Byla 2-1653-650/2013
Dėl nepilnamečiams vaikams skirtos globos formos keitimo, globėjo pakeitimo, nuolatinės vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo, išieškotojo vykdymo procese pakeitimo priėmimo klausimą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimo suinteresuotiems asmenims D. B., A. S., Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namams, išvadą teikiančioms institucijoms Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriams dėl nepilnamečiams vaikams skirtos globos formos keitimo, globėjo pakeitimo, nuolatinės vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo, išieškotojo vykdymo procese pakeitimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, atstovaudamas nepilnamečių vaikų L. G. ir N. G. interesus, pateikė Šiaulių apylinkės teismui pareiškimo suinteresuotiems asmenims D. B., A. S., Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi Kūdikių namams, išvadą teikiančioms institucijoms Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriams, dėl nepilnamečiams vaikams skirtos globos formos keitimo, globėjo pakeitimo, nuolatinės vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo, išieškotojo vykdymo procese pakeitimo priėmimo klausimą,

3Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlyga, todėl svarbu nustatyti, kuriam teismui yra teisminga byla. Jeigu byla teismui neteisminga, tai teisėjas turi atsisakyti priimti ieškinį (LR CPK 137 str. 3 d.).

4Darytina išvada, kad teiktas pareiškimas neteismingas Šiaulių apylinkės teismui, todėl negali būti priimtas (Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 2 p., 494 str., 497 str. 4 d. ).

5Konstatuotina, kad pateiktame pareiškime nėra reikalaujama nustatyti nepilnamečiams vaikams globą ir skirti globėją, iš esmės pagrindiniai reikalavimai yra susiję su teismo sprendimu jau paskirtos globos formos ir globėjo keitimu nepilnamečiams vaikams, prašant vieną globėją atleisti, o kitą skirti. O Lietuvos Respublikos CPK 494 str. 1 d. dalis numato, kad pagal pareiškimą globėjas gali būti jį paskyrusio teismo nutartimi atleistas nuo pareigų, esant tam tikroms svarbioms priežastims. Be to CPK 497 str. 4 d. nustato, kad pareiškimas paduodamas pagal vaiko, kuriam prašoma nustatyti globą ir (ar) skirti globėją, nuolatinę gyvenamąją vietą, o jeigu tokios nėra, - pagal vaiko buvimo vietą.

6Iš pateikto pareiškimo matyti, kad 2011-09-06 Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu buvo neterminuotai apribota G. G. motinos valdžia nepilnamečių vaikų L. G. ir N. G. atžvilgiu, vaikams nustatyta nuolatinė institucinė globa ir paskirtas globėjas - Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai, nustatyta vaikų gyvenamoji vieta tuose namuose ir išspęsti kiti ieškinio reikalavimai.

7Tačiau pagal pareiškimo ir jo priedų duomenis taip pat matyti, kad pareiškimo teikimo metu abu mažamečiai vaikai faktiškai negyvena Šiaulių mieste, o Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai laikytini tik formaliais vaikų globėjais, nes po Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimo priėmimo ir jo vykdymo, 2012-09-13 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą dėl N. ir L. G. apgyvendinimo D. B. šeimoje, kuriuo buvo paskirta N. G. ir L. G. globėja – D. B., gyv. ( - ), taip pat nepilnamečių vaikų globos vieta nustatyta su D. B.. Globojamų vaikų aplankymo aktai ir kiti pareiškimo priedai liudija, kad abu mažamečiai vaikai nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio faktiškai gyvena pas savo laikinąją globėją D. B., kuri rūpinasi vaikų priežiūra, jų auklėjimu ir išlaikymu.

8Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad mažamečiams vaikams būnant pas D. B. ir jiems turint faktinę nuolatinę gyvenamąją vietą Trakų rajone, nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo pateiktą pareiškimą nagrinėti būtent Šiaulių apylinkės teisme. Tuo būtų pažeisti esminiai nepilnamečiams vaikams skirtos globos formos ir globėjo keitimo bylų teismingumo, proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principai, nes tik dėl vieno suinteresuoto asmens (formalaus vaikų globėjo Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų) buvimo šio teismo veiklos teritorijoje būtų apsunkintas ir galimai užvilkintas visas bylos procesas, kadangi tiek pareiškėjas, tiek visi kiti suinteresuoti asmenys bei išvadas teikiančios institucijos randasi Pakruojo ir Trakų rajono teritorijose.

9Todėl pareiškėjui išaiškinama teisė dėl globos formos ir globėjo keitimo kreiptis į Pakruojo rajono apylinkės teismą, kurio sprendimu buvo nustatyta nepilnamečiams vaikams globa ir paskirtas globėjas, arba į Trakų rajono apylinkės teismą, kurio veiklos teritorijoje šiuo metu gyvena globojami abu mažamečiai vaikai.

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 2 p., 290-292 str., 335 str., teismas

Nutarė

11atsisakyti priimti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl nepilnamečiams vaikams skirtos globos formos ir globėjo keitimo, kaip neteismingą Šiaulių apylinkės teismui, ir grąžinti jį su priedais pareiškėjui.

12Išaiškinti pareiškėjui, kad jis turi teisę kreiptis su pareiškimu į Pakruojo rajono apylinkės teismą arba į Trakų rajono apylinkės teismą.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos teikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai