Byla e2-4333-345/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Filter“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Termolink“ ieškinį atsakovei UAB „Nemėžio komunalininkas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Filter“,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „Termolink“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės 2018 m. birželio 29 d. protokolinį sprendimą Nr. 2/VP346 dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo viešajame pirkime Nr. 386988:1; panaikinti atsakovės 2018 m. birželio 29 d. protokolinį sprendimą Nr. 3/VP346 dėl naujos pasiūlymų eilės; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

42.

5Nurodė, kad atsakovė 2018 m. birželio 14 d. pakvietė ieškovę sudalyvauti neskelbiamų derybų būdu vykdomame viešajame pirkime „Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų pirkimas“ už planuojamą bendrą 400 000,00 Eur be PVM pirkimo vertę (pirkimo Nr. 386988:1) (toliau – ir Pirkimas) ir pasiūlė iki 2018 m. birželio 21 d. pateikti pasiūlymą. 2018 m. birželio 20 d. ieškovei pateikus pasiūlymą Pirkime, 2018 m. birželio 21 d. pranešimu ieškovė buvo informuota, kad nustatyta pasiūlymų eilė, pagal kurią ieškovės pasiūlymas buvo pirmoje vietoje (( - ) Eur su PVM), antroje – trečiojo asmens UAB „Filter“ pasiūlymas (( - ) Eur su PVM), kurio pateiktas pasiūlymas pirkimo kainą viršijo 42295,98 Eur. 2018 m. birželio 25 d. rašte ieškovei atsakovė nurodė, kad buvo gauta trečiojo asmens pretenzija, pateiktas prašymas pateikti papildomą informaciją, kad ieškovės siūlomi įrengimai atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus. Ieškovė, 2018 m. birželio 28 d. atsakydama į atsakovės prašymą, paaiškino bei pagrindė įrodymais, kad visi įrengimai atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus. 2018 m. birželio 29 d. raštu atsakovė informavo ieškovę, kad ieškovės pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų.

63.

7Ieškovės vertinimu, jos pasiūlymas buvo atmestas dėl to, jog ji pasiūlė Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančius konkretaus gamintojo konkrečius įrengimus, kurie bus patiekti ir pritaikyti konkrečiai atsakovės objektui ir kurie pagrįsti gamintojo deklaracijomis, tačiau kurių atsakovė pagamintų standartinių parametrų katilų gamintojo puslapyje nerado, ir dėl to, kad ieškovė nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomi įrengimai atitiks nurodytas technines charakteristikas, nors tokio reikalavimo Pirkimo sąlygose nebuvo. 2018 m. birželio 29 d. atsakovei informavus ieškovę apie Pirkimo laimėtoją, ieškovė 2018 m. liepos 9 d. atsakovei pateikė pretenziją su prašymu panaikinti sprendimus dėl UAB „Termolink“ pasiūlymo atmetimo bei sudaryti naują pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoju pripažinti ieškovę. 2018 m. liepos 10 d. rašte atsakovė nurodė su pretenzija nesutinkanti.

84.

9Ieškovė pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose reikalavimas pateikti nepriklausomų bandymo laboratorijų išvadas, sertifikatus, išduotas atitikties deklaracijas ar kitus kompetentingų institucijų išduotų dokumentus, patvirtinančių Pirkimo objekto atitiktį techninei specifikacijai, tiekėjams nebuvo numatytas, atsakovė keičia Pirkimo sąlygas, tokių dokumentų ji pareikalavo tik iš ieškovės ir tik po to, kai jos pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu. Atsakovės reikalavimas yra neproporcingas, kadangi Pirkimo objektas bus sukurtas ir pritaikytas pagal atsakovės techninę specifikaciją vykdant sutartį. Atsakovė privalėjo vertinti ieškovės pateiktus įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo atitikimą techninei specifikacijai, o ne reikalaujant pateikti minėtus dokumentus diskriminuoti ieškovę šiai neturint standartinio modelio pagamintų katilų su reikalaujamomis specifikacijomis. Atsakovė 2018 m. birželio 29 d. protokoliniu sprendimu ieškovės pasiūlymą atmetė ne dėl to, kad jame nurodomas katilų darbinis slėgis ir galingumas neatitinka Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų, o dėl to, kad atsakovė gamintojo oficialiame tinklapyje nerado informacijos apie ieškovės siūlomų įrenginių techninius parametrus kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje, ir dėl to, kad atsakovei netiko ieškovės pateikti gamintojo patvirtinimai, kad gamintojas pagamins būtent Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančių parametrų katilus, ir įrodymai, kad tokių parametrų katilai jau buvo pagaminti.

105.

11Pažymėjo, kad kadangi atsakovė pirko ne pačius įrenginius kaip prekes, o tuos įrenginius, jų montavimą ir pritaikymą pagal Pirkimo sąlygose numatytas technines specifikacijas, pirkimo techninę specifikaciją privalo atitikti ne gamybos procese naudojamu įrenginių parametrai, o galutinis darbų rezultatas, kuris bus pritaikytas ir sureguliuotas pagal specifikacijos parametrus. Sąvoka „prekė“ apima ir gaminimo procedūrą, nepaisant to, ar atitinkama prekė tiekiama jau paruošta, ar pagaminta pagal naudos gavėjo reikalavimus. Be to, ribojimas sudaryti viešojo prekių pirkimo sutartį tik dėl jau pagamintų (sukurtų) produktų Teisingumo teismo praktikoje, CK ir VPĮ nėra numatytas. Viešojo pirkimo sutarties dalykas - pateikti prekes - nepriklauso nuo prekės pagaminimo, kaip tokio, tiekėjo pasiūlymo pateikimo metu. Ieškovės pateikti dokumentai patvirtina, kad jos pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygų techninę specifikaciją. Siūlomų katilų galingumą ieškovė pagrindė katilų gamintojo ICI Caldaie SpA deklaracija - gamintojas garantavo katilų galingumą pagal specifikacijos reikalavimus ir tiekėjas ieškovas atsakovui patvirtino, kad suminė jų galia 4950 kW. Ieškovė taipogi pagrindė aplinkybę, kad jos siūlomų katilų slėgis pasieks 6 bar, taip pat faktą, kad minėtų modelių katilai jau buvo pritaikyti, išbandyti prie 6 bar slėgio kitiems užsakovams ir sertifikuoti kaip atitinkantys CE Europos sąjungos standartą. Gamintojo deklaracija apie gaminio savybes, atsakovei aiškiai nenustačius jokių kvalifikuotų įrodymų reikalavimų, turėjo būti visiškai pakankama siūlomos prekės savybėms pagrįsti.

126.

13Ieškovės vertinimu, atsakovės sprendimas nustatyti naują pasiūlymų eilę ir trečiojo asmens pasiūlymą pripažinti laimėjusiu Pirkimą yra neteisėtas, kadangi trečiojo asmens pasiūlymas viršijo bendrą perkančiosios organizacijos numatytą pirkimų vertę 42295,28 Eur be PVM suma ir Pirkimo sąlygų neatitiko.

147.

15Atsakovė UAB „Nemėžio komunalininkas“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovė, iš trečiojo asmens gavusi pretenziją, iš ieškovės pateikto pasiūlymo negalėjo daryti išvados dėl ieškovės siūlomos įrangos atitikimo techniniams reikalavimams ir objektyviai išnagrinėti trečiojo asmens pretenzijos argumentus. Atsakovės veiksmai, siekiant įvertinti ieškovės pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms, - prašymas pateikti papildomus dokumentus – atitiko tiek kasacinio teismo formuojamą praktiką, tiek Pirkimo sąlygų 9.3 punktą. Ieškovės siūlomi įrenginiai neatitinka Pirkimo sąlygose jiems keliamų reikalavimų, to negalima spręsti ir iš ieškovės pateikto dokumento - C.I. CALDAIE išduoto gaminių, taip pat ir vandens šildymo katilų GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260, atitikties Europos Parlamento reglamentui (ES) 2016/426 sertifikato Nr. E5942/5431REV, kadangi remiantis šiuo sertifikatu negalima spręsti, kokiems parametrams esant gamintojo I.C.I. CALDAIE vandens šildymo katilai buvo sertifikuojami. Atsakovė pažymėjo, kad galimybė pasiūlymą pateikti laisva forma nekeičia tiekėjų pareigos pasiūlymuose pateikti konkrečių išraiškų duomenis. Kadangi nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygose buvo nustatytas konkretus reikalavimas, kad siūlomų vandens šildymo katilų darbinis slėgis privalo būti 6 bar, tokių duomenų apie šio reikalavimo įvykdymą nepateikimas suponuoja pateikto pasiūlymo atmetimą.

168.

17Dėl gamintojo galimybių gaminti reikalaujamų parametrų katilus, nurodė, jog ieškovė yra pateikusi vandens katilo GREENx200 techninės būklės patikrinimo ataskaitą, neva patvirtinančią gamintojo galimybes gaminti reikiamo darbinio slėgio vandens šildymo katilus, tačiau yra pasiūliusi kitą vandens šildymo katilo modelį, kurio techninės charakteristikos nebūtinai turi atitikti katilo GREENx200 charakteristikas. Be to, ieškovės siūlomo gamintojo kataloge 236 psl. gamintojas pristato kitą vandens šildymo katilą GREENOx.e, kurio darbinis slėgis yra 5 barai, tačiau padaryta pastaba, kad galimi ir kiti darbiniai slėgiai pagal poreikį – kyla abejonė, kodėl gamintojo oficialiame kataloge nėra numatyta galimybė keisti ieškovės konkurso metu pasiūlytai vandens šildymo katilų GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260 darbinio slėgio. Pažymėjo, kad ieškovės siūlomų vandens šildymo katilų nominalus galingumas yra netinkamas ir neatitinka Pirkimo sąlygų, kadangi sudėjus bendrą siūlomų montuoti vandens šildymo katilų GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260 nominalų galingumą gaunama 5120 kW (2743+2377=5120), arba 5.12 MW. Remiantis Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių, patvirtintų 2016 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-249, 83 punktu, katilinėse, kurių galia 5 MW ir didesnė, gaminančiose skirtą parduoti šilumos energiją, turi būti numatyta galimybė sukaupti energijos išteklių rezervines atsargas pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo reikalavimus. Tuo tarpu Pagirių katilinėje nėra įrengta infrastruktūra rezerviniam kurui ir to UAB „Nemėžio komunalininkas“ neplanavo.

189.

19Dėl prašomų pateikti papildomų dokumentų, pažymėjo, kad atsakovė pateikė prašymą pateikti dokumentą, iš kurio turinio būtų galima padaryti išvadas dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms. Ieškovė kartu su 2018 m. liepos 9 d. pretenzija pateikė unifikuotos įstaigos Technigas dar iki Pirkimo paskelbimo, 2018 m. balandžio 21 d., išduotą sertifikatą, todėl pateikdama minėto sertifikato kopijas ieškovė patyrė minimalias sąnaudas. Nors ieškovė teikdama pasiūlymą nurodė, jog katilai bus gaminami pagal atsakovės poreikius, teikdama pasiūlymą nurodė konkretaus gamintojo, serijos ir modelio gaminius, kurie neatitinka Pirkimo sąlygų.

