rašytiniam nagrinėjimui (b.l.67).

6Suinteresuotas asmuo VMI prie FM pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad 2012-07-04 buvo priimtas sprendimas Nr. (23.17-08)-320-34380 sustabdyti sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto vykdymą, kuris 2012-07-05 išsiųstas antstolei A. M.. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad VMI prie FM neturėjo teisės atnaujinti išieškojimo veiksmus, nes pareiškėjas yra pateikęs skundą MGK. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 110 str. 1 d., skundo, kilus mokestiniam ginčui, padavimas stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą. Pareiškėjas yra kreipęsis su prašymu į MGK dėl termino skundui paduoti atnaujinimo, kol MGK neatnaujino praleisto termino, negalima teigti, kad vyksta mokestinis ginčas. Pareiškėjas taip pat nepagrįstai teigia, kad antstolė nepatikrino akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti. VMI prie FM teisę priverstinį skolos išieškojimą patvirtina 2012-05-17 sprendimas Nr. (23.17-08)-320-25654, todėl antstolei tikrinti šios aplinkybės nereikėjo (b.l.45-46).

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Iš civilinės bylos bei teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0104/12/00165 medžiagos nustatyta, kad 2012-02-10 antstolei A. M. priverstiniam vykdymui buvo pateiktas išieškotojo VMI prie FM 2011-12-08 sprendimas Nr. (23.17-08)-320-10986 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, t.y. dėl 20 024,33 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. R. (vykd. b.l.2). Antstolė 2012-02-13 patvarkymu Nr. SD-1522 vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti ir pradėjo priverstinį vykdymą (vykd. b.l. 4), kurio metu surašė ir 2012-02-22 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. SD-1977 (vykd. b.l. 23-24). 2012-02-28 antstolės kontoroje buvo gautas VMI prie FM 2012-02-24 sprendimas Nr. (23.17-08)-320-10688 sustabdyti 2011-12-08 sprendimo Nr. (23.17-08)-320-10986 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto vykdymą, išieškotojo nurodyta sustabdymo priežastis – pateiktas prašymas dėl mokestinės paskolos sudarymo (vykd. b.l. 37-38). Antstolė, gavusi šį sprendimą, 2012-02-28 patvarkymais atšaukė priverstinio vykdymo veiksmus (vykd. b.l. 39-41). 2012-05-31 antstolės kontoroje buvo gautas VMI prie FM 2012-05-17 sprendimas Nr. (23.17-08)-320-25654 atnaujinti 2011-12-08 sprendimo Nr. (23.17-08)-320-10986 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto vykdymą (vykd. b.l. 54-55). Antstolė 2012-06-11 patvarkymu Nr. SD-6141 atnaujino priverstinį vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0104/12/00165 (vykd. b.l. 56). Atnaujinusi priverstinį vykdymą, antstolė 2012-06-11 užklausė kredito įstaigas apie skolininko vardu registruotas sąskaitas (vykd. b.l. 57-58), atliko užklausą VSDFV apie skolininko darbo vietą (vykd. b.l. 57-58), 2012-06-15 patvarkymais Nr. SD-6325 areštavo skolininko lėšas kredito įstaigose (AB DNB banke ir Swedbank, AB) (vykd. b.l. 66-71), 2012-06-15 patvarkymu Nr. SD-6296 vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo nukreipė išieškojimą į skolininko darbo užmokestį bei 2012-06-15 surašė vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. SD-6295 (vykd. b.l. 60-61). Skolininkui 2012-06-15 raštu buvo išsiųsti 2012-06-11 patvarkymas Nr. SD-6141 dėl skolos išieškojimo atnaujinimo, 2012-06-15 patvarkymas Nr. SD-6296 vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo, 2012-06-15 vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. SD-6295 bei 2012-02-22 vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. SD-1977 (vykd. b.l. 62).

9Pareiškėjas prašo panaikinti 2012-06-11 patvarkymą Nr. SD-6141, kuriuo antstolė nutarė atnaujinti vykdomojoje byloje Nr. 0104/12/00165 VMI prie FM 2011-12-08 sprendimo Nr. (23.17-08)-320-10986 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto vykdymą, 2012-06-15 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo, 2012-06-15 vykdymo išlaidų paskaičiavimą bei 2012-02-22 vykdymo išlaidų paskaičiavimą, kadangi antstolė, neįsitikinusi, ar skolininkas nėra apskundęs išieškotojo atitinkamų sprendimų dėl skolininko mokestinės prievolės egzistavimo/neegzistavimo (kurie ateityje galimai bus panaikinti), pažeidė vykdomosios bylos atnaujinimo pagrindus (b.l.7-9).