2010.

21Ieškovė dublike palaikė ieškinyje keliamus reikalavimus. Papildomai pažymėjo, kad atsakovė ieškovės pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms nepagrįstai vertino pagal standartinius katilų gamintojo viešai skelbiamus parametrus, kadangi ieškovė pasiūlė individualiai pritaikytų parametrų katilus GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260 ir įrodė, kad jie bus pritaikyti veikti pagal prie 6,0 bar slėgio pirkimo procese, kad pasiūlyti katilai gali būti ir bus sukurti, sureguliavus standartinių gamintojo parametrų katilus GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260. Akcentavo, kad atsakovė neturėjo teisės diskriminuoti ieškovės, reikalauti iš jos neįmanomų pateikti sertifikatų ir šalinti pasiūlymą iš pirkimo dėl to, kad prekė dar nėra pagaminta. Gamintojo ICI Caldaie SpA deklaracijoje patvirtinta, kad pasiūlytų katilų galingumo suminė galia neviršys 4950 kW. Be to, Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo 29 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 83 p. reikalavimai taikomi ne nominaliai, bet faktinei įrenginių bendrai galiai. Pažymėjo, kad trečiojo asmens argumentai dėl gamintojo specifikacijos klastojimo yra nepagrįsti, kadangi tokie dokumentai atsakovei ieškovės apskritai nebuvo teikti. Ieškovė neginčija, kad jos pateiktais dokumentais (katilo bandymo aktai ir sertifikatai bei pripažinimo tinkamu naudoti aktas) sertifikuotas GREENOx200, ir minėti dokumentai pateikti kaip patvirtinimas, kad toks 5 bar slėgio katilų pritaikymas veikti prie 6 bar ar didesnio slėgio yra galimas.

2211.

23Atsakovė triplike pažymėjo, kad ieškovė, pateikdama pasiūlymą ir siūlydama sumontuoti katilus GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260, jokių duomenų apie tai, kad siūlomi katilai bus pritaikyti, pagaminti pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus, nepateikė. Joks byloje esantis dokumentas, išskyrus laisvos formos raštą, nepatvirtina ieškovės siūlomų vandens šildymo katilų atitikimo techniniams reikalavimams. Ieškovė yra pasiūliusi kitą vandens šildymo katilo modelį (GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260), kurio techninės charakteristikos nebūtinai turi atitikti katilo GREENx200 charakteristikas.

2412.

25Trečiasis asmuo UAB „Filter“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2018 m. birželio 21 d. perkančiajai organizacijai nustačius pasiūlymų eilę ir paskelbus pirkimo laimėtoją jis pasinaudojo savo teise susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, kurį nagrinėdamas rado neatitikimų, prieštaraujančių Pirkimo sąlygoms. Patikrinus katilų gamintojo specifikaciją apie nurodytus modelius paaiškėjo, kad maksimalus galimas katilų darbinis slėgis yra 5 bar, kai Pirkimo sąlygų 2 priedo techninėse specifikacijose nurodomas maksimalus galimas darbinis katilų slėgis yra 6 bar. Pažymėjo, kad ieškovės pateiktoje katilų GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260 techninėje specifikacijoje maksimali galima darbinio slėgio vertė pakoreguota ranka - vietoje 5 bar pataisyta į 6 bar. Trečiojo asmens vertinimu, kadangi ieškovės pasiūlymas siaurąja prasme neatitiko perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose įtvirtintų reikalavimų pirkimo objektui, šie pasiūlymo trūkumai dėl savo pobūdžio negalėjo būti ištaisyti, nepažeidžiant VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatytų ribojimų. Be to, ieškovė, įrodinėdama katilų modelių GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260 atitikimą techninėms pirkimo specifikacijoms, pateikė informaciją apie visai kitos konstrukcijos ir kitokių modelių katilus. Minėta informacija neatitiko ieškovės siūlomų katilų. Pabrėžė, kad pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas negali būti kvalifikuojamas jas atitinkančiu tik dėl tinkamo tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Vien pateikta gamintojo deklaracija bei papildomi įrodymai dėl, ieškovės nuomone, analogiškų katilų tinkamumo neužtikrina keliamų techninių specifikacijų reikalavimo atitikimo.

26Ieškinys tenkintinas iš dalies

2713.

28Nustatyta, kad atsakovė UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2018 m. birželio 14 d. pakvietė ieškovę dalyvauti neskelbiamų derybų būdu viešajame pirkime „Vilniaus r. sav., Pagirių k. katilinės remonto darbų pirkimas“, Pirkimo Nr. 386988:1 (I t., e. b. l. 25), ieškovei išsiuntė kvietimą atvykti į derybas (I t., e. b. l. 67). 2018 m. birželio 19 d. įvykusio derybų posėdžio metu buvo sprendžiami klausimai dėl vykdomų pirkimo procedūrų, įrangos ir aptartos kitos Pirkimo sąlygos (I t., e. b. l. 68-69). 2018 m. birželio 20 d. ieškovė pateikė pasiūlymą pirkime Nr. 386988:1 (I t., e. b. l. 70-72), kartu su pasiūlymu pateikti priedai, tarp kurių priedas Nr. 9 – siūlomų įrengimų, medžiagų techninės charakteristikos (I t., e. b. l. 73-77). 2018 m. birželio 21 d. atsakovė pranešimu (I t., e. b. l. 78) informavo ieškovę, kad buvo nustatyta pasiūlymų eilė Pirkime, pagal kurią: 1. UAB „Termolink“ ( - ) Eur su PVM; 2. UAB „Filter“ ( - ) Eur su PVM. 2018 m. birželio 25 d. atsakovė pranešė, kad gavus pretenziją, Pirkimo Nr. 386988:1 procedūros stabdomos, kol nebus priimtas sprendimas dėl pretenzijos išnagrinėjimo (I t., e. b. l. 79). Atsakovė 2018 m. birželio 25 d. ieškovei pateikė raštą, kuriame prašoma pateikti papildomą medžiagą ir paaiškinimus, kurie bus naudojami trečiojo asmens pretenzijai (I t., e. b. l. 153-155) išnagrinėti ir vertinti ieškovės pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms (I t., e. b. l. 80-81). 2018 m. birželio 28 d. raštu ieškovė pateikė paaiškinimus, kuriais grindė pateikto pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms (I t., e. b. l. 178-181). 2018 m. birželio 29 d. atsakovės raštu (I t., e. b. l. 86-87) įformintas ieškovės sprendimas ieškovės pasiūlymą atmesti. 2018 m. birželio 29 d. atsakovės pranešimu (I t., e. b. l. 88) ieškovė informuota, kad Pirkime 2018 m. birželio 29 d. komisijos protokolu Nr. 3/VP346 nustatyta nauja pasiūlymų eilė: 1. UAB Filter“ ( - ) Eur su PVM. Atsakovės 2018 m. birželio 29 d. komisijos posėdyje buvo nustatyta, kad ieškovė nepagrindė, jog jos siūlomi vandens šildymo katilai atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus galiai ir darbiniam slėgiui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 64 straipsnio 9 dalimi, ieškovės pasiūlymą nutarta atmesti kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų (I t., e. b. l. 146-147). Ieškovės 2018 m. liepos 9 d. pretenzijoje atsakovei išdėstyti nesutikimo su atsakovės sprendimais atmesti ieškovės pasiūlymą bei nustatyti naują pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoju pripažinti UAB „Filter“ motyvai, pateiktas prašymas panaikinti sprendimus dėl UAB „Termolink“ pasiūlymo atmetimo ir sudaryti naują pasiūlymų eilę bei Pirkimo laimėtoja pripažinti ieškovę (I t., e. b. l. 89-93, 94-102). 2018 m. liepos 10 d. rašte atsakovė nurodė su ieškovės pretenzija nesutinkanti, išdėstė nesutikimo su pretenzija motyvus (I t., e. b. l. 103-104).

2914.

30Nustatant nagrinėjamo ginčo ribas, pirmiausia, pažymėtina, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 103 str., CPK 423² str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems ieškinį - ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Ieškovės 2018 m. liepos 9 d. pretenzijoje buvo keliami reikalavimai, susiję su jos pasiūlymo atmetimu, ir dėstomi argumentai dėl naujos pasiūlymų eilės nustatymo Pirkime bei trečiojo asmens pripažinimo Pirkimo laimėtoju neteisėtumo. Ieškinyje prašoma panaikinti atsakovės 2018 m. birželio 29 d. protokolinį sprendimą Nr. 3/VP346 dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo ir dėl naujos pasiūlymų eilės sudarymo. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovė privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka pasinaudojo tinkamai, pretenzijoje ir ieškinyje keliami reikalavimai bei juos pagrindžiantys motyvai iš esmės sutampa. Kadangi reikalavimo dėl naujos pasiūlymų eilės nustatymo Pirkime išsprendimas pirmiausia susijęs su ieškovės pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms įvertinimu, teismas pirmiausia pasisako dėl šio klausimo.

3115.

32Perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje (Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 50 straipsnio 1 dalis), kuri turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (to paties straipsnio 3 dalis). Ieškovės pasiūlymas Pirkime buvo atmestas dėl jos siūlomų vandens šildymo katilų galios ir darbinio slėgio parametrų neatitikimui Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams.

3316.

34Reikalavimai Pirkimo objekto – Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų – savybėms nustatyti Konkurso sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ (Pirkimo sąlygų 2.4 punktas). Pirkimo pagrindiniai darbai – katilų, šilumos gamybos įrangos montavimas, vamzdynų suvirinimo darbai (Pirkimo sąlygų 2.3 punktas). Alternatyvių pasiūlymų pateikimas neleidžiamas (Pirkimo sąlygų 2.6 punktas). Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad darbai atliekami pagal UAB „Germeda“ parengto projekto Nr. 0588 sprendinius laikantis nustatomų techninių reikalavimų. Nurodytas vandens šildymo katilų maksimalus galimas darbinis slėgis – 6,0 bar, nustatyti reikalavimai katilų darbinei temperatūrai, NVK, grįžtamai temperatūrai, minimaliam apkrovimui, techniniam aptarnavimui ir leistinam temperatūrų skirtumui tarp tiekiamo ir grįžtamo srautų. Konkurso sąlygų 9 priede pateikta kartu su pasiūlymu tiekėjų pildoma lentelė, kurioje turi būti nurodyti šie duomenys: įrenginio pavadinimas ir paskirtis, tipas, modelis, gamintojas ir kilmės šalis, vietinis atstovas Lietuvoje, nominalus galingumas (kW), našumas (pvz. m³/h, l/s), slėgio aukštis (m. v. st.), variklio sukimosi greitis (aps./min.), korpuso medžiaga ir kiti parametrai.

3517.

36Kaip matyti iš ieškovės pateikto pasiūlymo priedo Nr. 9, jos pasiūlyto vandens šildymo katilo GREENOxBT COND 300 nominalus galingumas 2743 kW, katilo GREENOxBT COND 300 - 2207 kW; pateikta informacija apie katilų tipą ir korpuso medžiagą; minėtame pasiūlymo priede informacija apie kitus katilų parametrus (našumą, slėgio aukštį, variklio sukimosi greitį ir kitus) nepateikta. Ieškovė, atsižvelgdama į trečiojo asmens pretenzijoje išdėstytus argumentus, 2018 m. birželio 25 d. raštu paprašė ieškovės pateikti informaciją, kad jos siūlomi katilai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytą reikalavimą katilų slėgiui (6 bar). Nurodė, kad gali būti pateiktos nepriklausomų bandymų laboratorijų išvados, sertifikatai, atitikties deklaracijos ar kitų kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, iš kurių būtų matyti katilų galimybės dirbti prie 6 bar slėgio. Pažymėta, kad vien tiek gamintojo ar tiekėjo laisvos formos raštas bus vertinami kaip nepakankami dokumentai. Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlyme nurodytos katilų galios skiriasi nuo katilų gamintojo specifikacijoje nurodytų duomenų, rašte taip pat pateiktas prašymas pateikti informaciją, patvirtinančią, kad siūlomų vandens šildymo katilų gamintojas gamina ieškovės nurodyto galingumo katilus (kaip tinkami dokumentai taipogi nurodyti nepriklausomų bandymų laboratorijų išvados, sertifikatai, atitikties deklaracijos).

3718.

38Dėl atsakovės reikalavimo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomi įrengimai atitiks nurodytas technines charakteristikas, pažymėtina, kad dokumentu, pagrindžiančiu siūlomų įrenginių atitikimą Pirkimo techninei specifikacijai, perkančioji organizacija, atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų turinį, nustatė Pirkimo sąlygų priedą Nr. 9, kadangi jokių kitų privalomai pateikti dokumentų, kurie pagrįstų siūlomų įrenginių atitikimą Pirkimo sąlygoms, jose nenustatė. Tai suponavo ieškovės pareigą visus įrenginius charakterizuojančius duomenis pateikti Priede Nr. 9. Kita vertus, iš Pirkimo dokumentų nėra aišku, kaip techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas maksimaliam darbiniam vandens šildymo katilų slėgiui (6 bar) turėtų būti suformuluotas ir pateiktas tiekėjui teikiant pasiūlymą, kadangi tokios grafos apskritai nėra nei Priede Nr. 9, nei pasiūlymo ar kitų priedų formose. Atkreiptinas dėmesys, kad tas pats pasakytina ir apie kitus vandens šildymo katilams keliamus techninius reikalavimus (pvz., techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai katilų variklio sukimosi greičiui ir kt.). Reikalavimas katilų maksimaliam darbiniam slėgiui, manytina, į grafą „kiti parametrai“ taipogi nepatenka, kadangi tai nebūtų pagrįsta nei Pirkimo sąlygų turiniu, nei šio kriterijaus įrenginiui reikšmingumu. Atsižvelgiant į tai, viena vertus, sutiktina su ieškove, kad įpareigojimas konkrečiam tiekėjui pateikti kitus, nei nustatė Pirkimo sąlygos, dokumentus būtų vertintinas kaip neproporcingas ir tiekėjų lygiateisiškumą pažeidžiantis perkančiosios organizacijos veiksmas. Kita vertus, kaip nurodyta aukščiau, būtent pasiūlymo Priedas Nr. 9 šiuo atveju ir yra dokumentas, kuriame turi būti pateikti techniniai siūlomų įrenginių duomenys, todėl ieškovei ar kitam tiekėjui nekėlus klausimo dėl šių Pirkimo sąlygų priedo teisėtumo, ieškovei kilo pareiga kartu su pasiūlymu pateikti informaciją taip, kaip to reikalaujama šiame priede.

3919.

40Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime ,,pasiūlymo“ terminas vartojamas dvejopa prasme: pirma, kaip tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų visuma (įskaitant dokumentus, pagrindžiančius reikalavimus tiekėjams (tiekėjų kvalifikaciją ir neigiamo pobūdžio sąlygų nebuvimą), kitus reikalavimus tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai ir kt.), taip pat techninius duomenis ir kt.; antra, pasiūlymas siaurąja prasme – pasiūlymo dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes. Šis sąvokų atskyrimas reikšmingas, be kita ko, sprendžiant dėl tiekėjo teisės taisyti ar aiškinti pasiūlymą apimties ir atitinkamų perkančiosios organizacijos pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Pasiūlymui siaurąja prasme vertinti taikytinos VPĮ 55 straipsnio taisyklės. Pagal šio straipsnio 9 dalį perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

4120.

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija dėl pasiūlymų siaurąja prasme vertinimo yra pakankamai gausi ir nuosekliai išplėtota (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016 61–69 punktus). Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant pasiūlymų siaurąja prasme vertinimo nuostatų taikymą, remiamasi ir aktualia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinta, kad pagal viešųjų pirkimų principus konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas byloje SAG ELV Slovensko, C-599/10).

4321.