10Vykdymo procesas yra galimas mokesčių administratoriui priėmus sprendimą dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo turto ir antstolis neturi teisės spręsti vykdytino dokumento teisėtumo klausimo, kadangi antstolis netikrina jam teikiamų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas, LR CPK 583-585 str. str.). Tai reiškia, jog pagal CPK 651 str. antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007).

11Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja teismų praktiką, jog pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 144 straipsnyje išdėstytas nuostatas mokesčių mokėtojas turi teisę skųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A442-1111/2010, 2010 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-533/2010, 2011 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-145/2011 ir kt.). VMI prie FM 2012-05-17 sprendime Nr. (23.17-08)-320-25654 atnaujinti 2011-12-08 sprendimo Nr. (23.17-08)-320-10986 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto vykdymą nurodyta, jog šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (vykd. b.l.54). Taigi jau vien pagal šią sprendimo nuorodą antstolė turėjo pareigą patikrinti, ar nėra konkrečios akivaizdžios kliūties, kuriai esant negalimas vykdymo atnaujinimas. Antstolė 2012-06-29 patvarkyme Nr. SD-6644 (vykd. b.l. 72-74) atsisakyti tenkinti skolininko skundą nurodo, kad 2012-06-11 patvarkymu dėl skolos išieškojimo atnaujinimo priverstinės vykdymo priemonės skolininko atžvilgiu buvo atnaujintos praėjus šio sprendimo apskundimo terminui, tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 146 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., skundas dėl VMI prie FM 2012-05-17 sprendimo Nr. (23.17-08)-320-25654 galėjo būti paduotas 2012-06-11 priimant patvarkymą dėl skolos išieškojimo atnaujinimo, VMI prie FM 2012-05-17 sprendimo Nr. (23.17-08)-320-25654 priėmimo.

12Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai - skolininkas, išieškotojas ir antstolis - privalo griežtai laikytis LR CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Valstybė antstoliui suteikė įgalinimus, patikėdama antstoliui atlikti viešąją funkciją – atliekamų vykdymo veiksmų išieškojimo metu teisėtumo užtikrinimą. Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (LR CPK 594 str.), o vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (LR CPK 512 str.). Tai yra viena iš teismo funkcijų, susijusi su suinteresuotų asmenų vykdymo procese teisių ir teisėtų interesų apsauga (teismas vykdo apsauginę funkciją). Dėl nurodytos priežasties teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

13Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad antstolė skolos išieškojimą atnaujino nepraėjus VMI prie FM 2012-05-17 sprendimo Nr. (23.17-08)-320-25654 apskundimo terminui, antstolės 2012-06-11 patvarkymas Nr. SD-6141 dėl skolos išieškojimo atnaujinimo laikytinas neteisėtu, todėl naikintinas. Teismui konstatavus, jog vykdomojo dokumento vykdymas buvo atnaujintas nepagrįstai, negali būti pripažinti teisėtais ir visi kiti antstolio atlikti vykdymo veiksmai, nes neteisėtai atnaujinus vykdomąją bylą negali būti pripažinti teisėtais po to sekę neteisėtai pradėto vykdymo proceso veiksmai, todėl turi būti naikintini ir 2012-06-15 patvarkymas Nr. SD-6296 vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo, 2012-06-15 vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. SD-6295. Taip pat naikintini ir 2012-06-15 patvarkymai Nr. SD-6325 areštuoti lėšas. Juolab, kad ir pats išieškotojas 2012-02-28 pateikdamas antstoliui prašymą dėl sprendimo vykdymo sustabdymo prašė panaikinti areštą skolininko piniginėms lėšoms bankuose (vykd. b.l.38).