44Be to, kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad kai pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdintos tiksliais duomenimis, tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti. Jeigu tiekėjo iš pradžių pateikta techninė dokumentacija nepagrindžia atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, vėliau tiekėjui negali būti leidžiama pateikti dokumentus, kurie netinkamą pasiūlymą darytų tinkamą. Tokios išvados nepaneigia aplinkybė, kad ši techninė informacija egzistavo ir anksčiau, t. y. reikalaujamus parametrus ieškovės siūlomas įrenginys atitinka ir, jei atitinkami dokumentai būtų buvę pateikti iš pradžių, pasiūlymas būtų neatmestas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Taigi pagal aktualią VPĮ redakciją, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, perkančiajai organizacijai priimtinu pasiūlymo siaurąja prasme taisymu iš esmės gali būti laikomos tik aritmetinės, redakcinio pobūdžio klaidos, kurioms pagrįsti pakanka paprasto paaiškinimo ir kuris nekeičia pradinio pasiūlymo esmės bei kainos (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1031-180/2018).

4522.

46Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad vandens šildymo katilų techninių savybių vertinimas iš esmės susijęs su pasiūlymu siaurąja prasme, todėl ieškovei grindžiant savo siūlomų įrenginių atitikį Pirkimo sąlygoms turėjo būti laikomasi draudimo vėliau teikti dokumentus, įrodančius pasiūlymo tinkamumą. Pirkimo sąlygose buvo nustatytas reikalavimas vandens šildymo katilų maksimaliam darbiniam slėgiui – 6 bar, todėl šios specifikacijos išpildymas negalėjo būti apibūdinamas kaip tiekėjo siūlomo įrenginio savybė, kuri ateityje bus sukurta ir pritaikyta pagal atsakovės techninę specifikaciją vykdant sutartį. Be to, atmestini ieškovės argumentai apie jos pasiūlymo atmetimą dėl aplinkybės, kad atsakovė gamintojo oficialiame tinklapyje nerado informacijos apie ieškovės siūlomų įrenginių techninius parametrus ir dėl to, kad atsakovei netiko ieškovės pateikti gamintojo patvirtinimai. Kaip pažymėta aukščiau, tiekėjo pareiga pateikti visus duomenis, susijusius su tiksliomis įrenginių techninėmis savybėmis, kyla jai pateikiant pasiūlymą, bet ne vertinamas tinkamas tokios pareigos vykdymas po perkančiosios organizacijos veiksmų ieškant informacijos apie įrenginių techninius parametrus gamintojo oficialiuose tinklalapiuose ar kituose šaltiniuose. Nors teismas pažymėjo esant Techninėje specifikacijoje nurodytų įrenginių savybėms keliamų reikalavimų ir Priedo Nr. 9, kuriame tokie parametrai turėtų būti įrašyti, neatitikimus, tiekėjams nekvestionavus Pirkimo sąlygų, ieškovės pareiga kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus techninius duomenis apie įrenginius išliko. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirmojo pasiūlymų vertinimo metu netinkamai įvertino ieškovės siūlomų įrenginių atitiktį Pirkimo sąlygoms, o ieškovė savo ruožtu pažeidė pareigą jos siūlomų įrenginių technines savybes pagrindžiančius duomenis savalaikiai pateikti kartu su pasiūlymu.

4723.

48Tiek pagal aukščiau nurodytą teismų praktiką ir VPĮ, tiek pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 straipsnio 5 dalį, nagrinėjamu atveju atsakovė turėjo teisę tiekėjų prašyti patikslinti, papildyti arba paaiškinti dokumentus ar duomenis, kurie nesusiję su Pirkimo objekto techninėmis charakteristikomis, kadangi, kaip minėta, siūlomų įrenginių atitikimas jų techniniams reikalavimams galimas pasiūlymo pateikimo stadijoje. Tačiau, kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju esminis ginčo dalykas yra atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą dėl jo neatitikimo Pirkimo sąlygoms, atsakovei įpareigojus ieškovę minėtą aplinkybę pagrįsti, žemiau pasisakytina ir dėl šio klausimo.

4924.

50Pažymėtina, kad gamintojo techniniai dokumentai teismų praktikoje yra laikomi viena iš priemonių, kuria tiekėjas gali įrodinėti savo siūlomos prekės atitiktį (ar jos lygiavertiškumą) pirkimo dokumentų reikalavimams, tačiau gamintojo dokumentai neturi prima facie įrodymo statuso ir vertinami visų turimų dokumentų (duomenų) kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012). Minėta, kad kartu su pasiūlymu ieškovė pateikė pasiūlymo Priedą Nr. 9 su jame nurodytomis jos siūlomų katilų GREENOxBT COND 300 ir GREENOxBT COND 300 techninėmis savybėmis. Papildomai pateikta 2018 m. birželio 27 d. ICI Caldaie SpA deklaracija dėl leidžiamo siūlomų katilų slėgio, kartu su 2018 m. liepos 9 d. pretenzija pateikti hidraulinio bandymo aktas Nr. 2, garo ir vandens šildymo katilo techninės būklės tikrinimo ataskaitos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma, pardavimo sutartys. Teismo vertinimu, šie dokumentai, įvertinus jų visumą, nepatvirtina ieškovės siūlomų vandens šildymo katilų atitikimo Pirkimo sąlygoms.

5125.

52Ieškovės pasiūlyme nurodytų GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260 katilų techninių charakteristikų negalima prilyginti katilo GREENx200 charakteristikoms, kadangi nėra pagrindo teigti, jog tokie patys hidraulinio bandymo rezultatai, atlikti prie 6 kg/cm³ darbinio slėgio, bus gauti juos atliekant su ieškovės siūlomais vandens šildymo katilais. Dėl Technigas išduoto sertifikato apie vandens šildymo katilų atitiktį Europos Parlamento reglamentui (ES) 2016/426, šis sertifikatas taip pat nėra pakankamas įrodymas, pagrindžiantis atsakovės Pirkimo sąlygose keliamą reikalavimą konkretiems jos nurodytiems įrenginiams, kadangi katilų parametrai, kuriems esant gamintojo I.C.I. CALDAIE vandens šildymo katilai buvo sertifikuojami, nėra žinomi. Vandens šildymo katilo techninės būklės tikrinimo ataskaita patikrinus GREENx200 katilą, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma išduota taip pat dėl šio katilo, to neneigia ir ieškovė. 2014 m. spalio 23 d. ir 2016 m. sausio 19 d. pardavimo sutartys grindžia jose nurodytų medžiagų įsigijimą, bet ne ieškovės siūlomų katilų atitikimą Pirkimo sąlygoms. Nors gamintojo ICI Caldaie SpA deklaracijoje nurodytas katilų galingumas 2743 kW (GREENOx BT COND 300) ir 2207 kW (GREENOx BT COND 260), tai, kaip teisingai pažymėjo trečiasis asmuo, prieštarauja gamintojo specifikacijoje nurodytiems duomenims apie katilų galingumą, kur GREENOx BT COND 300 galingumas nurodytas 2743 kW, o GREENOx BT COND 260 – 2377 kW. Duomenų, kurie pašalintų nurodytus prieštaravimus, į bylą nepateikta. Taigi, konstatuotina, kad ieškovė savo siūlomų įrenginių atitikties Pirkimo sąlygoms nepagrindė, didelė dalis dokumentų yra abstraktaus pobūdžio, parengti dėl kitokio modelio įrenginių bei prieštaringi, todėl nesudaro pagrindo išvadai, kad ieškovės pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygas. Atsižvelgiant į tai, ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės 2018 m. birželio 29 d. protokolinį sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo netenkintinas.

5326.

54Kaip buvo pažymėta sprendimo 14 punkte, ieškovė pretenzijoje atsakovei kėlė pastabą dėl naujos pasiūlymų eilės nustatymo Pirkime bei trečiojo asmens pripažinimo Pirkimo laimėtoju neteisėtumo, ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą dėl naujos pasiūlymų eilės nustatymo taipogi sutapo su pretenzijos turiniu. Konstatavus, kad ieškovė ikiteisminės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos laikėsi tinkamai, toliau pasisakytina dėl atsakovės sprendimo Pirkimą laimėjusiu pripažinti trečiojo asmens UAB „Filter“ pasiūlymą.

5527.

56Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 5 punkte imperatyviai įtvirtinta, kad tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Be to, kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, jog perkančiosios organizacijos ne gali, bet privalo atmesti per didelės kainos pasiūlymus. Per didele, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina, inter alia gali būti laikoma tokia pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė nei perkančiosios organizacijos suplanuota pirkimui skirtina lėšų suma. Atitinkamos VPĮ perkančiosioms organizacijoms įtvirtintos pareigos turi būti jų vykdomos, o teismai turi vertinti jų atlikimo teisėtumą vienodai, nepriklausomai nuo pirkėjų siekio tiekėjo pasiūlymą atmesti ar jį laikyti tinkamu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-160-469/2018).

5728.

58Kaip matyti iš teismui pateikto 2018 m. birželio 29 d. atsakovės komisijos protokolo, 2018 m. birželio 29 d. vykusio posėdžio metu buvo susipažįstama su ieškovės pateiktais dokumentais, atsižvelgiant į 2018 m. birželio 25 d. paklausimą, ir vertinama ieškovės pasiūlymo atitiktis Pirkimo sąlygų techniniams reikalavimams. Klausimo dėl naujos pasiūlymų eilės nustatymo Pirkime sprendimas šiame protokole neužfiksuotas, informacija apie Pirkimą laimėjusį pasiūlymą pateikta tik ieškovei adresuotame 2018 m. birželio 29 d. pranešime apie Pirkimo rezultatus Nr. 6319940, kuriame nurodyta nustatyta nauja pasiūlymų eilė: 1. UAB „Filter“ ( - ) Eur su PVM. Atsakovė atsiliepime į ieškinį, triplike bei trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį pozicijos dėl šio ieškinio reikalavimo nepateikė.

5929.

60Pirkimo sąlygose nustatyta numatoma Pirkimo vertė – 400 000 Eur be PVM, t. y. su PVM Pirkimo vertė yra 484 000 Eur. Trečiojo asmens pateiktas ( - ) Eur su PVM vertės pasiūlymas Pirkimo sąlygose nustatytą Pirkimo vertę viršijo 51 177,29 Eur suma.

6130.

62Pirkimo sąlygų IX skyriaus 9.8.2 punkte nustatyta, kad atsakovės komisija atmeta tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jei jis neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų ir dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą pasiūlymo nepatikslino; taip pat jei per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nebuvo ištaisytos pasiūlymo aritmetinės klaidos ir (ar) pasiūlymas nepaaiškintas (9.8.3 punktas). Nors Pirkimo sąlygos tiesiogiai nenustatė pasiūlymo atmetimo atvejo, kai tiekėjo pasiūlyta kaina viršija Pirkimo sąlygose nustatytą kainą, byloje nesant jokių duomenų apie atsakovės atliktą trečiojo asmens pasiūlymo kainos vertinimą, jos pagrįstumą atsižvelgiant į kokias nors kitas aplinkybes, tokias, kaip pavyzdžiui, rinkos kainos pasikeitimus ir pan., spręstina, kad atsakovė, nustatydama naują pasiūlymų eilę, pažeidė Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 straipsnio bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio nuostatas. Perkančiosios organizacijos sprendimas pirkimą laimėjusiu pripažinti pasiūlymą, kurio vertė daugiau nei 10 procentų viršijo Pirkimo vertę, šiuo atveju laikytinas nepagrįstu ir ieškinys šioje dalyje tenkintinas.

6331.

64Konstatavus perkančiosios organizacijos sprendimo atmetant ieškovės pasiūlymą Pirkime Nr. 386988:1 pagrįstumą ir šioje dalyje ieškinį tenkinus, tačiau nustačius, kad naujos pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo nustatymas neatitiko teisės aktų reikalavimų, spręstina, kad Pirkimas grąžinamas į iki pažeidimo buvusią padėtį ir perkančioji organizacija įpareigotina iš naujo atlikti pasiūlymų vertinimą bei priimti dėl jų atitinkamus sprendimus.

6532.

66Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal to paties straipsnio 4 dalį teismas gali nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Nagrinėjamu atveju ieškinį tenkinus iš dalies ir pripažinus, kad atsakovė pažeidė viešojo pirkimo procedūras, bei įvertinus, kad kitas ieškinio reikalavimas dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo nepagrįstas, spręstina, kad bylinėjimosi išlaidas šalims priteisti vienai iš kitos pagrindo nėra.

67Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

68ieškovės UAB „Termolink“ ieškinį atsakovei UAB „Nemėžio komunalininkas“, trečiasis asmuo UAB „Filter“, tenkinti iš dalies.

69Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Nemėžio komunalininkas“ Pirkime Nr. 386988:1 2018 m. birželio 29 d. priimtą sprendimą dėl naujos pasiūlymų eilės nustatymo, kuriuo Pirkimą Nr. 386988:1 laimėjusiu pripažintas trečiojo asmens UAB „Filter“ pasiūlymas.

70Grąžinti pirkimo šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį ir įpareigoti atsakovę UAB „Nemėžio komunalininkas“ iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį Pirkimo Nr. 386988:1 sąlygoms.

71Ieškinio reikalavimo dėl atsakovės UAB „Nemėžio komunalininkas“ Pirkime Nr. 386988:1 2018 m. birželio 29 d. priimto sprendimo atmesti ieškovės UAB „Termolink“ pasiūlymą netenkinti.

72Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB „Termolink“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 4. 2.... 5. Nurodė, kad atsakovė 2018 m. birželio 14 d. pakvietė ieškovę sudalyvauti... 6. 3.... 7. Ieškovės vertinimu, jos pasiūlymas buvo atmestas dėl to, jog ji pasiūlė... 8. 4.... 9. Ieškovė pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose reikalavimas pateikti... 10. 5.... 11. Pažymėjo, kad kadangi atsakovė pirko ne pačius įrenginius kaip prekes, o... 12. 6.... 13. Ieškovės vertinimu, atsakovės sprendimas nustatyti naują pasiūlymų eilę... 14. 7.... 15. Atsakovė UAB „Nemėžio komunalininkas“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė,... 16. 8.... 17. Dėl gamintojo galimybių gaminti reikalaujamų parametrų katilus, nurodė,... 18. 9.... 19. Dėl prašomų pateikti papildomų dokumentų, pažymėjo, kad atsakovė... 20. 10.... 21. Ieškovė dublike palaikė ieškinyje keliamus reikalavimus. Papildomai... 22. 11.... 23. Atsakovė triplike pažymėjo, kad ieškovė, pateikdama pasiūlymą ir... 24. 12.... 25. Trečiasis asmuo UAB „Filter“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.... 26. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 27. 13.... 28. Nustatyta, kad atsakovė UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2018 m. birželio... 29. 14.... 30. Nustatant nagrinėjamo ginčo ribas, pirmiausia, pažymėtina, kad tiekėjas,... 31. 15.... 32. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo... 33. 16.... 34. Reikalavimai Pirkimo objekto – Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto... 35. 17.... 36. Kaip matyti iš ieškovės pateikto pasiūlymo priedo Nr. 9, jos pasiūlyto... 37. 18.... 38. Dėl atsakovės reikalavimo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomi... 39. 19.... 40. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešųjų pirkimų... 41. 20.... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija dėl pasiūlymų siaurąja... 43. 21.... 44. Be to, kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad kai pirkimo sąlygose... 45. 22.... 46. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad vandens šildymo katilų techninių... 47. 23.... 48. Tiek pagal aukščiau nurodytą teismų praktiką ir VPĮ, tiek pagal Lietuvos... 49. 24.... 50. Pažymėtina, kad gamintojo techniniai dokumentai teismų praktikoje yra... 51. 25.... 52. Ieškovės pasiūlyme nurodytų GREENOx BT COND 300 ir GREENOx BT COND 260... 53. 26.... 54. Kaip buvo pažymėta sprendimo 14 punkte, ieškovė pretenzijoje atsakovei... 55. 27.... 56. Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,... 57. 28.... 58. Kaip matyti iš teismui pateikto 2018 m. birželio 29 d. atsakovės komisijos... 59. 29.... 60. Pirkimo sąlygose nustatyta numatoma Pirkimo vertė – 400 000 Eur be PVM, t.... 61. 30.... 62. Pirkimo sąlygų IX skyriaus 9.8.2 punkte nustatyta, kad atsakovės komisija... 63. 31.... 64. Konstatavus perkančiosios organizacijos sprendimo atmetant ieškovės... 65. 32.... 66. Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 67. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 68. ieškovės UAB „Termolink“ ieškinį atsakovei UAB „Nemėžio... 69. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Nemėžio... 70. Grąžinti pirkimo šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį ir... 71. Ieškinio reikalavimo dėl atsakovės UAB „Nemėžio komunalininkas“... 72. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...