14Pareiškėjas 2012-06-21 skundu, antstolei pateiktu 2012-06-27, prašo panaikinti ir 2012-02-22 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. SD-1957. Pagal skundo padavimo metu galiojusias LR CPK 512 str. redakcijos nuostatas, skundas dėl antstolių veiksmų galėjo būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Taigi įstatymo nustatytas 90 dienų terminas yra naikinamasis. Su naikinamuoju terminu saistomos teisės ir pareigos, jį gali nustatyti įstatymai, kiti teisės aktai. Naikinamieji terminai, išskyrus (pvz., įstatymų) nustatytas išimtis, negali būti sustabdomi, pratęsiami ar atnaujinami. Kadangi pareiškėjas, prašydamas panaikinti 2012-02-22 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. SD-1957, skundžia antstolės veiksmą, nuo kurio atlikimo praėjo daugiau nei 90 dienų, tai yra suėjus naikinamajam terminui, todėl civilinė byla šioje dalyje nutrauktina kaip nenagrinėtina teisme (LR CPK 293 str. 1 d. 1 p.).

15Kadangi pareiškėjas savo skunde nurodo, jog antstolė, pradėdama skolos išieškojimą, turėjo išsiųsti jam raginimą įvykdyti geruoju sprendimą, atkreiptinas dėmesys, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką yra vykdomasis dokumentas, kurį pateikus vykdyti antstoliui, raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nėra siunčiamas ir antstolis vykdymo veiksmus pradeda iš karto po to, kai gauna vykdomąjį dokumentą (CPK 661 str. 1 d., LR Mokesčių administravimo įstatymo 105 str. 1, 2 d., 106 str. 1 d. 4 p).

16Įsiteisėjus nutarčiai, panaikintinos Utenos rajono apylinkės teismo 2012-07-05 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0104/12/00165 sustabdymas (LR CPK 149 str., 150 str.).

17Vadovaudamasis LR CPK 149 str., 150 str., 290-292, 510 str., teismas,

Nutarė

18Skundą patenkinti iš dalies.

19Panaikinti antstolės A. M. 2012-06-11 patvarkymą dėl skolos išieškojimo atnaujinimo Nr. SD-6141, 2012-06-15 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. SD-6296, 2012-06-15 patvarkymus Nr. SD-6325 areštuoti lėšas bei 2012-06-15 vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. SD-6295 vykdomojoje byloje Nr. 0104/12/00165.

20Civilinę bylą Nr. 2-1347-921/2012 dalyje dėl pareiškėjo V. R. reikalavimo panaikinti antstolės A. M. 2012-02-22 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. SD-1957 vykdomojoje byloje Nr. 0104/12/00165 nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme.

21Įsiteisėjus nutarčiai, panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2012-07-05 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0104/12/00165 sustabdymą.

22Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstolei A. M. vykdomąją bylą Nr. 0104/12/00165.

23Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims antstolei A. M. ir išieškotojui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

24Nutartis per 7 dienas nuo kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Čiginskaitė, rašytinio... 2. Pareiškėjas prašo panaikinti antstolės A. M. ir antstolės padėjėjo... 3. 2012-08-29 pareiškėjas pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų... 4. Antstolė A. M. su pareiškėjo skunde nurodytais motyvais nesutiko, dėl to... 5. Skundas su antstolio patvarkymu priimtas, byla nutartimi paskirta rašytiniam... 6. Suinteresuotas asmuo VMI prie FM pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Iš civilinės bylos bei teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0104/12/00165... 9. Pareiškėjas prašo panaikinti 2012-06-11 patvarkymą Nr. SD-6141, kuriuo... 10. Vykdymo procesas yra galimas mokesčių administratoriui priėmus sprendimą... 11. Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 12. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 13. Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad... 14. Pareiškėjas 2012-06-21 skundu, antstolei pateiktu 2012-06-27, prašo... 15. Kadangi pareiškėjas savo skunde nurodo, jog antstolė, pradėdama skolos... 16. Įsiteisėjus nutarčiai, panaikintinos Utenos rajono apylinkės teismo... 17. Vadovaudamasis LR CPK 149 str., 150 str., 290-292, 510 str., teismas,... 18. Skundą patenkinti iš dalies.... 19. Panaikinti antstolės A. M. 2012-06-11 patvarkymą dėl skolos išieškojimo... 20. Civilinę bylą Nr. 2-1347-921/2012 dalyje dėl pareiškėjo V. R. reikalavimo... 21. Įsiteisėjus nutarčiai, panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2012-07-05... 22. Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstolei A. M. vykdomąją bylą Nr.... 23. Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims antstolei... 24. Nutartis per 7 dienas nuo kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti...